คำแนะนำในการติดตั้ง GT KIT

กรุณาอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำนี้อย่างเคร่งครัด หากติดตั้งโดยตัวแทนจำหน่าย ให้ส่งมอบเอกสารนี้แก่ผู้ใช้ปลายทางด้วย ผู้ใช้ปลายทางควรเก็บเอกสารนี้ไว้ตลอดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ ในกรณีที่รถที่ติดตั้งผลิตภัณฑ์ถูกเปลี่ยนมือ ให้ส่งมอบเอกสารนี้ให้แก่เจ้าของรายใหม่
 
ส่วนประกอบของ GT KIT
 
ส่วนประกอบใน GT KIT มีระบุดังนี้ กล่องบรรจุทุกคู่ประกอบไปด้วยส่วนประกอบทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับเพลารถหนึ่งชุด บางชิ้นส่วนในชุดอุปกรณ์เป็นแบบกำหนดทิศทางและจะต้องประกอบกับรถให้ถูกด้าน ชิ้นส่วนเหล่านี้บรรจุแยกจากกันเป็น 2 กล่องพร้อมระบุด้านติดตั้งอ้างอิงไว้
 
A. แท่นยึด (กรณีที่กำหนดไว้สำหรับคาลิเปอร์ยึดเชิงแกน) 1+1
B. จานเบรก 1+1
C. คาลิเปอร์พร้อมแผ่นเบรก (บางรุ่นแผ่นเบรกจำหน่ายแยกต่างหาก) 1+1
D. E. สกรู/น๊อตและแหวนรอง 4+4
F. ข้อต่อท่อหรือข้อต่อหัวท่อ 1+1
G. แหวนรองทองแดง (1 ตัวสำหรับข้อต่อท่อหน้าต่อ 2 ตัวสำหรับข้อต่อหัวท่อ) 1+1 / 2+2
H. ท่อนำจ่าย 1+1
J. ท่ออัดไล่ 1+1
K. ตัวบ่งชี้การสึกหรอ (หากมีระบุไว้) 1+1
L. ชุดแผ่นเบรก (ไม่รวมชุดผลิตภัณฑ์ที่มีคาลิเปอร์จัดไว้ให้กับแผ่นเบรกที่ติดตั้งสำเร็จ) 1+1
M. แผ่นภาพการติดตั้งแท่นยึด 1
N. เอกสารรับรองชิ้นส่วน, หากมีระบุไว้ 1
O. คู่มือผู้ใช้ 1
GT KIT components
 
 
อุปกรณ์ที่จำเป็น
ประกอบและถอดประกอบระบบเบรกโดยใช้อุปกรณ์ต่อไปนี้
 • ประแจแหวน
 • ประแจแรงบิด
 • คีม
 • ไขควง
 • ตัวกั้นระยะ
 • เครื่องถ่าง
 • ภาชนะบรรจุ
 • มาตรทดสอบแบบหน้าปัทม์ขนาด .01 พร้อมฐานแม่เหล็ก
 • แม่แรงและฐานรอง
 • ผ้าสะอาด
 • น้ำมันเบรก
 • ปั๊มอัดไล่
 • คู่มือจากผู้ผลิตรถ
 • ตัวทำละลายสำหรับทำความสะอาด
 • ค้อนยาง


การเลือกล้อ
Brembo ขอแนะนำ:
 • เส้นผ่านศูนย์กลางในการหมุนของล้อควรสอดรับกับค่าที่ระบุโดยผู้ผลิตรถยนต์
 • หากใช้ยางขนาดใหญ่ ยางจะต้องไม่มีอะไรกีดขวางการหมุนสำหรับการทำงานของรถในทุกรูปแบบ
 
หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเบื้องต้นอาจทำให้การอ่านค่าความเร็วรถผิดพลาด หรือในกรณีร้ายแรงที่สุดคือทำให้โครงสร้างของยางเสียหาย ทำให้เกิดปัญหาต่อเสถียรภาพในการขับขี่ได้ เนื่องจากขนาดของจานเบรกและคาลิเปอร์โดยรวมที่มากกว่า อาจจำเป็นต้องใช้วงล้อหรือตัวกั้นระยะอื่น
 
ทิศทางการหมุนของจานเบรก
 
มักเข้าใจกันผิดว่าทิศทางการหมุนของจานเบรกพิจารณาจากแนวเซาะร่องหรือรู สำหรับจานแบบมีช่องระบาย ทิศทางการหมุนจะพิจารณาจากโครงสร้างของครีบ มีระบบระบายอากาศสามแบบได้แก่
 • แบบครีบตรง
 • แบบเสาตั้ง
 • แบบครีบโค้ง
 
สองแบบแรกไม่ได้กำหนดทิศทาง และสามารถใช้กับรถได้ทั้งสองด้าน จานเบรกแบบครีบโค้งเป็นแบบกำหนดทิศทาง จานเบรกที่ใช้ครีบแบบโค้งจะต้องติดตั้งโดยครีบหันไปด้านหลังจากเส้นผ่านศูนย์กลางด้านในไปด้านนอกตามทิศทางการหมุน กำหนดตำแหน่งจานเบรกตามที่แจ้งข้างต้นจะทำให้เกิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ การหมุนของจานเบรกจะทำให้เกิดกระแสอากาศจากกลางจานเบรกผ่านช่องระบายไปด้านนอก ทำให้ประสิทธิภาพในการกระจายความร้อนของจานเบรกเพิ่มขึ้น 
Disc rotation direction
 
จานแบบเซาะร่องทั้งหมดของ Brembo เป็นแบบกำหนดทิศทางไม่ว่าจะมีโครงสร้างครีบระบายอากาศแบบใดก็ตาม ควรติดตั้งจานเบรกเพื่อให้สันเซาะร่องที่ใกล้กับขอบด้านนอกของจานเบรกสัมผัสกับแผ่นเบรกก่อน
 
