Instrukcje wymiany pompy sprzęgła i pompy hamulcowej

Uważnie przeczytać poniższe instrukcje i przestrzegać ich treści. Te same instrukcje znajdują się w opakowaniu pompy hamulcowej.ź Zachować je przez cały cykl eksploatacji produktu. W przypadku sprzedaży pojazdu przekazać je nowemu właścicielowi.
 
Informacje ogólne
 
1. Użyć płynu hamulcowego zalecanego przez producenta.
2. Należy wymienić cały płyn hamulcowy po dokładnym umyciu zbiornika alkoholem izopropylowym lub denaturatem.
3. Z powodu technicznego charakteru produktu pompę sprzęgła i pompę hamulcową musi wymienić wykwalifikowany technik, a informację taką należy podać na fakturze na wypadek reklamacji.
4. Wiele nowszych pojazdów jest wyposażonych w koncentryczny cylinder hamulcowy zamontowany w gnieździe piasty skrzyni biegów; wymiana tego modułu wymaga wymontowania skrzyni biegów.
5. Niektóre z tych koncentrycznych cylindrów hamulcowych mają przewód doprowadzający i przewód odpowietrznika, co ułatwia odpowietrzanie tych układów. Inne mają pojedynczy przewód doprowadzający z zewnętrznymi złączami przewodów, które służą do odpowietrzania przewodów. Ich odpowietrzenie może być trudne i zalecamy dokładne przestrzeganie instrukcji producenta.​​​​​​​
6. W niektórych z tych układów przewód łączący pompę sprzęgła z pompą hamulcową jest mocowany w pompach za pomocą zapinki i uszczelniony małym pierścieniem o-ring. Upewnić się, że te przewody są zamontowane prawidłowo, aby uniknąć wycieków.​​​​​​​
7. Niektóre pojazdy mają pompę sprzęgła zamontowaną wewnątrz i należy przestrzegać prawidłowej procedury jej wymontowywania, ponieważ może być konieczne wymontowanie lub poluzowanie ważnych elementów, takich jak kolumna kierownicza.
 
 
Procedura wymiany
 
1. Podnieść pojazd na podnośniku i ustawić na odpowiednich podporach.
2. Wymontować wykończenie miejsca na stopy zgodnie z instrukcjami producenta pojazdu.
3. Odłączyć przewód od pompy, uszczelnić port gumowym korkiem, aby zapobiec wyciekaniu płynu.
4. Wymontować pompę sprzęgła lub pompę hamulcową zgodnie z instrukcjami producenta pojazdu.
5. Przy wymianie pompy należy zwrócić uwagę na średnicę/rozmiar tłoka.
 
 
Procedura montażu
 
1. Pompę sprzęgła i pompę hamulcową należy wymieniać w tym samym czasie.
2. Zainstalować pompy zgodnie z instrukcjami producenta pojazdu.​​​​​​​
3. Upewnić się, że pompa sprzęgła jest dokładnie ustawiona i zamocowana, aby popychacz nie działał w niej pod kątem.​​​​​​​
4. Podłączyć przewód.​​​​​​​
5. Dokręcić śruby i nakrętki odpowiednim momentem.​​​​​​​
6. Wymienić płyn hamulcowy.
7. Odpowietrzyć sprzęgło.​​​​​​​
8. Kilkakrotnie użyć pedału sprzęgła.​​​​​​​
9. Sprawdzić poziom płynu hamulcowego i uzupełnić w razie potrzeby, a następnie założyć korek.​​​​​​​
10. Sprawdzić szczelność układu.​​​​​​​
11. Sprawdzić położenie pedału i ustawić w razie potrzeby.​​​​​​​
12. Zamontować wykończenie miejsca na stopy zgodnie z instrukcjami producenta pojazdu.​​​​​​​
13. Przeprowadzić jazdę testową i sprawdzić działanie hamulca oraz sprzęgła.
 
 
Informacje ogólne i dotyczące bezpieczeństwa
Ten produkt Brembo opracowano tak, aby spełniał wszelkie obowiązujące normy bezpieczeństwa. Produkty nie mogą być używane niezgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostały opracowane i wyprodukowane. Użycie produktu w innym celu lub dowolna modyfikacja bądź naruszenie go może wpłynąć na jego działanie i spowodować, że stanie się on niebezpieczny.
 
