Instrukcja instalacji ZESTAWU GT

Należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje i przestrzegać ich. W przypadku instalacji w punkcie dealerskim niniejszy dokument należy przekazać użytkownikowi końcowemu. Użytkownik końcowy powinien przechowywać ten dokument przez cały okres eksploatacji produktu. W przypadku zmiany właściciela pojazdu, w którym zainstalowany produkt, ten dokument należy przekazać nowemu właścicielowi.
 
Komponenty ZESTAWU GT
 
Listę komponentów zestawu GT podano poniżej: każda para pudełek zawiera wszystkie komponenty przewidziane na jedną oś pojazdu. Niektóre części w zestawie są typu kierunkowego i muszą zostać zamontowane po właściwej stronie pojazdu. Części te zapakowano osobno w 2 opakowaniach i oznaczono odpowiednią stronę.
 
A. Wspornik (w stosownych przypadkach z zaciskiem montowanym osiowo) 1+1
B. Tarcza 1+1
C. Kompletny zacisk z klockami (w przypadku niektórych modeli klocki są oddzielne) 1+1
D. E. Śruby/nakrętki i podkładki 4+4
F. Połączenie rurowe lub złączka banjo 1+1
G. Podkładki miedziane (1 w przypadku połączenia rurowego adaptera, 2 w przypadku złączki banjo) 1+1 / 2+2
H. Przewód doprowadzający 1+1
J. Przewód odpowietrzający 1+1
K. Wskaźnik zużycia (w stosownych przypadkach) 1+1
L. Zestaw klocków (z wyłączeniem zestawów z zaciskami ze wstępnie zamontowanymi klockami) 1+1
M. Schemat mocowania wspornika 1
N. Certyfikat homologacji Teilegutachten, w stosownych przypadkach 1
O. Instrukcja obsługi 1
GT KIT components
 
 
Wymagane wyposażenie
Do montażu i demontażu układu hamulcowego wymagane jest następujące wyposażenie:
 • Klucze nasadowe
 • Klucz dynamometryczny
 • Szczypce
 • Śrubokręty
 • Podkładka
 • Ściągacz
 • Pojemnik
 • Sprawdzian tarczowy 0,01 z podstawą magnetyczną
 • Podnośnik i podpory
 • Czysta ściereczka
 • Płyn hamulcowy
 • Pompa odpowietrzająca
 • Instrukcja obsługi pojazdu
 • Rozpuszczalnik do czyszczenia
 • Młotek gumowy


Wybieranie kół
Zalecenia Brembo:
 • Średnica toczenia koła powinna odpowiadać wartości określonej przez producenta pojazdu.
 • Jeżeli używane są większe opony, należy się upewnić, że nie występują utrudnienia przy obracaniu się we wszystkich warunkach działania pojazdu.
 
Niezastosowanie się do tych wstępnych zaleceń może spowodować nieprawidłowe odczyty prędkości lub, co gorsza, poważne uszkodzenie konstrukcji opony i ryzyko związane ze stabilnością pojazdu. Z powodu większych ogólnych wymiarów tarczy i zacisku konieczne może być użycie innych felg lub dystansów.
 
Kierunek obrotu tarczy
 
Powszechnym błędem jest zakładanie, że kierunek obrotu tarczy hamulcowej określają szczeliny lub otwory. W przypadku tarcz wentylowanych kierunek obrotu określa geometria nacięć. Stosowane są trzy typy wentylacji:
 • Nacięcie proste
 • Filary
 • Nacięcia zakrzywione
 
Pierwsze dwa nie są kierunkowe i umożliwiają stosowanie tarczy po obu stronach pojazdu. Tarcze z nacięciami zakrzywionymi są kierunkowe. Tarczę z nacięciami zakrzywionymi należy zamontować tak, aby nacięcia były skierowane do tyłu, od średnicy wewnętrznej do zewnętrznej, w kierunku obrotu. Ustawienie tarcz w sposób podany powyżej zapewnia powstanie efektu odśrodkowego. Obrót tarczy powoduje przepływ powietrza od jej środka, przez kanały wentylacji na zewnątrz, co znacznie zwiększa efektywność rozpraszania ciepła. 
Disc rotation direction
 
Wszystkie nacinane tarcze Brembo są kierunkowe, bez względu na geometrię nacięć wentylujących. Tarcze należy instalować tak, aby krawędzie nacięć najbliżej krawędzi zewnętrznej tarczy stykały się z klockiem jako pierwsze.
 
Ustawianie zacisku
 
Zaciski Brembo są kierunkowe, a podczas produkcji stosowane są środku ostrożności mające zapobiec nadmiernemu zużywaniu się klocków. Na zacisku znajduje się mała strzałka wskazująca kierunek obrotu tarczy. Po zainstalowaniu jej w pojeździe śruba odpowietrzania będzie znajdować się w górnej części zacisku.
 
