ชุดข้อมูลที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะ ชุดเครื่องมือด้านเทคนิค

เครื่องมือด้านเทคนิคที่จัดไว้โดยเฉพาะสำหรับกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับชิ้นส่วนอะไหล่

Brembo Expert
เครื่องมือทางเทคนิคที่พัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพในฐานะ Brembo Expert เพื่อให้สามารถซ่อมรถและเตรียมพร้อมสำหรับการใช้งานได้อย่างปลอดภัยเต็มที่
จัดไว้เฉพาะสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพที่เป็น Brembo Expert เครื่องมือด้านเทคนิคต่าง ๆ ช่วยให้คุณสามารถทำงานได้ปลอดภัยมากขึ้นเนื่องจากการตรวจสอบล่าสุดจะถูกจัดขึ้นก่อนที่จะนำรถไปใช้งานบนท้องถนน คุณสามารถตรวจสอบการส่ายของพื้นผิวเบรกของจานเบรกใหม่ และเลือกแรงบิดขันแน่นที่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังมีระบบตรวจปล่อยเอนกประสงค์เพื่อใช้กับรถที่ติดตั้งระบบกำหนดตำแหน่งการจอดแบบพิเศษ
ชุดมาตรวัดที่ประกอบไปด้วยไมโครมิเตอร์แบบหนึ่งต่อร้อยล้าน เครื่องมือเปรียบเทียบแบบหนึ่งส่วนต่อร้อยส่วน พร้อมนาฬิกาและฐานแม่เหล็ก
ชุดมาตรวัด
ชุดอุปกรณ์ที่ช่วยให้สามารถวัดการส่ายของพื้นผิวเบรกของจานเบรกใหม่ที่ระดับความแม่นยำสูงสุด: หากค่ามากกว่าที่ผู้ผลิตกำหนดไว้ เมื่อผ่านไปสองสามพันกิโลเมตรการสั่นสะเทือนอาจเกิดขึ้นระหว่างการเบรก ซึ่งจะกระทบต่อการทำงานที่เหมาะสมของระบบ
Brembo Open Brake: เครื่องมือสำหรับถอดส่วนประกอบระบบเบรก
อุปกรณ์ปลดเบรก Brembo Open Brake
สำหรับรถที่ติดตั้งเบรกมืออิเล็กทรอนิกส์ EPB หรือระบบไฟฟ้า-ไฮดรอลิก SBC ระบบเบรกจะล็อคค้างเมื่อเครื่องยนต์ดับทำให้ไม่สามารถดูแลรักษาหรือซ่อมแซมได้โดยไม่ปลดระบบจากค่ายผู้ผลิต อุปกรณ์ปลดเบรกจาก Brembo Open Brake ช่วยให้คุณสามารถปฏิบัติงานโดยใช้เครื่องมือ DPS-300 เพียงตัวเดียว
ตารางแรงบิดขันแน่น
แรงบิดขันแน่น
การขันแน่นที่เพียงพอสำหรับล้อคือสิ่งที่จำเป็นในการกำหนดค่าแรงบิดเฉพาะผ่านประแจแรงบิด ซึ่งโดยปกติจะมีแจ้งไว้ที่คู่มือการดูแลรักษาของผู้ผลิต การปรับค่าแรงขันแน่นที่ไม่เหมาะสมจะทำให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอย่างมาก Brembo จัดทำตารางสรุปค่าต่าง ๆ ที่จะใช้ไว้
การใช้โลโก้ Brembo Expert ได้รับอนุญาตก็ต่อเมื่อได้รับการรับรองจาก Brembo Communication Department บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนสิทธิพิเศษนี้ได้ทุกเมื่อ
นโยบายความเป็นส่วนตัว">