Montage en Onderhoud

Aanhaalmomenten
Abstract: Tabel voor het vermijden van risico's bij het monteren van de schijven
Het vastdraaien van de wielen wordt gedaan met behulp van een momentsleutel met een specifiek aanhaalmoment, dat over het algemeen in het onderhoudsboekje van het voertuig wordt aangegeven.
Het gebruik van een lager aanhaalmoment dan het voorgeschrevene, kan leiden tot het loskomen van de bouten, terwijl een hoger aanhaalmoment vervorming van de remschijven of het risico op breken en problemen bij het losdraaien van de bouten uit de gaten kan veroorzaken.
Hebt u nog meer vragen?
Neem contact op met de helpdesk van Brembo. Onze technici zullen zo spoedig mogen antwoorden!!
Terug naar inhoudsopgave
Montage en Onderhoud
Lees het volgende artikel
Indicaties en inrijden