Asistență

Politică de confidențialitate
Notă informativă în temeiul art. 13 Decretul legislativ 196/03
Această notă informativă descrie, în temeiul și sensurile Decretului legislativ 196/2003 în materie de protecție a datelor personale (numit „Cod”), modurile și scopurile de gestionare a datelor furnizate de utilizatorii site-ului.
Este în conformitate cu art. 13 din Cod, având în vedere și Recomandarea nr. 2/2001 privind cerințele minime pentru colectarea datelor online în Uniunea Europeană, adoptată la 17 mai de către CE - Grup pentru protejarea persoanelor cu privire la prelucrarea datelor personale și se adresează tuturor celor care accesează site-ul.. Toate prevederile acestei note informative, cu excepția cazurilor în care se specifică altfel, sunt valabile doar pentru site. Administratorii și Autorii site-ului nu sunt răspunzători pentru conținuturile site-urilor terțe, conectate în mod direct sau indirect, chiar și prin link de pe site.
Operatorul de date
Operatorul de date este Brembo S.p.A. cu sediul în Via Brembo, 25 – 24035 Curno (BG) Italy. Prelucrarea datelor se va efectua de către angajații sau colaboratorii societății care, în orice caz, activează în cadrul acesteia, în funcție de persoanele desemnate sau de responsabilii pentru prelucrare. Dumneavoastră aveți dreptul de a actualiza, modifica, șterge propriile date scriind la următoarea adresă de e-mail: trade@brembo.it
Date prelucrate și scopul prelucrării
Simpla consultare a site-ului nu presupune automat colectarea sau prelucrarea datelor personale ale utilizatorilor, cu excepția datelor de navigare și a modulelor cookie pentru a căror relevanță, în scopuri de confidențialitate, se face trimitere la următoarele secțiuni ale prezentei. Dacă printre datele furnizate de Utilizator există date referitoare la terțe persoane, utilizatorul garantează societății Brembo S.p.A. că are consimțământul acestora în vederea colectării și prelucrării datelor.
În privința scopurilor prelucrării, acestea se identifică prin efectuarea etapei de înscriere și prin executarea ulterioară a acesteia, prin trimiterea mesajelor aferente înregistrării și operativității și, în urma unei permisiuni specifice a utilizatorului, prin trimiterea de material promoțional și ilustrativ al produselor/serviciilor și, dacă este cazul, a buletinului informativ al site-ului.
Moduri de prelucrare
Prelucrarea se va efectua, în orice caz, prin intermediul unor instrumente și proceduri corespunzătoare pentru garantarea securității și a confidențialității în temeiul legii și va putea fi efectuată atât online cât și offline. Se aplică măsuri de securitate specifice pentru prevenirea pierderii datelor, a utilizărilor ilegale sau incorecte și a accesului neautorizat.
Consimțământ
În momentul înregistrării, utilizatorul este invitat să ia cunoștință despre nota informativă emisă în temeiul Codului și să își confirme consimțământul pentru prelucrarea datelor furnizate cu ocazia respectivă, în scopurile descrise din când în când. Acest consimțământ și furnizarea datelor indicate ca atare sunt obligatorii pentru încheierea înregistrării pe site și pentru beneficierea de serviciile aferente înregistrării; consimțământul va fi, din contră, facultativ în privința transmiterii de material promoțional și/sau informativ privind activitatea și produsele/serviciile societății Brembo S.p.A.
Cadrul de difuzare a datelor
Datele personale furnizate de utilizatori vor fi prelucrate de Brembo S.p.A. sau de persoane numite de societate ca responsabili sau însărcinați. Acestea vor fi, în plus, comunicate unor terțe persoane însărcinate cu furnizarea de servicii conexe activităților site-ului și punerii în aplicare a obligațiilor contractuale asumate prin aceste servicii, care vor gestiona arhivarea și prelucrarea lor cu scopul de a permite executarea serviciului încredințat fiecăreia dintre ele. În special, subiecții sunt furnizori de servicii tehnologice și telematice, furnizori de servicii de logistică, administratori de sisteme și de servicii de plată.
Date de navigare
Sistemele informatice și procedurile de software pentru funcționarea site-ului dobândesc, pe parcursul funcționării lor normale, anumite date care sunt transmise implicit pentru utilizarea protocoalelor de comunicare de pe Internet. Este vorba despre informații care nu sunt colectate pentru a fi asociate cu persoanele interesate identificate, ci care, prin însăși natura lor, ar putea permite identificarea utilizatorilor prin elaborări și asocieri cu date deținute de terți. În această categorie de date sunt incluse adresele de IP sau numele de domeniu ale computerelor utilizate de utilizatorii care se conectează pe site, adresele URI ale resurselor cerute, ora cererii, metoda utilizată pentru trimiterea cererii către server, dimensiunea fișierului obținut în răspuns, codul numeric care indică starea de răspuns dată de server (succes, eroare etc.), precum și alți parametri privind sistemul operativ și mediul informatic al utilizatorului.