 
Tarcza pływająca
 
Do łączenia tarcz kompozytowych Brembo wykorzystuje pływające elementy napędowe. Zespół tarczy pozwala na określony zakres luzu w kierunku promieniowym i osiowym. Marka Brembo opracowała specjalne sprężyny, których zastosowanie w elementach napędowych umożliwia nieznaczne naprężenie wstępne zmontowanej części. Zapobiega to wytwarzaniu przez układ hamulcowy nadmiernego szumu. Sprężyny te stosowane są we wszystkich elementach napędowych lub naprzemiennie, w zależności od zastosowania. Tuleje bez sprężyn mogą się nieznacznie poruszać w kierunku osiowym; jest to warunek konieczny. Śruby mocujące element układu jezdnego są dokręcane odpowiednim momentem podczas procesu montażu i pod żadnym pozorem nie wolno ich dokręcać ani odkręcać.
 
 
Klocki
 
Klocki w układach hamulcowych Brembo mają wysoką jakość i zapewniają stałą skuteczność w różnych temperaturach. Klocki są skuteczne w niskich, a także wysokich temperaturach osiąganych podczas wyścigu. W celu zastosowania alternatywnych materiałów ciernych należy skontaktować się z Brembo, aby uzyskać sugerowane rozwiązania. Klocki systemu GT mogą nie mieć wskaźnika zużycia. Aby zapobiec uszkodzeniu tarczy z powodu nadmiernego zużycia klocków, zalecana jest ich okresowa kontrola.
Klocki są zużyte, gdy grubość materiału ciernego wynosi 2 mm.
 
 
Procedura instalacji
 
Podnoszenie pojazdu
 
1. Przed podniesieniem pojazdu należy nieznacznie poluzować śruby i nakrętki.
2. Ostrożnie podnieść pojazd, wykorzystując punkty podnoszenia podane w instrukcji obsługi.
3. Oprzeć pojazd na podporach zgodnie z zaleceniami producenta.
4. Zdjąć koło.
 
NIEBEZPIECZEŃSTWO! Sprawdzić, czy pojazd jest podniesiony w sposób bezpieczny i stabilny; jeżeli nie, może spaść z podpór, powodując obrażenia ciała i uszkodzenia mienia.
NIEBEZPIECZEŃSTWO! Zalecane jest, aby przy czynnościach montażowych i demontażowych nie polegać wyłącznie na podnośniku hydraulicznym jako metodzie podparcia pojazdu. Nieprzestrzeganie instrukcji producenta dotyczących podnoszenia i podpierania może doprowadzić do poważnych wypadków, szkód materialnych i/lub śmierci.
 
 
Pomijanie wskaźnika zużycia
 
PRZESTROGA! Ta procedura dotyczy tylko pojazdów wyposażonych w elektryczny wskaźnik zużycia. Jeżeli używany pojazd nie ma elektrycznego wskaźnika zużycia, należy przejść do punktu „Wymontowywanie oryginalnych komponentów”.
 
Przewód wskaźnika zużycia został odłączony od złącza w pojeździe.
1. Odłączyć przewód wskaźnika zużycia (punkt 1) od złącza w pojeździe (punkt 2).
2. Jeżeli zestaw GT nie zawiera wskaźnika zużycia:
 • Włożyć kluczyk do wyłącznika zapłonu i obrócić go do pozycji włączenia zapłonu (ON) bez uruchamiania silnika.
 • Jeżeli lampka sygnalizacyjna wskaźnika zużycia nie świeci się, przestawić kluczyk do pozycji wyłączenia (OFF) i zamocować złącze pojazdu tak, aby nie utrudniało prac ani nie zostało pociągnięte czy skręcone przez ruch układu kierowniczego i zawieszenia.
 • Zalecane jest użycie plastikowych zacisków. Przejść do punktu „Wymontowywanie oryginalnych komponentów”.
Przewód wskaźnika zużycia został odcięty na długości 3 – 4 cm od złącza.
3. Odciąć przewód wskaźnika zużycia (punkt 1) na długości 3 – 4 cm od złącza (punkt 3). Połączyć dwa końce kabla i dokładnie zaizolować. Podłączyć kabel do złącza pojazdu. 
 