การกำหนดตำแหน่งคาลิเปอร์
 
คาลิเปอร์จาก Brembo เป็นแบบกำหนดทิศทางและมีข้อควรระวังเบื้องต้นที่ควรทราบระหว่างการผลิตเพื่อไม่ให้เกิดการสึกหรอของแผ่นเบรกอย่างผิดปกติ คาลิเปอร์จะมีลูกศรเล็ก ๆ แจ้งทิศทางการหมุนของจานเบรก หลังจากติดตั้งที่รถแล้ว สกรูไล่ลมจะอยู่ที่ด้านบนของคาลิเปอร์
 
 
จานเบรกแบบลอยตัว
 
ในการประกอบจานเบรกคอมโพสิต Brembo เลือกใช้ส่วนประกอบในการขับเคลื่อนแบบลอยตัว ระบบการทำงานของชุดจานเบรกจะมีระยะเหลือไว้ทั้งในแนวรัศมีและแนวแกน Brembo เลือกที่จะพัฒนาสปริงแบบพิเศษซึ่งเมื่อใช้กับส่วนประกอบในการขับเคลื่อนจะช่วยให้มีการอัดแรงเบื้องต้นเล็กน้อยกับชุดประกอบ ซึ่งจะช่วยป้องกันเสียงรบกวนจากระบบเบรก สปริงเหล่านี้มีอยู่ในส่วนประกอบในการขับเคลื่อนทั้งหมดหรือติดตั้งแบบสลับตามเงื่อนไขในการใช้งานที่เกี่ยวข้อง บูชที่ไม่มีสปริงสามารถเคลื่อนตัวได้เล็กน้อยในแนวแกน ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นเบื้องต้น สกรูขันแน่นชิ้นส่วนในการขับเคลื่อนจะถูกขันแน่นตามแรงบิดที่กำหนดระหว่างกระบวนการประกอบ และจะต้องไม่ขันแน่นหรือคลายให้แตกต่างไปจากค่าที่กำหนดไม่ว่าด้วยสาเหตุใด
 
 
แผ่นเบรก
 
แผ่นเบรกจาก Brembo เป็นชิ้นส่วนคุณภาพสูงและรับประกันประสิทธิภาพในการทำงานที่เชื่อถือได้ในช่วงอุณหภูมิต่าง ๆ แผ่นเบรกมีประสิทธิภาพทั้งในช่วงอุณหภูมิต่ำและสูงที่เกิดขึ้นระหว่างการแข่งความเร็ว ในการใช้งานกับวัสดุเสียดทานทางเลือก แนะนำให้ติดต่อ Brembo เพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติม แผ่นเบรก GT สามารถใช้งานโดยไม่ต้องติดตั้งตัวบ่งชี้การสึกหรอ แนะนำให้มีการตรวจสอบแผ่นเบรกเป็นระยะ ๆ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อจานเบรกเนื่องจากการสึกหรอที่แผ่นเบรกมากเกินไป
แผ่นเบรกจะสึกหรอจนหมดสภาพเมื่อวัสดุเสียดทานมีความหนาที่ 2 มม.
 
 
กระบวนการติดตั้ง
 
การยกรถ
 
1. คลายสกรูของรถหรือน๊อตเล็กน้อยก่อนทำการยกรถ
2. ยกรถขึ้นอย่างระมัดระวังโดยใช้จุดยกขึ้นแม่แรงที่ระบุในคู่มือของผู้ผลิตรถ
3. ค้ำรองรถอย่างแน่นหนาตามคำแนะนำของผู้ผลิตรถ
4. ถอดล้อออก
 
อันตราย! ตรวจสอบว่ามีการยกรถในสภาพที่มั่นคงและปลอดภัย หากไม่เป็นไปตามนี้รถอาจล้มคะแคงจากฐานรองทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายได้
อันตราย! อย่าพึ่งพาแม่แรงไฮดรอลิกเพื่อรองรับน้ำหนักรถระหว่างที่ประกอบและถอดประกอบ หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตรถในการยกแม่แรงและรองรับน้ำหนักอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง การเสียชีวิตและ/หรือความเสียหายที่รุนแรง
 
 
การบายพาสตัวบ่งชี้การสึกหรอ
 
ระวัง! กระบวนการนี้ใช้เฉพาะกับรถที่ติดตั้งตัวบ่งชี้การสึกหรอระบบไฟฟ้า หากรถของคุณไม่มีตัวบ่งชี้การสึกหรอจากไฟฟ้า ให้ไปที่หัวข้อ "การถอดส่วนประกอบเดิม"
 
สายตัวบ่งชี้การสึกหรอไม่ได้เชื่อมต่อกับหัวต่อที่รถ
1. ปลดสายตัวบ่งชี้การสึกหรอ (จุดที่ 1) จากหัวต่อที่รถ (จุดที่ 2)
2. หาก GT Kit ไม่มีตัวบ่งชี้การสึกหรอ:
 • สอดกุญแจไปที่สวิตช์กุญแจ จากนั้นบิดไปที่ตำแหน่ง ON โดยไม่ต้องสตาร์ทเครื่องยนต์
 • หากไฟสถานะตัวบ่งชี้การสึกหรอดับอยู่ ให้รีเซ็ตกุญแจไปที่ตำแหน่ง OFF แล้วยึดหัวต่อขของรถเพื่อไม่ให้ขวางทางและไม่ถูกดึงหรือบิดจากการเคลื่อนของระบบบังคับเลี้ยวและระบบกันสะเทือน
 • แนะนำให้ใช้คลิปล็อคพลาสติก ไปที่หัวข้อ "การถอดส่วนประกอบเดิม"
สายตัวบ่งชี้การสึกหรอถูกตัดห่างจากจุดต่อที่ระยะ 3-4 ซม.
3. ตัดสายของตัวบ่งชี้การสึกหรอ (จุดที่ 1) ที่ระยะ 3-4 ซม. จากจุดต่อ (จุดที่ 3) ต่อปลายสองด้านของสายและหุ้มฉนวนให้เรียบร้อย ต่อสายเข้ากับหัวต่อที่รถ 
 
