Zestaw naprawczy zacisków hamulcowych

 
Jesteśmy przyzwyczajeni do wymiany tarcz i klocków układu hamulcowego, ale czy są jeszcze inne elementy, na które warto by zwrócić uwagę?
 
Z biegiem lat stan niektórych części zacisku hamulcowego, odpowiedzialnego za przenoszenie ciśnienia hydraulicznego płynu hamulcowego na klocki, może ulec pogorszeniu, przede wszystkim wskutek obecności soli na drogach lub detergentów używanych podczas mycia samochodów.
 
Na tego typu okoliczności Brembo oferuje gamę zacisków regenerowanych.
 
 

Zestaw naprawczy zacisków hamulcowych

 
W sytuacji kiedy korpus zacisku pozostaje nienaruszony, serwis zacisku może się ograniczyć tylko do wymiany tych komponentów, które najbardziej są narażone na zużycie. Brembo przygotowało ponad 300 różnych zestawów naprawczych zacisków, przy użyciu których można:
 • wymienić prowadnice zacisku pływającego i poszczególne elementy gumowe;
 • wymienić tłoczki zacisku;
 • wymienić uszczelki tłoczka i osłony przeciwpyłowe.
 
Są to kluczowe komponenty dla prawidłowego działania zacisku hamulcowego, które wymagają odpowiedniej konserwacji.
Tłoczek hamulcowy, jeden z podstawowych komponentów zacisku cechuje się następującymi właściwościami:
 • niewielka chropowatość zapewniająca uszczelnienie hydrauliczne nawet przy znacznych zmianach temperatury;
 • wysoka twardość powierzchniowa pozwalająca na zachowanie niewielkiej chropowatości z biegiem czasu;
 • niewielkie przewodnictwo cieplne, aby uniknąć przegrzania płynu i powstania korka parowego;
 • duża odporność na obciążenia powodowane przez ciśnienie hydrauliczne;
 • kompatybilność chemiczna z płynem hamulcowym
 
Konieczne jest sprawdzenie, czy tłoczek przesuwa się wewnątrz zacisku prawidłowo, a szczególną uwagę należy też zwrócić na pierścień uszczelniający, który pełni różne funkcje:
 • zapewnia szczelność hydrauliczną płynu hamulcowego;
 • pozwala na powrót tłoczka do pozycji wyjściowej po zakończeniu hamowania; 
 • pozwala na powrót tłoczka po cofnięciu powodowanym przez odkształcenie tarczy;
 • pozwala na posuw tłoczka wskutek zużycia klocka.
 
W pierścieniach uszczelniających szczególnie ważne jest stosowanie materiałów gumowych kompatybilnych ze stosowanym płynem hamulcowym.

Zestawy naprawcze zacisku hamulcowego Brembo zawierają również osłonę przeciwpyłową, która zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń do gniazda tłoczka, co mogłoby prowadzić do jego nieprawidłowego działania. Ważne jest przestrzeganie prawidłowych wymiarów osłony, aby możliwy był pełny skok tłoczka i aby nie wychodził on poza gniazdo.

Kolejnym, równie ważnym elementem są prowadnice, wraz z ich gumowymi częściami, których zużycie może powodować:
 • blokowanie się systemu przesuwu;
 • uszkodzenie zacisku;
 • moment resztkowy;
 • przegrzanie tarczy;
 • przedwczesne i nietypowe zużycie klocka oraz tarczy.
 
Zestaw naprawczy zacisków hamulcowych
 
 

Wnioski

 
Istnieje wiele komponentów, których zużycie może mieć również bardzo poważne konsekwencje, między innymi ograniczenie skuteczności układu hamulcowego zagrażające bezpieczeństwu. 
Główne czynności serwisowe zacisku hamulcowego to: 
 • czyszczenie i smarowanie odpowiednim smarem prowadnic zacisku;
 • sprawdzanie tłoczków, uszczelek i wszystkich elementów przesuwnych.
 
Do smarowania każdego poszczególnego elementu wymagany jest specjalny smar.
 
Gdy czynności kontrolne zacisku wykazują usterki, można wymienić cały zacisk lub poszczególne jego elementy, używając specjalnych zestawów naprawczych zacisków hamulcowych Brembo, oczywiście korzystając przy tym z pomocy wykwalifikowanego warsztatu.

Czy masz jakieś inne pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy technicznej Brembo, nasi technicy odpowiedzą tak szybko, jak to możliwe!
Wróć do spisu treści
Dodatkowe informacje
Przeczytaj kolejny artykuł
Kompozytowe tarcze hamulcowe: rozwiązanie zmniejszające masę i zużycie paliwa samochodu
Polityka prywatności">