Vyhlásenie o prístupnosti

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo bremboparts.com

Spoločnosť Brembo S.p.a., so sídlom Curno, via Brembo n. 25, 24035 (BG), sa zaväzuje zabezpečiť prístupnosť vlastného webového sídla https://www.bremboparts.com/ v súlade so zákonom z 9. januára 2004, č. 4.
Toto vyhlásenie sa vzťahuje na webové sídlo https://www.bremboparts.com/.
 
Stav zhody
Čiastočná zhoda 
Toto webové sídlo čiastočne vyhovuje požiadavkám prílohy A normy UNI CEI EN 301549 z dôvodu ďalej uvedených prípadov nezhody. 
 
Neprístupný obsah
Ďalej uvedený obsah nie je prístupný z nasledujúcich dôvodov:
 
 • 1. nedodržanie zákona z 9. januára 2004, č. 4. 
  • Kritérium splnenia 1.2.4 - Titulky v reálnom čase; 
  • Kritérium splnenia 1.2.3 - Zvukový popis alebo typ alternatívneho média (vopred nahrané); 

Sídlo umožňuje pomocou YouTube plug in-u prezeranie videa. Tento druh obsahu nie je prístupný, pretože nezabezpečuje zvukový popis názvu videa a aktiváciu titulkov v reálnom čase s automatickou aktiváciou.
 
 • 2. nedodržanie zákona z 9. januára 2004, č. 4.
  • Kritérium splnenia 1.1.1. - Netextový obsah.

Na sídle sú uverejnené obrázky. Avšak tento typ obsahu nie je úplne prístupný, pretože nie všetky obrázky obsahujú príslušný alternatívny text a neposkytujú opisnú identifikáciu pre netextový obsah.
 
Vytvorenie vyhlásenia o prístupnosti
Toto vyhlásenie bolo vytvorené 27. septembra 2022.
Informácie obsiahnuté vo vyhlásení boli získané samohodnotením, ktoré vykonal priamo príslušný dodávateľ.
Vyhlásenie bolo naposledy revidované 27. septembra 2022. 
 
Možnosti zasielania pripomienok a kontaktné údaje príslušného poskytovateľa
Pripomienky k nedostatočnej zhode môžu používatelia posielať na túto e-mailovú adresu: accessibility@brembo.it, pričom je potrebné uviesť URL sídla, stránok, ktoré považujú za nevyhovujúce, a dôvod zaslania pripomienky. 
Zodpovedného za pripomienky zaslané používateľmi možno kontaktovať na vyššie uvedenej e-mailovej adrese.
 
Možnosť zaslania pripomienok na AgID
V prípade nedostatočnej alebo žiadnej odpovede do tridsiatich dní od zaslania upozornenia alebo požiadavky môže zainteresovaná osoba odoslať správu pomocou uvedenej možnosti na stránku inštitúcie AgID (Agenzia per l'Italia digitale).
 
Informácie o webovom sídle
 • Dátum publikovania webového sídla: 23.06.2020 (dátum poslednej aktualizácie)
 • Boli vykonané testy použiteľnosti: Áno
 • Použitý CMS systém pre webové sídlo: Áno, DataWeb (vlastníctvo XTRA S.r.l)
 
Informácie o štruktúre
1. Počet zamestnancov so zdravotným postihnutím prítomných v administratíve 81.
2. Počet pracovísk pre zamestnancov so zdravotným postihnutím: 4.
 
 
Zásady ochrany osobných údajov">