4. หาก GT มีตัวบ่งชี้การสึกหรอ: ทวนซ้ำข้อที่ 2
 • ต่อปลายสายเข้าที่ส่วนท้ายของตัวบ่งชี้การสึกหรอแล้วหุ้มฉนวนให้เรียบร้อย
 • ต่อสายเข้ากับหัวต่อที่รถ
  ในทุกกรณี:
 • บิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง ON โดยไม่สตาร์ทเครื่องยนต์
 • ตรวจสอบว่าไฟสถานะตัวบ่งชี้การสึกหรอยังดับอยู่ หากติดสว่าง ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าจากขั้นตอนที่ 2 และติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Brembo ในกรณีที่จำเป็น
 • ยึดหัวต่อของรถเพื่อไม่ให้ขวางทางและไม่ถูกดึงหรือบิดจากการเคลื่อนของระบบบังคับเลี้ยวหรือระบบกันสะเทือน แนะนำให้ใช้คลิปล็อคพลาสติก 
 
 
การถอดส่วนประกอบเดิม
 
ระวัง! ระหว่างกระบวนการทั้งหมดที่ระบุต่อไปนี้ น้ำมันเบรกจะต้องไม่สัมผัสกับชิ้นส่วนของรถที่อาจได้รับความเสียหาย โดยเฉพาะชิ้นส่วนที่เคลือบสี ใช้กระดาษซับและทำความสะอาดด้วยน้ำทันทีหากมีการกระเซ็นหรือรั่วไหลของน้ำมันเบรก
 
แป้นเบรกได้รับแรงดันโดยอาศัยตัวกั้นระยะ
 1. หากปั๊มไม่ได้ติดตั้งวาล์วกันระบาย ให้กดแป้นเบรกเล็กน้อยเพื่อป้องกันการรั่วไหลของน้ำมันเบรก วิธีนี้จะเป็นการกำหนดตำแหน่งลูกสูบปั๊มให้อยู่เกินระยะรูที่ต่อกับถังพักและระบบเบรก ใ

ห้อีกคนคอยช่วยหรือปรับตำแหน่งตัวกั้นระยะ (จุดที่ 4) ระหว่างบ่ารองและแป้นเหยียบเพื่อให้แป้นกดต่ำลง 3-5 ซม. อย่ากดต่ำลงกว่านี้
สายจ่ายน้ำมันเบรกปลดออกจากจุดต่อที่เฟรม คลิปนิรภัยถูกถอดออกจากท่อป้อนด้วยเช่นกัน
2. ปลดท่อจ่ายน้ำมันเบรกจากจุดไปที่แชสซี (จุดที่ 5) ระวังอย่าให้เกิดความเสียหายที่ขอบน๊อตหกเหลี่ยมที่ท่อแข็ง แนะนำให้ใช้ประแจแหวนเพื่อขันแน่นหรือคลายชิ้นส่วนติดตั้ง เตรียมผ้าและอ่างรองไว้ในระยะที่หยิบได้ง่ายเพื่อรองน้ำมันเบรกที่อาจจรั่วไหลออกมา ถอดคลิปล็อคนิรภัย (จุดที่ 6) (ถ้ามี) จากท่อนำจ่าย (จุดที่ 7)
ระวัง! ในส่วนของระบบนำจ่ายสำหรับคาลิเปอร์ รถบางรุ่นอาจใช้สายนำจ่าย (จากแชสซีไปยังระบบกันสะเทือน) และท่อแข็ง (จากระบบกันสะเทือนไปยังคาลิเปอร์ ในกรณีนี้ให้ท่อสายนำจ่ายและท่อแข็งออก
ท่อป้อนถูกปลดออกจากแท่นยึดที่เฟรม
3. ปลดท่อนำจ่าย (จุดที่ 7) จจากแท่นยึดที่แชสซีและจากชิ้นส่วนด้านบนอื่น ๆ ท่อนำจ่ายจะต้องต่ออยู่กับคาลิเปอร์ตามเดิม ใช้หัวอุดที่เหมาะสมเพื่อซีลกันรั่วท่อนำจ่าย (จุดที่ 7) ทันทีที่นำออกเพื่อป้องกันฝุ่นและสิ่งสกปรกเล็ดรอดเข้าไป
สกรูยึดคาลิเปอร์ถูกถอดออกจากเพลาพ่วง
4. ถอดสกรูยึด (จุดที่ 8) ที่ยึดคาลิเปอร์ที่แกนหมุน ถอดคาลิเปอร์ออก
น๊อตและสกรูยึดถูกถอดออกจากจานเบรก
5. ระบุตำแหน่งและถอนสกรูน๊อตและสกรูยึดจานเบรกทั้งหมด ถอดจานเบรก (จุดที่ 9) จากบ่ารอง ใช้รูเกลียว (ถ้ามี) ที่ถ้วยเบรกเพื่อเป็นแนวในกรณีที่จำเป็น สอดสกรูที่เหมาะสมแล้วขันแน่นจนกว่าจะเกิดแรงกระทำที่พื้นผิวที่ดุมจนจานเบรกคลายออกมา หากหากมีรูเกลียว ให้ใช้ค้อนยางค่อย ๆ เคาะที่ด้านหลังของจานเบรกหลาย ๆ จุดจนกระทั่งจานเบรกเคลื่อนตัวและสามารถนำออกมาได้
พื้นผิวฐานรองของตัวจับยึดได้รับการทำความสะอาดอย่างทั่วถึง
6. ทำความสะอาดพื้นผิวคาลิเปอร์ (จุดที่ 10) ให้ทั่วโดลกใช้วัสดุและผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม (เช่น ผ้าชุบหมาด) ทำความสะอาดคราบสนิมโดยใช้ลวดขัดหรือแปรงโลหะ
ท่อป้อนถูกปลดออกจากแท่นยึดที่เฟรม
7. ทำความสะอาดพื้นผิวจานเบรก (จุดที่ 11) ที่พักอยู่ที่ดุมให้ทั่วโดยใช้วัสดุและผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม (เช่น ผ้าชุบหมาด) ชิ้นส่วนที่เหลือควรทำความสะอาดโดยใช้ลวดขัดหรือแปรงโลหะ
 
