Tuki

Tietosuojakäytäntö
Tiedot Italian asetuksen 196/03 artiklan 13 mukaisesti
Nämä tiedot kuvaavat henkilötietojen suojausta koskevan Italian lain tasoisen asetuksen nro 196/2003 (myöhemmin "Säännöt") mukaisesti verkkosivuston käyttäjien antamien tietojen hallintaa ja käyttötarkoitusta sekä käytön ehtoja.
Tämä tapahtuu Sääntöjen 13. artiklan vaatimusten mukaisesti ja ottaen huomioon Euroopan yhteisön antaman suosituksen 2/2001 minimivaatimuksista verkossa kerättävien tietojen osalta, tämän suosituksen on hyväksynyt 17 toukokuuta EY:n ryhmä henkilöiden suojaamiseksi heidän henkilötietojen käsittelyä koskien kaikkien verkkosivulle siirtyvien henkilöiden osalta. Kaikki mitä todetaan tässä ilmoituksessa, lukuun ottamatta mitä osoitetaan muualla, tehdään ainoastaan tätä verkkosivustoa varten. Verkkosivuston omistajat, johtajat ja tekijät eivät ole vastuussa mistään sisällöstä, jonka toimittaa kolmannet osapuolet verkkosivustolle suoraan tai epäsuorasti, myöskään linkkien kautta.
Vastuuhenkilö
Tietojen käsittelyn vastuuhenkilö on Brembo S.p.A., kotipaikka osoitteessa Via Brembo 25, 24035 Curno (BG), Italia. Tietojenkäsittely suoritetaan yhtiön työntekijöiden tai yhtiön kanssa yhteistyötä tekevien henkilöiden ja konsulttien toimesta toimien samalla tietojenkäsittelystä vastuussa olevina henkilöinä. Jokaisella on oikeus päivittää, muuttaa tai peruuttaa tietonsa kirjoittamalla seuraavaan sähköpostiosoitteeseen: trade@brembo.it.
Käsiteltävät tiedot ja käsittelyn tarkoitus
Verkkosivuston katselu ei muodosta sinällään henkilötietojen keräämistä tai käsittelyä lukuun ottamatta navigointitietoja ja evästeitä tarvittavissa määrin, katso tätä varten seuraavien osioiden tietosuojakäytäntöä. Jos toimitettujen tietojen joukossa on kolmansille osapuolille toimitettavia tietoja, käyttäjä takaa Brembo S.p.A.:lle saamansa luvan tietojen keräämistä ja käsittelyä varten. Käsittelyä varten, se tunnistetaan tilausvaiheen loppuun saattamisella ja sitä seuraavalla suorittamisella, lähettämällä rekisteröintiä ja sen toimenpiteitä koskevia viestejä ja, erillisen käyttäjän luvan alaisena, tuotteita ja/tai palveluja koskevan mainos- ja tiedotemateriaalin lähettämisellä ja, jos olemassa, verkkosivuston uutiskirjeellä.
Käsittelymenetelmät
Käsittely tehdään välineillä ja menetelmillä, jotka takaavat tietojen turvallisuuden ja luotettavuuden lain vaatimusten mukaisesti ja se voidaan suorittaa sekä verkossa että verkon ulkopuolella. Huolehditaan erityisistä turvatoimista, jotta ehkäistään tietojen menetys, laiton tai virheellinen ja valtuuttamaton käyttö.
Hyväksyntä
Rekisteröinnin yhteydessä käyttäjää pyydetään lukemaan Säännöt ja vahvistamaan hyväksyntä tällöin toimitettujen tietojen käsittelylle aika ajoin kuvattavaan tarkoitukseen. Tämä hyväksyntä ja käsiteltyjen tietojen toimitusta on pidettävä pakollisena, jotta voidaan suorittaa verkkosivustolle rekisteröinti sekä käyttää rekisteröintiin liittyviä palveluja. Päinvastoin hyväksyntä on valinnainen Brembo S.p.A:n mainosmateriaalien ja / tai sen toimintoja ja tuotteita /palveluja koskevien tietojen osalta.
