It's possible that some of this content has been automatically translated.

Leiðbeiningar um að skipta um bremsuklossa

Samninga
 
Myndirnar eru veittar til leiðbeiningar. Áður en þú byrjar skaltu ganga úr skugga um að varahlutirnir henti fyrir tegund og gerð ökutækis.

VIÐVÖRUN!
Eftir að skipt hefur verið um caliper skaltu ganga úr skugga um að framboð bremsulínur á ökutækinu séu ekki snúnar eða of bognar, þar sem það myndi hindra framrás vökva. Ef nauðsyn krefur skaltu skipta um bremsuleiðslur fyrir hentugri.
 
VIÐVÖRUN!
Í öllum þeim fösum sem lýst er hér á eftir skal ganga úr skugga um að hemlavökvinn komist ekki í snertingu við málaða hluta ökutækisins. Ef vökvanum skvettist eða lekur skaltu strax stöðva lekann með pappír.
 
The cap is opened and the membrane removed.
1. Settu mótorhjólið á standinn.
 
2. Opnaðu tappann (punktur 1) og fjarlægðu þindina (punktur 2) sonur bremsuvökvans sem sér til þess að fjarlægja þykktina.
A hose and container is connected to the bleed plug on the caliper.
3. Tengdu gagnsæja pípu við blæðingartappann (punktur 3) á þykktinni og settu ílát á hinn endann til að safna vökvanum.
 
4. Skrúfaðu blæðingartappann af (punktur 3) og tæmdu vökvarásina.
The liquid supply hose is released.
5. Lokaðu blæðingartappanum og fjarlægðu söfnunarrörið.
 
6. Losaðu vökvaleiðsluna (punktur 4) á þykktinni svo hægt sé að skrúfa hana af hendi síðar.
The safety pins are removed.
7. Fjarlægðu klofnu pinnana (punktur 5) með töng.
The pins and spring are removed.
8. Fjarlægðu pinnana (punktur 6) með hamar og pinna rekli ef þörf krefur.
 
9. Fjarlægðu fjöðrina (liður 7).
The pads are enlarged.
10. Aðskiljið hemlaklossann (atriði 8) varlega frá með inndráttarbúnaði eða öðru hentugu verkfæri.
The fastening screws are unscrewed.
 11. Skrúfið festiboltana af (punktur 9) með opnum skrúflykla og fjarlægið þykktina af bifhjólagrindinni.
 
 
The liquid supply hose is detached from the caliper.
12. Algjör losun vökvaaðrennslisrörsins (punktur 4) frá kvörðunni.
 
13. Haltu endanum á framboðsrörinu upp til að koma í veg fyrir vökvaleka.
The disc braking surface is cleaned and the spacers are fitted.
14. Hreinsið hemlunaryfirborð (liður 10) disksins (liður 11) með fituhreinsibúnaði, t.d. SE 47 leysi.
 
15. Settu nýja þykktina á mótorhjólið.

16. Skiptu upprunalegu skrúfuna (liður 9) út fyrir meðfylgjandi skrúfu.

17. Ef nauðsyn krefur skal festa bilin (liður 12) sem er að finna í settinu.

18. Setjið skrúfurnar í (atriði 9) án þess að herða
The bleeder plug and a clear tube are connected to the caliper.
19. Tengdu aftur aðrennslisrör fyrir hemlavökva (punktur 4) og herðið sambandið með föstum skrúflykil að leiðbeinandi snúningsátaki 17-20 Nm. 

20. Fylltu bremsuvökvatankinn með ferskum vökva í samræmi við forskriftir framleiðenda.

21. Tengdu gagnsæja pípu við blæðingartappann (punktur 3) á þykktinni og settu ílát á hinn til að safna vökvanum. 

22. Opnaðu blæðingartappann (punktur 3).

23. Notaðu bremsuhandfangið.

24. Lokaðu blæðingartappanum aftur.
HÆTTA! Ekki sleppa handfanginu með blæðingartappann opinn, þar sem það veldur því að loft sogast inn í vökvarásina.
The caliper mounting screws are tightened.​​​​​​
25. Slepptu bremsuhandfanginu.

