Instrukcje wymiany zestawów szczęk hamulcowych

Uważnie przeczytać poniższe instrukcje i przestrzegać ich treści. Te same instrukcje znajdują się w opakowaniu szczęki hamulcowej. Zachować je przez cały cykl eksploatacji produktu. W przypadku sprzedaży pojazdu przekazać je nowemu właścicielowi.

Niniejsze instrukcje montażu stanowią wytyczne dotyczące standardowych prac naprawczych i nie uwzględniają funkcji specjalnych, które mogą mieć zastosowanie w innych układach hamulcowych. Szczegółowo przestrzegać instrukcji specjalnych wydanych przez producenta pojazdu i układu hamulcowego. 

 

Najpierw należy dokładnie określić prawidłowy referencyjny numer seryjny szczęk dla danego samochodu, zgodnie z rokiem produkcji i układem hamulcowym. Szczęki hamulcowe należy wymienić na całej osi.

 
Przygotowanie pojazdu
 
Przed wymianą szczęk hamulcowych zalecamy zwrócenie uwagi na następujące informacje:
Etichetta che indica il corretto kit da utilizzare per il veicolo
1. Starannie wybrać numer zestawu odpowiedni dla danego pojazdu. Zwrócić uwagę na daty aplikacji.
Attrezzi adatti e affidabili da utilizzare
2. Dla własnego bezpieczeństwa warto zawsze używać odpowiednich i niezawodnych narzędzi.
Smontaggio ruote
3. Wykonać prawidłowo czynności na kolejnych kołach, mając drugi zespół jako przykład.
Strumenti per spurgare il circuito dei freni
4. Po zainstalowaniu zestawu odpowietrzyć obwód hamulcowy.
 
Indicazione che segnala di non frenare
5. Nie wciskać pedału hamulca podczas tych czynności.
Divieto di utilizzo dell'aria compressa per pulire
6. Nie używać do czyszczenia sprężonego powietrza.
Guarnizioni non devono essere sporcate
7. Zabezpieczyć nowe uszczelki przed wszelkimi zabrudzeniami do zakończenia montażu.
 
 
BENDIX RAI
Procedura demontażu
Cacciavite per svitare la ruota del tamburo e smontarlo
1. Wymontować bęben. W razie problemów z poluzowaniem uszczelek należy włożyć śrubokręt przez otwór montażowy koła na bębnie i cofnąć dźwignię hamulca ręcznego za rdzeń zespołu szczęk.
Frecce che indicano come smontare le molle di appoggio
2. Wyjąć sprężyny podporowe.
Frecce che indicano come liberare gli appoggi inferiori delle ganasce
3. Zwolnić dolne wsporniki szczęk hamulcowych. Zsunąć dolne wsporniki ze szczękami hamulcowymi, aby zwolnić górne końcówki.
Freccia indica come girare le ganasce e la bielletta
4. Odchylić do tyłu zespół szczęk z łącznikiem i odczepić linkę hamulca ręcznego.
frecce indicano come smontare il cilindretto
5. Wymontować cylinderek hamulcowy.
Pennello per pulire piatto e tamburo
6. Oczyścić osłonę i bęben koła suchym pędzlem.
 
 
Procedura montażu na miejsce
frecce indicano come rimontare il cilindretto
7. Zamontować nowy cylinderek hamulcowy.
frecce indicano come riagganciare il freno a mano sul kit
8. Przyczepić linkę hamulca ręcznego do zestawu.
frecce indicano come posizionare i becchi delle ganasce
9. Umieścić końcówki szczęk hamulcowych na cylinderku hamulcowym, a następne wsporniki na dolnym elemencie blokującym.
frecce indicano come montare le molle di appoggio
10. Założyć sprężyny wspornika.
indicazione di premere il pedale del freno
11. Zamontować bęben. Następnie wcisnąć kilkukrotnie pedał hamulca.
 
WAŻNE Należy odpowietrzyć obwód hamulcowy.
 
