Instrukcje wymiany pomp hamulcowych

Uważnie przeczytać poniższe instrukcje i przestrzegać ich treści. Te same instrukcje znajdują się w opakowaniu pompy hamulcowej.ź Zachować je przez cały cykl eksploatacji produktu. W przypadku sprzedaży pojazdu przekazać je nowemu właścicielowi.
 
 
Informacje ogólne
 
1. Użyć płynu hamulcowego zalecanego przez producenta.
2. Należy wymienić cały płyn hamulcowy po dokładnym umyciu zbiornika denaturatem.
3. Z powodu technicznego charakteru produktu pompę hamulcową musi wymienić wykwalifikowany technik, a informację tę należy podać na fakturze na wypadek reklamacji.

 
Procedura wymiany
 
1. Jeżeli pompa jest wyposażona w śruby odpowietrznika, podłączyć do niej gumowy wężyk, a drugi koniec włożyć do przezroczystego pojemnika.​​​​​​​
2. Zdjąć wszelkie pokrywy, wsporniki, złącza elektryczne lub inne części, które mogą utrudnić wyjęcie pompy po poluzowaniu.​​​​​​​
3. Lekko poluzować śruby przewodów mocujących przewody wylotowe.​​​​​​​
4. Odkręcić wkręty lub śruby mocujące pompę do serwohamulca lub przegrody ogniotrwałej.​​​​​​​
5. Całkowicie poluzować śruby przewodu wylotowego i odsunąć przewody od pompy, uważając aby ich nie wygiąć ani nie zdeformować. Położyć materiał pod pompą, aby zebrać rozlany płyn i wyjąć pompę.​​​​​​​
6. Jeżeli płyn hamulcowy rozleje się na elementy lakierowanie, należy natychmiast spłukać go wodą.
 
 
Procedura montażu
 
1. Zdjąć osłony zabezpieczające z nowej pompy.​​​​​​​
2. Sprawdzić, czy uszczelka wylotu modułu wspomagania, jeżeli jest dostępna, jest założona prawidłowo i nieuszkodzona.​​​​​​​
3. Ustawić pompę (z wcześniej ustawionym zbiornikiem, jeżeli to możliwe) i dokładnie sprawdzić, czy popychacz wspomagania jest ustawiony prawidłowo lub popychacz połączony z pedałem hamulca porusza się swobodnie.​​​​​​​
4. Włożyć wkręty lub śruby modułu pompy; wymienić, jeżeli są uszkodzone. Moment dokręcenia śrub mocujących musi być zgodny z zalecanym przez producenta pojazdu. ​​​​​​​
5. Podłączyć złącza przewodów hamulcowych, sprawdzając dopasowanie gwintów złączy przewodów i pompy. Dokręcić złącza momentem zalecanym przez producenta pojazdu.​​​​​​​
6. Zamontować zbiornik i napełnić płynem hamulcowym podanym przez producenta pojazdu.​​​​​​​
7. Jeżeli na wyposażeniu znajduje się układ ABS, należy dokładnie przestrzegać instrukcji producenta pojazdu.​​​​​​​
8. Odpowietrzyć układ zgodnie z instrukcjami producenta pojazdu.​​​​​​​
9. Sprawdzić szczelność układu hamulcowego.​​​​​​​
10. Sprawdzić poziom płynu hamulcowego.​​​​​​​
11. Przeprowadzić jazdę testową.
 
 
Informacje ogólne i dotyczące bezpieczeństwa
Ten produkt Brembo opracowano tak, aby spełniał wszelkie obowiązujące normy bezpieczeństwa. Produkty nie mogą być używane niezgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostały opracowane i wyprodukowane. Użycie produktu w innym celu lub dowolna modyfikacja bądź naruszenie go może wpłynąć na jego działanie i spowodować, że stanie się on niebezpieczny.
 
Taka modyfikacja lub nieprawidłowa eksploatacja spowoduje unieważnienie ograniczonej gwarancji i może narazić osobę korzystającą w taki sposób z produktu na obrażenia ciała lub uszkodzenia mienia innych osób.
 