 
การติดตั้งส่วนประกอบ GT
 
ระวัง! ในหลาย ๆ กรณีจานเบรก GT ใหม่จะมีขนาดใหญ่กว่าจานเบรกเดิม
 
1. วางจานเบรก GT ใหม่ไว้ที่ซีลที่จัดมาให้เป็นการชั่วคราวโดยให้มีระยะอย่างน้อย 3 มม. ระหว่างจานเบรกและแผ่นกันฝุ่น
2. หากระยะระหว่างจานเบรกและแผ่นกันฝุ่นต่ำกว่า 3 มม. ให้ถอดจานเบรกออก ดูวิธีการถอดแผ่นกันฝุ่นจากคู่มือของผู้ผลิตรถ
3. หาก GT Kit ไม่มีแท่นยึด ให้ไปที่ข้อที่ 8
 
คำเตือน! เพื่อให้ประกอบแท่นยึดได้อย่างถูกต้อง ให้อ้างอิงกับแผนภาพ M ที่แนบมาให้
 
แท่นยึดยึดอยู่กับแกนหมุนโดยใช้สกรู
4. ยึดแท่นยึด (จุดที่ 12) เข้ากับแกนหมุนโดยใช้สกรูตัวใหม่ (จุดที่ 8) (หากจัดมาให้พร้อมกับ GT Kit) หรือใช้สกรูเดิม

คำเตือน! พื้นผิวของแท่นยึดและแกนหมุนจะต้องสัมผัสกันเต็มหน้า
จานเบรกติดตั้งอยู่ที่ดุม
5. ติดตั้งจานเบรก (จุดที่ 13) ที่ดุม หากจานเดิมมีรูสำหรับสกรูยึดแกนหมุน สกรูจะมีจัดไว้ให้ในจานเบรก GT ด้วยเช่นกัน วัดระยะแกว่งโดยเขย่าน๊อตและสกรูยึดล้อทั้งหมดชั่วคราว ใช้แหวนรองต่าง ๆ กันสำหรับสกรูหรือสลักเกลียวแต่ละตัวเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายที่ถ้วนเบรกและเพื่อให้แน่ใจว่าสกรูหรือน๊อตไม่สัมผัสที่ส่วนท้ายของเกลียวก่อนที่จะยึดจานเบรกได้ ขันแน่นที่แรงบิด 14Nm
ฐานแม่เหล็กของอุปกรณ์เปรียบเทียบถูกจัดวางที่พื้นผิวรองรับของคาลิเปอร์และปลายอุปกรณ์เปรียบเทียบติดตั้งอยู่ที่พื้นผิวเบรกด้านในของจานเบรก
6. ติดตั้งฐานแม่เหล็ก (จุดที่ 14) ของมาตรทดสอบแบบหน้าปัทม์ที่พื้นผิวคาลิเปอร์หรือฐานโลหะที่กำหนดตำแหน่งที่เหมาะสมและติดตั้งอยู่กับรถโดยฐานจะต้องไม่เคลื่อนระหว่างการตรวจวัด
 
7. • วางปลายมาตรทดสอบแบบหน้าปัทม์ที่พื้นผิวสำหรับเบรกด้านในของจานเบรก (จุดที่ 13) ประมาณ 3-5 มม. จากเส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอก ปลายจะต้องไม่สัมผัสกับรูหรือร่องเซาะระหว่างการหมุนของจานเบรก หมุนจานเบรกเต็มหนึ่งรอบ ระยะส่ายรวมจะต้องไม่เกิน 0.07 มม. ​​​​​
 
หากระยะส่ายเกินกว่าสค่านี้ สามารถปรับลดได้โดยถอดจานเบรกและหมุน 1/3, 1/4 หรือ 1/5 รอบ ตามจำนวนรูยึด ประกอบจานเบรกกลับเข้าที่แล้วทำการวัดค่า หากรถของคุณมีสกรูสำหรับยึดจานเบรกเข้ากับดุมจัดไว้ให้ การดำเนินการข้างต้นอาจไม่สามารถทำได้ ในกรณีนี้ให้ลองใช้จานเบรกจากชุดผลิตภัณฑ์อื่นสำหรับรถรุ่นเดียวกัน (ถ้ามี) หากระยะส่ายยังเกินกว่าค่าที่กำหนด ดุมหรือแกนหมุนหรือแบริ่งอาจไม่อยู่ในระยะหรือค่าที่กำหนด ดูวิธีแก้ไขปัญหาจากคู่มือของผู้ผลิตรถ
คำเตือน! อย่าใช้สารซีลกันรั่วหรือสารล็อคเกลียวที่สกรูหรือน๊อตที่ยึดคาลิเปอร์เข้ากับแท่นยึด
 
คาลิเปอร์ติดตั้งอยู่กับจานเบรก แหวนรองและน๊อตจัดวางที่สลักเกลียวเปลือยสองด้านแต่ละตัว
8. • ติดตั้งคาลิเปอร์ (จุดที่ 14) เข้าที่จานเบรก หากแท่นยึด (จุดที่ 12) มีมาพร้อมกับสลักเกลียวเปลือยสองด้าน คาลิเปอร์จะต้องอยู่ในตำแหน่งตามภาพ ติดตั้งแหวนรอง (จุดที่ 15) (หากมีระบุไว้) และน๊อต (จุดที่ 16) ที่สลักเกลียวเปลือยสองด้านแต่ละตัว น๊อตจะเป็นแบบล็อคอัตโนมัติ รูเกลียวจะเป็นทรงรีและไม่จำเป็นต้องใช้สารล็อคเกลียว ขันแน่นน๊อตแต่ละตัวโดยใช้แรบิดที่ 115 Nm
หากแท่นยึดไม่มีสลักเกลียวเปลือยสองด้าน ให้ใช้สกรูและแหวนรอง (ถ้ามี) เพื่อยึดคาลิเปอร์กับแท่นยึด ขันแน่นสกรูตามแรงบิดที่ระบุในตาราง
 
