Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website bremboparts.com

Brembo S.p.a., met maatschappelijke zetel te Curno, via Brembo 25, 24035 (BG) verbindt zich ertoe zijn website https://www.bremboparts.com/ toegankelijk te maken, in overeenstemming met de Italiaanse wet van 9 januari 2004, nr. 4.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website https://www.bremboparts.com/.
 
Nalevingsstatus
Voldoet gedeeltelijk 
Deze website voldoet gedeeltelijk aan de vereisten van bijlage A, tabel A.2 van de UNI CEI EN 301549-norm, vanwege het hieronder vermelde geval van niet-naleving. 
 
Ontoegankelijke inhoud
De onderstaande inhoud is niet toegankelijk om de volgende redenen:
 
 • 1. niet-naleving van de Italiaanse wet van 9 januari 2004, nr. 4.  
  • Succescriterium 1.2.4 - Ondertitels in realtime; 
  • Succescriterium 1.2.3 - Audiobeschrijving of alternatief mediatype (vooraf opgenomen); 

Op de site kun je via een YouTube-plug-in video's bekijken. Dit type inhoud is niet toegankelijk omdat het niet voorziet in de audiobeschrijving van de videotitel noch in de automatische activering van ondertitels in realtime.
 
 • 2. niet-naleving van de Italiaanse wet van 9 januari 2004, nr. 4.
  • Succescriterium 1.1.1. - Niet-tekstuele inhoud.

Er zijn enkele foto’s gepubliceerd op de website. Dit type inhoud is echter niet volledig toegankelijk omdat niet alle afbeeldingen gelijkwaardige alternatieve tekst bevatten noch een beschrijvende identificatie bieden voor niet-tekstuele inhoud.
 
Opstellen van de toegankelijkheidsverklaring
Deze verklaring is op 27 september 2022 opgesteld.
De informatie in de verklaring is verkregen via een zelfevaluatie die rechtstreeks door de verstrekker ervan is uitgevoerd.
De verklaring is voor het laatst herzien op 27 september 2022. 
 
Methoden om de rapporten en contactgegevens van de verstrekker te verzenden
Niet-nalevingsrapporten kunnen door gebruikers verzonden door te schrijven naar het volgende e-mailadres: accessibility@brembo.it, met vermelding van de url van de website, de pagina’s die als niet-conform worden beschouwd en met motivering voor het rapport. 
De persoon die verantwoordelijk is voor de rapporten die door gebruikers worden ingediend, kan worden gecontacteerd op het hierboven vermelde e-mailadres.
 
Methode om rapporten te verzenden naar het AgID
Bij een onbevredigende of uitblijvende reactie binnen dertig dagen op de melding of het verzoek, kan de betrokkene een rapport indienen via de methode die is aangegeven op de website van de Italiaanse instelling AgID (Agentschap voor digitaal Italië).
 
Informatie over de website
 • De publicatiedatum van de website: 23/06/2020 (datum van de laatste update)
 • Er zijn bruikbaarheidstesten uitgevoerd: Ja
 • CMS gebruikt voor de website: Ja, DataWeb (eigendom van XTRA S.r.l)
 
Informatie over de structuur
1. Aantal medewerkers met een handicap in de administratie: 81.
2. Aantal werkplekken voor medewerkers met een handicap: 4.
 
 
Privacybeleid">