Támogatás

Adatvédelem
Tájékoztató a 196/03 Tv. erejű rendelet 13. cikke értelmében
Jelen tájékoztató a személyes adatok védelméről szóló 196/2003 Tv. erejű rendelet (továbbiakban „Rendelet”) értelmében a weboldal felhasználói által átadott adatok kezelési módját és célját írja le.
A tájékoztató kiadása a Rendelet 13. cikkével összhangban, valamint az Online adatgyűjtés minimum követelményei az Európai Unióban c., 2/2001 sz. javaslat figyelembevételével történt, melyet a személyes adatok feldolgozására való tekintettel, az egyének védelme érdekében az EU Csoport május 17-én fogadott el. A jelen tájékoztatóban leírt minden információ, kivéve ahol ez külön jelezve van, csak a weboldalra vonatkozik. A weboldal kezelői és szerzői nem vállalnak felelősséget a közvetlenül vagy közvetve, akár linken keresztül kapcsolódó harmadik felek weboldalainak tartalmáért.
Adatkezelésért felelős
Az adatkezelésért a Brembo S.p.A., székhelye Via Brembo, 25 – 24035 Curno (BG) Italy a felelős. Az adatok kezelését a társaság alkalmazottai, munkatársai, illetve a társaság keretén belül dolgozók végzik, mint adatkezeléssel megbízott vagy adatkezelésért felelős személyek. Az alábbi e-mail címre írva Önnek jogában áll adatait frissíteni, módosítani vagy törölni: trade@brembo.it.
Kezelt adatok és az adatkezelés célja
Az oldal egyszerű látogatása, a navigációs adatok és a sütik kivételével, nem vonja maga után a felhasználók személyes adatainak gyűjtését és kezelését. A navigációs adatok és sütik adatvédelmi jelentőségéről jelen kiadvány alábbi részeiben olvashat. Amennyiben a Felhasználó által átadott adatok harmadik felek hatáskörébe tartoznak, a felhasználó garantálja a Brembo S.p.A. felé, hogy az adatok gyűjtéséhez és kezeléséhez szükséges jóváhagyást beszerzi tőlük. Az adatkezelés célja az aláírási szakasz tökéletesítése és az azt követő végrehajtása, a regisztrációval kapcsolatos üzenetek kiküldése és annak üzemeltetése, továbbá – a felhasználó külön jóváhagyása alapján – a termékekkel/szolgáltatásokkal, valamint a weboldal hírlevelével (ha van) kapcsolatos promóciós és tájékoztató anyagok küldése.
Kezelés módja
A kezelés, ami történhet online és offline módon is, minden esetben olyan segédeszközök és eljárások alkalmazásával történik, amelyek a jogszabályokkal összhangban garantálni tudják a kezelés biztonságát és titkosságát. Speciális biztonsági intézkedések betartása biztosítja az adatvesztés, a jogtalan vagy helytelen felhasználás, illetve az illetéktelen hozzáférés megelőzését.
Jóváhagyás
A regisztrációval egyidejűleg a felhasználó felkérést kap a Rendeletben előírt tájékoztató elolvasására, valamint az átadott adatok külön, alkalmanként leírt céllal történő kezelésének a jóváhagyására. Ez a jóváhagyás, valamint a megjelölt adatok átadása kötelező jellegű annak érdekében, hogy a weboldalon történő regisztráció megtörténhessen és a regisztrációval összefüggő szolgáltatásokat használni tudja; ezzel szemben a Brembo S.p.A. tevékenységével és a termékeivel/szolgáltatásaival kapcsolatos promóciós/tájékoztató anyagok megküldésére vonatkozó jóváhagyás fakultatív jellegű.
Adatok terjesztése
A felhasználók által átadott személyes adatokat a Brembo S.p.A. vagy a társaság által kinevezett megbízottak vagy felelős személyek kezelik. Az adatok átadásra kerülnek a weboldal tevékenységeivel összefüggő szolgáltatások nyújtásával, vagy az általuk vállalt szerződésben rögzített kötelezettségek végrehajtásával megbízott harmadik személyek részére, akik gondoskodnak az adatok archiválásáról és kezeléséről, a rájuk bízott szolgáltatások végrehajtása érdekében. Ezek a harmadik személyek technológiai és telematikai szolgáltatásokat, logisztikai szolgáltatásokat nyújtanak, illetve fizetési rendszereket kezelnek és fizetési szolgáltatásokat nyújtanak.
Navigációs adatok
A weboldal működésével összefüggő informatikai rendszerek és szoftveres eljárások normál működésük során olyan adatokhoz jutnak, melyek továbbítása az Internet kommunikációs protokollok használatakor magától értetődő. Olyan információkról van szó, melyek gyűjtése nem az azonosított érdekeltekhez való társítás miatt történik, de természetüknél fogva alkalmasak lehetnek arra, hogy a felhasználókat a harmadik személyeknél lévő adatokkal való társítás és az adatfeldolgozás révén azonosítsák. Az adatoknak ebbe a kategóriájába tartoznak a weboldalhoz csatlakozó felhasználók által használt számítógépek IP címei vagy domain nevei, a kért erőforrások URI címei, a kérelem ideje, a kérelem szerver felé történő továbbításának a módja, a válaszként kapott fájl mérete, a szerver által adott válasz állapotát jelző numerikus kód (sikeres, hiba stb.) és más, az operatív rendszerrel és a felhasználó informatikai környezetével kapcsolatos paraméterek.
