นโยบายคุกกี้

นโยบายคุกกี้นี้ประกอบไปด้วยข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ที่อาจมีการติดตั้งในอุปกรณ์ของผู้ใช้ขณะเยี่ยมชม www.bremboparts.com (เรียกต่อจากนี้ว่า “เว็บไซต์”) 

1.    ประเภทของข้อมูลที่มีการรวบรวม วัตถุประสงค์และมูลเหตุทางกฎหมายในการประมวลผลและระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูล
คุกกี้คืออะไร
คุกกี้เป็นชุดข้อความสั้น ๆ ที่เว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชมส่งไปยังเครื่องปลายทาง (โดยปกติคือเบราเซอร์) ซึ่งหากมีการจัดเก็บไว้อยู่จะมีการส่งข้อมูลกลับไปยังเว็บไซต์เมื่อผู้ใช้กลับเข้ามาเยี่ยมชมอีกครั้ง ภายในจะประกอบไปด้วยข้อมูลต่าง ๆ เพื่อการใช้งานต่าง ๆ กัน (เช่น การตรวจรับรองคอมพิวเตอร์ การตรวจสอบการทำรายการ การจัดเก็บค่าปรับแต่งสำหรับส่งข้อความส่งเสริมการขาย เป็นต้น) คุกกี้แต่ละตัวจะมีข้อมูลต่าง ๆ กัน (เช่น ชื่อของเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นต้นทาง รหัสตัวเลข เป็นต้น) ข้อมูลเหล่านี้อาจค้างอยู่ในอุปกรณ์ของผู้ใช้ภายในกรอบเวลาต่าง ๆ กัน เช่น การเยี่ยมชม โดยอาจถูกจัดเก็บไม่กี่ชั่วโมง หลายวันหรือนานกว่านี้

เว็บไซต์จะติดตั้งคุกกี้ต่อไปนี้
 
A) คุกกี้ด้านเทคนิคและเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีข้อจำกัดในการระบุตัวบุคคล
คุกกี้ด้านเทคนิค
คุกกี้ด้านเทคนิคจะใช้เพื่อส่งข้อมูลการสื่อสารผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามขอบเขตที่กำหนดโดยผู้จัดบริการด้านสังคมและข้อมูลและตามที่ผู้สมัครบริการหรือผู้ใช้ร้องขอเพื่อการจัดบริการที่เกี่ยวข้อง คุกกี้ด้านเทคนิคมีความจำเป็นสำหรับเว็บไซต์ในการทำงานตามกระบวนการที่กำหนด หากไม่มีแนวทางที่กำหนดจากคุกกี้ การทำงานบางส่วนอาจไม่สามารถเกิดขึ้นได้หรือมีความซับซ้อนและ/หรือปลอดภัยต่ำ คุกกี้ด้านเทคนิคจึงมีความสำคัญ คุกกี้ด้านเทคนิคไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ใช้ เนื่องจากจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์:
 
ชื่อคุกกี้ ขอบเขต ข้อมูลในคุกกี้ กำหนดอายุของคุกกี้
ชื่อคุกกี้ckp ขอบเขตบันทึกค่าปรับแต่งการจัดการคุกกี้ของผู้ใช้ Tech = คุกกี้ด้านเทคนิค, Stat = คุกกี้ทางสถิติจากภายนอก, Profile = คุกกี้กำหนดโพรไฟล์ผู้ใช้ ข้อมูลในคุกกี้tech,stat,profile กำหนดอายุของคุกกี้1 ปี
ชื่อคุกกี้aft ขอบเขตคุกกี้มีความจำเป็นเพื่อไม่ให้ข้อมูลถูกจัดส่งไปยังเว็บไซต์อื่น ข้อมูลในคุกกี้รหัสเฉพาะประกอบไปด้วยตัวอักษรและตัวเลข กำหนดอายุของคุกกี้การทำรายการ
ชื่อคุกกี้cnt ขอบเขตประเทศที่เรียกดูเว็บไซต์ ข้อมูลในคุกกี้รหัสประเทศมาตรฐาน ISO (เช่น IT, US, FR) กำหนดอายุของคุกกี้ฝังค้าง
ชื่อคุกกี้lng ขอบเขตภาษาในการเรียกดูเว็บไซต์ ข้อมูลในคุกกี้รหัสวัฒนธรรมมาตรฐาน ISO (เช่น it, en, tr) กำหนดอายุของคุกกี้ฝังค้าง
ชื่อคุกกี้aut ขอบเขตคุกกี้ตรวจรับรองใช้เพื่อให้ผู้ใช้สามารถล็อกอินไปยังส่วนบริการทุก ๆ ครั้งที่มีการสืบค้นเว็บไซต์ ข้อมูลในคุกกี้รหัสเฉพาะประกอบไปด้วยตัวอักษรและตัวเลข กำหนดอายุของคุกกี้การทำรายการ
 
