Pernyataan Kebolehcapaian

Pernyataan kebolehaksesan ini digunakan pada laman web www.bremboparts.com

Brembo S.p.a., dengan pejabat yang berdaftar di melalui Brembo 25, 24035 (BG), berjanji untuk menjadikan laman webnya https://www.bremboparts.com/ boleh diakses selaras dengan Undang-undang 4 bertarikh 9 Januari 2004.
Pernyataan kebolehaksesan ini digunakan pada tapak web berikut: https://www.bremboparts.com/.
 
Status pematuhan
Keakuran separa 
Berdasarkan ketidakpatuhan yang disenaraikan di bawah, laman web ini ini sebahagiannya mematuhi keperluan yang dinyatakan dalam Lampiran A kepada standard UNI CEI EN 301549. 
 
Kandungan tidak boleh diakses
Kandungan berikut tidak boleh diakses atas sebab yang diberikan di bawah:
 
 • 1. ketidakpatuhan Undang-undang 4 bertarikh 9 Januari 2004. 
  • Kriteria kejayaan 1.2.4 - Sarikata dalam masa nyata; 
  • Kriteria kejayaan 1.2.3 - Perihalan audio atau jenis media alternatif (prarakam); 

Laman web menggunakan pemalam YouTube untuk memaparkan kandungan video. Jenis kandungan ini tidak boleh diakses, kerana tiada perihalan audio bagi tajuk video dan tiada pengaktifan automatik sari kata dalam masa nyata.
 
 • 2. ketidakpatuhan Undang-undang 4 bertarikh 9 Januari 2004.
  • Kriteria kejayaan 1.1.1. - Kandungan bukan teks.

Laman web menerbitkan beberapa imej. Walau bagaimanapun jenis kandungan ini tidak boleh diakses sepenuhnya, kerana sesetengah imej tidak mengandungi teks alternatif yang setara dan perihalan kandungan bukan teksnya.
 
Penyediaan Pernyataan Kebolehcapaian
Pernyataan ini disediakan pada 27 September 2022.
Maklumat yang terkandung dalam pernyataan ini diperoleh daripada penilaian kendiri yang dijalankan secara langsung oleh pembekal maklumat.
Pernyataan ini telah disemak kali terakhir pada 27 September 2022. 
 
Prosedur pelaporan dan alamat pembekal maklumat
Pengguna aplikasi boleh menghantar laporan ketidakpatuhan ke alamat e-mel berikut: accessibility@brembo.it, menunjukkan URL tapak web, halaman yang dianggap mempunyai ketidakpatuhan dan sebab laporan. 
Orang yang bertanggungjawab untuk laporan pengguna boleh dihubungi di alamat e-mel di atas.
 
Memberitahu Agensi untuk Digital Italy (AgID)
Sekiranya tiada balasan yang memuaskan dalam masa tiga puluh hari selepas menghantar laporan atau permintaan, orang yang berkenaan boleh memajukan laporan kepada AgID mengikut cara yang ditunjukkan pada laman web institusinya.
 
Maklumat tentang laman web
 • Tarikh penerbitan laman web: 23/06/2020 (tarikh terakhir dikemas kini)
 • Adakah ujian kebolehgunaan telah dilakukan? Ya
 • Adakah CMS digunakan untuk membina laman web? Ya, DataWeb (dimiliki oleh XTRA S.r.l.)
 
Maklumat tentang organisasi
1. Bilangan pekerja pentadbiran yang kurang upaya: 81.
2. Bilangan stesen kerja untuk pekerja pentadbiran yang kurang upaya: 4.