Montaż tarcz
Momenty dokręceń

Wybór odpowiedniego momentu dokręcenia
Wartości podane w tabeli pomagają uniknąć ewentualnych zagrożeń przy montażu tarcz
Dokręcamy przy użyciu klucza dynamometrycznego z określonym momentem, zgodnie ze wskazaniami z instrukcji obsługi pojazdu.
Zastosowanie niższego momentu dokręcania niż zalecany może spowodować poluzowanie się śrub, natomiast stosowanie wyższego momentu dokręcania może doprowadzić do odkształcenia tarcz lub nawet ich pęknięcia, a także trudności z późniejszym odkręceniem śrub.