Select your location
Select your location

Cakera dengan Pengudaraan PVT

Ketahanan daripada rekahan terma

 
Penyejukan yang dipertingkatkan dan ketahanan lebih 40% kepada rekahan terma.
Paten Brembo untuk cakera PVT mengubah tabiat pasaran, menggunakan tiang berbanding bilah di dalam kebuk pengudaraan. Sistemnya meningkatkan kapasiti penyejukan dan meningkatkan ketahanan terhadap rekahan terma sebanyak lebih 40%. Inovasi yang paling ketara adalah:
Kurang ruang kosong untuk propagasi rekahan
Taburan tiangnya yang lebih sekata berbanding bilah mengurangkan ruang yang tersedia untuk propagasi rekahan terma pada permukaan pembrekan.
Lebih banyak permukaan pertukaran terma
Apabila dibandingkan dengan pengudaraan jenis bilah, jenis tiang memastikan permukaan pertukaran terma yang lebih besar, dengan itu meningkatkan kapasiti peresapan haba.
Gelora udara yang lebih besar
Di dalam kebuk pengudaraan, tiangnya membantu untuk menjana gelora udara yang lebih besar dan oleh itu meningkatkan kapasiti penyejukan.
PVT PLUS:
prestasi, ketahanan dan kecekapan
PVT PLUS ialah perkembangan teknologi yang terkini untuk pengudaraan cakera brek.

Bentuk silang tiang pengudaraan memberikan ketahanan yang lebih kuat terhadap rekahan terma, meningkatkan prestasi pembrekan sambil menawarkan pengurangan berat yang ketara. Untuk memastikan pertukaran haba yang optimum, sistem pengudaraan PVT PLUS baharu turut menampilkan geometri yang berbeza untuk setiap jenis cakera khusus.