เข้าร่วมการฝึกอบรม และเป็นหนึ่งใน Brembo Expert

การฝึกอบรมระดับสูงเกี่ยวกับระบบเบรก

Brembo Expert
กิจกรรมฝึกอบรมจัดขึ้นโดยความร่วมมือกับตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ Brembo
เราสามารถปรับเนื้อหาการฝึกอบรมให้เหมาะกับความต้องการของผู้ประกอบวิชาชีพแต่ละกลุ่ม ระบบเบรกและส่วนประกอบต่าง ๆ 
มีนำเสนอและอธิบายด้วยระบบอินเทอร์แอคทีฟที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง หัวข้อที่นำเสนอแตกต่างกันไปตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงการผลิต 
การประกอบไปจนถึงการดูแลรักษา พร้อมเคล็ดลับและวิธีแก้ไขปัญหาด้านเทคนิคต่าง ๆ มากมาย
การรับรอง
ผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนจะได้รับ DVD Brake System Academy แบบอินเทอร์แอคทีฟ ซึ่งประกอบไปด้วยหัวข้อต่าง ๆ ที่กล่าวถึงระหว่างบทเรียน และเนื้อหาพิเศษ เครื่องมือและเอกสารรับรองการรับการฝึกอบรม
ผู้ฝึกสอนของ Brembo Expert
Brake system academy
Brake System Academy DVD ประกอบไปด้วยภาพยนตร์ แอนิเมชั่น 3 มิติและกราฟิกเพื่อนำเสนอข้อมูลการผลิต การใช้งานและการติดตั้งส่วนประกอบต่าง ๆ ทั้งหมด โดยถือเป็นเครื่องมือเอนกประสงค์ที่ครบวงจรที่เหมาะสำหรับการฝึกอบรมแบบชั้นเรียน หรือการสืบค้นเนื้อหาด้วยตัวเอง หรือใช้งานแบบมีคนแนะนำหรืออธิบายเพิ่มเติม ภายในประกอบไปด้วยเนื้อหาเชิงอรรถาธิบายและการนำเสนอผ่านตัวบุคคลในภาษาที่เข้าใจง่าย หรือแม้แต่ชุดข้อมูลแอนิเมชั่นที่น่าสนใจ
หัวข้อครอบคลุมระบบเบรกและส่วนประกอบต่าง ๆ การทำงาน การพัฒนา ออกแบบ การผลิต ทดสอบและความเค้นต่าง ๆ การดูแลรักษา ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญและข้อมูลเพิ่มเติมที่น่าสนใจ
การใช้โลโก้ Brembo Expert ได้รับอนุญาตก็ต่อเมื่อได้รับการรับรองจาก Brembo Communication Department บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนสิทธิพิเศษนี้ได้ทุกเมื่อ
นโยบายความเป็นส่วนตัว">