ประเภทสกรู แรงบิดขันแน่น
M12x1.5 115 Nm
M14x1.5 120 Nm
 
คำเตือน! อย่าใช้สารซีลกันรั่วหรือสารล็อคเกลียวกับชิ้นส่วนติดตั้งท่อใด ๆ
แหวนรองติดตั้งที่ปลายด้านสั้นของหน้าต่อและขันสกรูเข้ากับช่องป้อนที่ปลอกรัด
9. ถอดฝาเกลียวพลาสติกจากรูนำจ่ายที่ด้านนคาลิเปอร์ออก

10. สำหรับ GT Kit ที่มีหน้าต่อ (จุดที่ 17) ให้สอดแหวนรองทองแดง (จุดที่ 21) เข้าที่ส่วนสั้นแล้วขันสกรูเข้าที่รูนำจ่ายของคาลิเปอร์ (จุดที่ 18) ขันแน่นที่แรงบิด 20 Nm
ปลายท่อป้อนขันสกรูเข้ากับหน้าต่อ
11. ขันสกรูท่อนำจ่าย (จุดที่ 19) เข้ากับหน้าต่อ (จุดที่ 17) โดยไม่ขันแน่นเพื่อให้ชิ้นส่วนสามารถหมุนได้ระหว่างการประกอบในขั้นตอนต่อไป จากนั้นไปที่ข้อ 13
แหวนรองติดตั้งอยู่กับสกรู ชิ้นส่วนทั้งหมดสอดเข้าที่แหวนรองทองแดงแล้วขันสกรูเข้าที่รูป้อน
12. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่จัดมาให้พร้อมกับชิ้นส่วนหัวท่อ ให้สอดแหวนรองทองแดง (จุดที่ 21) เข้าที่สกรู (จุดที่ 20) สอดชิ้นส่วนติดตั้งบริเวณหัวท่อแล้วตามด้วยแหวนรองทองแดงอีกตัว (จุดที่ 21) ขันสกรูชิ้นส่วนทั้งหมดเข้าที่รูนำจ่ายของคาลิเปอร์ (จุดที่ 18) โดยไม่ขันแน่นเพื่อให้ชิ้นส่วน (จุดที่ 22) สามารถหมุนได้ระหว่างขั้นตอนการประกอบต่อไป
จุดต่อสายนำจ่ายสอดเข้าที่แท่นยึดกับเฟรม
13. ยึดท่อนำจ่ายกับฐานรอง ติดตั้งชิ้นส่วน (จุดที่ 22) ของท่อนำจ่ายที่แท่นยึดที่แชสซีโดยไม่ให้มีการบิดตัว
คำเตือน! ในบางกรณีอาจมีการจัดหน้าต่อรูปทรงที่เหมาะสมมาให้พร้อมกับท่อสำหรับบ่ารองที่แท่นยึดกับแชสซี ใช้ชิ้นส่วนเหล่านี้หากมีจัดไว้ให้ ดูคำแนะนำในการประกอบที่จัดมาให้พร้อมกับชุดผลิตภัณฑ์ ห้ามดัดแปลง (กลึงขึ้นรูป) บ่ารองที่แท่นยึดที่แชสซี 
สายนำจ่ายต่อกลับเข้าที่ระบบนำจ่ายของเหลวที่เฟรม
14. ต่อท่อนำจ่าย (จุดที่ 23) เข้าที่ระบบจ่ายน้ำมัน (จุดที่ 5) ที่แชสซี ประกอบคลิปล็อค (จุดที่ 6) ขันแน่นชิ้นส่วน (จุดที่ 24) ตามแรงบิดที่ผู้ผลิตรถกำหนด
ชิ้นส่วนคล้องขันแน่นเข้ากับปลอกรัด
15. ขันแน่นปลายท่อเข้ากับหน้าต่อหรืออุปกรณ์ติดตั้งบริเวณหัวท่อ (จุดที่ 20) เข้าที่คาลิเปอร์ที่แรงงบิด 20 Nm ท่อนำจ่ายจะต้องไม่บิดตัว
 
อันตราย! ประกอบล้อชั่วคราวแล้วตรวจสอบว่าท่อนำจ่ายตำแหน่งถูกต้องหรือไม่ ตรวจสอบว่าท่อนำจ่ายไม่ได้ถึงดึงรั้งหรือบิดตัวหรือสัมผัสกับระบบกันสะเทือน แชสซี ระบบส่งกำลังและขอบล้อระหว่างที่ระบบบังคับเลี้ยวหรือกันสะเทือนเคลื่อนตัวเต็มที่ ตำแหน่งท่อนำจ่ายที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดการรั่วไหลของน้ำมันเบรกและทำให้ระบบเบรกทำงานผิดพลาดและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต ได้รับบาดเจ็บรุนแรง เกิดความเสียหายต่อตนเองหรือบุคคลอื่น
 
16. ปรับแต่งเส้นทางท่อนำจ่ายตามความเหมาะสม
 
17. ทวนซ้ำขั้นตอนเหล่านี้สำหรับด้านอื่นของรถ
 
การอัดไล่ระบบ
 
ทำการอัดไล่ระบบตามคำแนะนำในคู่มือผู้ผลิตรถ หรือตามคำแนะนำต่อไปนี้ของ Brembo
อันตราย! อากาศที่ตกค้างในวงจรไฮดรอลิกจะมีผลต่อการเบรกอย่างยิ่ง การอัดไล่ระบบจะต้องดำเนินการอย่างรอบคอบและระมัดระวัง ใช้น้ำมันเบรกประเภทที่ผู้ผลิตรถแนะนำเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการทำงานร่วมกันของน้ำมันเบรก ใช้น้ำมันเบรกจากภาชนะที่ปิดมิดชิดเท่านั้น คาลิเปอร์แต่ละตัวอาจมีสกรูไล่ลม 1 หรือ 2 ตัว ไล่ลมหลาย ๆ ครั้งกับสกรูทั้งหมดในระบบ
 