4. Jeżeli zestaw GT zawiera wskaźnik zużycia: powtórzyć czynność 2.
 • Połączyć końce kabla z końcówkami we wskaźniku zużycia i dokładnie zaizolować.
 • Podłączyć kabel do złącza pojazdu.
  We wszystkich przypadkach:
 • Obrócić kluczyk do pozycji włączenia zapłonu (ON) bez uruchamiania silnika.
 • Sprawdzić, czy lampka sygnalizacyjna wskaźnika zużycia nie świeci. Jeżeli się świeci, należy ponownie sprawdzić połączenia elektryczne od czynności nr 2 i w razie potrzeby skontaktować się z działem obsługi klienta Brembo.
 • Przymocować złącze pojazdu tak, aby nie utrudniało prac ani nie zostało pociągnięte czy skręcone przez ruch układu kierowniczego i zawieszenia. Zalecane jest użycie plastikowych zacisków. 
 
 
Wymontowywanie oryginalnych komponentów
 
PRZESTROGI! Na każdym opisanym poniżej etapie należy się upewnić, że płyn nie ma kontaktu z częściami pojazdu, które mogą zostać uszkodzone, szczególnie z elementami lakierowanymi. Po przypadkowym rozlaniu lub spowodowaniu wycieku płynu hamulcowego należy natychmiast zebrać płyn ręcznikiem papierowym i wymyć daną powierzchnię wodą.
 
Pedał został wciśnięty za pomocą rozpórki.
 1. Jeżeli pompa nie jest wyposażona w zawór nieopróżniający się, należy lekko wcisnąć pedał hamulca, aby uniknąć wycieku płynu. Spowoduje to ustawienie tłoczka pompy poza otworem łączącym zbiornik z układem hamulcowym.

W tym celu należy poprosić o pomoc drugą osobę lub umieścić rozpórkę (punkt 4) między siedzeniem a pedałem, aby był wciśnięty na 3 – 5 cm. Nie wciskać dalej.
Przewód doprowadzający płyn hamulcowy został odłączony od połączenia z ramą. Zaczep zabezpieczający został zdjęty także z przewodu doprowadzającego.
2. Odłączyć przewód doprowadzający płyn hamulcowy od złącza w podwoziu (punkt 5). Uważać, aby nie uszkodzić krawędzi nakrętki sześciokątnej sztywnego przewodu. Do dokręcania lub luzowania mocowań zaleca się używanie klucza nasadowego. Przechowywać ściereczkę i pojemnik w łatwo dostępnym miejscu, aby zebrać rozlany płyn hamulcowy. Jeżeli jest dostępny, zdjąć zaczep zabezpieczający (punkt 6) z przewodu doprowadzającego (punkt 7).
PRZESTROGA! W celu doprowadzania płynu hamulcowego do zacisków w niektórych pojazdach stosowane są przewody elastyczne (od podwozia do zawieszenia) i przewody sztywne (od zawieszenia do zacisku). W takim przypadku należy odłączyć przewody elastyczne i sztywne.
Wąż doprowadzający został odłączony od wspornika do ramy.
3. Odłączyć przewód doprowadzający (punkt 7) od wspornika w podwoziu oraz od innych wsporników. Przewód doprowadzający musi pozostać podłączony do zacisku. Użyć odpowiednich korków, aby zamknąć przewód doprowadzający (punkt 7) tuż po odłączeniu go, co zapobiegnie przedostaniu się do wnętrza pyłu i brudu.
Śruby mocujące zacisk zostały wykręcone ze zwrotnicy.
4. Odkręcić śruby (punkt 8) mocujące zacisk do trzpienia. Zdjąć zacisk.
Nakrętki i śruby mocujące zostały wykręcone z tarczy hamulcowej.
5. Znaleźć i odkręcić wszystkie nakrętki oraz śruby mocujące tarczę hamulcową. Wyjąć tarczę (punkt 9) z gniazda. Jeżeli jest dostępny, należy wykorzystać jako ułatwienie gwintowany otwór na dzwonie tarczy. Włożyć odpowiednią śrubę i dokręcić ją, aż nacisk wywierany na powierzchnię piasty umożliwi zdjęcie tarczy. Jeżeli nie przewidziano otworu gwintowanego, należy delikatnie uderzyć młotkiem w tylną część tarczy, w kilku punktach, aż poruszy się i będzie można ją zdjąć.
Powierzchnia podporowa uchwytu została dokładnie oczyszczona.
6. Dokładnie oczyścić powierzchnię zacisku (punkt 10) za pomocą odpowiednich materiałów i produktów (np. wilgotnej ściereczki). Rdzę można usunąć watą stalową lub szczotką drucianą.
Wąż doprowadzający został odłączony od wspornika do ramy.
7. Dokładnie oczyścić powierzchnię tarczy (punkt 11) spoczywającą na piaście za pomocą odpowiednich materiałów i produktów (np. wilgotnej ściereczki). Rdzę można usunąć watą stalową lub szczotką drucianą.
 