Aceste date nu sunt difuzate, sunt însă utilizate cu unicul scop de a obține informații statistice anonime privind utilizarea site-ului și controlarea funcționării corecte; sunt păstrate pe perioada definită de reglementările juridice de referință. Datele ar putea fi, totuși, utilizate pentru constatarea responsabilității în cazul unor infracțiuni informatice ipotetice în dauna site-ului.
Drepturile persoanei interesate
Utilizatorul are dreptul, în orice moment, să obțină confirmarea existenței sau non-existenței datelor și să fie informat cu privire la conținutul și originea acestora, să cunoască scopurile și modurile de prelucrare, să cunoască - în caz de prelucrare prin instrumente electronice - logica aplicată acestei prelucrări, să verifice exactitatea acestora sau să solicite completarea sau actualizarea, ori corectarea lor (art. 7 din Decretul legislativ 196/2003). În temeiul aceluiași articol, utilizatorul are dreptul de a solicita anularea, transformarea în mod anonim sau blocarea datelor prelucrate în neconformitate cu legea, precum și să se opună, în orice caz, din motive legitime, prelucrării lor. Prelucrarea datelor personale ale utilizatorului va avea loc în conformitate cu și va fi reglementată de legea italiană (Decretul legislativ nr. 196/2003). Drepturile vor putea fi exercitate prin trimiterea unei simple comunicări scrise pe adresa Brembo S.p.A. având sediul în Via Brembo, 25 – 24035 Curno (BG) Italy sau la adresa de e-mail: trade@brembo.it
Modulele Cookie
Modulele cookie sunt mici fișiere de text pe care site-urile vizitate de utilizatori le trimit către propriile lor terminale, unde sunt memorizate pentru a fi apoi retransmise acelorași site-uri la următoarea vizită. Modulele cookie ale așa-ziselor terțe părți sunt, însă, configurate de un site web diferit de cel vizitat de utilizator: pe fiecare site pot fi prezente elemente cum sunt imaginile, hărțile, sunetele, linkurile specifice către pagini web ale altor domenii, de pe servere diferite de serverul site-ului vizitat. Modulele cookie sunt utilizate în scopuri diferite: efectuarea de autentificări informatice, monitorizarea de sesiuni, memorizarea de informații privind configurațiile specifice referitoare la utilizatorii care accesează serverul, memorizarea preferințelor. Un modul cookie nu poate obține nicio altă informație de pe discul fix al utilizatorului și nici nu poate să transmită viruși sau să obțină adrese de e-mail. Fiecare modul cookie este unic pentru browser-ul utilizatorului.
Gestionarea modulelor cookie prin browser
Utilizatorul poate revoca permisiunea în orice moment și cu efecte pentru viitor selectând parametrii specifici ai browser-ului care permit excluderea actvării modulelor cookie. Modurile sunt următoaele:
- Internet Explorer: selectați Instrumente/Opțiuni Internet, faceți clic pe Confidențialitate sau Intimitate și alegeți nivelul de confidențialitate dorit folosind cursorul;
- Chrome: selectați Instrumente/Setări, faceți clic pe Afișează Setări Avansate și, în secțiunea de Confidențialitate, faceți clic pe Setări conținuturi;
- Firefox: selectați Instrumente/Opțiuni și faceți clic pe Confidențialitate;
- Safari: selectați Setări > Safari > Blocare module cookie și alegeți „Permite întotdeauna", „Permite doar de pe site-urile web pe care le vizitez", „Permite doar de pe site-ul web actual" sau „Blochează întotdeauna".
Dacă utilizatorul blochează sau șterge un modul cookie, poate deveni imposibilă resetarea preferințelor sau a personalizărilor setate.
Modulele cookie tehnice de sesiune
Utilizarea așa-numitelor module cookie tehnice de sesiune, care nu sunt memorizate în mod permanent pe computerul utilizatorului și dispar odată cu închiderea browser-ului, este strâns legată de transmiterea datelor de identificare ale sesiunii de utilizator. Acestea servesc la elaborarea sigură și eficientă a site-ului și pentru a efectua și a menține identificarea utilizatorului în cadrul sesiunii. În temeiul articolului 122 aliniat 1 al Codului în forma sa aflată în vigoare, ca urmare a intrării în vigoare a decretului legislativ 69/2012, aceste module cookie pot fi utilizate și fără consimțământul persoanei interesate.
