ก้ามเบรก

ผลิตภัณฑ์ที่ครบชุด

ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและมีโครงสร้างไม่ซับซ้อน

ก้ามเบรกจาก Brembo ออกแบบมาเพื่อตอบสนองเงื่อนไขการใช้งานเฉพาะด้านสำหรับดรัมเบรก
กระบวนการพัฒนาวัสดุเสียดทานและการทดสอบในถนนจริงจะคล้ายคลึงกับการผลิตแผ่นเบรก
ก้ามเบรก Brembo ทั้งหมดไม่มีส่วนผสมของแอสเบสทอส และได้รับการรับรองมาตรฐาน ECE-R90 ตามกฎหมายยุโรป ชุดผลิตภัณฑ์ประกอบไปด้วยก้ามเบรก 400 รุ่นครอบคลุม 96% ของรถยนต์ส่วนบุคคลและรถยนต์ใช้งานเชิงพาณิชย์ในยุโรป

ชุดก้ามเบรก

ก้ามเบรกมีจำหน่ายเป็นชิ้นส่วนแยกเฉพาะ (ชุดผลิตภัณฑ์มาตรฐาน) หรือแบบประกอบสำเร็จ (Kit&Fit) ชุดผลิตภัณฑ์มาตรฐานครอบคลุมส่วนประกอบทั้งหมดที่จำเป็น Kit & Fit เป็นผลิตภัณฑ์ประกอบสำเร็จและพร้อมติดตั้งทันทีเพื่อให้ติดตั้งได้อย่างแม่นยำและเสียเวลาในการทำงานน้อยที่สุด

สำหรับผลิตภัณฑ์แบบจัดชุด ผู้ติดตั้งจะมีอุปกรณ์ทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อให้ติดตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วในชุดผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังมั่นใจได้กับความปลอดภัยของระบบเบรกจากการเลือกใช้ส่วนประกอบแบบใหม่ครบชุดที่ผ่านการทดสอบมาอย่างเข้มงวด ก้ามเบรกสามารถติดตั้งได้ง่าย ๆ ชิ้นส่วนที่จำเป็นทั้งหมดจะถูกประกอบสำเร็จหรือสามารถเลือกซื้อแบบจัดชุดตามความต้องการ
ภาพก้ามเบรก Brembo
นโยบายความเป็นส่วนตัว">