ชุดมาตรวัดสำหรับงานซ่อมบำรุง

ชุดอุปกรณ์สำหรับวัดการแกว่งของจานเบรก

อุปกรณ์สามชิ้นสำหรับการดูแลเบรกรถให้ทำงานได้อย่างเหมาะสม
การแกว่งของพื้นผิวสำหรับเบรกจะต้องมีการตรวจวัดสำหรับจานเบรกใหม่ หากค่าที่วัดได้สูงกว่าขีดจำกัดที่กำหนดโดยผู้ผลิต หลังจากใช้งานไปสองสามพันกิโลเมตร อาจเกิดการสั่นสะเทือนระหว่างการเบรก และส่งผลต่อการทำงานที่เหมาะสมของระบบเบรก
ความแม่นยำของชุดมาตรวัดทำให้สามารถดูแลรถให้ใช้งานบนท้องถนนได้อย่างปลอดภัยที่สุด
ชุดมาตรวัดที่ประกอบไปด้วยไมโครมิเตอร์แบบหนึ่งต่อร้อยล้าน เครื่องมือเปรียบเทียบแบบหนึ่งส่วนต่อร้อยส่วน พร้อมนาฬิกาและฐานแม่เหล็ก
ส่วนประกอบ
ไมโครมิเตอร์แบบหนึ่งต่อร้อยส่วน
วัดความหนาที่ชัดเจนของพื้นผิวสำหรับเบรก ค่าจะต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุบนจานเบรก (MIN TH).
เครื่องมือเปรียบเทียบแบบหนึ่งต่อร้อยส่วน
ตรวจสอบการแกว่งของจานเบรก
ฐานแม่เหล็ก
กำหนดตำแหน่งของเครื่องมือเปรียบเทียบกับรถได้อย่างถูกต้อง
นโยบายความเป็นส่วนตัว">