10 มิถุนายน 2564

กล่องคาลิเปอร์หมุนเวียนผลิตใหม่จาก Brembo รูปแบบใหม่

จากนี้เป็นต้นไป บรรจุภัณฑ์สำหรับคาลิเปอร์แบบหมุนเวียนผลิตใหม่จาก Brembo สำหรับรถยนต์โดยสารจะมีจัดจำหน่ายในรูปแบบใหม่

กล่องคาลิเปอร์หมุนเวียนผลิตใหม่จาก Brembo รูปแบบใหม่
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา Brembo คือผู้จัดจำหน่ายคาลิเปอร์แบบหมุนเวียนผลิตใหม่สำหรับใช้เป็นชิ้นส่วนอะไหล่ที่ให้บริการครอบคลุมทั้งการรีไซเคิลตัวคาลิเปอร์และการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่มีการสึกหรอ
 
จากนี้เป็นต้นไป บรรจุภัณฑ์สำหรับคาลิเปอร์แบบหมุนเวียนผลิตใหม่จาก Brembo สำหรับรถยนต์โดยสารจะมีจัดจำหน่ายในรูปแบบใหม่:
  • รูปโฉมใหม่
กล่องรูปโฉมใหม่ที่แตกต่างจากเดิม ประกอบไปด้วยส่วนประกอบสำคัญสองส่วนได้แก่ ภาชนะบรรจุด้านล่างและฝาครอบทั้งสี่ด้าน
  • ปลอดภัยมากกว่า
กล่องปิดโดยใช้กาวแบบพิเศษเพื่อซีลกันรั่ว ซึ่งทำให้ไม่สามารถเปิดกล่องได้หากไม่ทำลายซีล
 
นโยบายความเป็นส่วนตัว">