Ezek az adatok nincsenek közzétéve, felhasználásuk csak a weboldal használatával kapcsolatos statisztikai információk gyűjtése céljából és a megfelelő működés ellenőrzése érdekében történik, továbbá a vonatkozó jogszabályokban meghatározott ideig kerülnek megőrzésre. Az adatok, a weboldal sérelmére elkövetett, feltételezett informatikai bűncselekmények esetén felhasználhatók a felelősség megállapítására.
Az érintett fél jogai
A felhasználónak bármikor jogában áll az adatok létezésének megerősítését kérni, valamint azok tartalmát és eredetét megismerni, az adatkezelés célját és módját megismerni, az adatkezelésnél alkalmazott logikát megismerni, ha az adatkezelés elektronikus eszközzel történik, ellenőrizni az adatok pontosságát, illetve az adatok kiegészítését, frissítését vagy helyesbítését kérni (196/2003 sz. Tv. erejű rendelet 7. cikk). A fenti cikk értelmében a felhasználónak jogában áll az adatok törlését, anonimmá tételét vagy a törvénysértő módon kezelt adatok letiltását kérni, valamint jogos indokkal az adatok kezelését megtiltani. A felhasználó személyes adatainak kezelése az olasz törvényekkel összhangban történik (196/2003 sz. Tv. erejű rend.). A fenti jogokat a Brembo S.p.A., székhelye: Via Brembo, 25 – 24035 Curno (BG) Italy, címére vagy az alábbi e-mail címre küldött egyszerű írásbeli közlemény útján lehet gyakorolni: trade@brembo.it,
Sütik
A sütik kis szöveges fájlok, melyeket a felhasználók által meglátogatott oldalak küldenek a termináloknak, ahol mentésre kerülnek, hogy a következő látogatás alkalmával újra elküldjék őket ugyanahhoz a weboldalhoz. Az ú.n. harmadik felek sütijeit viszont olyan weboldalak állítják be, melyek eltérnek a felhasználó által meglátogatott oldaltól: minden weboldalon lehetnek képek, mappák, hangok, más, olyan domainek oldalára mutató speciális linkek, melyek a meglátogatott weboldaltól eltérő szerveren találhatók. A sütik alkalmazása több céllal történik: informatikai hitelesítés végrehajtása, munkamenet felügyelete, a szerverhez hozzáférő felhasználókkal kapcsolatos speciális konfigurációkra vonatkozó információk mentése, preferenciák mentése. Egy süti semmilyen más adatot nem tud behívni a felhasználó merevlemezéről, nem közvetíthet vírust és nem tud hozzáférni az e-mail címekhez. A felhasználó keresője tekintetében minden süti egyedi.
Sütik kezelése keresővel
A felhasználó, a kereső speciális paramétereinek kiválasztásával, melyek lehetővé teszik a sütik aktiválását, a jövőre vonatkozóan bármikor visszavonhatja engedélyét. Ez az alábbi módokon történhet:
- Internet Explorer: válassza ki az Eszközök / Internetbeállítások lehetőséget, kattintson az Adatvédelemre vagy a Biztonságra és a kurzor segítségével válassza ki a kívánt adatvédelmi szintet;
- Chrome: válassza ki a Személyre szabások / Beállítások lehetőséget, kattintson a Speciális beállítások megjelenítésére, majd az Adatvédelemnél kattintson a Tartalombeállításokra;
- Firefox: válassza ki az Eszközök / Beállítások lehetőséget és kattintson az Adatvédelemre;
- Safari: válassza ki a Beállítások > Safari > Sütik blokkolása lehetőséget és válasszon a „Mindig engedélyez”, „Csak a meglátogatott oldalaknál engedélyez”, „Csak az aktuális weboldalnál engedélyez” vagy „Mindig letilt” lehetőségek közül.
Ha a felhasználó letiltja vagy törli a sütiket, előfordulhat, hogy a preferenciák és a személyes beállítások többé nem állíthatók helyre.
Technikai munkamenet sütik
Az úgynevezett technikai munkamenet sütik, melyek folyamatosan mentődnek a felhasználó számítógépén, majd a kereső bezárásakor törlődnek, kizárólag a felhasználó munkamenetét azonosító adatok továbbítását szolgálják. Az oldal biztonságos és hatékony használatára szolgálnak, valamint elvégzik és fenntartják a felhasználó azonosítását a munkameneten belül. A Rendelet 122. cikk 1. bekezdése értelmében, a 2012/69 Tv. erejű rendelet hatályba lépését követően hatályos szöveg szerint a sütik az érdekelt fél jóváhagyása nélkül is használhatók.
