01 december 2018

Sådan overleves vinteren

5 gode grunde til at Brembo bremser ikke frygter kulden

Fra UV beskyttelsen, for at forebygge rust på de hullede skiver med forbedret greb, til alle løsningerne fra Brembo, for at beskytte dit bremseanlæg mod vintersæsonens trusler.
 
Som en usynlig hær, kommer den kolde tid hvert år og sætter bremsesystemets virkedygtighed på en hård prøve. Vand, fugtighed, is, sne og de lave temperaturers generelle ugunstige forhold. På trods af de adskillige udfordringer pga. vinterens klimatiske kendetegn, stiller Brembo en række avancerede tekniske løsninger til rådighed, for at værne om bremseanlæggets virkedygtighed og ydeevne. Det er muligt, at undgå fejlfunktioner og forebygge risikoen ved en for lang bremseafstand ved at være opmærksom på bremseskiverne, -klodserne, -ågene og bremsevæsken

Lad os se på de fem grundlæggende punkter for at forberede vognen på sæsonens uvejr og gå kulden i møde, uden at lide under vinteren! 
 
  • UV beskyttelse mod rust
 
En lang og våd vintersæson udsætter bremseskiverne for kemisk agens, som i høj grad accelererer rustpåvirkningerne. Uden de passende foranstaltninger kan langvarig kontakt med is og salt, som ophober sig på komponenterne, påvirke ydelserne under bremsning.
 
Skiverne og bremseklodserne er nemlig sårbare over for de miljømæssige forhold, som får enhver metalkomponent på bilen til at ruste. De UV lakerede bremseskiver fra Brembo er den ideelle løsning, som yder en høj modstand over for de korroderende følgevirkninger af vejrpåvirkninger, fugtighed og lave temperaturer i vintermånederne. I forhold til en standardlakering sikrer den beskyttende belægning på bremsebåndet, på bremseklokken og på den ydre omkreds en perfekt tilstand på bremseskiven, som tests i salttågekammer har bevist.
 
Takket være elimineringen af de flygtige organiske forbindelser VOC, reducerer UV lakken desuden CO2-udledningens miljøpåvirkning.
 
 
  • Problemer med fugtighed? en god bremsevæske kan være en hjælp! 
 
Bremsevæsken er hydroskobisk, dvs. med en særlig evne til at opsuge fugtigheden – som aldrig mangler om vinteren! - hvilket sænker kogepunktet.
 
Det farlige fænomen, kaldet Vapour Lock, er lige netop dette: Når bremseanlægget overophedes forøger tilstedeværelsen af vand i væsken risikoen for, at bremsevæsken hurtigt kommer i kog, med deraf følgende længere bremseafstand. Ydeevnen trues desuden af de lave temperaturers virkning på væskens viskositet og hermed på den korrekte funktion af de elektroniske bremsestøtte- og stabilitetskontrolsystemer.
 
For at garantere en sikker bremsning, tilbyder Brembo en bremsevæske med højere kogepunkt end det normalt påkrævede og derfor mindre udsat for Vapour Lock. Den nedsatte viskositet og de rusthæmmende egenskaber i serien Brembo Premium Brake Fluid gør det muligt, at holde væskens kemiske egenskaber og tilstande stabile.
 
 
  • I ly for regnen (og for støjen af friktion)
 
Det anbefales at anvende et smøremiddel til bremser, under udskiftningen af bremseklodserne, for at undgå at vinteren, udover kulde og regn, også medbringer irriterende støj.
 
Brembo B-QUIET, som skal påføres mellem ågets metalliske flader i berøring med bremseskiverne, reducerer effektivt støjen fra bremseanlægget og værner om bremsekomponenternes tilstand.     
 
 
 
  • Hullede bremseskiver mod regnen
 
På glatte veje reduceres dækkenes vejgreb og snedækkede vejbaner kan medføre forskellige grader af adhærens, også på den samme strækning.
 
Tager vi så også uforudsigeligheden ved islag i betragtning, er alle de problematikker, som vinteren medfører vedrørende færdselssikkerhed, tydelige og klare. En forsigtig kørsel og vinterdæk kan selvfølgelig yde en vis hjælp til at undgå truslerne ved en bremsning under forhold med nedsat adhærens.

Men regnen påvirker ikke blot vejgrebet. Det tynde lag af vand, som skabes på bremseskiverne, kan også påvirke det indledende bremsegreb. I sådanne situationer kan hullerne på Brembo Xtra skivernes bremsebånd være en god hjælp, fordi de afbryder vandlaget på bremsefladen og herved medvirker til at forbedre hele anlæggets ydeevne.
 
 
  • Regenererede og velfungerende bremseåg!
 
Nedbør og lave temperaturer om vinteren kan producere snavs og infiltrationer af forskellig art, som trænger ind i bremseanlægget. 

Hovedårsagen til bremseågenes nedbrydning ligger lige præcis i vejrpåvirkningerne. Brug af vejsalt, for at forebygge islag, er en af de medvirkende årsager. Det er derfor, at vinteren, vejsaltet og vejrpåvirkningerne er vores bremseågs største fjende og kan skabe rust på selve åget, bremsecylinderen og ætse tætningspakningerne.

Følgerne heraf kan være alvorlige og endog medføre en blokering af ågene.
Brembo stiller en serie af regenererede bremseåg til rådighed for Eftermarkedet: Bremseågene regenereres, renses og afprøves efter udskiftning af de nedslidte dele med nye og efter beskyttelse af fladerne med en speciel behandling. De regenererede bremseåg fra Brembo er både billige og pålidelige og udgør en miljøvenlig løsning.

* De regenererede bremseåg markedsføres kun i visse lande.
 
Privatlivspolitik">