ชุดข้อมูลที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะ สำหรับกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ

พิสูจน์ความเป็นผู้นำตลาดตัวจริง

Brembo Expert

องค์ความรู้และชุดข้อมูลสำหรับตัวแทนจำหน่าย

Brembo Expert นำเสนอชิ้นส่วนอะไหล่สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพจากแบรนด์ที่เป็นผู้นำตลาดตัวจริง: ทั้งบริการที่จัดขึ้นโดยเฉพาะและองค์ความรู้เชิงลึกเพื่อนำเสนอบริการที่เหนือกว่าให้แก่ลูกค้า พร้อมชุดข้อมูลที่จัดไว้เฉพาะสำหรับตัวแทนจำหน่าย ชุดเครื่องมือต่าง ๆ ที่พัฒนาขึ้นร่วมกับบุคลากรด้านเทคนิคของ Brembo และชุดที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้สร้างความน่าเชื่อถือและสามารถสังเกตได้ในทันที
ภาพผู้เชี่ยวชาญด้านชิ้นส่วนอะไหล่ที่ได้รับการรับรองของ Brembo Expert
พบกับชุดข้อมูลที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญจาก Brembo
Brembo Expert นำเสนอความแตกต่างที่ผู้ใช้บริการสังเกตได้ผ่านชุดที่ออกแบบมาโดยเฉพาะและชุดข้อมูลต่าง ๆ สำหรับจัดแสดงในร้าน พร้อมทั้งชุดเครื่องมือที่พัฒนาโดยบุคลากรด้านเทคนิคของ Brembo เพื่อยกระดับคุณภาพผลงานที่เกี่ยวข้องกับระบบเบรก
การใช้โลโก้ Brembo Expert ได้รับอนุญาตก็ต่อเมื่อได้รับการรับรองจาก Brembo Communication Department บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนสิทธิพิเศษนี้ได้ทุกเมื่อ
นโยบายความเป็นส่วนตัว">