26. Skrúfaðu blæðingartappann af.

27. Notaðu bremsuhandfangið.

28. Endurtaktu punktana fjóra hér að framan þar til kemur út án loftbóla og venjulegt bremsuhandfangsviðnám er komið á aftur.

29. Lokaðu blæðingartappanum og fjarlægðu gagnsæja rörið.

30. Herðið blæðingartappann í 12÷16 Nm tog.

31. Þegar kerfið er undir þrýstingi skaltu herða alla festingarbolta þykktarinnar (punktur 9) og beita herðingarvæginu sem framleiðandi ökutækisins mælir fyrir um. (leiðbeinandi gildi: 46Nm).
The membrane is carefully cleaned and the cap is replaced on the brake fluid reservoir.
32. Eftir blæðingu er bremsuvökvinn í tankinum á lágmarksstigi. Dragðu stimplana alveg inn, ýttu á púðana með höndunum og fylltu síðan á.

33. Hreinsaðu þindina vandlega (punktur 2) bremsuvökvatanksins og fjarlægðu allar vökvaleifar.

34. Settu þindina og tappann (punktur 1) á bremsuvökvatankinn og herðið allar mögulegar skrúfur).
HÆTTA! Ef þú tekur eftir leka frá kvarðanum skaltu endurtaka allt ferlið hér að ofan til að ákvarða orsökina og leiðrétta gallann.

35. Taktu hjólið af standinum.
 
 
Almennar upplýsingar og öryggisupplýsingar
 
Þessi vara var hönnuð með það fyrir augum að uppfylla alla viðeigandi öryggisstaðla. Ekki er ætlunin að nota vörurnar öðruvísi en til þeirra tilteknu nota sem þær eru hannaðar og framleiddar fyrir. Notkun í hvaða öðrum tilgangi sem er, eða sérhver breyting á, eða átt við, vöruna getur haft áhrif á virkni vörunnar og getur gert vöruna óörugga. Slíkar breytingar eða óviðeigandi notkun ógildir hina takmörkuðu ábyrgð og getur gert einstaklinginn sem notar vöruna ábyrgan fyrir líkams- eða eignatjóni annarra.
Eins og notað er í þessum leiðbeiningum merkir "HÆTTA!" aðferðir sem, ef þeim er ekki fylgt, eru miklar líkur á að þær valdi alvarlegum meiðslum eða jafnvel dauða. "VIÐVÖRUN!" aðferðir sem, ef þeim er ekki fylgt, gætu valdið skaða. "VARÚÐ!" aðferðir sem, ef þeim er ekki fylgt, gætu valdið skemmdum á ökutækinu. 
 
HÆTTA!
 • Þessi vara er nauðsynleg fyrir örugga notkun ökutækisins sem hún er sett upp á og hún er aðeins ætluð til uppsetningar af hæfum, hæfum einstaklingi sem hefur verið þjálfaður og / eða hefur reynslu í uppsetningu og notkun sem varan er ætluð.
 • Sá sem annast uppsetningu skal búinn réttum verkfærum í sínu fagi og þekkingu og reynslu til að fást við viðgerðir á ökutækjum. Röng eða röng uppsetning, hvort sem hún stafar af því að þessum leiðbeiningum er ekki fylgt af trúmennsku eða að fullu, ógildir takmarkaða ábyrgðina og gæti valdið uppsetningaraðilanum ábyrgð ef um er að ræða líkamstjón eða eignatjón.
 • Brembo ber ekki ábyrgð á tjóni eða meiðslum af völdum einstaklings sem notar ökutæki sem vara sem kemur í staðinn hefur verið sett upp á rangan hátt.
 • Forðist snertingu fitu og annarra smurefna við hemlunarfleti diska og klossa þar sem það gæti haft áhrif á skilvirkni hemlakerfisins og valdið alvarlegum líkamlegum skemmdum.
 • Notuðu vöruna sem kemur í stað þessarar vöru má ekki setja upp á neina aðra vöru. Eignatjón og líkamstjón, þar á meðal dauði, gæti hlotist af.
 • Gakktu alltaf úr skugga um að magn bremsuvökva í lóninu sé á milli lágmarks- og hámarksstigs sem tilgreint er á lóninu. Rangt stig getur valdið leka á bremsuvökva eða dregið úr skilvirkni bremsukerfisins. Of mikill eða of lítill bremsuvökvi í lóninu gæti valdið því að bremsurnar virkuðu ekki sem skyldi og líkamstjón, þar með talið dauði, gæti hlotist af.
 