Tiedonsiirron tarkoitus
Käyttäjien toimittamat henkilötiedot käsitellään Brembo S.p.A.:n tai tämän johtajiksi tai agenteiksi nimittämien henkilöiden toimesta. Ne luovutetaan myös kolmansille osapuolille, jotka vastaavat verkkosivun toimintoihin liittyvien palveluiden toimituksesta sekä niiden kautta tapahtuvien sopimuksenmukaisten velvollisuuksien suoritusta varten. Kolmannet osapuolet huolehtivat myös tietojen säilytyksestä ja käsittelyn avulla sallitaan kullekin toimijalle annetun palvelun suoritus. Tällaisia osapuolia ovat erityisesti teknisten ja tietoliikennepalveluiden tarjoajat, logistiikkapalvelujen toimittajat, järjestelmä- ja maksupalveluoperaattorit.
Navigointitiedot
Tietokonejärjestelmät ja ohjelmistomenetelmät, joita käytetään verkkosivuston toimintaan, saavat normaalitoiminnan aikana joitain tietoja, joiden lähetys on implisiittistä Internetin yhteyskäytännössä. Näitä tietoja ei kerätä, jotta ne voitaisiin yhdistää tunnistettuun käyttäjään, mutta niiden luonteen vuoksi ne sallivat käyttäjän tunnistamisen käsittelemällä ja yhdistämällä tiedot kolmansien osapuolien käytössä oleviin tietoihin. Kategorian tiedot sisältävät verkkosivujen selaukseen käytettävien tietokoneiden IP-osoitteet tai verkkotunnukset, pyydettyjen resurssien URL-osoite, pyynnön ajankohta, pyynnön palvelimelle toimituksen menetelmä, vastauksena saadun tiedoston koko, numerokoodi, joka osoittaa palvelimelta saadun vastauksen tilan (onnistunut, virhe ym.) ja muita parametreja, jotka koskevat käyttöjärjestelmää ja tietokoneympäristöä.
Näitä tietoja ei luovuteta vaan niitä käytetään ainoastaan, jotta voidaan saada anonyymejä tilastollisia tietoja verkkosivustosta ja tarkastaa sen kunnollinen toiminta. Ne säilytetään soveltuvissa viitemääräyksissä määritellyn ajan. Tietoja voidaan käyttää vahvistamaan vastuu verkkosivustoa kohtaan tapahtuvissa rikostapauksissa.
Käyttäjän oikeudet
Käyttäjällä on oikeus milloin tahansa saada vahvistus tietojen olemassa olosta ja tietää niiden sisältö sekä alkuperä, käsittelyn tarkoitus ja menetelmät ja, elektronisten välineiden avulla tapahtuvan käsittelyn tapauksessa, käsittelyssä käytettävä logiikka. Lisäksi hänellä on oikeus milloin tahansa tarkastaa tietojen tarkkuus tai pyytää niiden täydennystä, päivitystä tai korjausta (art. 7, Italian lain tasoinen asetus nro 196/2003). Saman artiklan mukaisesti käyttäjällä on oikeus pyytää tietojen poistamista ja muuttamista anonyymiin muotoon tai estää niiden lainvastainen käsittely tai vastustaa niiden käsittelyä laillisista syistä. Henkilötietojen käsittely tapahtuu ja sitä hallitaan Italian lain määräysten mukaisesti (Italian lain tasoinen asetus nro 196/2003). Käyttäjän oikeuksia voidaan pyytää lähettämällä kirjallinen ilmoitus osoitteeseen Brembo S.p.A., kotipaikka Via Brembo 25, 24035 Curno (BG), Italia tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen trade@brembo.it.
