Instrukcje regulacji pompy hamulcowej RCS i pompy hamulcowej RCS corsacorta

Regulacja skoku pompy hamulcowej
 
Końcówka dźwigni jest obrócona względem korpusu dźwigni. Gniazdo popychacza pokazano na rysunku.
1. Sprawdzić wartość skoku dźwigni, sprawdzając – kiedy pompa hamulcowa jest zamontowana w pojeździe – kolor powierzchni górnej popychacza (punkt 3)
 
Kolor 
popychacza
Typ pompy hamulcowej
Opis
18-20 16-18
Czerwony 18 16 Niższa wartość skoku
Czarny 20 18 Wyższa wartość skoku
 
OSTRZEŻENIE! Wymienić końcówkę dźwigni (punkt 1), jeżeli obraca się względem korpusu dźwigni (punkt 2).
 Gumowa osłona została zdjęta i umieszczona na dźwigni, aby odsłonić otwór.
2. Zdjąć ręką gumową pokrywę (punkt 4) na dźwigni (punkt 2), aby odsłonić otwór (punkt 5)
Pokrętło regulacji odległości dźwignia-uchwyt zostało obrócone w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby rowek regulacji odległości był widoczny w otworze.
3. Obrócić pokrętło regulacji odległości dźwignia-uchwyt w lewo (punkt 6) do końca, aby odsłonić rowek regulacji skoku (punkt 5) w otworze (punkt 7).

4. Jeżeli wewnątrz znajdują się zabrudzenia lub ciała obce (punkt 5), należy wyczyścić je wilgotną ściereczką.
OSTRZEŻENIE! Nie używać sprężonego powietrza.
Śrubokręt z płaską końcówką musi mieć końcówkę o szerokości maksymalnie 3 mm, a minimalnie 12 mm.
5. •    Użyć płaskiego śrubokręta (punkt 8) z końcówką (punkt 9) o długości MAKS. 3 mm, MIN. 2 mm; tego wymiaru należy przestrzegać na długości MIN. 12 mm.
OSTRZEŻENIE! Aby uniknąć uszkodzenia części wewnętrznych i nieprawidłowego działania produktu, nie należy używać śrubokręta innego niż podany.
Użycie śrubokręta innego niż podany jest uznawane za instalację niezgodną z instrukcjami producenta. W takim przypadku BREMBO nie będzie odpowiadać za żadne szkody wobec i/lub spowodowane przez osobę korzystającą z pojazdu, w którym zainstalowano produkt.
Śrubokręt z płaską końcówką został włożony do otworu tak, aby znalazł się w rowku.
6. Włożyć śrubokręt płaski (punkt 8) do otworu (punkt 5), aż wejdzie do rowka (punkt 7).
OSTRZEŻENIE! Podczas regulacji za pomocą śrubokręta nie należy wywierać nadmiernej siły obrotu ani nacisku, aby uniknąć uszkodzenia części wewnętrznych.
Kolor końcówki został sprawdzony.
7. Obrócić śrubokręt o 180°, aż do usłyszenia kliknięcia, co oznacza dokonanie wyboru; sprawdzić, czy kolor popychacza (punkt 3) odpowiada wymaganej wartości skoku.
Osłona gumowa została nałożona na dźwignię, a pokrętło obrócone, aby ustawić odległość dźwignia-uchwyt.
8. Nałożyć osłonę gumową (punkt 4) na dźwignię i obracać pokrętło regulacji odległości dźwignia-uchwyt (punkt 6), aż do ustawienia dźwigni (punkt 2) w wymaganej odległości od uchwytu.
OSTRZEŻENIE! Ustawienie skoku wpływa na ruch dźwigni powodujący powstanie ciśnienia wymaganego do zatrzymania pojazdu.
 
 
Regulacja skoku jałowego
 
Tylko w przypadku pompy hamulcowej RCS corsacorta 
Oznaczenie jest konieczne w celu odróżnienia pompy hamulcowej „RCS corsacorta”.
PRZESTROGA! Pompę hamulcową „RCS corsacorta” można odróżnić dzięki oznaczeniu „corsacorta” (punkt 10).
Pokrętło służy do regulacji skoku jałowego i wpływa na odległość dźwignia-uchwyt.
OSTRZEŻENIE! Regulacja skoku jałowego na jedną z trzech wartości R-S-N za pomocą pokrętła (punkt 11) wpływa na skok dźwigni powodujący powstanie ciśnienia wymaganego do zatrzymania pojazdu.
 
Test działania
 
OSTRZEŻENIE! W przypadku wszystkich opisanych powyżej regulacji należy się upewnić, że po naciśnięciu dźwignia może się obracać, aby wytworzyć prawidłowe działanie hamujące; w przeciwnym wypadku obrócić pokrętło (punkt 6), aby odsunąć dźwignię. Wykonać testy hamowania przy małej prędkości, aby sprawdzić, czy hamowanie jest skuteczne.
Gwarancja
Ta gwarancja obejmuje niezgodności, które wystąpią w ciągu dwóch lat od momentu dostawy produktu. W przypadku wykrycia wady należy ją zgłosić w ciągu 60 dni od wykrycia oraz w ciągu dwóch lat od daty dokonania zakupu produktu. Jeżeli wada zostanie potwierdzona i jest objęta gwarancją, produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy bądź kompleksowo zregenerowany. Gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych wyłącznie lub szczególnie w wyniku nieprawidłowego użytkowania produktu, wypadku, pożaru, korozji chemicznej lub nieprawidłowej instalacji.

Czy masz jakieś inne pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy technicznej Brembo, nasi technicy odpowiedzą tak szybko, jak to możliwe!
Wróć do spisu treści
Montaż motocykla
Przeczytaj kolejny artykuł
Instrukcje wymiany zacisku hamulcowego
Polityka prywatności">