VARÚÐ!
Ekki nota beitt verkfæri þegar gúmmíhlutir eru settir upp, þar sem það getur skemmt þá. Vertu viss um að skipta um skemmda íhluti.
 
VIÐVÖRUN!
 • Til að forðast að búa til gallaða uppsetningu skaltu forðast að slá verulega og/eða skemma vöruna, hluta hennar og íhluti, þar sem það getur dregið úr skilvirkni þeirra og valdið bilun. Ef nauðsyn krefur skaltu skipta um skemmdan hluta eða íhlut.
 • Þegar skipt er um vöru og tengda hluti eins og bremsuvökva, bremsuklossa, bremsuskó og þess háttar mun sá sem annast uppsetningu verða fyrir váhrifum af vökva og hlutum sem geta talist vera "hættulegur úrgangur" samkvæmt gildandi lögum, reglum og reglugerðum. Allur slíkur úrgangur verður að vera meðhöndlaður, endurunninn og (eða fargað í samræmi við öll gildandi lög, reglur og reglugerðir. Sé það ekki gert getur það varðað viðurlögum þess sem framleiðir hættulegan úrgang samkvæmt umhverfislögum og getur leitt til líkams- eða eignatjóns á tækinu eða öðrum.
 • Til að forðast meiðsli:
  • Notið viðeigandi búnað til að koma í veg fyrir að ryk myndist þegar hlutarnir eru hreinsaðir.
  • Notaðu alltaf hanska þegar íhlutir með beittum brúnum eru teknir í sundur og settir saman.
  • Ekki leyfa húðflötum að komast í beina snertingu milli púðans og skófóðurs þar sem það gæti valdið núningi.
  • Ekki setja hendurnar í sætið til að staðsetja púðann þegar stimplarnir eru fjarlægðir með þrýstilofti, vegna hættu á að þeir kremjist.
  • Forðist beina snertingu við bremsuvökvann þar sem hann getur valdið ertingu í húð og augum. Ef snerting verður skal hreinsa vandlega í samræmi við leiðbeiningar framleiðanda ökutækisins eða hemlavökvans.
  • Ekki láta rafmagnsíhluti verða fyrir stöðuhleðslum eða höggi sem gæti skemmt plasthlutana.
  • Verndaðu sundur rafmagns íhluti frá rakastigi.
  • Gakktu úr skugga um að allar rafmagnssnertur séu rétt tengdar og gangið úr skugga um að viðvörunarljósin logi. Ef þeir gera það ekki getur bilun viðvörunarljósa valdið minnkun á skilvirkni hemlakerfisins eða bilun í hemlamerkjum.
Takmarkanir á ábyrgð
Þessi ábyrgð nær til allra samræmisgalla sem koma fram innan tveggja ára frá afhendingu vörunnar. Neytanda er skylt að tilkynna seljanda um gallann innan tveggja mánaða frá því að umræddur galli uppgötvast, sbr. þó að fyrningarfrestur til að grípa til aðgerða sem miða að því að leita úrbóta vegna gallans er tuttugu og sex mánuðir frá afhendingu vörunnar. Ef um samræmisgalla er að ræða á notandi rétt á viðgerð eða endurnýjun vörunnar eða viðeigandi verðlækkun eða riftun samningsins, eins og kveðið er á um í 130. gr. neytendalaga, eftir því sem við á.

Þessi ábyrgð er eina ábyrgðin sem veitt er í tengslum við þessa vöru og kemur í stað allrar annarrar ábyrgðar, bæði munnlegrar og skriflegrar.

Viltu spyrja ađ einhverju fleiru?

Hafðu samband við tækniþjónustuteymi Brembo. Tæknimenn okkar munu snúa aftur til þín eins fljótt og auðið er!
Fara aftur í atriðaskrá
Reiðhjól mátun
Lestu næstu grein
Leiðbeiningar um að skipta um bremsuklossa – Fastur þykkt fyrir mótorhjól
Persónuverndarstefnu">