Erklæring om tilgængelighed

Denne erklæring om tilgængelighed vedrører websiden bremboparts.com

Selskabet Brembo S.p.a., med hjemsted i Curno, via Brembo nr. 25, 24035 (BG), forpligter sig til at gøre sin webside https://www.bremboparts.com/ tilgængelig i medfør af lov nr. 4 af 9. januar 2004.
Denne erklæring om tilgængelighed vedrører websiden https://www.bremboparts.com/.
 
Status for overensstemmelse
Delvis overensstemmelse 
Denne webside er i delvis overensstemmelse med kravene i bilag A i standarden UNI CEI EN 301549, i forhold til tilfælde af manglende overensstemmelse anført i det følgende. 
 
Utilgængeligt indhold
Indholdet anført herunder er ikke tilgængeligt af følgende grunde:
 
 • 1. manglende overholdelse af lov nr. 4 af 9. januar 2004. 
  • Succeskriterie 1.2.4 - Undertekster i realtid. 
  • Succeskriterie 1.2.3 - Audiobeskrivelse eller alternativ medietype (forudregistreret). 

Websiden giver gennem en plug-in til YouTube mulighed for at se video. Denne type indhold er ikke tilgængeligt, da det ikke omfatter audiobeskrivelse af videoens titel og aktiveringen af undertekster i realtid med automatisk aktivering.
 
 • 2. manglende overholdelse af lov nr. 4 af 9. januar 2004.
  • Succeskriterie 1.1.1. Ikke-tekstuelt indhold.

På websiden offentliggøres nogle billeder. Denne type indhold er dog ikke helt tilgængeligt, da ikke alle billederne indeholder en tilsvarende, alternativ tekst og leverer en beskrivende identifikation af det ikke-tekstuelle indhold.
 
Udarbejdelse af erklæringen om tilgængelighed
Denne erklæring er udarbejdet den 27. september 2022.
Oplysningerne i erklæringen er udledt af en autovurdering foretaget direkte af leverandøren.
Erklæringen er senest revurderet den 27. september 2022. 
 
Metode til indsendelse af signaleringer og adresser på leverandøren
Signaleringerne om manglende overensstemmelse kan indsendes af brugerne til følgende e-mailadresse: accessibility@brembo.it, med angivelse af websidens URL, de sider som regnes for ikke i overensstemmelse og med begrundelse for signaleringen. 
Den ansvarshavende for signaleringerne indsendt af brugerne kan kontaktes på ovenstående e-mailadresse.
 
Metode til indsendelse af signaleringer til AgID
I tilfælde af utilfredsstillende svar eller manglende svar, inden for tredive dage, på meddelelsen eller forespørgslen, kan den pågældende sende en signalering i henhold til angivelserne på websiden for AgID (offentligt kontor for det digitale Italien).
 
Informationer om websiden
 • Datoen for offentliggørelse af websiden: 23/06/2020 (dato for seneste opdatering)
 • Der er foretaget test af brugervenlighed: Ja
 • CMS anvendt til websiden: Ja, DataWeb (ejet af XTRA S.r.l)
 
Informationer om opbygningen
1. Antallet af ansatte med handicap i administrationen: 81.
2. Antallet af arbejdspladser med ansatte med handicap: 4.
 
 
Privatlivspolitik">