BENDIX RAD
Procedura demontażu
Cacciavite per svitare la ruota del tamburo e smontarlo
1. Wymontować bęben. W przypadku problemów poluzować uszczelki:

a. Włożyć śrubokręt przez otwór montażowy koła na bębnie i cofnąć dźwignię hamulca ręcznego za rdzeń zespołu szczęk.

b. Bęben ma otwór z przodu: włożyć pręt przez otwór i rozłączyć regulator luzu hamulca, odchylając zapadkę (rys. 1) w dół.

c. Bęben nie ma otworu z przodu: włożyć pręt przez otwór uszczelki (rys. 2, tylna strona osłony koła) i cofnąć dźwignię hamulca ręcznego za rdzeń zespołu szczęk. 

Frecce che indicano come smontare il cilindretto
2. Wymontować cylinderek hamulcowy.
Frecce che indicano come smontare le molle di appoggio
3. Wyjąć sprężyny podporowe.
Freccia indica come girare le ganasce e la bielletta
4. Wymontować półokrągły pręt szczęki hamulcowej.
frecce indicano come sganciare il freno a mano.
5.A Odczepić linkę hamulca ręcznego.
5.B Odchylić do tyłu zespół szczęk z łącznikiem i odczepić linkę hamulca ręcznego.
Pennello per pulire piatto e tamburo
6. Oczyścić osłonę i bęben koła suchym pędzlem.
 
Procedura montażu na miejsce
frecce indicano come rimontare il cilindretto
7. Założyć nowy cylinderek hamulcowy.
frecce indicano come riagganciare il freno a mano sul kit
8. Przyczepić linkę hamulca ręcznego do zestawu.
frecce indicano come posizionare i becchi delle ganasce
9. Umieścić zestaw na miejscu, umieszczając końcówki szczęk hamulcowych na cylinderku hamulcowym, a następne wsporniki na dolnym elemencie blokującym. 
frecce indicano come montare le molle di appoggio
10. Założyć sprężyny wspornika.
indicazione di premere il pedale del freno
11. Zamontować bęben. Wcisnąć kilkukrotnie pedał hamulca i wyregulować hamulec ręczny.
 
 
WAŻNE Należy odpowietrzyć obwód hamulcowy.
 
 
VOLKSWAGEN RAD
Procedura demontażu
 
Procedura demontażu i ponownego montażu zestawów Volkswagen RAD i Ford RAD jest identyczna.
Cacciavite per svitare la ruota del tamburo e smontarlo
1. Wymontować bęben. W przypadku problemów z poluzowaniem uszczelek należy włożyć śrubokręt przez otwór montażowy koła na bębnie, rozłączyć regulator luzu hamulca, przesuwając wpust (rys. 1) w górę. 
Frecce che indicano come smontare le molle di appoggio
2. Wyjąć sprężyny podporowe.
Frecce che indicano come liberare gli appoggi inferiori delle ganasce
3. Zwolnić dolne wsporniki szczęk hamulcowych. Zsunąć dolne wsporniki ze szczękami hamulcowymi, aby zwolnić górne końcówki. 
Freccia indica come girare le ganasce e la bielletta
4. Odchylić do tyłu zespół szczęk z łącznikiem i odczepić linkę hamulca ręcznego.
frecce indicano come smontare il cilindretto
5. Wymontować cylinderek hamulcowy.
Pennello per pulire piatto e tamburo
6. Oczyścić osłonę i bęben koła suchym pędzlem.
 
