Dedikerat material,
tekniska verktyg

Tekniska instrumenten erbjuds exklusivt till proffs
Verktygen som tillägnas Brembo Expert-proffs möjliggör reparation av fordon under fullständig säkerhet
De tekniska verktygen är reserverade för Brembo Expert-proffs och, gör att man kan arbeta med större säkerhet när man utför de sista kontrollerna innan man börjar köra fordonet: i synnerhet, går det att kontrollera svängningarna av bromsytan för en ny bromsskiva och välja rätt åtdragningsmoment. Dessutom har systemet försetts med ett universellt upplåsningssystem som används på fordon som har försetts med särskilda parkeringssystem.
Underhållssats
Satsen gör att man med maximal precision kan mäta oscillationerna för en ny bromsskiva: om det överstiger värdet som definieras av tillverkaren, efter några tusentals kilometer kan det uppstå vibrationer under bromsning som kan sätta systemets korrekta funktion på spel.
Brembo OPEN BRAKE
På fordon försedda med elektronisk EPB eller elektrohydraulisk SBC parkeringsbroms, blockeras bromssystemet med avstängd motor, vilket gör driften omöjlig under underhåll eller reparation; den enda lösningen tycks vara upplåsningssystemet som tillverkaren tillhandahåller.
Brembo Open Brake gör det möjligt att arbeta med ett enda instrument DPS-300
Dra åt med rätt åtdragningsmoment
En korrekt åtdragning av hjulen ska utföras med en momentnyckel enligt ett specifikt åtdragningsmoment, som står i fordonets underhållshandbok. Andra värden än de korrekta leder till avsevärda säkerhetsrisker.
Brembo tillhandahåller en sammanfattande tabell över åtdragningsmoment.
Licensierade distributörer får använda Brembo Expert-logotypen på sina webbplatser endast efter att först ha fått specialtillstånd från Brembos kommunikationsavdelning som hur som helst förbehåller sig rätten att återkalla tillståndet när som helst.