คุกกี้วิเคราะห์ข้อมูล
คุกกี้วิเคราะห์ข้อมูลจะใช้เพื่อวิเคราะห์และประเมินการใช้เว็บไซต์โดยผู้ใช้ และรวบรวมข้อมูลแบบคละรวมเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติเป็นหลัก (เช่น ระยะเวลาที่อยู่ในเว็บไซต์ หรือจำนวนผู้เยี่ยมชมไซต์ ฯลฯ)
ก. คุกกี้วิเคราะห์ข้อมูลจากต้นทางโดยตรง: ซึ่งจะคล้าย ๆ กับคุกกี้ด้านเทคนิค เนื่องจากจะถูกติดตั้งโดยตรงโดยเว็บไซต์ Brembo ที่คุณเยี่ยมชมเพื่อปรับปรุงการใช้งาน คุกกี้เหล่านี้ไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ใช้
ข. คุกกี้วิเคราะห์ข้อมูลของบุคคลภายนอก: คุกกี้ที่จัดทำและติดตั้งโดยบุคคลภายนอกเพื่อวิเคราะห์ประวัติการเรียกดูเนื้อหาของผู้ใช้ จัดทำข้อมูลสถิติการเยี่ยมชม ปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาต่าง ๆ คุกกี้วิเคราะห์ข้อมูลจากบุคคลภายนอกจะคล้าย ๆ กับคุกกี้ด้านเทคนิคหากมีการกำหนดมาตรการที่เหมาะสมโดยผู้กำกับดูแลข้อมูลเพื่อลดโอกาสในการระบุตัวบุคคล โดยบุคคลภายนอกดังกล่าวจะไม่มีการเปรียบเทียบข้อมูลที่รวบรวมได้ผ่านคุกกี้เหล่านี้กับข้อมูลอื่น ๆ ที่รวบรวมจากแหล่งที่มาอื่น 
คุกกี้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้โดยเว็บไซต์คือ Google Analytics ซึ่งเป็นบริการวิเคราะห์ข้อมูลทางเว็บโดย Google LLC (“Google”) เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ Google Analytics โดยอาศัยเครื่องมือที่ไม่สามารถใช้ระบุตัวผู้ใช้ (มีการปกปิดบางส่วนของที่อยู่ IP) คุกกี้ที่เกี่ยวข้องจึงมีการจำกัดการรวบรวมข้อมูลในรูปแบบคละรวมเพื่อวิเคราะห์และตรวจติดตามทางสถิติเท่านั้น และเพื่อศึกษารูปแบบการเรียกดูเนื้อหาของผู้ใช้ในเว็บไซต์ ดังนั้นจึงไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ใช้ เนื่องจากฟังก์ชั่นปกปิดที่อยู่ IP จะถูกเปิดใช้งาน และข้อมูลจะถูกใช้ในรูปแบบคละรวม 
ผู้ใช้ที่ไม่ต้องการให้ข้อมูลของตนเองถูกใช้โดย Google สามารถติดตั้งแอดออนสำหรับเบราเซอร์ตามขั้นตอนที่ Google แจ้งตามที่อยู่ต่อไปนี้: 

การติดตั้งแอดออนนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้รหัส Google Analytics JavaScript (ga.js และ dc.js) ทำงานบนเว็บไซต์ เพื่อไม่ให้มีการแชร์ข้อมูลกับ Google เกี่ยวกับการใช้งานของผู้ใช้ขณะเยี่ยมชมเว็บไซต์ 
คุกกี้วิเคราเห์ข้อมูลของ Google ที่มีข้อจำกัดในการระบุตัวบุคคล:
 