Procedura montażu na miejsce
frecce indicano come rimontare il cilindretto
7. Zamontować nowy cylinderek hamulcowy.
frecce indicano come riagganciare il freno a mano sul kit
8. Przyczepić linkę hamulca ręcznego do zestawu.
frecce indicano come posizionare i becchi delle ganasce
9. Umieścić zestaw na miejscu, umieszczając końcówki szczęk hamulcowych na cylinderku hamulcowym, a następne wsporniki na dolnym elemencie blokującym. 
frecce indicano come montare le molle di appoggio
10. Założyć sprężyny wspornika.
freccia e numero uno indicano di spingere la chiavetta in alto
11. Przesunąć wpust (rys. 1) jak najdalej w górę i sprawdzić, czy okładziny hamulcowe są wyśrodkowane względem osłony koła.
indicazione di premere il pedale del freno
12. Zamontować bęben. Wcisnąć kilkukrotnie pedał hamulca i wyregulować hamulec ręczny.
 
WAŻNE Należy odpowietrzyć obwód hamulcowy.
 
 
LUCAS GIRLING RAI
Procedura demontażu
Cacciavite per svitare la ruota del tamburo e smontarlo
1.a) Wymontować bęben. W razie problemów z poluzowaniem uszczelek należy włożyć śrubokręt przez otwór montażowy koła na bębnie i cofnąć dźwignię hamulca ręcznego za rdzeń zespołu szczęk. 

b) Wymontować bęben. W przypadku trudności z poluzowaniem uszczelek należy włożyć śrubokręt przez otwór uszczelki (rys. 1, tylna strona osłony koła) i cofnąć dźwignię hamulca ręcznego (rys. 2) za rdzeń zespołu szczęk. 

Frecce che indicano come smontare le molle di appoggio
2. Wyjąć sprężyny podporowe.
Frecce che indicano come smontare le molle di appoggio
3. Zwolnić dolne wsporniki szczęk hamulcowych. Zsunąć dolne podpórki ze szczękami hamulcowymi, aby zwolnić górne końcówki i zdemontować element. 
Freccia indica come girare le ganasce e la bielletta
4.A Odchylić do tyłu zespół szczęk z łącznikiem i odczepić linkę hamulca ręcznego.
4.B Odczepić linkę hamulca ręcznego.
frecce indicano come smontare il cilinderetto
5. Wymontować cylinderek hamulcowy.
Pennello per pulire piatto e tamburo
6. Oczyścić osłonę i bęben koła suchym pędzlem.
 
Procedura montażu na miejsce
frecce indicano come rimontare il cilindretto
7. Zamontować nowy cylinderek hamulcowy.
frecce indicano come riagganciare il freno a mano sul kit
8. Przyczepić linkę hamulca ręcznego do zestawu.
frecce indicano come posizionare i becchi delle ganasce
9. Umieścić zestaw na miejscu, umieszczając końcówki szczęk hamulcowych na cylinderku hamulcowym, a następne wsporniki na dolnym elemencie blokującym. 
frecce indicano come montare le molle di appoggio
10. Założyć sprężyny wspornika.
indicazione di premere il pedale del freno
11. Zamontować bęben. Wcisnąć kilkukrotnie pedał hamulca i wyregulować hamulec ręczny.
 
 
WAŻNE Należy odpowietrzyć obwód hamulcowy.
 

Szczęki hamulcowe należy wymienić w całej osi.
 
 
Informacje ogólne i dotyczące bezpieczeństwa
Ten produkt Brembo opracowano tak, aby spełniał wszelkie obowiązujące normy bezpieczeństwa. Produkty nie mogą być używane niezgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostały opracowane i wyprodukowane. Użycie produktu w innym celu lub dowolna modyfikacja bądź naruszenie go może wpłynąć na jego działanie i spowodować, że stanie się on niebezpieczny.
 
Taka modyfikacja lub nieprawidłowa eksploatacja spowoduje unieważnienie ograniczonej gwarancji i może narazić osobę korzystającą w taki sposób z produktu na obrażenia ciała lub uszkodzenia mienia innych osób.
 