 
Instalowanie komponentów GT
 
PRZESTROGA! W wielu przypadkach nowa tarcza GT jest większa od oryginalnej.
 
1. Tymczasowo umieścić nową tarczę GT w gnieździe, zapewniając co najmniej 3 mm odstępu między tarczą a płytką chroniącą przed kurzem.
2. Jeżeli odstęp między tarczą a płytką chroniącą przed kurzem jest mniejszy niż 3 mm, zdjąć płytkę. Aby uzyskać informacje o zdejmowaniu płytki, należy się skontaktować z producentem pojazdu.
3. Jeżeli zestaw GT nie zawiera wspornika, należy przejść do punktu 8.
 
OSTRZEŻENIE! Informacje o prawidłowym montażu wspornika zawiera dołączony schemat M.
 
Wspornik został przykręcony śrubami do trzpienia.
4. Przymocować wspornik (punkt 12) do trzpienia, używając nowych śrub (punkt 8), jeżeli są zawarte w zestawie GT; można też użyć oryginalnych śrub.
OSTRZEŻENIE! Sprawdzić, czy powierzchnie wspornika i trzpienia całkowicie się stykają.
Tarcza została umieszczona na piaście.
5. Ustawić tarczę (punkt 13) na piaście. Jeżeli oryginalna tarcza ma otwory na śruby mocujące trzpień, będą one także dostępne na tarczy GT. Aby zmierzyć oscylację, należy tymczasowo zamontować wszystkie nakrętki i śruby mocujące koła. Użyć różnych podkładek dla każdej śruby lub śruby dwustronnej, aby nie uszkodzić dzwonu i zapewnić, że śruby lub nakrętki nie dojdą do końca gwintu przed zamocowaniem tarczy. Dokręcić momentem 14 Nm.
Podstawa magnetyczna sprawdzianu została umieszczona na powierzchni podporowej zacisku, a końcówka komparatora — na wewnętrznej powierzchni hamującej tarczy.
6. Ustawić podstawę magnetyczną (point 14) sprawdzianu tarczowego na powierzchni zacisku lub odpowiednio ustawionym metalowym wsporniku zintegrowanym z pojazdem, sprawdzając, czy podstawa nie poruszy się podczas pomiaru.
 
7. •  Oprzeć końcówkę sprawdzianu tarczowego na wewnętrznej powierzchni hamującej tarczy (punkt 13) w odległości około 3 – 5 mm od średnicy zewnętrznej. Upewnić się, że podczas obrotu tarczy końcówka nie dotyka otworów ani szczelin. Wykonać jeden pełny obrót tarczy. Łączna oscylacja nie może przekroczyć 0,07 mm.​​​​​
 
Jeżeli oscylacja przekracza tę wartość, można ją zmniejszyć, zdejmując tarczę i obracając ją o 1/3, 1/4 lub 1/5 obrotu, zgodnie z liczbą otworów mocujących. Założyć tarczę i powtórzyć pomiar. Jeżeli w pojeździe są dostępne śruby mocujące tarczę do piasty, wykonanie powyższej czynności może być niemożliwe. W takim przypadku należy użyć tarcz z innego zestawu dla tego samego pojazdu, jeśli są dostępne. Jeżeli wartości oscylacji nadal przekraczają ustalony limit, prawdopodobnie piasta, trzpień lub łożysko przekraczają określone limity. Aby rozwiązać ten problem, należy się skontaktować z producentem pojazdu.
OSTRZEŻENIE! Nie używać na nakrętkach ani śrubach mocujących zacisk do wspornika uszczelniaczy lub klejów do śrub.
 
The caliper is placed on the disc. Washers and nuts are placed on each stud.
8. •   Ustawić zacisk (punkt 14) na tarczy. Jeżeli wspornik (punkt 12) zawiera śruby dwustronne, należy się upewnić, że zacisk jest ustawiony w sposób pokazany na rysunku. Umieścić podkładkę (punkt 15) (w stosownych przypadkach) i nakrętkę (punkt 16) na każdej śrubie dwustronnej. Nakrętki są samozabezpieczające się, otwór gwintowany jest owalny i stosowanie kleju do śrub nie jest konieczne. Dokręcić każdą nakrętkę momentem 115 Nm.Jeżeli wspornik nie ma śrub dwustronnych, w celu przymocowania zacisku do wspornika należy użyć śrub i dowolnych podkładek (jeśli są dostępne). Dokręcić śruby momentem podanym w tabeli.
 
Typ śruby Moment dokręcenia
M12x1.5 115 Nm
M14x1.5 120 Nm
 
OSTRZEŻENIE! Nie używać na złączkach przewodów uszczelniaczy ani kleju do śrub.
Podkłada została umieszczona na krótszym końcu adaptera i wkręcona do otworu doprowadzającego tulei zaciskowej.
9. Odkręcić gwintowaną plastikową osłonę z otworu doprowadzającego po stronie zacisku.

