Uťahovacie momenty

Správna činnosť brzdovej sústavy priamo závisí od správneho uťahovacieho momentu kolies.
 

Dôležitosť správneho uťahovacieho momentu kolies sa často prehliada, najmä pri výmene pneumatík. Zle zaistené koleso, pokiaľ ide o správne dotiahnutie matíc a skrutiek, má veľa do činenia s nepríjemnými vibráciami volantu pri brzdení a s celkovým neprávnym fungovaním brzdovej sústavy.
Okrem toho to má vážne dôsledky na bezpečnosť vášho vozidla a cestujúcich.
 
Nadmerné alebo nedostatočné dotiahnutie skrutiek kolies môže mať potenciálne katastrofické následky. Príliš utiahnuté matice a skrutky sa môžu zdeformovať, predĺžiť alebo dokonca zlomiť, najmä pri prejazde cez výmole alebo retardéry.
 
Manuálne utiahnutie matíc a maticových skrutiek kolesa vozidla
 
V posledných rokoch sa preukázalo, že rozšírená prax používania vzduchových pištolí alebo konvenčných elektrických pištolí pri maximálnom výkone vedie počas každej inštalácie k zhoršeniu stavu závitov a k tomu, že skrutky kolies prestávajú správne fungovať.
V niektorých prípadoch sa môžu pri dotiahnutí skrutiek kolesa poškodiť iné komponenty, napríklad náboj. Príčinou tohto poškodenia je nesprávny postup pri uťahovaní kolesa k náboju kolesa, čo je situácia, ku ktorej dochádza častejšie, ako by si človek myslel.

Tento problém s nesprávnou inštaláciou kolies v dôsledku pokračujúceho vývoja vozidiel narastá.
Zväčšenie rozmerov vozidla, ako je celková výška a samotná veľkosť kolies spolu so zmenšenou veľkosťou náboja, sú všetko dôvodmi, pre ktoré je zostava kolesa, brzdy, kotúča a náboja v modernom automobile, v porovnaní s vozidlom spred 20 alebo 25 rokov, vystavená zvýšenému napätiu vyvolanému silami, ktoré sa v danom bode zbiehajú.

Nerovnomerné utiahnutie matíc kolies môže spôsobiť malinkú vôľu medzi zostavou náboja, brzdy, kotúčom a kolesom, čo vedie k nasledujúcim problémom.
Pretože je kotúč striedavo tlačený na brzdovú doštičku a po prvom brzdení tak bude robiť častejšie, doštička má tendenciu prispôsobovať svoju polohu brzdovému kotúču, preto môžu byť generované intenzívnejšie vibrácie.
 
Striedavý kontakt (niekedy ho môžete dokonca vidieť pri ručnom hýbaní kolesom) zahrieva jednu oblasť brzdového kotúča viac ako druhú. Pri brzdení vodič zaznamená pocit vibrácie volantu spôsobený nepravidelným trecím kontaktom medzi brzdovým kotúčom a doštičkou v dôsledku rôznych generovaných teplôt. Tento konkrétny problém je veľmi ľahké rozlíšiť od všeobecnejších „rozladených brzdových kotúčov“. Keď sa objaví tento druhý prípad, volant vibruje, ale pedál nie.

Po celú dobu životnosti brzdového kotúča a doštičiek sa bude brzdový kotúč deformovať a doštičky budú trpieť nepravidelným opotrebovaním. V dôsledku deformácie brzdového kotúča spôsobeného neustálym striedavým kontaktom začne vibrovať aj pedál.
 
Aký je správny postup pri uťahovaní?
 
Kolesá sa musia uťahovať momentovým kľúčom podľa špecifického uťahovacieho momentu, ktorý je spojený s rozmermi, materiálom matíc a skrutiek a s typom závitu. Uťahovací moment sa všeobecne uvádza v servisnom návode vozidla.

Môžete použiť konvenčný impulzový kľúč na najnižšej úrovni nastavenia (uťahovací moment nástroja nesmie prekročiť požadovaný moment) alebo kľúče s funkciou obmedzenia uťahovacieho momentu, ktoré zabezpečia, že uvedený uťahovací moment nebude prekročený.

Použitie uťahovacieho momentu menšieho, ako je predpísaná hodnota, môže viesť k uvoľneniu skrutiek kolesa. Väčší moment môže viesť k deformácii brzdových kotúčov alebo prasknutiu, a okrem toho aj spôsobiť problémy pri odstraňovaní skrutiek kolesa v prípade defektu.

Aby sa zabezpečil dobrý kontakt medzi kolesom, brzdovým kotúčom a nábojom, odporúčame „hviezdicový“ postup pri doťahovaní, čo je dotiahnutie jednej matice a potom protiľahlej (namiesto pozdĺžne nasledujúcej).

Príklady hviezdicového utiahnutia so 4, 5 alebo 6 skrutkami:
 
Ikona: uťahovanie v tvare hviezdy so 4, 5 a 6 maticovými skrutkami
 
Kolesá sú správne namontované vtedy, ak boli matice utiahnuté uťahovacím momentom stanoveným výrobcom vozidla a koleso je správne vyrovnané na náboji.
 

Je ešte niečo, na čo sa chcete opýtať?

Kontaktujte tím technickej podpory Brembo. Naši technici sa vám ozvú čo najskôr!
Návrat na zoznam
Údržba
Prečítajte si nasledujúci článok
Smerové brzdové doštičky
Zásady ochrany osobných údajov">