Consimțământ pentru utilizarea modulelor cookie
Utilizatorul este de acord cu utilizarea modulelor cookie prin parcurgerea paginii sau prin efectuarea de clic pe butonul Închide din bannerul informativ. Pentru a nu acorda consimțământul, se dezactivează modulele cookie ale părților terțe menționate în continuare.
Module cookie ale terțelor părți
Google Analytics
Google Analytics este un serviciu de analiză web furnizat de Google Inc. ("Google"). Google folosește Datele Personale colectate cu scopul de a urmări și analiza utilizarea acestui site, de a completa rapoarte și de a le partaja cu alte servicii dezvoltate de Google. Google ar putea utiliza Datele Personale pentru a contextualiza și a personaliza anunțurilor propriei rețele de publicitate. Date personale colectate: Module cookie și date de utilizare. Locul prelucrării: USA – Privacy PolicyOpt Out
Google Analytics Demographics and Interest Reporting
Serviciul face parte din serviciul Google Analytics și permite profilarea anonimă a utilizatorului. Date personale colectate: Module cookie și date de utilizare. Locul prelucrării: USA – Privacy PolicyOpt Out
Google Maps
Google Maps este un serviciu de vizualizare al hărților gestionat de Google Inc., care permite acestui site să integreze aceste conținuturi în propriile pagini. Date personale colectate: Module cookie și date de utilizare. Locul prelucrării: USA – Privacy Policy
Facebook: butonul Îmi Place și widget-uri sociale
Butonul „Îmi Place” și widget-urile sociale de pe Facebook sunt servicii de interacțiune cu rețeaua socială Facebook, furnizate de Facebook, Inc. Date personale colectate: Module cookie și date de utilizare. Locul prelucrării: USA – Privacy Policy
Twitter: butonul Tweet și widget-uri sociale
Butonul Tweet și widget-urile sociale de pe Twitter sunt servicii de interacțiune cu rețeaua socială Twitter, furnizate de Twitter, Inc. Date personale colectate: Module cookie și date de utilizare. Locul prelucrării: USA – Privacy Policy
LinkedIn: butonul LinkedIn și widget-uri sociale
Butonul LinkedIn și widget-urile sociale de pe LinkedIn sunt servicii de interacțiune cu rețeaua socială LinkedIn, furnizate de LinkedIn Corporation Date personale colectate: Module cookie și date de utilizare. Locul prelucrării: USA – Privacy Policy
Youtube Video
Youtube Video este un serviciu de vizualizare al conținuturilor video gestionat de Google Inc., care permite acestui site să integreze aceste conținuturi în propriile pagini. Date personale colectate: Module cookie și date de utilizare. Locul prelucrării: USA – Privacy Policy
Înregistrare
Prin Înregistrare, adresa de e-mail a utilizatorului este introdusă într-o listă de contacte cărora li se pot transmite mesaje e-mail cu informații, inclusiv de natură comercială și promoțională, referitoare la acest site. Adresa de e-mail a utilizatorului ar putea fi adăugată la această listă ca rezultat al înregistrării pe acest site sau după efectuarea unei achiziții.
Date personale colectate: Prenume, Nume, E-mail, Țara, Tipul activității.
Formular de contact
Prin completarea cu propriile date a formularului de contact, utilizatorul este de acord cu utilizarea acestora pentru a răspunde unor cereri de informații, de ofertă de cost sau de orice altă natură indicată în antetul formularului.
Date personale colectate: Nume, E-mail, Țara.
Geolocalizare
Acest site poate colecta, utiliza și partaja datele referitoare la poziția geografică a utilizatorului, cu scopul de a furniza servicii bazate pe poziția însăși.
Cea mai mare parte a browserelor și a dispozitivelor furnizează, în mod predefinit, instrumente pentru negarea urmăririi geografice. În situația în care utilizatorul a autorizat în mod expres această posibilitate, acest site poate primi informații referitoare la poziția sa geografică efectivă.
Date personale colectate: Poziția geografică.
Fără a aduce atingere celor de mai sus, Titularul informează că Utilizatorul poate face uz de funcția Your Online Choices. Prin acest serviciu, se pot gestiona preferințele de urmărire ale celor mai multe instrumente de publicitate. Titularul, prin urmare, recomandă utilizarea acestei resurse în mod suplimentar, pe lângă informațiile furnizate în acest document.