 
ชื่อคุกกี้ ขอบเขต ข้อมูลในคุกกี้ กำหนดอายุของคุกกี้ ลิงค์ไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัว (สำหรับคุกกี้จากภายนอก)
ชื่อคุกกี้_gat ขอบเขตจำกัดบความถี่ในการส่งคำขอ ข้อมูลในคุกกี้ข้อมูลการเรียกดู เช่น เพจที่เยี่ยมชม ที่อยู่ IP ต้นทางของผู้ใช้ กำหนดอายุของคุกกี้1 นาที ลิงค์ไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัว
ชื่อคุกกี้_ga ขอบเขตคุกกี้ Google Analytics เป็น ID เฉพาะที่จัดทำข้อมูลทางสถิติแบบไม่ระบุตัวบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลในคุกกี้ข้อมูลการเรียกดู เช่น เพจที่เยี่ยมชม ที่อยู่ IP ต้นทางของผู้ใช้ กำหนดอายุของคุกกี้2 ปี ลิงค์ไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัว
ชื่อคุกกี้_gid ขอบเขตคุกกี้ Google Analytics เป็น ID เฉพาะที่จัดทำข้อมูลทางสถิติแบบไม่ระบุตัวบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลในคุกกี้ข้อมูลการเรียกดู เช่น เพจที่เยี่ยมชม ที่อยู่ IP ต้นทางของผู้ใช้ กำหนดอายุของคุกกี้1 วัน ลิงค์ไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัว
ชื่อคุกกี้_gali ขอบเขตคุกกี้ Google Analytics เป็น ID เฉพาะที่จัดทำข้อมูลทางสถิติแบบไม่ระบุตัวบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลในคุกกี้ข้อมูลการเรียกดู เช่น เพจที่เยี่ยมชม ที่อยู่ IP ต้นทางของผู้ใช้ กำหนดอายุของคุกกี้การทำรายการ
 
B) คุกกี้กำหนดโพรไฟล์ผู้ใช้ 
คุกกี้กำหนดโพรไฟล์ผู้ใช้ออกแบบมาเพื่อจัดทำโพรไฟล์ผู้ใช้และใช้เพื่อส่งข้อความโฆษณาตามรูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้ขณะเยี่ยมชม คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้สามารถส่งข้อความโฆษณาไปยังเครื่องของผู้ใช้ตามพฤติกรรมของผู้ใช้ขณะเยี่ยมชม คุกกี้กำหนดโพรไฟล์ไม่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ ผู้ใช้จึงสามารถระบุได้ว่าจะติดตั้งคุกกี้เหล่านี้หรือไม่ หลักเกณฑ์ทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์นี้กำหนดให้ต้องขอความยินยอมจากผู้ใช้ในการติดตั้งคุกกี้กำหนดโพรไฟล์ ซึ่งสามารถให้อนุญาตหรือเพิกถอนได้โดยผู้ใช้สำหรับคุกกี้แต่ละตัวผ่านลิงค์ต่อไปนี้
 
 
การไม่ให้ความยินยอมจะไม่ส่งผลใด ๆ ต่อการเยี่ยมชมเว็บไซต์ คุกกี้เหล่านี้สามารถเปิดใช้งานได้โดยการคลิกที่ “Accept All” (ยอมรับทั้งหมด) ที่แบนเนอร์ข้อมูลที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณเริ่มเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือผ่านหัวข้อ “Customise” (ปรับแต่ง) ในแบนเนอร์ข้อมูล:
เพื่อให้ความยินยอมในการติดตั้ง คลิกที่ เปิดใช้งาน (ปิดใช้งาน) หรือสามารถเพิกถอนความยินยอมในการติดตั้งและปิดใช้งานได้โดยคลิกที่ เปิดใช้งาน (ปิดใช้งาน)
 
คุกกี้กำหนดโพรไฟล์จากบุคคลภายนอกต่อไปนี้จะหรืออาจถูกใช้โดยเว็บไซต์:
 
