Support

Privatlivspolitik
Information iht. Artikel 13 i det italienske dekret 196/03
Denne erklæring beskriver, med henvisning til det italienske lovdekret n. 196/2003 om beskyttelse af personlige data (kaldet "Kodeks"), vilkårene og formålet med administrationen af de data, som brugerne af websitet formidler.
Den er udarbejdet i overensstemmelse med art. 13 i Kodekset og med hensynstagen til Henstilling 2/2001 vedrørende minimumskravene for indsamling af data online i den Europæiske Union, vedtaget d. 17. maj af arbejdsgruppen for beskyttelse af fysiske personer med hensyn til behandling af personlige data for alle dem, der tager adgang til websitet. Alt, hvad der behandles i denne erklæring angår, med mindre andet er anført, udelukkende dette websted. Ejerne, administratorerne og opretterne af websitet er ikke ansvarlige for indholdet af tredjeparts-websites, direkte eller indirekte forbundet til websitet, heller ikke via links.
Dataansvarlig
Den ansvarlige for databehandlingen er Brembo S.p.A., med sæde i Via Brembo, 25 – 24035 Curno (BG) Italien. Databehandlingsprocessen vil blive varetaget af selskabets ansatte, eller af medarbejdere og konsulenter, der under alle omstændigheder har deres virke hos samme, som ansvarlige for databehandlingen. Man har ret til at opdatere, ændre eller slette sine data ved at skrive til den følgende e-mailadresse: trade@brembo.it.
Data der behandles og formålet med behandlingen
Et almindeligt besøg på sitet medfører ikke i sig selv indsamling eller behandling af personlige data, bortset fra hvad angår navigationsdata og cookies. Indhent venligst oplysninger om disses relevans for databeskyttelse i det næste afsnit af denne erklæring. Hvis der, blandt de formidlede data, er data med relevans for tredjeparter, har brugeren ansvaret over for Brembo S.p.A. for erhvervelsen af sin tilladelse til indsamling og behandling af disse data. Hvad angår behandlingen, identificeres denne af fuldførelsen af tilmeldingsfasen og tilmeldingens påfølgende afvikling, med forsendelse af meddelelser vedrørende registreringen, dennes gennemførelse og, efter specifik tilladelse fra bruger, med forsendelse af salgsfremmende og illustrative materialer for produkter / serviceydelser og, om forudset, sitets nyhedsbrev.
Behandlingsmetoder
Behandlingen vil blive udført ved hjælp af værktøjer og procedurer, der garanterer for dataenes sikkerhed og fortrolighed i overensstemmelse med loven, og kan enten blive udført on- eller offline. Specifikke sikkerhedsforanstaltninger tages, for at forebygge tab af data, ulovlig eller ukorrekt anvendelse samt uautoriseret adgang.
Samtykke
Efter registrering bedes brugeren læse bekendtgørelsen af Kodekset og bekræfte sit samtykke til behandlingen af de data, der er blevet oplyst i forbindelse hermed og til de forskellige beskrevne formål. Dette samtykke og formidling af de behandlede data skal betragtes som obligatoriske, med henblik på fuldførelse af registreringen på sitet og brug af de hertil forbundne serviceydelser; omvendt er samtykke til at modtage salgsfremmende materialer og / eller oplysninger om aktiviteter og produkter / serviceydelser fra Brembo S.p.A. frivillig.
Dataanvendelse og -videregivelse
De personrelaterede data, som bruger meddeler os, vil blive behandlet af Brembo S.p.A. eller af personer, der er udnævnt af virksomheden som administratorer eller repræsentanter. De vil også blive videregivet til tredjeparter med ansvar for at formidle serviceydelser med relation til sitets aktiviteter og med iværksættelse af de kontraktmæssige forpligtelser disse medfører; tredjeparterne vil også opbevare og behandle dataene, for at tillade iværksættelse af de serviceydelser, de hver især har ansvaret for. Disse tredjeparter er hovedsagligt leverandører af tekniske og telematiske serviceydelser, logistikvirksomheder og administratorer af betalingssystemer og -service.