W niniejszych instrukcjach słowo ostrzegawcze „NIEBEZPIECZEŃSTWO!”  oznacza procedury, których nieprzestrzeganie może z dużym prawdopodobieństwem spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć. Słowo „PRZESTROGA” oznacza procedury, których nieprzestrzeganie może spowodować uszkodzenia fizyczne, natomiast słowo „OSTRZEŻENIE!” oznacza procedury, których nieprzestrzeganie może spowodować uszkodzenie pojazdu.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Przed rozpoczęciem wymiany należy się upewnić, że części zamienne są odpowiednie dla danej marki i danego modelu pojazdu. Ten produkt ma kluczowe znaczenie dla bezpiecznego działania pojazdu, w którym zamierza się go zainstalować i jest przeznaczony do instalacji tylko przez wykwalifikowaną osobę, która przeszła odpowiednie przeszkolenie i/lub posiada doświadczenie w zakresie jego instalacji oraz eksploatacji zgodnie z jego przeznaczeniem.

Osoba przeprowadzająca instalację musi korzystać z odpowiednich narzędzi zgodnie z posiadaną specjalizacją oraz dysponować wiedzą i doświadczeniem w zakresie napraw pojazdów. Nieprawidłowa instalacja spowodowana niedokładnym i niepełnym przestrzeganiem niniejszych instrukcji lub innymi działaniami spowoduje unieważnienie Ograniczonej gwarancji i może spowodować pociągnięcie osoby przeprowadzającej instalację do odpowiedzialności w przypadku obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.
Marka Brembo nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody ani obrażenia ciała spowodowane wobec osoby lub przez osobę korzystającą z pojazdu, w którym nieprawidłowo zainstalowano produkt zamienny.
 
Zużytego produktu zastępowanego przez ten produkt nie można instalować w innym pojeździe. Może to spowodować uszkodzenia mienia i obrażenia ciała, a nawet śmierć. 
 
Należy zawsze sprawdzać, czy poziom w zbiorniku płynu hamulcowego mieści się między minimalnym i maksymalnym wskazaniem zamieszczonym na zbiorniku. Nieprawidłowy poziom może spowodować wycieki płynu hamulcowego lub zmniejszoną wydajność układu hamulcowego. Zbyt duża lub zbyt mała ilość płynu hamulcowego w zbiorniku może spowodować nieprawidłowe działanie hamulców, czego skutkiem mogą być obrażenia ciała, a nawet śmierć. 
 
PRZESTROGA!
Części pozostałe po wymianie należy usuwać zgodnie z przepisami.
Nie wolno mocno uderzać ani uszkadzać produktu, jego części i komponentów, ponieważ może to negatywne wpłynąć na efektywność ich działania lub spowodować nieprawidłowe działanie. W razie potrzeby należy wymienić wszystkie uszkodzone części lub komponenty. Aby uniknąć obrażeń ciała, zalecamy podjęcie następujących działań:
  • Zawsze nosić rękawice podczas demontażu i montażu komponentów z ostrymi krawędziami.
  • Nie dopuszczać do kontaktu powierzchni skóry z materiałem ciernym klocków i szczęk hamulcowych, ponieważ może to spowodować otarcia.
Gwarancja
Ta gwarancja obejmuje niezgodności, które wystąpią w ciągu dwóch lat od momentu dostawy produktu. W przypadku wykrycia wady należy ją zgłosić w ciągu 60 dni od wykrycia oraz w ciągu dwóch lat od daty dokonania zakupu produktu. Jeżeli wada zostanie potwierdzona i jest objęta gwarancją, produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy bądź kompleksowo zregenerowany. Gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych wyłącznie lub szczególnie w wyniku nieprawidłowego użytkowania produktu, wypadku, pożaru, korozji chemicznej lub nieprawidłowej instalacji.

Czy masz jakieś inne pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy technicznej Brembo, nasi technicy odpowiedzą tak szybko, jak to możliwe!
Wróć do spisu treści
Montaż: samochód
Przeczytaj kolejny artykuł
Instrukcje wymiany cylindra hamulcowego ze sprzęgłem centralnym (CCSC)
Polityka prywatności">