Sütik használatának engedélyezése
A felhasználó az oldal futtatásával vagy az információs sáv Bezárás gombjára kattintva hagyja jóvá a sütik használatát. A jóváhagyás megtagadásához ki kell kapcsolni a harmadik felek sütijeit, az alábbiakban leírtak szerint.
Harmadik felek sütijei
Google Analytics
Google Analytics egy, a Google Inc. („Google”) által szolgáltatott elemző szolgáltatás. Google az összegyűjtött Személyes Adatokat az oldal használatának nyomon követésére és elemzésére, beszámolók készítésére és a Google által kifejlesztett más szolgáltatások megosztására használja.
Google a Személyes Adatokat a saját reklámhálózatán a hirdetések megszövegezéséhez és személyre szabásárához is használhatja. Begyűjtött személyes adatok Sütik és adathasználat.
Personal Data collected: Cookie and Usage data.
Kezelés helye: USA – Privacy PolicyOpt Out
Google Analytics Demographics and Interest Reporting
A szolgáltatás a Google Analytics része, és lehetővé teszi a felhasználó anonim formában történő profilozását.
Begyűjtött személyes adatok: Sütik és adathasználat.
Kezelés helye: USA – Privacy PolicyOpt Out
Google Maps
Google Maps a Google Inc. által működtetett térkép-megjelenítő szolgáltatás, amely lehetővé teszi a weboldalnak, hogy ezeket a tartalmakat a saját oldalán megjelenítse.
Begyűjtött személyes adatok: Sütik és adathasználat.
Kezelés helye: USA – Privacy Policy
Facebook: Tetszik gomb és szociális modul
A Facebook „Tetszik” gomb és a szociális modul, a Facebook Inc. által szolgáltatott, a Facebook közösségi hálóval folytatott interakciós szolgáltatások.
Begyűjtött személyes adatok: Sütik és adathasználat.
Kezelés helye: USA – Privacy Policy
Twitter: Tweet gomb és szociális modul
A Twitter „Tweet” gomb és szociális modulok, a Twitter Inc. által szolgáltatott, a Twitter közösségi hálóval folytatott interakciós szolgáltatások.
Begyűjtött személyes adatok: Sütik és adathasználat.
Kezelés helye: USA – Privacy Policy
LinkedIn: LinkedIn gomb és szociális modul
A LinkedIn „LinkedIn” gombja és szociális moduljai, a LinkedIn Corporation által szolgáltatott, a LinkedIn közösségi hálóval folytatott interakciós szolgáltatások.
Begyűjtött személyes adatok: Sütik és adathasználat.
Kezelés helye: USA – Privacy Policy
Youtube Video
Youtube a Google Inc. által működtetett videótartalom-megjelenítő szolgáltatás, amely lehetővé teszi a weboldalnak, hogy ezeket a tartalmakat a saját oldalán megjelenítse.
Begyűjtött személyes adatok Sütik és adathasználat.
Kezelés helye: USA – Privacy Policy
Regisztráció
A regisztrációval a felhasználó e-mail címe felkerül egy kapcsolat listára, melyre a weboldallal kapcsolatos kereskedelmi és reklám jellegű információkat tartalmazó e-mail üzenetek továbbíthatók. A felhasználó e-mail címe a jelen weboldalon történő regisztráció eredményeként vagy vásárlást követően is felkerülhet a listára.
Begyűjtött személyes adatok Keresztnév, Vezetéknév, E-mail, Ország, Tevékenység típusa.
Kapcsolat űrlap
A felhasználó a kapcsolat űrlapot a saját adataival kitöltve engedélyezi azok használatát, információ kérés, ajánlat kérés vagy bármilyen, az űrlap fejlécén feltüntetett céllal.
Begyűjtött személyes adatok Név, E-mail, Ország.
Geolokalizáció
Ez az oldal a felhasználó földrajzi elhelyezkedésével kapcsolatos adatokat gyűjthet, használhat fel és oszthat meg, az elhelyezkedésen alapuló szolgáltatások nyújtása céljából. A keresők és készülékek többsége alapértelmezett eszköztárat biztosít a földrajzi nyomon követés letiltásához. Amennyiben a felhasználó ezt a lehetőséget kifejezetten engedélyezte, ez az oldal információkat kaphat a tényleges földrajzi pozíciójáról.
Begyűjtött személyes adatok: Földrajzi pozíció.
Az előzőeket szem előtt tartva, az Adatgazda tájékoztatja a Felhasználót, hogy jogában áll a Your Online Choices lehetőséget használni. Ezen a szolgáltatáson keresztül kezelhetők a legtöbb reklámeszköz nyomon követési preferenciái. Az Adatgazda ezért a jelen dokumentumban szereplő információkon túl, ennek az erőforrásnak a használatát is javasolja.