Support

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik på websiden www.bremboparts.com
Kære Bruger,
på denne side finder du informationer vedrørende behandlingen af dine personoplysninger igennem vores webside.
Denne informationsmeddelelse har ikke kun til formål at opfylde lovkravene, hvad angår beskyttelse af personoplysninger foreskrevet i Forordning (EU) 2016/679 eller “Forordning”, men vi tror også på, at beskyttelse af personoplysninger er en grundlæggende værdi i vores virksomhedsaktiviteter, og vi vil gerne give alle oplysninger, der kan hjælpe dig med at beskytte dit privatliv og kontrollere brugen af dine oplysninger, når du navigerer på vores webside.
 
Dataansvarlig og Databeskyttelsesrådgiver
Den dataansvarlige for personoplysningerne, dvs. den, som træffer beslutninger vedrørende behandlingsform og -formål, er Brembo S.p.a. (herefter “Brembo”) med hjemsted i Curno, via Brembo 25, 24035 (BG). Den dataansvarlige kan kontaktes på e-mail privacy.italy@brembo.it, telefon +39 035.6052111.
Databeskyttelsesrådgiveren, som er den, der har til opgave at føre tilsyn med overholdelsen af forordningen, kan kontaktes ved at skrive til privacy.italy@brembo.it eller adressen på hjemstedet for den dataansvarlige att. Databeskyttelsesrådgiveren.
 
Oplysninger om behandlingen af personoplysninger
Når du besøger, konsulterer eller bruger tjenesterne på denne webside, kan vi behandle følgende personoplysninger, som er eller kan identificeres i medfør af gældende lov og som beskrevet i det følgende.
 
1. Formular, nyhedsbrev og e-mail
 
1.1 Indsamlede personoplysninger
- Navn og efternavn, brugernavn og adgangskode, land og yderligere data (som f.eks. adresse, by, postnummer, land, forretningstype, type privat profil/virksomhedsprofil, køretøj)
- E-mailadresse.
- Data nødvendige for godkendelse via Google-eller Microsoft-konti, hvis brugeren logger på det begrænsede adgangsområde via Google eller Microsoft. Vær opmærksom på, at Google og Microsoft arbejder som selvstændige dataansvarlige, og derfor tilrådes brugerne at se de respektive privatlivspolitikker, inden de logger på. Disse kan ses under følgende links: 
 
1.2 Formålet med databehandlingen
A) Kontoregistrering (fx når du registrerer dig og åbner det reserverede område) og for at give dig mulighed for brug af anmodede tjenester (såsom assistance vedrørende vores produkter)
B) For at svare på dine anmodninger (fx med fremsendelse af beskeder, e-mails til Brembos anførte adresser på websiden, anmode om informationer fra Brembo Expert og om Brembo-produkter, udfylde skemaer for tilmelding til specifikke webinars osv.), som medfører efterfølgende indhentning af den anvendte e-mail-adresse
C) For at sende dig nyhedsbreve via e-mail og salgs- og tilbudsinformationer vedrørende Brembo-produkter, anmodninger om deltagelse i markedsundersøgelser samt eventuelle spørgeskemaer om kundetilfredshed.
 
1.3 Krav om udlevering af oplysninger
Oplysningerne mærket med en stjerne i skemaet eller formularen på websiden er obligatoriske for at imødekomme din anmodning, og hvis der mangler nogle oplysninger, kan tjenesteydelsen ikke leveres. De yderligere oplysninger i det reserverede område (din profil) er valgfrie, og det har ingen konsekvens, hvis de ikke udfyldes.  
Feltet land er påkrævet i formularen ”anmodning om oplysninger” på websiden. 
Obligatorisk under A) og B) for at kunne udføre din anmodning, og manglende oplysninger medfører, at tjenesteydelsen ikke kan leveres.
Valgfrit under C) for fremsendelse af tilbudsmeddelelser vedrørende Brembo-produkter. 
En eventuel afvisning vil ikke påvirke navigeringen på siden eller adgang til det reserverede område (det betyder blot, at du ikke modtager tilbudsmeddelelser).
 
1.4 Metode og sted for behandlingen
Behandlingen forbundet med webtjenester på denne side finder sted i Europa.
Personoplysningerne behandles fortrinsvist med automatiserede værktøjer iht. principperne for nødvendighed, tilladelse, korrekthed, proportionalitet og gennemsigtighed til det anførte formål og iht. Lovlighedsbetingelserne (retsligt grundlag). Der træffes særlige sikkerhedsforanstaltninger for at undgå tab af oplysninger, ulovlig eller ukorrekt brug og ikke-autoriseret adgang.
 
1.5 Retsligt grundlag for behandlingen af oplysninger
Hvad angår formålet forbundet til håndteringen af din anmodning og kontoen, er behandlingen nødvendig til udførelse af foranstaltningerne forud for aftalen, som anmodet af dig, og til udførelse af en aftale.
Hvad angår formålet med fremsendelse af tilbudsmeddelelser, behandles oplysningerne kun, hvis du har givet specifik samtykke hertil (som altid kan tilbagekaldes), eller hvis du specifikt har anmodet om fremsendelse via anmodningsskemaet.
 
1.6 Modtagere af personoplysningerne
Oplysningerne behandles af Brembos personale, som er autoriseret til behandlingen, og af dennes leverandører af serviceydelser, såsom teknisk administration af siden og hostingtjenesten, som databehandler. Disse individer handler efter anvisninger fra Brembo.  
Den fulde og opdaterede liste over databehandlere kan fås på anmodning fra Brembo på de ovenfor nævnte adresser.
 