10. W przypadku zestawu GT z adapterem (punkt 17) nałożyć miedzianą podkładkę (punkt 21) na krótką część i wkręcić ją do otworu doprowadzającego zacisku (punkt 18). Dokręcić momentem 20 Nm.
Koniec przewodu doprowadzającego został wkręcony na adapter.
11. Wkręcić koniec przewodu doprowadzającego (punkt 19) do adaptera (punkt 17) bez dokręcania, aby złączka mogła obracać się podczas kolejnych etapów montażu, a następnie przejść do punktu 13.
Podkładka została założona na śrubę. Cały zespół został założony na kolejną miedzianą podkładkę i wkręcony do otworu doprowadzającego.
12. W przypadku zestawów wyposażonych w złączkę banjo nałożyć podkładkę miedzianą (punkt 21) na śrubę (punkt 20), włożyć złączkę banjo, a następnie drugą podkładkę miedzianą (punkt 21). Wkręcić wszystko do otworu doprowadzającego zacisku (punkt 18) bez dokręcania, aby złączka (punkt 22) mogła obracać się podczas kolejnych etapów montażu.
Złącze przewodu doprowadzającego zostało włożone do wspornika do ramy.
13. Przymocować przewód doprowadzający do wsporników. Włożyć złączkę (punkt 22) przewodu doprowadzającego do wspornika w podwoziu, sprawdzając, czy nie została skręcona.
OSTRZEŻENIE! W niektórych przypadkach prawidłowo ukształtowane adaptery są dostarczane z przewodami do gniazda we wsporniku na podwoziu; jeżeli zostały dostarczone, należy ich użyć. Zapoznać się z konkretnymi instrukcjami montażu dostarczonymi z zestawem. Nie można modyfikować (poprzez obróbkę) gniazda we wsporniku na podwoziu. 
Przewód doprowadzający został podłączony do układu doprowadzającego płyn na ramie.
14. Podłączyć przewód doprowadzający (punkt 23) do układu doprowadzającego płyn (punkt 5) w podwoziu. Założyć zaczepy mocujące (punkt 6). Dokręcić złączkę (punkt 24) momentem podanym przez producenta pojazdu.
Złączka oczkowa została przykręcona do tulei zaciskowej.
15. Dokręcić koniec przewodu do adaptera lub złączkę banjo (punkt 20) do zacisku momentem 20 Nm. Sprawdzić, czy przewód doprowadzający nie został skręcony.
NIEBEZPIECZEŃSTWO! Tymczasowo założyć koło i sprawdzić, czy przewód doprowadzający jest ustawiony prawidłowo. Sprawdzić, czy przewód doprowadzający nie jest naciągnięty ani skręcony i nie dotyka zawieszenia, podwozia, skrzyni biegów i felgi podczas pełnego ruchu układu kierowniczego i zawieszenia. Nieprawidłowe ustawienie przewodu doprowadzającego może spowodować wyciek płynu hamulcowego i nieprawidłowe działanie układu hamulcowego, a w konsekwencji zagrożenie śmiercią, poważnymi obrażeniami ciała lub uszkodzeniami mienia użytkownika lub innych osób.
 
16. W razie potrzeby poprowadzić przewód doprowadzający inaczej.
 
17. Powtórzyć te czynności z drugiej strony pojazdu.
 
Odpowietrzanie
 
Przeprowadzić odpowietrzanie zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi pojazdu; firma Brembo sugeruje też wykonanie alternatywnych czynności podanych poniżej.
NIEBEZPIECZEŃSTWO! Powietrze znajdujące się w układzie hydraulicznym znacznie obniża skuteczność hamowania. Odpowietrzenie należy wykonać starannie i kompletnie. Użyć płynu hamulcowego typu zalecanego przez producenta pojazdu, aby uniknąć niezgodności dotyczącej płynów. Stosować wyłącznie płyn z nieotwieranych pojemników. Na każdym zacisku może znajdować się 1 lub 2 śruby odpowietrzania. Powtórzyć odpowietrzenie dla wszystkich śrub w układzie.
OSTRZEŻENIE! Na każdym etapie opisanym poniżej należy się upewnić, że płyn nie ma kontaktu z częściami pojazdu, które mogą zostać uszkodzone, szczególnie z elementami lakierowanymi. Jak najszybciej zebrać płyn hamulcowy, który rozlał się lub wyciekł, ręcznikiem papierowym i wymyć daną powierzchnię wodą.
PRZESTROGA! Układy hamulcowe najnowszych pojazdów mogą być wyposażone w dedykowane systemy bezpieczeństwa (ABS, EBD,…). W takich przypadkach odpowietrzenie układu hamulcowego może wymagać użycia sprzętu określonego przez producenta pojazdu i wykonanie innej procedury niż opisana poniżej. Zapoznać się z instrukcją obsługi pojazdu i postępować według podanych instrukcji.
 