Taka modyfikacja lub nieprawidłowa eksploatacja spowoduje unieważnienie ograniczonej gwarancji i może narazić osobę korzystającą w taki sposób z produktu na obrażenia ciała lub uszkodzenia mienia innych osób.
 
W niniejszych instrukcjach słowo ostrzegawcze „NIEBEZPIECZEŃSTWO!”  oznacza procedury, których nieprzestrzeganie może z dużym prawdopodobieństwem spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć. Słowo „PRZESTROGA” oznacza procedury, których nieprzestrzeganie może spowodować uszkodzenia fizyczne, natomiast słowo „OSTRZEŻENIE!” oznacza procedury, których nieprzestrzeganie może spowodować uszkodzenie pojazdu.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Przed rozpoczęciem wymiany należy się upewnić, że części zamienne są odpowiednie dla danej marki i danego modelu pojazdu. Ten produkt ma kluczowe znaczenie dla bezpiecznego działania pojazdu, w którym zamierza się go zainstalować i jest przeznaczony do instalacji tylko przez wykwalifikowaną osobę, która przeszła odpowiednie przeszkolenie i/lub posiada doświadczenie w zakresie jego instalacji oraz eksploatacji zgodnie z jego przeznaczeniem.

Osoba przeprowadzająca instalację musi korzystać z odpowiednich narzędzi zgodnie z posiadaną specjalizacją oraz dysponować wiedzą i doświadczeniem w zakresie napraw pojazdów. Nieprawidłowa instalacja spowodowana niedokładnym i niepełnym przestrzeganiem niniejszych instrukcji lub innymi działaniami spowoduje unieważnienie Ograniczonej gwarancji i może spowodować pociągnięcie osoby przeprowadzającej instalację do odpowiedzialności w przypadku obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.
Marka Brembo nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody ani obrażenia ciała spowodowane wobec osoby lub przez osobę korzystającą z pojazdu, w którym nieprawidłowo zainstalowano produkt zamienny.
 
Zużytego produktu zastępowanego przez ten produkt nie można instalować w innym pojeździe. Może to spowodować uszkodzenia mienia i obrażenia ciała, a nawet śmierć. 
 
Należy zawsze sprawdzać, czy poziom w zbiorniku płynu hamulcowego mieści się między minimalnym i maksymalnym wskazaniem zamieszczonym na zbiorniku. Nieprawidłowy poziom może spowodować wycieki płynu hamulcowego lub zmniejszoną wydajność układu hamulcowego. Zbyt duża lub zbyt mała ilość płynu hamulcowego w zbiorniku może spowodować nieprawidłowe działanie hamulców, czego skutkiem mogą być obrażenia ciała, a nawet śmierć. 
 
PRZESTROGA!
Części pozostałe po wymianie należy usuwać zgodnie z przepisami.
Nie wolno mocno uderzać ani uszkadzać produktu, jego części i komponentów, ponieważ może to negatywne wpłynąć na efektywność ich działania lub spowodować nieprawidłowe działanie. W razie potrzeby należy wymienić wszystkie uszkodzone części lub komponenty. Aby uniknąć obrażeń ciała, zalecamy podjęcie następujących działań:
  • Zawsze nosić rękawice podczas demontażu i montażu komponentów z ostrymi krawędziami.
  • Nie dopuszczać do kontaktu powierzchni skóry z materiałem ciernym klocków i szczęk hamulcowych, ponieważ może to spowodować otarcia.
Gwarancja
Ta gwarancja obejmuje niezgodności, które wystąpią w ciągu dwóch lat od momentu dostawy produktu. W przypadku wykrycia wady należy ją zgłosić w ciągu 60 dni od wykrycia oraz w ciągu dwóch lat od daty dokonania zakupu produktu. Jeżeli wada zostanie potwierdzona i jest objęta gwarancją, produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy bądź kompleksowo zregenerowany. Gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych wyłącznie lub szczególnie w wyniku nieprawidłowego użytkowania produktu, wypadku, pożaru, korozji chemicznej lub nieprawidłowej instalacji.

Czy masz jakieś inne pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy technicznej Brembo, nasi technicy odpowiedzą tak szybko, jak to możliwe!
Wróć do spisu treści
Montaż: samochód
Przeczytaj kolejny artykuł
Instrukcja wymiany cylinderków hamulcowych
Polityka prywatności">