Materiał dedykowany, wyposażenie techniczne

Narzędzia techniczne oferowane wyłącznie specjalistom w zakresie części zamiennych

Brembo Expert
Zestawy przeznaczone dla specjalistów Brembo Expert umożliwiają całkowicie bezpieczną naprawę i uruchomienie pojazdu
Przeznaczone dla specjalistów Brembo Expert przyrządy techniczne , umożliwiają bezpieczniejszą pracę podczas wykonywania ostatnich kontroli przed dopuszczeniem pojazdu do ruchu: w szczególności, możliwe jest sprawdzenie oscylacji powierzchni hamującej nowej tarczy i wybór prawidłowego momentu dokręcenia. Ponadto zapewniamy uniwersalny system odblokowujący przeznaczony do pojazdów wyposażonych w elektryczny hamulec postojowy
Zestaw pomiarowy składający się z mikrometru centymetrowego, centymetrowego czujnika zegarowego i podstawki magnetycznej.
Zestaw pomiarowy
Zestaw umożliwia pomiar oscylacji powierzchni hamującej nowej tarczy z maksymalną precyzją. W przypadku, gdyby wartość oscylacji była wyższa od określonej przez producenta, po kilku tysiącach kilometrów mogłaby spowodować powstanie drgań podczas hamowania, zakłócających prawidłowe działanie układu
Brembo Open Brake: narzędzie do odblokowania układu hamulcowego
Brembo „Open Brake”
W pojazdach wyposażonych w elektroniczne (EPB) lub elektrohydrauliczne (SBC) hamulce postojowe, układ hamulcowy blokuje się przy wyłączonym silniku, uniemożliwiając wykonywanie czynności konserwacji lub naprawy. Jedynym rozwiązaniem w takiej sytuacji może być system zwalniający opracowany przez producenta. Brembo Open Brake umożliwia zaś odblokowanie układu za pomocą jednego przyrządu DPS-300.
Tabela momentów dokręcania
Momenty dokręceń
Odpowiednie dokręcenie kół musi być wykonane przez ustawienie określonego momentu na kluczu dynamometrycznym, zazwyczaj wskazanego w instrukcji serwisowej pojazdu; wartości inne od optymalnych stwarzają poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa. Brembo dostarcza tabelę z zestawieniem zalecanych wartości.
Używanie logo Brembo Expert jest dozwolone tylko za uprzednią zgodą wyrażoną przez Dział Komunikacji Brembo, który w każdym przypadku zastrzega sobie prawo do zażądania jego usunięcia w dowolnym czasie.
Polityka prywatności">