Rozpórka została zdjęta z pedału hamulca.
1. Wyjąć rozpórkę (punkt 4) umieszczoną wcześniej na miejscu kierowcy, co spowoduje zwolnienie pedału hamulca i otwarcie obwodu.
Osłona zabezpieczająca została zdjęta, a korek odpowietrznika na zacisku jest połączony z wężykiem połączonym ze zbiornikiem do zbierania wypływającego płynu.
2. Zdjąć osłonę zabezpieczającą (punkt 26) i podłączyć przezroczysty wężyk (punkt 28) do śruby odpowietrzania (punkt 27) na zacisku; umieścić pojemnik pod końcem wężyka, aby zebrać wypływający płyn.
Korek odpowietrznika na zacisku został otwarty, a w zbiorniku zaczyna zbierać się płyn.
3. Odkręcić śrubę odpowietrzania. Kilkakrotnie wcisnąć pedał hamulca w pojeździe, aż ze śruby odpowietrzania zacznie wypływać płyn.
Korek odpowietrznika zacisku został zamknięty.
4. Trzymając pedał w pozycji wciśniętej, wkręcić śrubę odpowietrzania. Zwolnić pedał, poczekać kilka sekund, a następnie powtarzać czynności, aż wypływający płyn nie będzie miał pęcherzyków powietrza i zostanie przywrócony standardowy opór oraz skok pedału hamulca. Powtórzyć procedurę odpowietrzania dla pozostałych śrub odpowietrzania.
Pedał hamulca został wciśnięty rozpórką.
5. Wcisnąć pedał hamulca, umieszczając rozpórkę (punkt 4) między siedzeniem a pedałem, lub poprosić o pomoc drugą osobę.
Korek odpowietrznika zacisku został poluzowany.
6. Poluzować śrubę odpowietrzania (punkt 27) o 1/2 – 3/4 obrotu.
Użyto rozpórki do wciśnięcia tłoczków do zacisku hamulcowego.
7. Użyć odpowiedniego narzędzia (np. ściągacza (punkt 29)), aby wepchnąć tłoczki do zacisku hamulcowego. Ułatwi to usunięcie płynu i powietrza z układu. Dokręcić śrubę odpowietrzania. Zwolnić tłoczki i wyjąć umieszczoną wcześniej na miejscu kierowcy rozpórkę.
Przewód łączący korek odpowietrznika zacisku ze zbiornikiem został wyjęty.
8. Wyjąć przezroczysty wężyk i założyć osłonę zabezpieczającą na śrubę odpowietrzania. Dokręcić śrubę odpowietrzania momentem 14 Nm. Zakręcić korek zbiornika płynu hamulcowego. Gdy pojazd stoi nieruchomo, nacisnąć kilkakrotnie pedał hamulca, aż do uzyskania standardowego oporu. Przy uruchomionym silniku wcisnąć mocno pedał hamulca w pojeździe i sprawdzić, czy nie występują wycieki płynu z zacisku lub nieprawidłowe spadki ciśnienia w układzie, a tylne światła stop włączają się. Założyć koło.
NIEBEZPIECZEŃSTWO! Jeżeli z zacisku wycieka płyn, należy powtórzyć wszystkie czynności opisane w niniejszym dokumencie, aby określić przyczynę i rozwiązać problem.
 
 
Dopasowywanie klocków i tarcz
 
PRZESTROGA! Dokładnie wykonać procedurę opisaną poniżej. Nie hamować gwałtownie.
NIEBEZPIECZEŃSTWO! Należy pamiętać, że bezpośrednio po zamontowaniu nowych klocków efektywność hamowania jest niższa, dlatego należy:
 • jeździć wolniej;
 • unikać gwałtownego, długiego hamowania.
Jeździć ostrożnie i wykonać co najmniej 30 razy hamowanie przy średnim/niskim przyspieszeniu, trwające około 3 sekundy, a odległość przejechana między kolejnymi hamowaniami powinna wynosić co najmniej 1 km. 
Sprawdzić, czy hamowanie przebiega płynnie i bez drgań.
Przejechać pojazdem kilka kilometrów bez hamowania w celu schłodzenia układu hamulcowego. Ponownie sprawdzić hamowanie; jeżeli jest płynne i nie ma drgań, układ hamulcowy jest gotowy do normalnej eksploatacji.
Jeżeli pojazd zostanie zatrzymany od razu po zakończeniu hamowania, ciepło z tarcz może spowodować zwiększenie temperatury płynu hamulcowego powyżej punktu wrzenia. W takim przypadku po rozpoczęciu jazdy w płynie hamulcowym powstaną pęcherzyki powietrza, co wpłynie na skuteczność działania układu hamulcowego i może doprowadzić do śmierci, obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.
 