Navigationsdata
Computersystemerne og softwareprocedurer, der anvendes til at drive sitet indhenter, under deres normale aktivitet, visse data, hvis transmission er implicit i Internettets kommunikationsprotokoller. Disse oplysninger indsamles ikke med henblik på association til identificerede brugere, men kan, i kraft af deres type, kunne tillade at brugere identificeres gennem behandling og association med data i tredjeparts besiddelse. Denne datakategori omfatter IP-adresser eller domænenavne til computere, der anvendes til at tage adgang til sitet, de påkrævede resursers URI, forespørgslens tidspunkt, den anvendte metode til forsendelsen af forespørgslen til serveren, størrelsen på filen, der modtages som svar, den numeriske kode, der angiver svarstatussen fra serveren (vellykket, fejl, etc.) samt andre parametre vedrørende operativsystemet og computermiljøet.
Disse data videregives ikke, men anvendes kun til at indhente anonyme, statistiske oplysninger om sitet og til at kontrollere dets korrekte funktion; disse oplysninger opbevares i den tid, der defineres af de anvendelige referenceforskrifter. Disse data vil dog kunne blive anvendt til at konstatere ansvaret for eventuel datakriminalitet mod sitet.
Brugerens rettigheder
Brugeren har når som helst ret til at få bekræftet eksistensen af data og til at få kendskab til deres indhold og oprindelse, til behandlingens formål og metoder og, i tilfælde af behandling med elektroniske instrumenter, den anvendte behandlingslogik, og har desuden ret til når som helst at verificere nøjagtigheden eller til at kræve integration, opdatering eller korrektion heraf (art. 7 af det italienske lovdekret n. 196/2003). I henhold til den samme artikel har bruger ret til at kræve dataenes sletning, omdannelse til anonyme data eller blokering af data, behandlet i strid med loven, og af legitime årsager modsætte sig deres behandling. Behandlingen af de personlige data vil foregå og være underlagt den italienske lovgivning (Lovdekret N. 196/2003). Brugers rettigheder kan udøves ved at sende en skriftlig meddelelse til Brembo S.p.A., med hjemsted i Via Brembo, 25 – 24035 Curno (BG) Italien eller ved at sende en e-mail til trade@brembo.it.
Cookies
Cookies er små tekstfiler, som sendes af et site til den besøgende brugers computer, hvor de lagres for senere at blive tilbagesendt til det samme site ved det næste besøg. Cookies fra såkaldte tredjeparter indstilles dog af et andet website end det brugeren besøger: På hvert site kan der være elementer, så som billeder, kort, lyde og specifikke link til websider fra andre domæner, der hostes på andre servere end sitet. Cookies anvendes til forskellige formål: afvikling af autentificering, monitorering af sessioner, opbevaring af oplysninger om specifikke konfigurationer vedrørende de brugere, der tager adgang til serveren, lagring af præferencer. En cookie kan ikke indhente andre data fra din harddisk, sende virus eller opsnappe e-mailadresser. Hver cookie er unik for brugerens browser.
Administration af cookies ved hjælp af browseren
Brugeren kan når som helst tilbagetrække sit samtykke, hvilket også gælder for fremtiden, ved at markere de specifikke parametre, som tillader browseren at udelukke aktivering af cookies. Procedurerne er de følgende:
- Internet Explorer: Markér Værktøjer / Internetindstillinger, klik på Sikkerhed og vælg det ønskede sikkerhedsniveau med cursoren;
- Chrome: Markér Værktøjer / Indstillinger, klik på Vis avancerede indstillinger og klik på Indstillinger for indhold i Beskyttelse af personlige oplysninger;
- Firefox: Markér Funktioner / Indstillinger og klik på Privacy;
- Safari: Markér Indstillinger > Safari > Blokér Cookies og vælg en af de følgende muligheder: "Tillad altid", "Tillad kun fra de websites jeg besøger", "Tillad kun fra det nuværende website", "Blokér altid".
Hvis brugeren sletter eller blokerer en cookie kan det være umuligt at genetablere eventuelle præferencer eller brugerdefinerede indstillinger.