W niniejszych instrukcjach słowo ostrzegawcze „NIEBEZPIECZEŃSTWO!”  oznacza procedury, których nieprzestrzeganie może z dużym prawdopodobieństwem spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć. Słowo „PRZESTROGA” oznacza procedury, których nieprzestrzeganie może spowodować uszkodzenia fizyczne, natomiast słowo „OSTRZEŻENIE!” oznacza procedury, których nieprzestrzeganie może spowodować uszkodzenie pojazdu.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Przed rozpoczęciem wymiany należy się upewnić, że części zamienne są odpowiednie dla danej marki i danego modelu pojazdu. Ten produkt ma kluczowe znaczenie dla bezpiecznego działania pojazdu, w którym zamierza się go zainstalować i jest przeznaczony do instalacji tylko przez wykwalifikowaną osobę, która przeszła odpowiednie przeszkolenie i/lub posiada doświadczenie w zakresie jego instalacji oraz eksploatacji zgodnie z jego przeznaczeniem.

Osoba przeprowadzająca instalację musi korzystać z odpowiednich narzędzi zgodnie z posiadaną specjalizacją oraz dysponować wiedzą i doświadczeniem w zakresie napraw pojazdów. Nieprawidłowa instalacja spowodowana niedokładnym i niepełnym przestrzeganiem niniejszych instrukcji lub innymi działaniami spowoduje unieważnienie Ograniczonej gwarancji i może spowodować pociągnięcie osoby przeprowadzającej instalację do odpowiedzialności w przypadku obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.
Marka Brembo nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody ani obrażenia ciała spowodowane wobec osoby lub przez osobę korzystającą z pojazdu, w którym nieprawidłowo zainstalowano produkt zamienny.
 
Zużytego produktu zastępowanego przez ten produkt nie można instalować w innym pojeździe. Może to spowodować uszkodzenia mienia i obrażenia ciała, a nawet śmierć. 
 
Należy zawsze sprawdzać, czy poziom w zbiorniku płynu hamulcowego mieści się między minimalnym i maksymalnym wskazaniem zamieszczonym na zbiorniku. Nieprawidłowy poziom może spowodować wycieki płynu hamulcowego lub zmniejszoną wydajność układu hamulcowego. Zbyt duża lub zbyt mała ilość płynu hamulcowego w zbiorniku może spowodować nieprawidłowe działanie hamulców, czego skutkiem mogą być obrażenia ciała, a nawet śmierć. 
 
PRZESTROGA!
Części pozostałe po wymianie należy usuwać zgodnie z przepisami.
Nie wolno mocno uderzać ani uszkadzać produktu, jego części i komponentów, ponieważ może to negatywne wpłynąć na efektywność ich działania lub spowodować nieprawidłowe działanie. W razie potrzeby należy wymienić wszystkie uszkodzone części lub komponenty. Aby uniknąć obrażeń ciała, zalecamy podjęcie następujących działań:
  • Zawsze nosić rękawice podczas demontażu i montażu komponentów z ostrymi krawędziami.
  • Nie dopuszczać do kontaktu powierzchni skóry z materiałem ciernym klocków i szczęk hamulcowych, ponieważ może to spowodować otarcia.
Gwarancja
Ta gwarancja obejmuje niezgodności, które wystąpią w ciągu dwóch lat od momentu dostawy produktu. W przypadku wykrycia wady należy ją zgłosić w ciągu 60 dni od wykrycia oraz w ciągu dwóch lat od daty dokonania zakupu produktu. Jeżeli wada zostanie potwierdzona i jest objęta gwarancją, produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy bądź kompleksowo zregenerowany. Gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych wyłącznie lub szczególnie w wyniku nieprawidłowego użytkowania produktu, wypadku, pożaru, korozji chemicznej lub nieprawidłowej instalacji.

Czy masz jakieś inne pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy technicznej Brembo, nasi technicy odpowiedzą tak szybko, jak to możliwe!
Wróć do spisu treści
Montaż: samochód
Przeczytaj kolejny artykuł
Instrukcja instalacji ZESTAWU GT
Polityka prywatności">