Určený materiál, technické náradie

Technické náradie ponúkané exkluzívne profesionálom v segmente Aftermarket

Brembo Expert
Technické nástroje určené pre profesionálov Brembo Expert umožňujú bezpečnú opravu vozidiel a ich návrat na cesty v úplne bezpečnom stave
Technické náradie vyhradené pre profesionálov Brembo Expert vám umožnia pracovať so zvýšenou bezpečnosťou, keď pred uvoľnením vozidla na cesty vykonáte záverečné kontroly: konkrétne môžete vykonať kontrolu oscilácie brzdného povrchu nového kotúča a výber správneho uťahovacieho momentu. Okrem toho je v ponuke univerzálny odblokovací systém na prácu s vozidlami vybavenými špeciálnymi ručnými brzdami.
Meracia súprava
Súprava umožňuje s maximálnou presnosťou merať oscilácie brzdného povrchu nového kotúča: ak hodnota je vyššia ako hodnota určená výrobcom, po prejdení niekoľkých tisícov kilometrov sa počas brzdenia môžu objaviť vibrácie, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť správnu funkciu brzdovej sústavy.
Brembo Open Brake
Pri vozidlách vybavených elektronickou ručnou brzdou EPB alebo elektrohydraulickým systémom SBC sa brzdová sústava po vypnutí motora zablokuje, čo znemožňuje vykonávanie údržby alebo opráv bez uvoľňovacieho systému poskytnutého výrobcom. Brembo Open Brake umožňuje pracovať pomocou jediného náradia DPS-300.
Uťahovací moment
Správne utiahnutie kolies sa vykonáva pri použití špecifického uťahovacieho momentu na momentovom kľúči, ktorý sa vo všeobecnosti uvádza v návode na údržbu vozidla; akékoľvek iné ako optimálne hodnoty sú zdrojom bezpečnostného rizika. Brembo ponúka súhrnnú tabuľku hodnôt, ktoré sa majú použiť.
Používanie loga Brembo Expert je povolené iba po predchádzajúcom súhlase oddelenia komunikácie spoločnosti Brembo, ktoré si v každom prípade vyhradzuje právo kedykoľvek požiadať o odstránenie.
Zásady ochrany osobných údajov">