Pokyny pre údržbu

Minimálna hrúbka brzdového kotúča

Je dôležité poznať limit opotrebenia brzdového kotúča, aby ste predišli poškodeniu a prasknutiu, ale ako sa táto hodnota meria?

Údržba brzdového strmeňa: prečo je tak dôležitá?

Hlučné brzdy nie sú vždy spôsobené chybnými brzdovými doštičkami a kotúčmi. Na odstránenie tohto problému často stačí vykonať príslušnú údržbu brzdového strmeňa: poďme sa pozrieť, ako na to.

Uťahovacie momenty

Správna činnosť brzdovej sústavy priamo závisí od správneho uťahovacieho momentu kolies.

Smerové brzdové doštičky

Smerové brzdové doštičky Brembo boli vyvinuté kvôli zvýšeniu pohodlia brzdovej sústavy, preto ich namontovanie na nesprávnu stranu môže znížiť účinnosť sústavy.

Smerové brzdové kotúče

Kotúče Brembo Xtra nie sú smerové. Vzor otvorov nemá povinný smer otáčania, pretože je navrhnutý tak, aby fungoval správne a poskytoval presne rovnakú účinnosť a pohodlie bez ohľadu na stranu vozidla, na ktorej je kotúč namontovaný.

Vyváženie brzdového kotúča

Ak na zakúpenom kotúči Brembo uvidíte zárez hlboký asi 2 mm, nemusíte sa ničoho obávať, pretože nejde o chybu.

Hluk a vibrácie

Rovnako ako vibrácie, aj škrípanie vychádzajúce z brzdovej sústavy často nie je spôsobené chybou alebo zlou kvalitou nového komponentu.

Montážne schémy

Stiahnite si montážne listy pre požadovaný výrobok a pozrite si všetky pokyny na jeho správnu montáž a demontáž.

Pokyny a zábeh

Demontované doštičky a brzdové kotúče predstavujú dôležitý zdroj informácií: vždy sa oplatí bližšie sa pozrieť na stav brzdného povrchu, farbu a vzhľad, aby bolo možné odhaliť problémy s činnosťou jedného alebo viacerých komponentov (strmene, doštičky, ložiská).

Zásady ochrany osobných údajov">