Minimalna grubość tarczy hamulcowej

Prawidłowe działanie układu hamulcowego pojazdu zależy od wielu różnych czynników.
Podczas czynności serwisowych często uwagę koncentrujemy na zużyciu klocków, pomijając kontrolę grubości tarcz. Zupełnie błędne jest przekonanie, że tarcza hamulcowa nie ulega zużyciu. W rzeczywistości bowiem to samo zjawisko, które powoduje zużycie klocków, powoduje z czasem również zużycie tarczy hamulcowej.
 
Minimalną grubość tarczy można określić jako parametr, poniżej którego nie gwarantuje się właściwej skuteczności hamowania. Jest to podstawowa informacja, którą należy wziąć pod uwagę podczas okresowych kontroli.
 

Jakie są konsekwencje używania zbyt zużytej tarczy?

 
Im mniejsza grubość tym mniejsza zdolność do odprowadzania ciepła z tarczy i mniejsza jej odporność mechaniczna, a to powoduje szereg problemów i usterek, takich jak:
  • powstawanie pęknięć termicznych na powierzchni hamującej;
  • deformacja tarczy oraz pojawienie się wibracji i niepożądanych dźwięków;
  • wydłużenie skoku pedału. W skrajnych przypadkach może to również powodować nieszczelność tłoczka zacisku, a także wysunięcie się lub zablokowanie klocków.
 
Oprócz wyżej wymienionych problemów używanie zużytej tarczy może również doprowadzić do wystąpienia innych bardzo groźnych zjawisk, szczególnie w warunkach intensywnej eksploatacji pojazdu. Mowa o korkach parowych i zjawisku „fadingu”.
Wysoka temperatura tarczy, której towarzyszy częste hamowanie – typowe podczas jazdy po terenach górzystych – może generować zjawisko korków parowych: polega ono na wzroście temperatury płynu zawartego w układzie hamulcowym do ponad 200°C.
Przegrzanie płynu generuje w obwodzie pęcherzyki powietrza, które same w sobie są ściśliwe, co powoduje konieczność dociskania pedału hamulca nawet do końca, podczas gdy prędkość pojazdu nie ulega wówczas zmniejszeniu.
 
Zjawisko „fadingu” również związane jest ze wzrostem temperatur w efekcie zmniejszenia się grubości tarczy oraz intensywnego użytkowania samochodu. Ze względu na wzrost temperatury następuje spadek współczynnika tarcia pomiędzy klockiem a tarczą, a w konsekwencji wydłużenie drogi hamowania.
 
Minimalna grubość tarczy hamulcowej
 

Jak mierzy się minimalną grubość tarczy hamulcowej?

 
Aby prawidłowo zmierzyć minimalną grubość tarczy hamulcowej, konieczne jest użycie suwmiarki. Pomiar należy przeprowadzić w co najmniej 4 różnych punktach. Najniższą wartość należy traktować jako punkt odniesienia dla całej tarczy.
Dane te należy porównać z danymi wytłoczonymi bezpośrednio na tarczy, które podano w postaci skrótu „MIN TH” (Minimalna grubość), po którym następuje wymiar podany w milimetrach. Jeżeli z przeprowadzonego pomiaru wynikną wartości mniejsze niż „MIN TH”, należy dokonać wymiany tarczy. 
Warto też zauważyć, że zawsze konieczna jest wymiana tarcz po obu stronach, nawet jeśli tylko w przypadku jednej tarczy odnotowano wartość mniejszą od minimalnego poziomu zużycia.
 

Jakie jest na to rozwiązanie?

 
Aby zapewnić bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów, należy okresowo sprawdzać cały układ hamulcowy. W ten sposób można mieć pewność co do prawidłowego działania hamulców, unikając ich pęknięcia czy uszkodzenia.
Podczas każdej kontroli wszystkie uszkodzone komponenty należy koniecznie wymienić.

Przy okazji regularnego czy też nieplanowanego przeglądu ważne jest również przeprowadzenie kontroli wzrokowej stanu tarcz. Ogólnie rzecz biorąc, można przyjąć, że tarcze powinny być wymieniane przy co drugiej wymianie klocków.

Wymianę należy przeprowadzić zgodnie ze specyfikacją producenta, używając klucza dynamometrycznego do dokręcania śrub, stosując odpowiednią wartość momentu obrotowego i przestrzegając prawidłowej kolejności dokręcania.
 
Zapoznaj się z tabelą wartości momentów dokręcania Brembo: Momenty dokręcania – Wsparcie Brembo

Czy masz jakieś inne pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy technicznej Brembo, nasi technicy odpowiedzą tak szybko, jak to możliwe!
Wróć do spisu treści
Konserwacja
Przeczytaj kolejny artykuł
Konserwacja zacisku hamulcowego: dlaczego jest taka ważna?
Polityka prywatności">