คำเตือน! ระหว่างกระบวนการทั้งหมดที่ระบุต่อไปนี้ น้ำมันเบรกจะต้องไม่สัมผัสกับชิ้นส่วนของรถที่อาจได้รับความเสียหาย โดยเฉพาะชิ้นส่วนที่เคลือบสี ซับคราบน้ำมันเบรกที่กระเซ็นหรือรั่วไหลทันทีโดยใช้กระดาษซับแล้วใช้น้ำทำความสะอาด
ระวัง! ระบบเบรกของรถรุ่นใหม่ ๆ อาจมาพร้อมกับระบบรักษาความปลอดภัยที่มีความซับซ้อนและบอบบาง (ABS, EBD, ...) ในกรณีเช่นนี้ การอัดไล่ระบบเบรกอาจต้องใช้อุปกรณ์ที่ผู้ผลิตรถกำหนดและปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ ทำตามคำแนะนำในคู่มือผู้ผลิตรถที่จัดไว้ให้
 
ตัวกั้นระยะถูกถอดออกจากแป้นเบรก
1. ถอดตัวกั้นระยะ (จุดที่ 4) ที่ติดตั้งไว้ก่อนหน้าภายในห้องโดยสารฝั่งผู้ขับขี่เพื่อให้มีระยะสำหรับแป้นเบรกและเพื่อไว้วงจรสามารถเปิดได้
ฝาครอบป้องกันถูกนำออกและหัวอุดระบายที่คาลิเปอร์ต่ออยู่กับท่อที่เชื่อมต่อกับภาชนะรองรับสำหรับรับน้ำมันที่ไหลออกมา
2. ถอดฝาครอบป้องกัน (จุดที่ 26) แล้วต่อท่อใส (จุดที่ 28) เข้ากับสกรูไล่ลม (จุดที่ 27) ที่คาลิเปอร์ วางภาชนะรองรับที่ปลายท่อเพื่อรับน้ำมันที่ไหลออกมา
หัวอุดระบายที่คาลิเปอร์เปิดอยู่และน้ำมันเริ่มไหลไปเก็บที่ภาชนะรองรับ
3. เปิดสกรูไล่ลม กดแป้นเบรกย้ำ ๆ ที่รถจนกว่าแรงดันจะไล่ไปที่สกรูไล่ลม
หัวอุดระบายคาลิเปอร์ปิด
4. กดแป้นเบรกไว้แล้วปิดสกรูไล่ลม คลายแป้นเหยียบ รอสองถึงสามวินาทีจากนั้นทวนซ้ำขั้นตอนจนกว่าน้ำมันเบรกจะออกมาโดยไม่มีฟองอากาศและแรงต้านกับระยะเคลื่อนของแป้นเบรกเป็นปกติ ทวนซ้ำขั้นตอนการไล่ระบบสำหรับสกรูไล่ลมตัวอื่น
แป้นเบรกถูกกดโดยใช้ตัวกั้นระยะ
5. กดแป้นเบรกไว้โดยให้ตัวกั้นระยะ (จุดที่ 4) อยู่ระหว่างซีลกันรั่วและแป้นเหยียบ หรือให้อีกคนคอยช่วย 
หัวอุดระบายคาลิเปอร์คลายออก
6. คลายสกรูไล่ลม (จุดที่ 27) 1/2 ถึง 3/4 รอบ
ใช้เครื่องดันเพื่อดันลูกสูบเข้าไปที่คาลิเปอร์เบรก
7. ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม (เช่น เครื่องถ่าง (จุดที่ 29)) เพื่อดันลูกสูบเข้าไปที่คาลิเปอร์เบรก วิธีนี้จะช่วยไล่น้ำมันและอากาศที่อยู่ภายในวงจรออกมา ปิดสกรูไล่ลม คลายลูกสูบแล้วถอดตัวกั้นระยะที่ติดตั้งในห้องโดยสารฝั่งผู้ขับขี่ก่อนหน้านี้
ท่อต่อกับหัวอุดระบายคาลิเปอร์กับภาชนะรองรับถูกนำออก
8. ถอดท่อใสและประกอบฝาครอบป้องกันกลับเข้าที่สกรูไล่ลม ขันแน่นสกรูไล่ลมที่แรงงบิด 14 Nm ปิดหัวอุดถังน้ำมันเบรก ขณะรถจอดนิ่ง ให้กดแป้นเบรกซ้ำ ๆ จนกระทั่งได้แรงต้านของแป้นเหยียบกลับคืนมาตามปกติ ขณะเครื่องยนต์ทำงาน ให้ใช้แรงกดแป้นเบรกอย่างหนักหน่วงที่รถแล้วตรวจสอบว่าไม่มีน้ำมันเบรกรั่วไหลจากคาลิเปอร์หรือแรงดันตกผิดปกติในวงจร และไฟเบรกท้ายติดสว่าง ประกอบล้อกลับเข้าที่
อันตราย! หากคาลิเปอร์มีน้ำมันรั่ว ให้ทวนซ้ำขั้นตอนทั้งหมดที่ระบุในเอกสารนี้เพื่อแก้ไขปัญหาให้เสร็จสิ้น
 
