อุปกรณ์ติดตั้งรถยนต์

คำแนะนำในการติดตั้ง GT KIT

ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำในการติดตั้งชุดเบรก "Gran Turismo"

คำแนะนำในการเปลี่ยนจานเบรก

ต่อไปนี้เป็นกระบวนการในการเปลี่ยนจานเบรกรถ คุณจะต้องทวนซ้ำขั้นตอนทั้งหมดกับล้อทั้งหมดบนชุดเพลา

คำแนะนำในการติดตั้งเพิ่มเติม: จานเบรกแบบหล่อรวม

คุณสามารถดูขั้นตอนและคําแนะนําเพิ่มเติมสําหรับการเปลี่ยนจานเบรก Co-Cast ได้ที่นี่

คำแนะนำในการเปลี่ยนแผ่นเบรกกับรถยนต์และรถใช้งานเชิงพาณิชย์ขนาดเล็ก

ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนในการเปลี่ยนแผ่นเบรกรถยนต์ คุณจะต้องเปลี่ยนแผ่นเบรกที่ชุดเพลาทั้งชิ้น

คำแนะนำในการเปลี่ยนจานเบรกและแผ่นเบรก: EV KIT

ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนในการเปลี่ยนแผ่นเบรกรถยนต์ คุณจะต้องเปลี่ยนแผ่นเบรกและจานเบรก EV Kit กับเพลาทั้งชุด

คำแนะนำในการเปลี่ยนคาลิเปอร์เบรก

ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนในการเปลี่ยนคาลิเปอร์เบรกแบบยึดกับที่ของรถ ทวนซ้ำขั้นตอนทั้งหมดกับล้อทุกล้อที่ชุดเพลา

คำแนะนำในการเปลี่ยนคาลิเปอร์เบรกกับรถยนต์และรถใช้งานเชิงพาณิชย์ขนาดเล็ก

ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนในการเปลี่ยนแท่นยึดคาลิเปอร์รถ คุณจะต้องเปลี่ยนแผ่นเบรกที่ชุดเพลาทั้งชิ้น

คำแนะนำในการเปลี่ยนแท่นยึดคาลิเปอร์กับรถยนต์และรถใช้งานเชิงพาณิชย์ขนาดเล็ก

ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนในการเปลี่ยนแท่นยึดคาลิเปอร์รถ คุณจะต้องเปลี่ยนแผ่นเบรกที่ชุดเพลาทั้งชิ้น

คำแนะนำในการเปลี่ยนเบรกดรัมกับรถยนต์และรถใช้งานเชิงพาณิชย์ขนาดเล็ก

ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนในการเปลี่ยนเบรกดรัมของรถ คุณจะต้องเปลี่ยนดรัมเบรกสำหรับเพลาทั้งชุด

คำแนะนำในการเปลี่ยนคันขาเบรกกับรถยนต์และรถใช้งานเชิงพาณิชย์ขนาดเล็ก

ดูขั้นตอนและคำแนะนำในการเปลี่ยนคันขาเบรกได้ที่นี่

คำแนะนำในการเปลี่ยนชุดคันขาเบรก

ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนในการเปลี่ยนชุดคันขาเบรกรถยนต์ คุณจะต้องเปลี่ยนคันขาเบรกกับเพลาทั้งชุด

คำแนะนำในการเปลี่ยนลูกปั๊มคลัตช์ตัวกลาง (CCSC)

ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนในการเปลี่ยนคาลิเปอร์แบบยึดกับที่/เบรกของรถ ทวนซ้ำขั้นตอนทั้งหมดกับล้อทุกล้อที่ชุดเพลา

คำแนะนำในการเปลี่ยนแม่ปั๊มคลัตช์และแม่ปั๊มเบรก

ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนในการเปลี่ยนแม่ปั๊มคลัตช์และเบรกของรถ

คำแนะนำในการเปลี่ยนกระบอกสูบล้อ

ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนในการเปลี่ยนแม่ปั๊มเบรกของรถ

คำแนะนำในการเปลี่ยนแม่ปั๊มเบรก

ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนในการเปลี่ยนแม่ปั๊มเบรกของรถ

นโยบายความเป็นส่วนตัว">