Prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na tento web www.bremboparts.com

Společnost Brembo S.p.a., se sídlem v Curno, via Brembo č. 25, 24035 (BG), se zavázala vytvářet vlastní web https://www.bremboparts.com/ přístupné v souladu se zákonem ze dne 9. ledna 2004, č. 4.
Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na tento web: https://www.bremboparts.com/.
 
Stav souladu
Částečně v souladu 
Tato webová stránka částečně vyhovuje požadavkům uvedeným v příloze A normy UNI CEI EN 301549 z důvodu níže uvedeného případu nesouladu. 
 
Nepřístupný obsah
Níže uvedený obsah není přístupný z následujících důvodů:
 
 • 1. nesoulad se zákonem 9. ledna 2004, č.j. 4. 
  • Kritérium úspěšnosti 1.2.4 - Titulky (živě);
  • Kritérium úspěšnosti 1.2.3 – Audio popis či alternativa pro multimediální prvek (předtočené); 

Tento web umožňuje sledovat video prostřednictvím zásuvného modulu YouTube. Tento typ obsahu není přístupný, protože nezahrnuje audio popis video titulu a aktivaci titulků živě s automatickou aktivací.
 
 • 2. nesoulad se zákonem 9. ledna 2004, č.j. 4.
  • Kritérium úspěšnosti 1.1.1. - Netextový obsah.

Na webu jsou zveřejněny obrázky. Tento typ obsahu však není plně přístupný, protože ne všechny obrázky obsahují ekvivalentní alternativní text a poskytují popisnou identifikaci pro netextový obsah.
 
Vypracování prohlášení o přístupnosti
Toto prohlášení bylo vyhotoveno dne 27. září 2022.
Informace v prohlášení byly získány prostřednictvím sebehodnocení provedeného přímo poskytovatelem.
Prohlášení bylo naposledy revidováno 27. září 2022. 
 
Způsoby zasílání zpráv a kontaktní údaje poskytovatele
Hlášení o nesouladu mohou uživatelé zasílat písemně na následující e-mailovou adresu: accessibility@brembo.it s uvedením adresy URL webu, stránek považovaných za nevyhovující a s odůvodněním zprávy. 
Osobu odpovědnou za zprávy podané uživateli lze kontaktovat na výše uvedené e-mailové adrese.
 
Jak posílat zprávy do AgID
V případě neuspokojivé odpovědi nebo žádné odpovědi na zprávu nebo žádost do třiceti dnů může zájemce podat zprávu způsobem uvedeným na institucionálním webu AgID.
 
Informace na webu
 • Datum zveřejnění webu: 23/06/2020 (datum poslední aktualizace)
 • Provedení testů použitelnosti: ano
 • CMS použitý pro web: ano, DataWeb (vlastněný XTRA Srl)
 
Informace o struktuře
1. Počet zaměstnanců se zdravotním postižením v administrativě: 81.
2. Počet pracovních míst pro zaměstnance se zdravotním postižením: 4.
 
 
Zásady ochrany osobních údajů">