Materiał dedykowany,
wyposażenie techniczne

Narzędzia techniczne oferowane wyłącznie specjalistom w zakresie części zamiennych
Zestawy przeznaczone dla specjalistów Brembo Expert umożliwiają całkowicie bezpieczną naprawę i uruchomienie pojazdu
Przeznaczone dla specjalistów Brembo Expert przyrządy techniczne , umożliwiają bezpieczniejszą pracę podczas wykonywania ostatnich kontroli przed dopuszczeniem pojazdu do ruchu: w szczególności, możliwe jest sprawdzenie oscylacji powierzchni hamującej nowej tarczy i wybór prawidłowego momentu dokręcenia. Ponadto zapewniamy uniwersalny system odblokowujący przeznaczony do pojazdów wyposażonych w elektryczny hamulec postojowy
Zestaw pomiarowy
Zestaw umożliwia pomiar oscylacji powierzchni hamującej nowej tarczy z maksymalną precyzją. W przypadku, gdyby wartość oscylacji była wyższa od określonej przez producenta, po kilku tysiącach kilometrów mogłaby spowodować powstanie drgań podczas hamowania, zakłócających prawidłowe działanie układu
Brembo „Open Brake”
W pojazdach wyposażonych w elektroniczne (EPB) lub elektrohydrauliczne (SBC) hamulce postojowe, układ hamulcowy blokuje się przy wyłączonym silniku, uniemożliwiając wykonywanie czynności konserwacji lub naprawy. Jedynym rozwiązaniem w takiej sytuacji może być system zwalniający opracowany przez producenta. Brembo Open Brake umożliwia zaś odblokowanie układu za pomocą jednego przyrządu DPS-300.
Momenty dokręceń
Odpowiednie dokręcenie kół musi być wykonane przez ustawienie określonego momentu na kluczu dynamometrycznym, zazwyczaj wskazanego w instrukcji serwisowej pojazdu; wartości inne od optymalnych stwarzają poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa. Brembo dostarcza tabelę z zestawieniem zalecanych wartości.
Licensed distributors may use the Brembo Expert logo on websites only after prior special authorization from Brembo Communication Department who, in any case, reserves the right to request its removal at any time.