ชื่อคุกกี้ชื่อคุกกี้ ขอบเขต ข้อมูลในคุกกี้ กำหนดอายุของคุกกี้ ลิงค์ไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัว (สำหรับคุกกี้จากภายนอก)
ชื่อคุกกี้_fbp ขอบเขตคุกกี้ที่ใช้โดย Facebook เพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ รวมทั้งข้อเสนอแบบเรียลไทม์จากผู้โฆษณาจากภายนอก ข้อมูลในคุกกี้ฟังก์ชั่นและบริการของเว็บไซต์ กำหนดอายุของคุกกี้3 เดือน ลิงค์ไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัว
ชื่อคุกกี้fr ขอบเขตคุกกี้ที่ใช้โดย Facebook เพื่ออนุญาตให้นำเสนอโฆษณา ข้อเสนอแนะและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ตรงกับพฤติกรรมของผู้ใช้ ข้อมูลในคุกกี้ผู้ใช้และ ID เบราเซอร์ หมายเหตุกำกับเวลา และข้อมูลอื่น ๆ (ID Facebook และเบราเซอร์แบบเข้ารหัส) กำหนดอายุของคุกกี้3 เดือน ลิงค์ไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัว
ชื่อคุกกี้sb ขอบเขตคุกกี้ที่ใช้โดย Facebook ที่ใช้ระบุเบราเซอร์เพื่อรักษาความปลอดภัยและเพื่อการดูแลความสมบูรณ์ของไซต์ รวมทั้งการฟื้นคืนบัญชีผู้ใช้และรายละเอียดเฉพาะตัวของบัญชีที่อาจถูกแทรกแซง ข้อมูลในคุกกี้รหัสเฉพาะของเบราเซอร์และหมายเหตุกำกับเวลา กำหนดอายุของคุกกี้2 ปี ลิงค์ไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัว
ชื่อคุกกี้c_user ขอบเขตคุกกี้ที่ใช้โดย Facebook เพื่อยืนยันบัญชีผู้ใช้และบันทึกวันที่สืบค้นข้อมูล ข้อมูลในคุกกี้ID ผู้ใช้ (Facebook ID) กำหนดอายุของคุกกี้1 ปี ลิงค์ไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัว
ชื่อคุกกี้xs ขอบเขตคุกกี้ที่ใช้โดย Facebook เพื่อยืนยันบัญชีผู้ใช้และบันทึกวันที่สืบค้นข้อมูล ข้อมูลในคุกกี้การทำรายการ ID การทำรายการ วันที่จัดทำ ค่าการตรวจรับรอง สถานะการทำรายการแบบปลอดภัย ID กลุ่มแคช กำหนดอายุของคุกกี้1 ปี ลิงค์ไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัว
ชื่อคุกกี้datr ขอบเขตคุกกี้ที่ใช้โดย Facebook ที่ใช้ระบุเบราเซอร์เพื่อรักษาความปลอดภัยและเพื่อการดูแลความสมบูรณ์ของไซต์ รวมทั้งการฟื้นคืนบัญชีผู้ใช้และรายละเอียดเฉพาะตัวของบัญชีที่อาจถูกแทรกแซง ข้อมูลในคุกกี้รหัสเฉพาะของเบราเซอร์และหมายเหตุกำกับเวลา (ID เบราเซอร์) กำหนดอายุของคุกกี้2 ปี ลิงค์ไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัว
ชื่อคุกกี้pl ขอบเขตคุกกี้ที่ใช้โดย Facebook เพื่อบันทึกการสืบค้นผ่านอุปกรณ์หรือเบราเซอร์โดยใช้แพลตฟอร์ม Facebook ข้อมูลในคุกกี้Y หรือ N กำหนดอายุของคุกกี้1 ปี ลิงค์ไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัว
ชื่อคุกกี้act ขอบเขตคุกกี้ที่ใช้โดย Facebook เพื่อวิเคราะห์และศึกษาข้อมูล ข้อมูลในคุกกี้ฟังก์ชั่นและบริการของเว็บไซต์ กำหนดอายุของคุกกี้1 ปี ลิงค์ไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัว
ชื่อคุกกี้wd ขอบเขตคุกกี้ที่ใช้โดย Facebook: นี่เป็นคุกกี้ชี้วัดเชิงประสิทธิภาพที่จะติดตามสัดส่วนหน้าจอผู้ใช้เพื่อนำเสนอเนื้อหาอย่างเหมาะสมตามหน้าจอของอุปกรณ์ใช้งาน ข้อมูลในคุกกี้ฟังก์ชั่นและบริการของเว็บไซต์ กำหนดอายุของคุกกี้7 วัน ลิงค์ไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัว
ชื่อคุกกี้spin ขอบเขตคุกกี้ที่ใช้โดย Facebook เพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ รวมทั้งข้อเสนอแบบเรียลไทม์จากผู้โฆษณาจากภายนอก ข้อมูลในคุกกี้ฟังก์ชั่นและบริการของเว็บไซต์ กำหนดอายุของคุกกี้1 ปี ลิงค์ไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัว
ชื่อคุกกี้locale ขอบเขตคุกกี้ที่ใช้โดย Facebook เพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ รวมทั้งข้อเสนอแบบเรียลไทม์จากผู้โฆษณาจากภายนอก ข้อมูลในคุกกี้ฟังก์ชั่นและบริการของเว็บไซต์ กำหนดอายุของคุกกี้1 ปี ลิงค์ไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัว
ชื่อคุกกี้presence ขอบเขตคุกกี้ที่ใช้โดย Facebook เพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ รวมทั้งข้อเสนอแบบเรียลไทม์จากผู้โฆษณาจากภายนอก ข้อมูลในคุกกี้ฟังก์ชั่นและบริการของเว็บไซต์ กำหนดอายุของคุกกี้1 ปี
ชื่อคุกกี้_gcl_au ขอบเขตคุกกี้ที่ใช้เพื่อติดตามและจัดเก็บข้อมูลการพูดคุยภายใต้แคมเปญโฆษณา (Google Ads) ข้อมูลในคุกกี้ID ตัวอักษรและตัวเลข กำหนดอายุของคุกกี้3 เดือน ลิงค์ไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัว
ชื่อคุกกี้IDE ขอบเขตคุกกี้ที่ใช้โดยบริการจาก Google เพื่อบันทึกและแจ้งการดำเนินการของผู้ใช้ในเว็บไซต์หลังจากดูหรือคลิกที่โฆษณาของผู้จัดโฆษณา เพื่อประเมินประสิทธิภาพของโฆษณา และนำเสนอเนื้อหาส่งเสริมการขายแก่กลุ่มผู้ใช้เป้าหมาย ข้อมูลในคุกกี้ID ตัวอักษรและตัวเลข กำหนดอายุของคุกกี้13 เดือน ลิงค์ไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัว
