Minimálna hrúbka brzdového kotúča

Správna činnosť brzdovej sústavy vozidla závisí od rôznych faktorov.
Pri údržbe sa venuje veľká pozornosť opotrebovaniu brzdových doštičiek, ale často sa zanedbáva kontrola hrúbky kotúčov. Vo všeobecnosti panuje názor, aj keď úplne nesprávny, že brzdový kotúč nie je vystavený opotrebeniu. V skutočnosti ten istý jav, ktorý je zodpovedný za opotrebenie brzdových doštičiek, vedie aj k opotrebovaniu brzdového kotúča.
 
Limit opotrebenia kotúča je špecifikovaný kvôli tomu, že hrúbka kotúča pod touto špecifikáciou nezaručuje správnu brzdnú účinnosť. Toto je základný parameter, ktorý by ste mali mať na pamäti pri bežných kontrolách.
 

Aké sú dôsledky používania kotúča, ktorý je nadmerne opotrebovaný?

 
Zmenšená hrúbka znižuje schopnosť odvádzania tepla z kotúča a jeho mechanickú pevnosť a spôsobuje rad kritických porúch a zlyhaní, ako napríklad:
  • vznik tepelných prasklín na brzdnej ploche v dôsledku zvýšenia teploty a zníženia hrúbky odporu.
  • deformácia brzdového kotúča, ktorá má za následok vibrácie a hluk.
  • zväčšený pohyb pedálov spôsobený zmenšením hrúbky brzdnej plochy. V extrémnych prípadoch to môže viesť aj k strate tlaku na pieste strmeňa s rizikom, že sa samotné doštičky vysunú z miesta alebo sa zadrú.
 
Okrem vyššie uvedených problémov môže použitie opotrebovaného kotúča viesť k vzniku ďalších mimoriadne nebezpečných javov, ktoré môžu vzniknúť najmä v náročných podmienkach používania vozidla. Tieto dva problémy sú vznik bublín pary a zoslabenie brzdného účinku.
Vysoká teplota kotúča spôsobená veľkým počtom brzdení – čo je typické pre horské cesty – môže spôsobiť vznik bublín pary: inými slovami zvýšenie teploty brzdovej kvapaliny nad 200 °C.
Pri prehriatí kvapaliny sa vytvárajú vzduchové bubliny vo vnútri okruhu. Vzduchové bubliny sa dajú stlačiť, čo pri stlačení brzdového pedála nespôsobuje spomalenie, hoci je pedál úplne stlačený.
 
Zoslabenie brzdného účinku súvisí aj s nárastom teploty v dôsledku zmenšenia hrúbky kotúča a používania vozidla v náročných podmienkach. Tento nárast teploty znižuje súčiniteľ trenia medzi brzdovou doštičkou a brzdovým kotúčom, čím sa zvyšuje brzdná dráha.
 
Meranie hrúbky brzdového kotúča použitím hrúbkomera
 

Ako zmerať minimálnu hrúbku brzdového kotúča?

 
Na správne zmeranie minimálnej hrúbky brzdového kotúča budete musieť použiť mierku. Meranie je potrebné urobiť na najmenej 4 rôznych bodoch. Najnižšia hodnota by sa mala použiť ako referenčná hodnota pre celý kotúč.
Túto hodnotu porovnajte s číslom uvedeným na kotúči, ktoré je označené textom MIN TH = (Minimum Thickness – minimálna hrúbka), za ktorým nasleduje hodnota v milimetroch. Ak vykonané meranie ukazuje hodnoty menšie ako MIN TH, musíte kotúč vymeniť. 
Najdôležitejšie je pamätať na to, že kotúče sa musia vymeniť na oboch stranách, aj keď maximálny stupeň opotrebenia presiahol iba jeden z dvojice kotúčov.
 

Ako?

 
Aby bola zaručená bezpečnosť vodiča a všetkých cestujúcich, mala by sa celá brzdová sústava pravidelne kontrolovať. Zaistí to, že vaše brzdy budú fungovať správne, a predídete tak ich možnému prasknutiu alebo poškodeniu.
Všetky chybné komponenty je nutné pri každej kontrole vymeniť.

Počas STK vozidla alebo pri špeciálnej údržbe je dôležité vykonať vizuálnu kontrolu stavu brzdových kotúčov. Všeobecne by sa mali brzdové kotúče vymieňať pri každej druhej výmene brzdových doštičiek.

Výmenu je potrebné vykonať podľa špecifikácií výrobcu. Skrutky je nutné dotiahnuť momentovým kľúčom, použite správnu hodnotu uťahovacieho momentu a dodržujte správnu postupnosť dotiahnutia.
 
Pozrite si tabuľku uťahovacích momentov spoločnosti Brembo: Uťahovacie momenty – podpora Brembo

Je ešte niečo, na čo sa chcete opýtať?

Kontaktujte tím technickej podpory Brembo. Naši technici sa vám ozvú čo najskôr!
Návrat na zoznam
Údržba
Prečítajte si nasledujúci článok
Údržba brzdového strmeňa: prečo je tak dôležitá?
Zásady ochrany osobných údajov">