1.7 Periode for opbevaring af oplysningerne
I en periode, som er absolut nødvendig for at opfylde de anførte formål eller imødekomme din anmodning med overholdelse af de civile forpligtelser for opbevaring. I tilfælde af behandling til markedsføringsformål opbevares oplysningerne, indtil samtykket tilbagekaldes, og under alle omstændigheder i den maksimalt tilladte periode iht. loven eller særlige bestemmelser fra tilsynsmyndighederne.
 
2. Navigering
 
2.1 Indsamlede personoplysninger
IP-adresser og navigationsdata
 
2.2 Formålet med behandlingen
Navigering på siden. IT-systemerne og de tilhørende softwareprocedurer for websidens funktion indhenter, i løbet af deres normale drift, nogle personoplysninger, hvis videregivelse sker indirekte under brug af internet kommunikationsprotokoller. Det drejer sig om oplysninger, som ikke indsamlet for at blive tilknyttet identificerede registrerede person, men i deres natur kan de igennem udarbejdelse og associering med oplysninger fra tredjepersoner, tillade at identificere brugerne. 
Denne kategori omfatter IP-adresser eller domænenavne på brugernes computer, når de skaber forbindelse til siden. Navigationsdata kan også anvendes med henblik på at indhente anonyme statistiske oplysninger omkring brugen af siden og til kontrol af funktionen
Installation af tekniske cookies/sessionscookies for at forbedre sidens funktion og andre cookies, som beskrevet i cookiepolitikken, som vi opfordrer dig til at læse og som findes på følgende link.
 
2.3 Krav om udlevering af oplysninger
Obligatorisk for at besøge siden og åbne de forskellige funktioner på siden.
 
2.4 Metode og sted for behandlingen
Behandlingen forbundet med webtjenester på denne side finder sted i Europa.
Personoplysningerne behandles fortrinsvist med automatiserede værktøjer iht. principperne for nødvendighed, tilladelse, korrekthed, proportionalitet og gennemsigtighed til det anførte formål og iht. Lovlighedsbetingelserne (retsligt grundlag). Der træffes særlige sikkerhedsforanstaltninger for at undgå tab af oplysninger, ulovlig eller ukorrekt brug og ikke-autoriseret adgang.
 
2.5 Retsligt grundlag for behandlingen af oplysninger
Dine oplysninger behandles afhængigt af nødvendigheden i at give dig de nødvendige værktøjer til at besøge siden og åbne de tilgængelige funktioner.
 
2.6 Modtagere af personoplysningerne
Oplysningerne behandles af Brembos personale, som er autoriseret til behandlingen, og af dennes leverandører af serviceydelser, såsom teknisk administration af siden og hostingtjenesten, som databehandler. Disse individer handler efter anvisninger fra Brembo.  
Den fulde og opdaterede liste over databehandlere kan fås på anmodning fra Brembo på de ovenfor nævnte adresser.
 
2.7 Periode for opbevaring af oplysningerne
I hele varigheden for sessionen og brug af siden.
På websiden stiller Brembo også en tjeneste til rådighed, som kan genkende bilens egenskaber og specifikationer (såsom bremseklodser og bremser, skiver og tromler, bremsesko mv.) og de relative Brembo-produkter, som kan anvendes. For at benytte denne tjeneste skal man oplyse nummerpladen. Denne oplysning gemmes ikke og er ikke genstand for yderligere analyse hos Brembo, og anvendes/associeres ikke til registreringsoplysninger for at identificere den fysiske person.
 
De registreredes rettigheder
Du kan til enhver tid og gratis få adgang til dine oplysninger, modtage dine personoplysninger i et struktureret format og almindeligt anvendt til mekanisk læsning (adgangsret) og bede os om at sende dem til en anden dataansvarlig (portabilitet), hvis gældende, samt få dem rettet, opdateret, ændret (ret til ændring) eller slettet (ret til sletning) (undtagen eventuelt gældende undtagelser). Vi skal informere dig om, at anmodning om sletning af oplysninger er underlagt forpligtelser iht. gældende lov og opbevaring af dokumenter, som pålægges af love eller bestemmelser. 
Hvis behandlingen af dine oplysninger er baseret på samtykke, har du ret til - til enhver tid - at tilbagekalde samtykket, hvis gældende (ret til tilbagekaldelse af samtykke). Du kan til enhver tid beslutte ikke at modtage tilbuds-/salgsmateriale og gøre indsigelse imod behandlingen af dine personoplysninger til markedsføringsformål (ret til indsigelse).  Du kan ligeledes begrænse behandlingen af dine personoplysninger, eller udøve ovennævnte rettigheder, ved at rette henvendelse til Databeskyttelsesrådgiveren på e-mail-adressen privacy.italy@brembo.it, eller via post til Brembo S.p.A., Via Brembo 25, 24035 Curno (BG), att. Databeskyttelsesrådgiver. Når du kontakter os, skal du sørge for, at du har anført navn, e-mail-adresse, postadresse og/eller telefonummer (-numre) for at sikre, at vi kan håndtere din anmodning korrekt. 
Hvis du mener, at der er et problem i håndteringen af dine personoplysninger, har du ret til at klage til de nationale tilsynsmyndigheder (www.garanteprivacy.it) eller myndighederne i et ethvert andet EU-land, hvor du har aktuel bopæl eller hvor du mener, at bruddet har fundet sted.
 
Opdateringer
Denne meddelelse om privatlivspolitik kan blive opdateret med tiden, og i sådanne tilfælde vil vi oplyse dig herom igennem en disclaimer på websiden. 
Sidst opdateret – Maj 2022
 
Privatlivspolitik">