ชื่อคุกกี้__Secure-3PSIDCC ขอบเขตคุกกี้ที่ใช้เพื่อการปรับแต่ง ปรับปรุงการใช้งานของผู้ใช้โดยการนำเสนอคุณสมบัติการใช้งานและเนื้อหาเฉพาะต่าง ๆ
(Google)
ข้อมูลในคุกกี้ID ตัวอักษรและตัวเลข กำหนดอายุของคุกกี้2 ปี ลิงค์ไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัว
ชื่อคุกกี้SIDCC ขอบเขตคุกกี้ที่ใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยสำหรับตรวจรับรองผู้ใช้ ป้องกันการหลอกลวงและปกป้องผู้ใช้ระหว่างการใช้บริการ
(Google)
ข้อมูลในคุกกี้ID ตัวอักษรและตัวเลข กำหนดอายุของคุกกี้1 ปี ลิงค์ไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัว
ชื่อคุกกี้__Secure-3PAPISID ขอบเขตคุกกี้ที่ใช้เพื่อการปรับแต่ง ปรับปรุงการใช้งานของผู้ใช้โดยการนำเสนอคุณสมบัติการใช้งานและเนื้อหาเฉพาะต่าง ๆ
(Google)
ข้อมูลในคุกกี้ID ตัวอักษรและตัวเลข กำหนดอายุของคุกกี้2 ปี ลิงค์ไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัว
ชื่อคุกกี้__Secure-3PSID ขอบเขตคุกกี้ที่ใช้เพื่อการปรับแต่ง ปรับปรุงการใช้งานของผู้ใช้โดยการนำเสนอคุณสมบัติการใช้งานและเนื้อหาเฉพาะต่าง ๆ
(Google)
ข้อมูลในคุกกี้ID ตัวอักษรและตัวเลข กำหนดอายุของคุกกี้2 ปี ลิงค์ไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัว
ชื่อคุกกี้__Secure-1PAPISID ขอบเขตคุกกี้ที่ใช้เพื่อการปรับแต่ง ปรับปรุงการใช้งานของผู้ใช้โดยการนำเสนอคุณสมบัติการใช้งานและเนื้อหาเฉพาะต่าง ๆ
(Google)
ข้อมูลในคุกกี้ID ตัวอักษรและตัวเลข กำหนดอายุของคุกกี้1 ปี ลิงค์ไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัว
ชื่อคุกกี้SAPISID ขอบเขตคุกกี้ที่ใช้เพื่อการปรับแต่ง ปรับปรุงการใช้งานของผู้ใช้โดยการนำเสนอคุณสมบัติการใช้งานและเนื้อหาเฉพาะต่าง ๆ
(Google)
ข้อมูลในคุกกี้ID ตัวอักษรและตัวเลข กำหนดอายุของคุกกี้2 ปี ลิงค์ไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัว
ชื่อคุกกี้SSID ขอบเขตคุกกี้ที่ใช้เพื่อการปรับแต่ง ปรับปรุงการใช้งานของผู้ใช้โดยการนำเสนอคุณสมบัติการใช้งานและเนื้อหาเฉพาะต่าง ๆ
(Google)
ข้อมูลในคุกกี้ID ตัวอักษรและตัวเลข กำหนดอายุของคุกกี้2 ปี ลิงค์ไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัว
ชื่อคุกกี้HSID ขอบเขตคุกกี้ที่ใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยสำหรับตรวจรับรองผู้ใช้ ป้องกันการหลอกลวงและปกป้องผู้ใช้ระหว่างการใช้บริการ
(Google)
ข้อมูลในคุกกี้ID ตัวอักษรและตัวเลข กำหนดอายุของคุกกี้2 ปี ลิงค์ไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัว
ชื่อคุกกี้APISID ขอบเขตคุกกี้ที่ใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยสำหรับตรวจรับรองผู้ใช้ ป้องกันการหลอกลวงและปกป้องผู้ใช้ระหว่างการใช้บริการ
(Google)
ข้อมูลในคุกกี้ID ตัวอักษรและตัวเลข กำหนดอายุของคุกกี้2 ปี ลิงค์ไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัว
ชื่อคุกกี้SID ขอบเขตคุกกี้ที่ใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยสำหรับตรวจรับรองผู้ใช้ ป้องกันการหลอกลวงและปกป้องผู้ใช้ระหว่างการใช้บริการ
(Google)
ข้อมูลในคุกกี้ID ตัวอักษรและตัวเลข กำหนดอายุของคุกกี้2 ปี ลิงค์ไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัว
ชื่อคุกกี้__Secure-1PSID คุกกี้ที่ใช้เพื่อการปรับแต่ง ปรับปรุงการใช้งานของผู้ใช้โดยการนำเสนอคุณสมบัติการใช้งานและเนื้อหาเฉพาะต่าง ๆ
(Google)
ข้อมูลในคุกกี้ID ตัวอักษรและตัวเลข กำหนดอายุของคุกกี้1 ปี ลิงค์ไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัว
ชื่อคุกกี้NID ขอบเขตคุกกี้ที่ใช้เพื่อการปรับแต่ง ปรับปรุงการใช้งานของผู้ใช้โดยการนำเสนอคุณสมบัติการใช้งานและเนื้อหาเฉพาะต่าง ๆ
(Google)
ข้อมูลในคุกกี้ID ตัวอักษรและตัวเลข กำหนดอายุของคุกกี้6 เดือน ลิงค์ไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัว
ชื่อคุกกี้DV ขอบเขตคุกกี้ที่ใช้เพื่อบันทึกความยินยอมสำหรับการใช้บริการจาก Google
(Google)
ข้อมูลในคุกกี้ID ตัวอักษรและตัวเลข กำหนดอายุของคุกกี้1 ปี ลิงค์ไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัว
ชื่อคุกกี้1P_JAR ขอบเขตคุกกี้ที่ใช้เพื่อการปรับแต่ง ปรับปรุงการใช้งานของผู้ใช้โดยการนำเสนอคุณสมบัติการใช้งานและเนื้อหาเฉพาะต่าง ๆ
(Google)
ข้อมูลในคุกกี้ID ตัวอักษรและตัวเลข กำหนดอายุของคุกกี้1 ปี
ชื่อคุกกี้_rdt_uuid ขอบเขตคุกกี้ที่ใช้เพื่อจัดกิจกรรมการตลาดผ่าน Reddit
(Reddit.com)
ข้อมูลในคุกกี้ID ตัวอักษรและตัวเลข กำหนดอายุของคุกกี้3 เดือน
ชื่อคุกกี้__aypstp ขอบเขตคุกกี้ที่ใช้โดย YouKu เพื่อรวบรวม ระบุและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมและการใช้งานเว็บไซต์โดยผู้ใช้ หรือเพื่อแสดงข้อมูลหรือคุณสมบัติการใช้งานที่ผู้ใช้อาจสนใจ และเพื่อปรับตัวเลือกในการนำเสนอโฆษณา
(YouKu.com)
ข้อมูลในคุกกี้ID ตัวอักษรและตัวเลข กำหนดอายุของคุกกี้การทำรายการ