 
Konserwacja
 
O ile nie określono wyraźnie inaczej, układ nie wymaga specjalnej konserwacji. Należy kontrolować zużycie tarcz, sprawdzając, czy ich grubość nie spadnie poniżej minimalnej podanej wartości.

 
Informacje ogólne i dotyczące bezpieczeństwa
 
Produkt opracowano tak, aby spełniał wszelkie obowiązujące normy bezpieczeństwa. Produkty nie mogą być używane niezgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostały opracowane i wyprodukowane. Użycie produktu w innym celu lub dowolna modyfikacja bądź naruszenie go może wpłynąć na jego działanie i spowodować, że stanie się on niebezpieczny. Taka modyfikacja lub nieprawidłowa eksploatacja spowoduje unieważnienie ograniczonej gwarancji i może narazić osobę korzystającą w taki sposób z produktu na obrażenia ciała lub uszkodzenia mienia innych osób.
W niniejszych instrukcjach słowo ostrzegawcze „NIEBEZPIECZEŃSTWO!” oznacza procedury, których nieprzestrzeganie może z dużym prawdopodobieństwem spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć. Słowo „OSTRZEŻENIE!” oznacza procedury, które — jeśli nie będą przestrzegane — mogą spowodować obrażenia ciała. Słowo „PRZESTROGA!” oznacza procedury, które — jeśli nie będą przestrzegane — mogą spowodować uszkodzenie pojazdu. 
 
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
 • Ten produkt ma kluczowe znaczenie dla bezpiecznego działania pojazdu, w którym zamierza się go zainstalować i jest przeznaczony do instalacji tylko przez wykwalifikowaną osobę, która przeszła odpowiednie przeszkolenie i/lub posiada doświadczenie w zakresie jego instalacji oraz eksploatacji zgodnie z jego przeznaczeniem. Osoba przeprowadzająca instalację musi korzystać z odpowiednich narzędzi zgodnie z posiadaną specjalizacją oraz dysponować wiedzą i doświadczeniem w zakresie napraw pojazdów. Nieprawidłowa instalacja spowodowana niedokładnym i niepełnym przestrzeganiem niniejszych instrukcji lub innymi działaniami spowoduje unieważnienie Ograniczonej gwarancji i może spowodować pociągnięcie osoby przeprowadzającej instalację do odpowiedzialności w przypadku obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia. Marka Brembo nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody ani obrażenia ciała spowodowane wobec osoby lub przez osobę korzystającą z pojazdu, w którym nieprawidłowo zainstalowano produkt zamienny.Nie dopuszczać do kontaktu środków smarnych z powierzchniami hamującymi tarczy i klocków, ponieważ może to obniżyć efektywność działania układu hamulcowego i spowodować poważne uszkodzenia. Zainstalować elementy układu hamulcowego GT po obu stronach.
 • Przed rozpoczęciem procedury wymiany upewnić się, że materiał używany do wymiany jest odpowiedni dla danej marki i danego modelu pojazdu.
 • Ten produkt Brembo opracowano tak, aby spełniał wszelkie obowiązujące normy bezpieczeństwa. Produkty nie mogą być używane niezgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostały opracowane i wyprodukowane.
 • Użycie produktu w innym celu lub dowolna modyfikacja bądź naruszenie go może wpłynąć na jego działanie i spowodować, że stanie się on niebezpieczny.
 • Zużytego produktu zastępowanego przez ten produkt nie można instalować w innym pojeździe. Może to spowodować uszkodzenia mienia i obrażenia ciała, a nawet śmierć.
 • Należy zawsze sprawdzać, czy poziom w zbiorniku płynu hamulcowego mieści się między minimalnym i maksymalnym wskazaniem zamieszczonym na zbiorniku. Nieprawidłowy poziom może spowodować wycieki płynu hamulcowego lub zmniejszoną wydajność układu hamulcowego. Zbyt duża lub zbyt mała ilość płynu hamulcowego w zbiorniku może spowodować nieprawidłowe działanie hamulców, czego skutkiem mogą być obrażenia ciała, a nawet śmierć.
 • Nie podejmować prób luzowania ani dokręcenia śrub mocujących ze sobą półzaciski ani mocowania podkładek lub cięgien do obudowy zacisku, chyba że jest to wyraźnie wymagane w niniejszej instrukcji, a jeżeli tak jest, ma to zastosowanie wyłącznie w przypadku podanych czynności.
 • Nie wykręcać śrub dwustronnych.
 
