Tillgänglighetsdeklaration

Denna tillgänglighetsdeklaration gäller för webbplatsen bremboparts.com

Företaget Brembo S.p.a., med juridiskt säte i Curno, via Brembo 25, 24035 (BG), förbinder sig att göra sin webbplats https://www.bremboparts.com/ tillgänglig i enlighet med lag nr 4 av den 9 januari 2004.
Denna tillgänglighetsdeklaration gäller för webbplatsen https://www.bremboparts.com/.
 
Efterlevnadsstatus
Delvis överensstämmande 
Denna webbplats uppfyller delvis kraven i bilaga A i standarden UNI CEI EN 301549, på grund av det fall av bristande överensstämmelse som anges nedan. 
 
Innehåll som inte är tillgängligt
Det innehåll som anges nedan är inte tillgängligt av följande skäl:
 
 • 1. åsidosättande av lag nr 4 av den 9 januari 2004. 
  • Framgångskriterium 1.2.4 - Undertexter i realtid; 
  • Framgångskriterium 1.2.3 - Ljudbeskrivning eller alternativ medietyp (förinspelad); 

Via en YouTube-plugin kan du se videor på webbplatsen. Denna typ av innehåll är inte tillgängligt eftersom det inte innehåller någon ljudbeskrivning av videotiteln eller aktivering av undertexter i realtid med automatisk aktivering.
 
 • 2. åsidosättande av lag nr 4 av den 9 januari 2004.
  • Framgångskriterium 1.1.1. - Icke-textuellt innehåll.

Vissa bilder publiceras på webbplatsen. Denna typ av innehåll är dock inte helt tillgängligt eftersom alla bilder inte innehåller en motsvarande alternativ text och ger en beskrivande identifiering för innehåll som inte är text.
 
Upprättande av tillgänglighetsdeklarationen
Denna tillgänglighetsdeklaration upprättades den 27 september 2022.
Informationen i deklarationen har erhållits genom en självbedömning som utförts direkt av leverantören.
Deklarationen senast reviderad den 27 september 2022. 
 
Villkor för överföring av rapporterna och kontaktuppgifter till leverantören
Rapporter om bristande efterlevnad kan skickas av användarna genom att skriva till följande e-postadress: accessibility@brembo.it, med angivande av webbplatsens URL, de sidor som inte anses uppfylla kraven och anledningen till rapporten. 
Den person som ansvarar för de rapporter som lämnas in av användarna kan kontaktas på den e-postadress som anges ovan.
 
Hur du skickar meddelanden till AgID
Om meddelandet eller begäran inte besvaras på ett tillfredsställande sätt eller inte besvaras inom trettio dagar får den berörda parten lämna in en rapport på det sätt som anges på AgID:s institutionella webbplats.
 
Information om webbplatsen
 • Datum för publicering av webbplatsen: 23/06/2020 (datum för senaste uppdatering)
 • Användbarhetstester har utförts: Ja
 • CMS har använts för webbplatsen: Ja, DataWeb (ägs av XTRA S.r.l)
 
Information om uppbyggnaden
1. Antalet anställda med funktionshinder inom förvaltningen: 81.
2. Antalet arbetsplatser för anställda med funktionshinder: 4.
 
 
Sekretesspolicy">