ชื่อคุกกี้__ayscnt ขอบเขตคุกกี้ที่ใช้โดย YouKu เพื่อรวบรวม ระบุและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมและการใช้งานเว็บไซต์โดยผู้ใช้ หรือเพื่อแสดงข้อมูลหรือคุณสมบัติการใช้งานที่ผู้ใช้อาจสนใจ และเพื่อปรับตัวเลือกในการนำเสนอโฆษณา
(YouKu.com)
ข้อมูลในคุกกี้ID ตัวอักษรและตัวเลข กำหนดอายุของคุกกี้การทำรายการ
ชื่อคุกกี้__arpvid ขอบเขตคุกกี้ที่ใช้โดย YouKu เพื่อรวบรวม ระบุและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมและการใช้งานเว็บไซต์โดยผู้ใช้ หรือเพื่อแสดงข้อมูลหรือคุณสมบัติการใช้งานที่ผู้ใช้อาจสนใจ และเพื่อปรับตัวเลือกในการนำเสนอโฆษณา
(YouKu.com)
ข้อมูลในคุกกี้ID ตัวอักษรและตัวเลข กำหนดอายุของคุกกี้การทำรายการ ลิงค์ไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัว
ชื่อคุกกี้__ayft คุกกี้ที่ใช้โดย YouKu เพื่อรวบรวม ระบุและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมและการใช้งานเว็บไซต์โดยผู้ใช้ หรือเพื่อแสดงข้อมูลหรือคุณสมบัติการใช้งานที่ผู้ใช้อาจสนใจ และเพื่อปรับตัวเลือกในการนำเสนอโฆษณา
(YouKu.com)
ข้อมูลในคุกกี้ID ตัวอักษรและตัวเลข การทำรายการ ลิงค์ไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัว
ชื่อคุกกี้Tfstk ขอบเขตคุกกี้ที่ใช้โดย YouKu เพื่อรวบรวม ระบุและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมและการใช้งานเว็บไซต์โดยผู้ใช้ หรือเพื่อแสดงข้อมูลหรือคุณสมบัติการใช้งานที่ผู้ใช้อาจสนใจ และเพื่อปรับตัวเลือกในการนำเสนอโฆษณา
(YouKu.com)
ข้อมูลในคุกกี้ID ตัวอักษรและตัวเลข กำหนดอายุของคุกกี้3 เดือน ลิงค์ไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัว
ชื่อคุกกี้L ขอบเขตคุกกี้ที่ใช้โดย YouKu เพื่อรวบรวม ระบุและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมและการใช้งานเว็บไซต์โดยผู้ใช้ หรือเพื่อแสดงข้อมูลหรือคุณสมบัติการใช้งานที่ผู้ใช้อาจสนใจ และเพื่อปรับตัวเลือกในการนำเสนอโฆษณา
(YouKu.com)
ข้อมูลในคุกกี้ID ตัวอักษรและตัวเลข กำหนดอายุของคุกกี้3 เดือน ลิงค์ไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัว
ชื่อคุกกี้Isg ขอบเขตคุกกี้ที่ใช้โดย YouKu เพื่อรวบรวม ระบุและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมและการใช้งานเว็บไซต์โดยผู้ใช้ หรือเพื่อแสดงข้อมูลหรือคุณสมบัติการใช้งานที่ผู้ใช้อาจสนใจ และเพื่อปรับตัวเลือกในการนำเสนอโฆษณา
(YouKu.com)
ข้อมูลในคุกกี้ID ตัวอักษรและตัวเลข กำหนดอายุของคุกกี้3 เดือน ลิงค์ไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัว
ชื่อคุกกี้__ayspstp ขอบเขตคุกกี้ที่ใช้โดย YouKu เพื่อรวบรวม ระบุและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมและการใช้งานเว็บไซต์โดยผู้ใช้ หรือเพื่อแสดงข้อมูลหรือคุณสมบัติการใช้งานที่ผู้ใช้อาจสนใจ และเพื่อปรับตัวเลือกในการนำเสนอโฆษณา
(YouKu.com)
ข้อมูลในคุกกี้ID ตัวอักษรและตัวเลข กำหนดอายุของคุกกี้2 วัน ลิงค์ไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัว
ชื่อคุกกี้__aysid ขอบเขตคุกกี้ที่ใช้โดย YouKu เพื่อรวบรวม ระบุและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมและการใช้งานเว็บไซต์โดยผู้ใช้ หรือเพื่อแสดงข้อมูลหรือคุณสมบัติการใช้งานที่ผู้ใช้อาจสนใจ และเพื่อปรับตัวเลือกในการนำเสนอโฆษณา
(YouKu.com)
ข้อมูลในคุกกี้ID ตัวอักษรและตัวเลข กำหนดอายุของคุกกี้2 วัน ลิงค์ไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัว
ชื่อคุกกี้Cna ขอบเขตคุกกี้ที่ใช้โดย YouKu เพื่อรวบรวม ระบุและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมและการใช้งานเว็บไซต์โดยผู้ใช้ หรือเพื่อแสดงข้อมูลหรือคุณสมบัติการใช้งานที่ผู้ใช้อาจสนใจ และเพื่อปรับตัวเลือกในการนำเสนอโฆษณา
(YouKu.com)
ข้อมูลในคุกกี้ID ตัวอักษรและตัวเลข กำหนดอายุของคุกกี้1 ปี ลิงค์ไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัว
ชื่อคุกกี้xlly_s ขอบเขตคุกกี้ที่ใช้โดย YouKu เพื่อรวบรวม ระบุและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมและการใช้งานเว็บไซต์โดยผู้ใช้ หรือเพื่อแสดงข้อมูลหรือคุณสมบัติการใช้งานที่ผู้ใช้อาจสนใจ และเพื่อปรับตัวเลือกในการนำเสนอโฆษณา
(YouKu.com)
ข้อมูลในคุกกี้ID ตัวอักษรและตัวเลข กำหนดอายุของคุกกี้1 วัน ลิงค์ไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัว
ชื่อคุกกี้__ysuid ขอบเขตคุกกี้ที่ใช้โดย YouKu เพื่อรวบรวม ระบุและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมและการใช้งานเว็บไซต์โดยผู้ใช้ หรือเพื่อแสดงข้อมูลหรือคุณสมบัติการใช้งานที่ผู้ใช้อาจสนใจ และเพื่อปรับตัวเลือกในการนำเสนอโฆษณา
(YouKu.com)
ข้อมูลในคุกกี้ID ตัวอักษรและตัวเลข กำหนดอายุของคุกกี้1 ปี ลิงค์ไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัว
 