OSTRZEŻENIE!
 • Podczas wymiany produktu i powiązanych elementów, na przykład płynu hamulcowego, klocków hamulcowych, szczęk hamulcowych itp., osoba przeprowadzająca instalację będzie narażona na kontakt z płynami i częściami, które — zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami i regulacjami — mogą zostać uznane za „odpady niebezpieczne”. Wszelkie tego typu odpady należy obsługiwać, przetwarzać i/lub usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami i regulacjami. Nieprzestrzeganie tej instrukcji może narazić osobę, która spowodowała powstanie odpadów niebezpiecznych, na grzywny wynikające z przepisów o ochronie środowiska i może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenia mienia tej lub innych osób.
 • Aby uniknąć wadliwej instalacji, nie wolno mocno uderzać ani uszkadzać produktu, jego części i komponentów, ponieważ może to negatywne wpłynąć na efektywność ich działania lub spowodować działanie nieprawidłowe. W razie potrzeby należy wymienić wszystkie uszkodzone części lub komponenty.
 • Zestawy GT są dostarczane w dwóch opakowaniach, co umożliwia rozróżnienie elementów montowanych po lewej i prawej stronie. Upewnić się, że poszczególne komponenty zostały zamontowane prawidłowo i nie stosować po jednej stronie komponentów z dwóch różnych opakowań.
 • Aby uniknąć obrażeń ciała, należy:
  • Używać odpowiedniego sprzętu, aby uniknąć wdychania pyłu powstałego podczas czyszczenia części.
  • Zawsze nosić rękawice podczas demontażu i montażu komponentów z ostrymi krawędziami.
  • Nie dopuszczać do kontaktu powierzchni skóry z klockami lub okładzinami szczęk, ponieważ może to spowodować otarcia.
  • Unikać bezpośredniego kontaktu z płynem hamulcowym, ponieważ może to spowodować podrażnienie skóry i oczu. Jeżeli dojdzie do kontaktu, należy dokładnie oczyścić dane miejsce zgodnie z instrukcjami producenta pojazdu lub płynu hamulcowego.
  • Sprawdzić prawidłowość podłączenia wszelkich styków elektrycznych oraz czy włączają się światła stop. Jeżeli nie, brak działania świateł stop może oznaczać obniżenie sprawności układu hamulcowego lub usterkę układu sygnalizacji hamowania.

PRZESTROGI!
 • Nie wyjmować pierścienia hamującego z dzwonu. W przypadku tarcz kompozytowych dzwony także ulegają zużyciu, dlatego wymiana zużytej tarczy pływającej obejmuje wymianę całego zespołu, a nie tylko pierścienia.
 • Brembo zaleca pomiar oscylacji tarczy podczas instalacji, aby upewnić się, że piasta, trzpień i łożysko są w doskonałym stanie i odpowiednio wyrównane. Jeżeli procedura nie zostanie wykonana i wystąpią drgania, Brembo nie będzie ponosić odpowiedzialności z tytułu gwarancji.
 • Zaciski stałe, jak te zawarte w zestawie, przenoszą na pedał hamulca (z wyjątkiem systemu z elektronicznym układem hamulcowym) i/lub kierownicę więcej wszelkiego typu drgań.
 • Nawet jeżeli łożyska, wszystkie części zawieszenia, tuleje, końcówki, półosie, felgi, opony itp. nie będą nadmiernie zużyte po ograniczonym zużyciu, należy je sprawdzić zgodnie z instrukcjami producenta pojazdu i wymienić w razie potrzeby przed zainstalowaniem zestawu GT.
Gwarancja
Ta gwarancja obejmuje niezgodności, które wystąpią w ciągu dwóch lat od momentu dostawy produktu. W przypadku wykrycia wady należy ją zgłosić w ciągu 60 dni od wykrycia oraz w ciągu dwóch lat od daty dokonania zakupu produktu. Jeżeli wada zostanie potwierdzona i jest objęta gwarancją, produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy bądź kompleksowo zregenerowany. Gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych wyłącznie lub szczególnie w wyniku nieprawidłowego użytkowania produktu, wypadku, pożaru, korozji chemicznej lub nieprawidłowej instalacji.

Czy masz jakieś inne pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy technicznej Brembo, nasi technicy odpowiedzą tak szybko, jak to możliwe!
Wróć do spisu treści
Montaż: samochód
Przeczytaj kolejny artykuł
Instrukcje wymiany tarczy hamulcowej
Polityka prywatności">