Skivor med PTV-ventilation

Beständighet mot värmesprickor

 
Bättre kylning och över 40 % högre motståndskraft mot termiska sprickor.
Brembo-patentet för PVT-bromsskivor ändrar marknadspraxisen, med hjälp av en ventilationskammare med stift i stället för flikar. Systemet förbättrar kylkapaciteten och ökar motståndet mot värmesprickor med mer än 40% av motståndet mot värmesprickor. De viktigaste nyheterna är:
Mindre fritt utrymme för sprickans spridning
Den jämnare layouten för stiften i förhållande till flikarna minskar utrymmet för värmesprickornas spridning på bromsytan.
Större yta för värmeutväxling
Om man jämför den med ventilation med flikar, garanterar ventilationen med stift en större yta för värmeutvecklingen vilket förbättrar värmespridningsförmågan.
Större luftturbulens
I ventilationskammaren, genererar förekomsten av stift en större luftturbulens och, därmed också, en bättre kylkapacitet.
PVT PLUS:
Prestanda, hållbarhet, effektivitet
PVT PLUS är den senaste teknologiska utvecklingen för ventilationen av bromsskivorna.
Korsformen för ventilationsstiften förbättrar ytterligare motståndet mot värmesprickor, genom att öka bromsprestandan och möjliggör en betydande viktminskning. För att alltid garantera en optimal termisk utväxling, innebär den nya ventilationen PVT PLUS, dessutom, olika geometrier för varje specifik skiva.