2.    การปิดใช้งานคุกกี้
เบราเซอร์รุ่นใหม่ ๆ ทั้งหมดอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถระบุได้ว่าจะบล็อคการติดตั้งคุกกี้ในเครื่องหรือลบคุกกี้ที่มีติดตั้งไว้หรือไม่ สำหรับคุกกี้ด้านเทคนิคและคุกกี้สำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ การถอนการติดตั้งอาจส่งผลกระทบหรือทำให้ไม่สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้

รายละเอียดการปิดใช้งานส่วนการติดตั้งคุกกี้ในเบราเซอร์ใหม่ ๆ ส่วนใหญ่มีระบุไว้ดังต่อไปนี้:
 
ภายใต้เงื่อนไขข้างต้น ผู้ใช้ยังสามารถใช้ ทางเลือกในการสืบค้นข้อมูลออนไลน์ของคุณ บริการนี้ช่วยให้สามารถติดตามค่าปรับแต่งหรือพฤติกรรมการใช้งานเพื่อจัดการเครื่องมือนำเสนอโฆษณาต่าง ๆ 
ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลของคุณในเว็บไซต์นี้และการใช้สิทธิ์ของคุณภายใต้ระเบียบข้อบังคับโดยอ่านรายละเอียดนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์
 
