คำแถลงด้านการใช้งาน

คำแถลงด้านการใช้งานนี้มีผลกับเว็บไซต์ www.bremboparts.com

Brembo S.p.a., มีสำนักงานจดทะเบียนที่ via Brembo 25, 24035 (BG), เราให้คำมั่นในการเผยแพร่เว็บไซต์ของตน https://www.bremboparts.com/ ภายใต้เงื่อนไข Law 4 บังคับใช้วันที่ 9 มกราคม 2004
คำแถลงด้านการใช้งานนี้มีผลกับเว็บไซต์ต่อไปนี้ https://www.bremboparts.com/.
 
สถานะการปฏิบัติตามเงื่อนไข
ผ่านเงื่อนไขบางส่วน 
นอกเหนือจากรายละเอียดที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ เว็บไซต์นี้ผ่านเงื่อนไขบางส่วนที่ระบุใน Annex A ภายใต้มาตรฐาน UNI CEI EN 301549. 
 
เนื้อหาที่ไม่สามารถเข้าถึงได้
เนื้อหาต่อไปนี้ไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยสาเหตุดังต่อไปนี้ :
 
 • 1. ไม่ผ่านเงื่อนไข Law 4 บังคับใช้วันที่ 9 มกราคม 2004
  • Success criterion 1.2.4 - Subtitles in real time; 
  • Success criterion 1.2.3 - Audio description or type of alternative media (pre-recorded); 

เว็บไซต์นี้ใช้ปลั๊กอิน YouTube เพื่อนำเสนอข้อมูลวิดีโอ เนื้อหาประเภทนี้ไม่สามารถเข้าถึงได้เนื่องจากไม่มีรายละเอียดข้อมูลเสียงสำหรับผลงานวิดีโอและไม่มีการเปิดใช้งานคำบรรยายอัตโนมัติแบบเรียลไทม์.
 
 • 2. ไม่ผ่านเงื่อนไข Law 4 บังคับใช้วันที่ 9 มกราคม 2004
  • Success criterion 1.1.1. - Non-text content.

เว็บไซต์นี้มีการเผยแพร่ภาพบางส่วน อย่างไรก็ตามเนื้อหาประเภทนี้ไม่สามารถเข้าถึงได้ทั้งหมด เนื่องจากภาพบางส่วนไม่มีข้อความเผื่อเลือกและรายละเอียดของเนื้อหาที่ไม่ใช่ข้อความระบุไว้.
 
การจัดเตรียมคำแถลงด้านการใช้งาน
คำแถลงนี้จัดเตรียมเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2022
ข้อมูลที่ระบุในคำแถลงนี้ได้รับจากผลการประเมินโดยตรงของผู้จัดหาข้อมูล
คำแถลงนี้พิจารณาทบทวนล่าสุดเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2022. 
 
การแจ้งขั้นตอนและที่อยู่ของผู้แจ้งข้อมูล
ผู้ใช้สามารถส่งรายงานแจ้งกรณีไม่ผ่านเงื่อนไขที่กำหนดไปยังอีเมลแอดเดรสต่อไปนี้: accessibility@brembo.it, ระบุ URL ของเว็บไซต์ เพจที่ไม่ผ่านเงื่อนไขที่กำหนดและสาเหตุที่มีการจัดทำรายงานข้อมูล. 
บุคคลที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลของผู้ใช้สามารถติดต่อผ่านอีเมลแอดเดรสข้างต้น
 
การแจ้งข้อมูลกับ Agency for Digital Italy (AgID)
หากไม่มีการตอบกลับที่เป็นที่น่าพอใจภายในสามสิบวันหลังจากมีการจัดส่งรายงานข้อมูลหรือคำขอ บุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถประสานเหตุที่แจ้งไปยัง AgID ตามขั้นตอนที่ระบุในเว็บไซต์ของสถาบัน.
 
ข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์
 • วันที่เผยแพร่เว็บไซต์: 23/06/2020 (วันที่อัพเดตล่าสุด)
 • มีการทดสอบการใช้งานแล้วหรือไม่ ใช่
 • มีการใช้ CMS เพื่อจัดทำเว็บไซต์หรือไม่ ใช่, DataWeb (ของ XTRA S.r.l.)
 
ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน
1. จำนวนพนักงานธุรการที่เป็นผู้ทุพพลภาพ: 81.
2. จำนวนเวิร์คสเตชั่นที่มีพนักงานที่เป็นผู้ทุพพลภาพ: 4.