Deklaracja dostępności

Niniejsza deklaracja dotycząca dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bremboparts.com.

Spółka Brembo S.p.a., z siedzibą w Curno, via Brembo n. 25, 24035 (BG),  zobowiązuje się do udostępnienia swojej strony internetowej  https://www.bremboparts.com/ zgodnie z ustawą nr 4 z dnia 9 stycznia 2004 r.
Niniejsza deklaracja dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.bremboparts.com/.
 
Status zgodności
Częściowa zgodność 
Ta strona internetowa jest częściowo zgodna z wymaganiami aneksu A normy UNI CEI EN 301549 z powodu niezgodności wymienionych poniżej. 
 
Niedostępne treści
Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:
 
 • 1. niezgodność z ustawą nr 4 z dnia 9 stycznia 2004 r.:  
  • kryterium powodzenia 1.2.4 – napisy w czasie rzeczywistym; 
  • kryterium powodzenia 1.2.3 – audiodeskrypcja lub alternatywy typ multimediów (po uprzedniej rejestracji); 

Poprzez wtyczkę YouTube strona umożliwia oglądanie filmów. Tego typu treści są niedostępne, ponieważ nie zapewniają audiodeskrypcji tytułu filmu oraz automatycznego włączenia napisów w czasie rzeczywistym.
 
 • 2. niezgodność z ustawą nr 4 z dnia 9 stycznia 2004 r.:
  • kryterium powodzenia 1.1.1. – treści nietekstowe.

Na stronie publikowane są zdjęcia. Ten rodzaj treści nie jest jednak w pełni dostępny, ponieważ nie wszystkie zdjęcia zawierają odpowiedniki w formie alternatywnego tekstu i oferują opisową identyfikację treści nietekstowej.
 
Sporządzenie deklaracji dostępności
Niniejsza deklaracja została sporządzona w dniu 27 września 2022 r.
Informacje zawarte w deklaracji uzyskano w wyniku samooceny przeprowadzonej bezpośrednio przez dostawcę usługi.
Ostatni przegląd deklaracji miał miejsce w dniu 27 września 2022 r. 
 
Sposób przesyłania zgłoszeń i dane do kontaktu dostawcy usług
Zgłoszenia dotyczące braku zgodności mogą być przesyłane przez użytkowników w formie pisemnej na adres e-mail: accessibility@brembo.it,ze wskazaniem adresu URL witryny, stron uznanych za niezgodne oraz z uzasadnieniem zgłoszenia. 
Z osobą odpowiedzialną za zgłoszenia składane przez użytkowników można skontaktować się pod powyższym adresem e-mail.
 
Jak wysyłać zgłoszenia do AgID
W przypadku niezadowalającej odpowiedzi lub braku odpowiedzi na zawiadomienie lub wniosek w terminie trzydziestu dni osoba zainteresowana może wysłać zgłoszenie w sposób wskazany na oficjalnej stronie internetowej AgID.
 
Informacje o stronie
 • Data publikacji strony internetowej: 23.06.2020 r. (data ostatniej aktualizacji)
 • Czy przeprowadzono testy użyteczności: tak
 • CMS wykorzystywany do obsługi strony internetowej: Tak, DataWeb (własność XTRA S.r.l)
 
Informacje o strukturze
1. Liczba pracowników z niepełnosprawnością w administracji: 81.
2. Liczba stanowisk pracy dla pracowników niepełnosprawnych: 4.