Údržba Meracia súprava

Súprava na meranie oscilácie kotúča

Tri prístroje na zabezpečenie správneho brzdenia vozidla
Na novom kotúči je potrebné zmerať oscilácie brzdného povrchu; ak nameraná hodnota je vyššia než limit určený výrobcom, po prejdení niekoľkých tisícov kilometrov sa môžu počas brzdenia objaviť vibrácie, čo môže ovplyvniť správnu funkciu brzdovej sústavy.
Presnosť meracej súpravy umožňuje poslať vozidlo na cesty v absolútne bezpečnom stave.
Maintenance Metrology kit
Komponenty
Mikrometer
meria presnú hrúbku brzdného povrchu; hodnota nesmie byť nikdy nižšia než hodnota uvedená na brzdovom kotúči (MIN TH).
Výchylkomer
meria oscilácie brzdového kotúča.
Magnetická noha
slúži na správne umiestnenie výchylkomera na vozidle.
Zásady ochrany osobných údajov">