 
การปรับแผ่นเบรกและจานเบรกให้เข้าที่
 
ระวัง! ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้อย่างระมัดระวัง อย่าเบรกอย่างรุนแรง
อันตราย! หากมีการติดตั้งแผ่นเบรกใหม่ ประสิทธิภาพในการเบรกจะลดลง ดังนั้นคุณควร: 
 • ขับช้า ๆ
 • ระวังการเบรกอย่างรุนแรงเป็นเวลานาน
ขับขี่ด้วยความระมัดระวังและทดลองเบรกอย่างน้อย 30 รอบขณะลดความเร็วระดับปานกลาง/ต่ำประมาณ 3 วินาที และเคลื่อนตัวเป็นระยะทางอย่างน้อย 1 กม. ระหว่างรอบการเบรก 
ตรวจสอบว่าเบรกนุ่มนวลและไม่มีการสั่น
ขับขี่รถอีกสองสามกิโลเมตรโดยไม่เบรกเพื่อระบายความร้อนระบบเบรก ตรวจสอบการเบรกอีกครั้ง หากเบรกได้นุ่มนวลโดยไม่มีการสั่น แสดงว่าระบบเบรกพร้อมสำหรับการใช้งานตามปกติ
หากหยุดรถกะทันหันหลังจานเบรกทำงาน ความร้อนจากจานเบรกอาจทำให้อุณหภูมิน้ำมันเบรกเพิ่มขึ้นเกินจุดเดือด ในกรณีนี้ฟองอากาศจะเกิดขึ้นที่น้ำมันเบรกและเมื่อรถเริ่มเคลื่อนตัวอีกครั้งอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการเบรกของระบบทำให้เกิดอันตรายต่อการเสียชีวิต การบาดเจ็บหรือความเสียหายได้
 
 
การดูแลรักษา
 
ระบบนี้ไม่ต้องมีการดูแลรักษาเพิ่มเติม ยกเว้นหากมีระบุไว้เป็นอย่างอื่น ควรมีการตรวจสอบการสึกหรอที่จานเบรก พิจารณาความความหนาไม่น้อยกว่าค่าขั้นต่ำที่ระบุไว้

 
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลด้านความปลอดภัย
 
ผลิตภัณฑ์ได้รับการออกแบบมาให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ผลิตภัณฑ์ไม่ได้มีไว้สำหรับใช้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ระบุตามที่ออกแบบและผลิตมา การใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์อื่น หรือการดัดแปลงและแก้ไขใด ๆ อาจทำให้ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ลดลงและทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย การดัดแปลงหรือใช้งานอย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้เสียสิทธิ์การรับประเภทแบบจำกัดเงื่อนไข และอาจทำให้บุคคลที่ใช้ผลิตภัณฑ์ต้องรับผิดชอบต่อการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลอื่น
สำหรับชุดคำแนะนำนี้ ข้อความ "อันตราย!" ใช้ระบุขั้นตอนที่หากไม่ปฏิบัติตามจะมีโอกาสสูงที่จะทำให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรงหรือการเสียชีวิต "คำเตือน!" หมายถึงหากไม่ปฏิบัติตามอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ "ระวัง!" หมายถึงหากไม่ปฏิบัติตามอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อรถ 
 
อันตราย!
 • ผลิตภัณฑ์นี้มีความจำเป็นต่อความปลอดภัยของรถที่มีการติดตั้งและผลิตสำหรับติดตั้งโดยช่างผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมและ/หรือมีประสบการณ์ในการติดตั้งและใช้งานผลิตภัณฑ์เท่านั้น ผู้ติดตั้งจะต้องมีเครื่องมือที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน และมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานซ่อม การติดตั้งที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเนื่องจากความบกพร่องในการปฏิบัติตามคำนะนำนี้อย่างครบถ้วนหรือเนื่องจากสาเหตุอื่นใด อาจส่งผลให้สิทธิ์สิทธิ์การรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขและทำให้ผู้ติดตั้งต้องรับผิดต่อการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกิดขึ้น
  Brembo จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหายหรือการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นกับหรือโดยบุคคลที่ใช้รถที่มีการติดตั้งผลิตภัณฑ์เปลี่ยนแทนอย่างไม่ถูกต้อง หลีกเลี่ยงการสัมผัสของจาระบีและผลิตภัณฑ์หล่อลื่นอื่น ๆ กับพื้นผิวสำหรับเบรกที่จานเบรกและแผ่นเบรก เนื่องจากอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบบเบรกและทำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง ติดตั้งระบบเบรก GT Kit ทั้งสองด้าน
 • ก่อนเริ่มการเปลี่ยนชิ้นส่วน วัสดุที่ใช้สำหรับเปลี่ยนจะต้องเหมาะสมกับยี่ห้อและรุ่นของรถ
 • ผลิตภัณฑ์จาก Brembo ได้รับการออกแบบมาให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ผลิตภัณฑ์ไม่ได้มีไว้สำหรับใช้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ระบุตามที่ออกแบบและผลิตมา
 • การใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์อื่น หรือการดัดแปลงและแก้ไขใด ๆ อาจทำให้ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ลดลงและทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย
 • ผลิตภัณฑ์ใช้แล้วที่เปลี่ยนแทนด้วยผลิตภัณฑ์นี้จะต้องไม่นำไปติดตั้งกับผลิตภัณฑ์อื่น อาจเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและการบาดเจ็บ รวมทั้งการเสียชีวิตขึ้นได้
 • ตรวจสอบระดับน้ำมันเบรกในถังว่าอยู่ระหว่างขีดล่างและขีดบนตามที่แจ้งไว้ที่ถังน้ำมัน ระดับน้ำมันที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้น้ำมันเบรกรั่วไหลหรือประสิทธิภาพในการเบรกลดลง น้ำมันเบรกที่มากหรือน้อยเกินไปในถังพักอาจทำให้เบรกทำงานไม่ถูกต้อง และเกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้
 • อย่าพยายามคลายหรือขันแน่นสกรูที่ยึดประกับคาลิเปอร์เข้าด้วยกันหรือที่ยึดแผ่นชิมหรือเหล็กยึดเข้ากับตัวคาลิเปอร์ ยกเว้นหากมีระบุไว้โดยเฉพาะในคู่มือนี้ ในกรณีดังกล่าวให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุเท่านั้น
 • อย่าถอดสลักเกลียวเปลือยสองด้าน
 