Midlertidige cookies
Brug af de såkaldte sessionscookies, der ikke gemmes permanent på brugerens computer og forsvinder når browser lukkes, er udelukkende begrænset til transmission af oplysninger om brugerens session. De anvendes til at muliggøre et sikkert og effektivt site og til at foretage og bibeholde brugeridentifikation under sessionen. I overensstemmelse med Artikel 122 paragraf 1 i Kodeksets nuværende formulering, som følge af ikrafttrædelsen af Lovdekret n. 69 / 2012, kan disse cookies anvendes, selv uden samtykke hertil.
Samtykke til brug af cookies
Brugeren samtykker til brug af cookies ved at rulle ned gennem siden, eller ved at klikke på knappen Luk i banneret. Hvis bruger ikke giver samtykke, skal tredjeparternes cookies inaktiveres som anført nedenfor.
Tredjepartscookies
Google Analytics
Google Analytics er en web-analyseservice, leveret af Google Inc. (“Google”). Google anvender de indsamlede data til at spore og eksaminere brugen af dette site, for at udarbejde rapporter om dets aktiviteter og dele dem med andre Google tjenester.
Google kan anvende de indsamlede data til at skabe sammenhængende og personaliserede ads i dets egen reklamenetværk.
Indsamlede persondata: Cookie og anvendelsesdata.
Behandlingssted: USA - PrivatlivspolitikOpt Out
Google Analytics Demographics and Interest Reporting
Denne service er en del af Google Analytics servicen og tillader at profilere brugere anonymt.
Indsamlede persondata: Cookie og anvendelsesdata.
Behandlingssted: USA – PrivatlivspolitikOpt Out
Google Maps
Google Maps er en kortvisualiseringsservice leveret af Google Inc., som tillader dette site at integrere denne type indhold i dets sider.
Indsamlede persondata: Cookie og anvendelsesdata.
Behandlingssted: USA – Privatlivspolitik
Facebook: Knappen Like og sociale widgets
Facebooks Like knap og sociale widgets er serviceydelser, som tillader samspil mellem det sociale netværk Facebook, leveret af Facebook, Inc.
Indsamlede persondata: Cookie og anvendelsesdata.
Behandlingssted: USA – Privatlivspolitik
Twitter: Knappen Tweet og sociale widgets
Knappen Tweet og sociale widgets er serviceydelser, der muliggør samspil med det sociale netværk Twitter, som tilhører og leveres af Twitter Inc.
Indsamlede persondata: Cookie og anvendelsesdata.
Behandlingssted: USA – Privatlivspolitik
LinkedIn: Knappen LinkedIn og sociale widgets
Knappen LinkedIn og sociale widgets er serviceydelser, der muliggør samspil med det sociale netværk LinkedIn, som tilhører og leveres af LinkedIn Corporation.
Indsamlede persondata: Cookie og anvendelsesdata.
Behandlingssted: USA – Privatlivspolitik
Youtube Video
Youtube er en videovisualiseringsservice leveret af Google Inc., som tillader dette site at integrere denne type indhold i dets sider.
Indsamlede persondata: Cookie og anvendelsesdata.
Behandlingssted: USA – Privatlivspolitik
Direkte registrering
Brugeren registrerer ved at udfylde registreringsformularen og levere de personlige data direkte til dette site.
Indsamlede persondata: Navn, Efternavn, E-mail, Land.
Kontaktformular
Ved at udfylde kontaktformularen med sine data, giver brugeren dette site tilladelse til at anvende detaljerne, til at svare på forespørgsler om oplysninger, tilbud eller enhver anden type forespørgsel, som anført i formularens overskrift.
Indsamlede persondata: Navn, Efternavn, Land.
Geolokalisering
Dette site kan indsamle, bruge og dele data omkring brugerens geografiske placering, med henblik på at levere stedbaserede serviceydelser. De fleste browsere og anordninger formidler som default værktøjerne til at nægte geografisk sporing. Når brugeren udtrykkeligt har givet tilladelse hertil, kan denne applikation modtage oplysninger om dens reelle placering.
Indsamlede persondata: Geografisk placering.
Med forbehold for ovenstående, oplyser Indehaveren om at Brugere kan anvende Your Online Choices (Land / Dine valg). Ved hjælp af denne service kan du administrere sporingen af brugerpræferencer for størstedelen af reklameværktøjer. Indehaveren anbefaler derfor, at anvende denne resurse som supplement til de formidlede oplysninger i dette dokument.