3.    ปุ่มในโซเชียลมีเดียและวิดเจ็ตต่าง ๆ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมและประมวลผลระหว่างการเยี่ยมชมเว็บไซต์ https://www.bremboparts.com จะถูกเก็บไว้ตลอดระยะเวลาการจัดบริการ และลบทันทีหลังจากนั้น คุกกี้ด้านเทคนิคและเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลที่ติดตั้งผ่านทางเว็บไซต์เป็นคุกกี้แบบชั่วคราวและจะถูกลบอัตโนมัติตามกำหนดเวลาที่ระบุในรายละเอียดข้อมูลชุดนี้

ปุ่มโซเชียลมีเดียเป็น “ปุ่มสั่งการ” ในไซต์ที่ระบุไอคอนต่าง ๆ ในไซต์โซเชียลมีเดีย (เช่น Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube ฯลฯ) เพื่อให้คุณสามารถใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียได้จากการคลิกเลือก ปุ่มโซเชียลมีเดียในไซต์นี้เป็นลิงค์ไปยังบัญชีผู้ใช้ของ Brembo ในไซต์โซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ไม่ได้มีการติดตั้งคุกกี้จากภายนอกใด ๆ ในเว็บไซต์ผ่านปุ่มสั่งการเหล่านี้

ลิงค์มีระบุไว้ดังต่อไปนี้เพื่อให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบข้อมูลความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องกับปุ่มดังกล่าว:
 
ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากนโยบายความเป็นส่วนตัว
 
นโยบายความเป็นส่วนตัว">