Δήλωση σχετικά με την προσβασιμότητα

Αυτή η δήλωση σχετικά με την προσβασιμότητα ισχύει για τον ιστότοπο www.bremboparts.com

Η Brembo S.p.a., με έδρα στην οδό Brembo 25, 24035 (BG), δεσμεύεται να κάνει τον ιστότοπό της https://www.bremboparts.com/ προσβάσιμο σε συμμόρφωση με τον Νόμο 4 της 9ης Ιανουαρίου 2004.
Αυτή η δήλωση σχετικά με την προσβασιμότητα ισχύει για τον παρακάτω ιστότοπο: https://www.bremboparts.com/.
 
Κατάσταση συμμόρφωσης
Μερική συμμόρφωση 
Λόγω των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης που αναφέρονται παρακάτω, αυτός ο ιστότοπος συμμορφώνεται εν μέρει με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα A του Προτύπου UNI CEI EN 301549. 
 
Μη προσβάσιμο περιεχόμενο
Το παρακάτω περιεχόμενο δεν είναι προσβάσιμο για τους παρακάτω λόγους:
 
 • 1. μη συμμόρφωση με τον Νόμο 4 της 9ης Ιανουαρίου 2004. 
  • Κριτήριο επιτυχίας 1.2.4 - Υπότιτλοι σε πραγματικό χρόνο. 
  • Κριτήριο επιτυχίας 1.2.3 - Ηχητική περιγραφή ή τύπος εναλλακτικών μέσων (προηχογραφημένα). 

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί προσθήκη YouTube για την παρουσίαση του περιεχομένου βίντεο. Αυτός ο τύπος περιεχομένου δεν είναι προσβάσιμο, καθώς δεν υπάρχει ηχητική περιγραφή των τίτλων βίντεο ή αυτόματη ενεργοποίηση των υποτίτλων σε πραγματικό χρόνο.
 
 • 2. μη συμμόρφωση με τον Νόμο 4 της 9ης Ιανουαρίου 2004.
  • Κριτήριο επιτυχίας 1.1.1. - Περιεχόμενο χωρίς κείμενο.

Ο ιστότοπος δημοσιεύει διάφορες εικόνες. Ωστόσο, αυτός ο τύπος περιεχόμενου δεν είναι πλήρως προσβάσιμος, καθώς ορισμένες εικόνες δεν περιέχουν αντίστοιχο εναλλακτικό περιεχόμενο και περιγραφή του περιεχομένου τους χωρίς κείμενο.
 
Σύνταξη δήλωσης σχετικά με την προσβασιμότητα
Αυτή η δήλωση συντάχθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 2022.
Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν τη δήλωση προέρχονται από αυτοαξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε απευθείας από τον πάροχο πληροφοριών.
Αυτή η δήλωση επανεξετάστηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 2022. 
 
Διαδικασία αναφοράς και διευθύνσεις παρόχου πληροφοριών
Οι χρήστες μπορούν να στέλνουν αναφορές μη συμμόρφωσης στις παρακάτω διευθύνσεις e-mail: accessibility@brembo.it, αναφέροντας τη διεύθυνση URL του ιστότοπου, τις σελίδες με τις μη συμμορφώσεις και την αιτία για την αναφορά.
Οι χρήστες μπορούν να επικοινωνήσουν με το άτομο που είναι υπεύθυνο για τις αναφορές χρηστών στην παραπάνω διεύθυνση e-mail.
 
Κοινοποίηση οργανισμού Agency for Digital Italy (AgID)
Απουσία ικανοποιητικής απάντησης εντός τριάντα ημερών από την αποστολή αναφοράς ή αιτήματος, το αρμόδιο άτομο μπορεί να προωθήσει μια αναφορά στον οργανισμό AgID με τον τρόπο που αναφέρεται στον ιστότοπο του οργανισμού.
 
Πληροφορίες σχετικά με τον ιστότοπο
 • Ημερομηνία δημοσίευσης ιστότοπου: 23/06/2020 (ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης)
 • Πραγματοποιήθηκαν δοκιμές χρηστικότητας; Ναι
 • Χρησιμοποιήθηκε CMS για τη δημιουργία του ιστοτόπου; Ναι, το DataWeb (της XTRA S.r.l.)
 
Πληροφορίες σχετικά με τον οργανισμό
1. Αριθμός διοικητικών υπαλλήλων με αναπηρία: 81.
2. Αριθμός σταθμών εργασίας για υπαλλήλους με αναπηρία: 4.
 
 
Πολιτική περί ιδιωτικού απορρήτου">