Erişilebilirlik Bildirimi

Bu erişilebilirlik beyanı www.bremboparts.com internet sitesi için geçerlidir

Kayıtlı ofisi ile Brembo 25, 24035 (BG) adresinde bulunan Brembo S.p.a., https://www.bremboparts.com/ internet sitesini 9 Ocak 2004 tarihli Yasa 4'e uygun olarak erişilebilir kılmayı taahhüt etmektedir.
Bu erişilebilirlik beyanı aşağıdaki internet sitesi için geçerlidir: https://www.bremboparts.com/.
 
Uygunluk durumu
Kısmi uygunluk 
Aşağıda listelenen uygunsuzluklar göz önüne alındığında, bu internet sitesi, UNI CEI EN 301549 standardının Ek A'sında belirtilen gerekliliklere kısmen uygundur. 
 
Erişilemeyen içerik
Aşağıdaki içeriğe, aşağıda belirtilen nedenlerle erişilememektedir:
 
 • 1. 9 Ocak 2004 tarihli Yasa 4'e uyulmaması. 
  • Başarı kriteri 1.2.4 - Gerçek zamanlı altyazılar; 
  • Başarı kriteri 1.2.3 - Sesli açıklama veya alternatif medya türü (önceden kaydedilmiş); 

İnternet sitesi, video içeriğini göstermek için bir YouTube eklentisi kullanmaktadır. Video başlıklarının sesli açıklaması ve altyazıların gerçek zamanlı olarak otomatik etkinleştirilmesi olmadığından bu tür içeriğe erişilememektedir.
 
 • 2. 9 Ocak 2004 tarihli Yasa 4'e uyulmaması.
  • Başarı kriteri 1.1.1. - Metin dışı içerik.

İnternet sitesi bir dizi resim yayınlamaktadır. Bununla birlikte, bazı resimler eşdeğer alternatif metin ve metin dışı içeriklerinin bir açıklamasını içermediğinden, bu tür içeriğe tamamen erişilememektedir.
 
Erişilebilirlik Bildiriminin Hazırlanması
Bu bildirim 27 Eylül 2022 tarihinde hazırlanmıştır.
Bu ifadeyi içeren bilgiler, doğrudan bilgi sağlayıcı tarafından gerçekleştirilen bir öz değerlendirmeden elde edilmiştir.
Bu bildirim en son 27 Eylül 2022'de gözden geçirilmiştir. 
 
Bilgi sağlayıcının raporlama prosedürü ve adresleri
Kullanıcılar, internet sitesinin URL'sini, uygunsuzluk olduğu düşünülen sayfaları ve raporun nedenlerini belirterek uygunsuzluk raporlarını aşağıdaki e-posta adresine gönderebilir: accessibility@brembo.it.
Kullanıcı raporlarından sorumlu kişi ile yukarıdaki e-posta adresinden iletişime geçilebilir.
 
Dijital İtalya Ajansına (AgID) Bilgilendirme)
Rapor veya talebin gönderilmesinden itibaren otuz gün içinde tatmin edici bir yanıt alınamaması durumunda ilgili kişi, kurumsal internet sitesinde belirtilen şekilde bir raporu AgID'ye iletebilir.
 
İnternet sitesi hakkında bilgiler
 • İnternet sitesi yayın tarihi: 23/06/2020 (son güncelleme tarihi)
 • Kullanılabilirlik testleri yapıldı mı? Evet
 • İnternet sitesini oluşturmak için bir CMS kullanıldı mı? Evet, DataWeb (XTRA S.r.l.'ye aittir)
 
Organizasyon hakkında bilgiler
1. Engelli idari çalışan sayısı: 81.
2. Engelli çalışanlar için iş istasyonu sayısı: 4.