Evästeet
Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka verkkosivusto lähettää tietokoneisiin, johon ne tallennetaan ennen niiden lähettämistä uudelleen samoille verkkosivuille käyttäjän seuraavan käynnin yhteydessä. Niin sanottujen kolmansien osapuolien evästeet ovat kuitenkin muiden kuin käyttäjän vieraileman verkkosivun asettamia: kullakin sivulla voi olla elementtejä kuten kuvia, karttoja, ääniä tai erityisiä linkkejä muiden verkkotunnusten verkkosivustoja, jotka sijaitsevat muilla palvelimilla kuin alkuperäinen verkkosivu. Evästeitä käytetään eri tarkoituksiin: varmennuksen suoritus, istuntojen valvonta, tietojen tallennus erityisistä kokoonpanoista, joita palvelinta käyttävillä käyttäjillä on käytössään, suosikkien tallennus. Eväste ei voi noutaa mitään muita tietoja tietokoneesi kiintolevyltä, lähettää viruksia tai siepata sähköpostiosoitteita. Kukin eväste on yksikäsitteinen käyttäjän selaimelle.
Evästeiden hallinta selaimella
Käyttäjä voi kieltäytyä hyväksynnästä milloin tahansa, ja tämä valinta jää voimaan, valitsemalla erityiset parametrit, joiden avulla selain sulkee pois evästeiden käyttöönoton. Menetelmät ovat seuraavat:
- Internet Explorer: Valitse Työkalut / Internet-vaihtoehdot, napsauta Tietosuojakäytänne ja valitse haluamasi tietosuojataso kohdistimella.
- Chrome: valitse Työkalut / Asetukset, napsauta Näytä edistyneet asetukset ja Tietosuojaosiossa napsauta Sisällön asetukset.
- Firefox: Valitse Työkalut / Vaihtoehdot ja napsauta sitten Tietosuojaa.
- Safari: valitse Asetukset > Safari > Lukitse evästeet ja valitse yksi seuraavista: "Salli aina", "Salli ainoastaan vierailtavilta verkkosivuilta", "Salli ainoastaan tältä verkkosivulta", "Estä aina".
Jos käyttäjä poistaa evästeet tai estää niiden käytön, ei voida palauttaa mitään suosikkeja tai mukautettuja asetuksia.
Istunnon evästeet
Niin sanotut istuntoevästeet, joita ei tallenneta pysyvästi käyttäjän tietokoneelle ja jotka häviävät, kun selain suljetaan, ovat tiukasti rajoittuneet käyttäjän istuntotietojen lähetykseen. Niiden avulla taataan turvallinen ja tehokas verkkosivu sekä suoritetaan ja ylläpidetään käyttäjän tunnistusta istunnon aikana. Nykyisessä muodossaan sääntöjen 1. kappaleen 122. artiklan mukaisesti, Italian lain tasoisen asetuksen nro 69 / 2012 voimaantulon jälkeen, näitä evästeitä voidaan käyttää myös hyväksynnän puuttuessa.
Hyväksyntä evästeiden käyttöön
Käyttäjä hyväksyy evästeiden käytön vierittämällä sivua tai napsauttamalla Sulje-painiketta ilmoituspalkissa. Jos käyttäjä ei hyväksy, kolmannen osapuolen evästeet on poistettava käytöstä kuten luetellaan alla.
Kolmannen osapuolen evästeet
Google Analytics
Google Analytics on verkkoanalyysipalvelu, jonka toimittaa Google Inc. (“Google”). Google käyttää kerättyjä tietoja tämän verkkosivun käytön seurantaa ja tutkimista varten, jotta se voi valmistella raportteja sen toiminnoista ja jakaa ne muiden Google-palveluiden kanssa.
Google voi käyttää kerättyjä tietoja sen oman mainosverkoston mainosten mukauttamiseen ja sovittamiseen.
Kerättävät henkilötiedot: Eväste- ja käyttötiedot.
Käsittelypaikka: Yhdysvallat - TietosuojakäytäntöOpt Out
Google Analytics Demographics and Interest Reporting
Palvelu on osa Google Analytics -palvelua ja sen avulla voidaan profiloida käyttäjiä anonyymisti.