คำเตือน!
 • ระหว่างการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง เช่น น้ำมันเบรก แผ่นเบรก คันขาเบรกหรือส่วนประกอบใกล้เคียง ผู้ติดตั้งอาจโดนน้ำมันและชิ้นส่วนที่เป็น "ขยะอันตราย" ตามที่กฎหมาย กฎเกณฑ์หรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำหนด ขยะดังกล่าวจะต้องมีการจัดการ รีไซเคิลและ/หรือกำจัดทิ้งตามกฎหมาย กฎเกณฑ์หรือข้อบังคับทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง หากไม่ทำตามนี้อาจทำให้ผู้ก่อขยะอันตรายรับโทษตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม และทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินทั้งกับผู้ก่อขยะหรือบุคคลอื่น
 • เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการติดตั้ง หลีกเลี่ยงการฟาดและ/หรือทำให้ผลิตภัณฑ์ได้รับความเสียหาย รวมไปถึงชิ้นส่วนและส่วนประกอบต่าง ๆ เนื่องจากจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและทำให้การทำงานผิดพลาดได้ ในกรณีที่จำเป็น ให้เปลี่ยนชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบที่พบความเสียหาย
 • GT Kit จำหน่ายเป็นสองแพคเกจเพื่อแยกชิ้นส่วนระหว่างด้านซ้ายและด้านขวาออกจากกัน ส่วนประกอบแต่ละชิ้นจะต้องประกอบให้ถูกต้องและอย่าคละส่วนประกอบแต่ละชุด
 • เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ
  • ใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการสูดดมฝุ่นที่เกิดขึ้นระหว่างการทำความสะอาดชิ้นส่วน
  • สวมถุงมือทุกครั้งระหว่างถอดและประกอบชิ้นส่วนที่มีขอบคม
  • อย่าให้ผิวหนังสัมผัสกับแผ่นเบรกและวัสดุบุคันขาเบรกโดยตรงเนื่องจากอาจทำให้ถูกครูดได้
  • หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับน้ำมันเบรก เนื่องจากอาจทำให้เกิดการระคายเคืองที่ผิวหนังและดวงตา ในกรณีที่สัมผัสโดน ให้ทำความสะอาดให้หมดตามคำแนะนำของผู้ผลิตรถหรือน้ำมันเบรก
  • การเชื่อมต่อหน้าสัมผัสทางไฟฟ้าจะต้องเป็นไปอย่างถูกต้อง และตรวจสอบว่าไฟเตือนติดสว่างหรือไม่ หากไม่ติดสว่าง ไฟเตือนที่ไม่ทำงานอาจทำให้ประสิทธิภาพของเบรกลดลงหรือการส่งสัญญาณเกี่ยวกับเบรกล้มเหลว
ระวัง!
 • อย่าถอดแหวนเบรกจากถ้วยเบรก สำหรับจานเบรกคอมโพสิต ถ้วยเบรกอาจมีการสึกหรอ ดังนั้นการเปลี่ยนจานเบรกแบบลอยตัวที่สึกหรออาจต้องมีการเปลี่ยนชุดอุปกรณ์ทั้งชุด ไม่เฉพาะแหวน
 • Brembo ขอแนะนำให้วัดระยะส่ายของจานเบรกระหว่างการติดตั้งเพื่อให้แน่ใจว่าดุม แกนหมุนและแบริ่งอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และตำแหน่งถูกต้อง หากไม่ดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุและเกิดอาการสั่น Brembo จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน
 • คาลิเปอร์แบบยึดกับที่ที่จัดมาให้ในชุดผลิตภัณฑ์มักมีการสั่นมากกว่าที่แป้นเบรกทุกประเภท (ยกเว้นหากใช้ระบบเบรกอิเล็กทรอนิกส์) และ/หรือที่พวงมาลัย
 • แม้ว่าแบริ่ง ชิ้นส่วนกันสะเทือนทั้งหมด บูช เฮด ชุดเพลา ขอบล้อ ยางและส่วนประกอบอื่น ๆ จะไม่สึกหรอมากเนื่องจากมีการใช้งานน้อย แต่ควรมีการตรวจสอบตามคำแนะนำในคู่มือผู้ผลิตรถ และเปลี่ยนใหม่ในกรณีที่จำเป็นก่อนทำการติดตั้ง GT Kit
การรับประกัน
เรารับประกันผลิตภัณฑ์ว่าผ่านเงื่อนไขทางเทคนิคของผู้ผลิตและปราศจากข้อบกพร่องของวัสดุและมาตรฐานการผลิต การรับประกันนี้จำกัดระยะเวลาสองปีจากวันที่จัดซื้อหรือนานกว่านี้ตามที่กฎหมายกำหนด การรับประกันนี้จำกัดระยะเวลาสองปีจากวันที่จัดซื้อหรือนานกว่านี้ตามที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่พบข้อบกพร่อง ให้แจ้งภายใน 60 วันหลังจากทราบและไม่เกินสองปีนับจากวันที่จัดซื้อ ในกรณีที่ยืนยันพบว่ามีข้อบกพร่องจริงและอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน ผลิตภัณฑ์จะถูกจัดซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่หรือปรับแก้ทั้งชิ้น การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้น (ทั้งหมดหรือบางส่วน) จากการใช้งานผิดวัตถุประสงค์ เพลิงไหม้ การกัดกร่อนทางเคมี การใช้งานที่ขัดต่อกฎหมายหรือวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ การใช้กับรถรุ่นอื่นที่ไม่ได้ระบุ การติดตั้งที่ไม่ถูต้องหรือไม่เป็นไปตามที่ผู้ผลิตแจ้ง การไม่ดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ตามที่ผู้ผลิตแจ้งไว้ในคำแนะนำที่จัดไว้ให้

มีอะไรที่คุณต้องการสอบถามหรือไม่

ติดต่อทีมงานบริการด้านเทคนิคจาก Brembo ช่างเทคนิคของเราจะติดต่อกลับไปหาคุณโดยเร็วที่สุด!
กลับไปที่ดัชนี
อุปกรณ์ติดตั้งรถยนต์
อ่านบทความถัดไป
คำแนะนำในการเปลี่ยนจานเบรก
นโยบายความเป็นส่วนตัว">