Kerättävät henkilötiedot: Eväste- ja käyttötiedot.
Käsittelypaikka: Yhdysvallat – TietosuojakäytäntöOpt Out
Google Maps
Google Maps on karttojen näyttöpalvelu, jonka toimittaa Google Inc. ja joka sallii tämän verkkosivuston sisällyttää tämäntyyppistä sisältöä omille sivuilleen.
Kerättävät henkilötiedot: Eväste- ja käyttötiedot.
Käsittelypaikka: Yhdysvallat – Tietosuojakäytäntö
Facebook: Tykkää-painike ja sosiaaliset pienohjelmat
Facebookin tykkää-painike ja sosiaaliset pienohjelmat ovat palveluja, joiden avulla voidaan olla yhteydessä Facebookin sosiaalisten verkoston kanssa, palveluntarjoaja Facebook Inc.
Kerättävät henkilötiedot: Eväste- ja käyttötiedot.
Käsittelypaikka: Yhdysvallat – Tietosuojakäytäntö
Twitter: Tweet-painike ja sosiaaliset pienohjelmat
Tweet-painike ja sosiaaliset pienohjelmat ovat Twitterin palveluja, joiden avulla voidaan olla yhteydessä Twitterin sosiaalisten verkoston kanssa, palveluntarjoaja Twitter Inc.
Kerättävät henkilötiedot: Eväste- ja käyttötiedot.
Käsittelypaikka: Yhdysvallat – Tietosuojakäytäntö
LinkedIn: LinkedIn-painike ja sosiaaliset pienohjelmat
LinkedIn-painike ja sosiaaliset pienohjelmat ovat LinkedIn-palveluja, joiden avulla voidaan olla yhteydessä LinkedIn-yhteisön sosiaalisen verkoston kanssa, palveluntarjoaja LinkedIn Corporation.
Kerättävät henkilötiedot: Eväste- ja käyttötiedot.
Käsittelypaikka: Yhdysvallat – Tietosuojakäytäntö
Youtube Video
Youtube on videosisältöjen näyttöpalvelu, jonka toimittaa Google Inc. ja joka sallii tämän verkkosivuston sisällyttää tämäntyyppistä sisältöä omille sivuilleen.
Kerättävät henkilötiedot: Eväste- ja käyttötiedot.
Käsittelypaikka: Yhdysvallat – Tietosuojakäytäntö
Suora rekisteröinti
Käyttäjä rekisteröityy täyttämällä rekisteröintilomakkeen ja antamalla henkilötiedot tälle verkkosivustolle.
Kerättävät henkilötiedot: Nimi, sukunimi, sähköpostiosoite, maa.
Yhteystietolomake
Täyttämällä yhteystietolomakkeen omilla tiedoillaan, käyttäjä valtuuttaa tämän verkkosivuston käyttämään tietoja vastatakseen kyselyihin, hintatiedusteluihin tai muihin pyyntöihin kuten osoitetaan lomakkeenotsikossa.
Kerättävät henkilötiedot: Nimi, sukunimi, maa.
Geolocation
Tämä verkkosivusto voi kerätä, käyttää ja jakaa käyttäjän geopaikannustietoja, jotta voidaan tarjota paikkakohtaisia palveluja. Useimmat selaimet ja laitteet antavat oletuksena välineet, joilla voidaan estää maantieteellinen paikannus. Kun käyttäjä on erikseen valtuuttanut kyseisen mahdollisuuden, tämä sovellus voi vastaanottaa tietoja tämänhetkisestä sijainnista.
Kerättävät henkilötiedot: Maantieteellinen sijainti.
Edellisestä huolimatta haltija ilmoittaa, että käyttäjä voi käyttää verkkovalintoja (Maa / Omat valinnat). Tämän palvelun avulla voit hallita seurannan suosikkeja useimmille mainostyökaluille. Siten omistaja suosittelee käyttämään tätä resurssia tämän asiakirjan toimittamien tietojen lisäksi.