It's possible that some of this content has been automatically translated.

Sprijini

Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate a site-ului www.bremboparts.com
Stimate utilizator, această pagină va oferi informații despre modul în care gestionăm datele dvs. personale prin intermediul site-ului nostru web.
Furnizăm aceste informații nu numai pentru a respecta obligațiile legale privind protecția datelor stabilite în Regulamentul (UE) 2016/679 sau "Regulamentul", ci și pentru că considerăm că protecția datelor cu caracter personal este o valoare fundamentală a activităților companiei noastre și dorim să vă oferim toate informațiile de care ați putea avea nevoie pentru a vă proteja confidențialitatea și pentru a controla utilizarea datelor dvs. atunci când navigați pe site-ul nostru web.

Controlorul de date și responsabilul cu protecția datelor
Controlorul de date responsabil pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, cu alte cuvinte partea care își asumă responsabilitatea pentru deciziile privind metodele și scopurile prelucrării este Brembo N.V. (denumită în continuare "Brembo"), cu sediul legal în Amsterdam, Olanda și cu adresa comercială și corporativă în Bergamo, prin Stezzano 87 – 24126 (BG), Italia. Operatorul de date poate fi contactat scriind la adresa de e-mail privacy@brembo.com sau telefonic, apelând numărul +39 035.6052111.

Responsabilul cu protecția datelor este persoana desemnată să monitorizeze respectarea regulamentului și poate fi contactat în scris la adresa de e-mail privacy@brembo.com sau la adresa fizică a operatorului de date (specificând "în atenția responsabilului cu protecția datelor).

Informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Când vizitați sau navigați pe acest site web sau utilizați serviciile disponibile aici, este posibil să colectăm și să prelucrăm următoarele date referitoare la persoanele fizice identificate sau identificabile, în conformitate cu legislația aplicabilă și cu termenii indicați mai jos.

1. Formular, buletin informativ și e-mail

1.1 Date cu caracter personal colectate
- Numele și prenumele, numele de utilizator și parola, țara și datele suplimentare (cum ar fi adresa, orașul, codul poștal, provincia, tipul de afacere, tipul de profil individual / corporativ, vehiculul);
- Adresa de e-mail;
- Datele necesare pentru autentificarea prin conturile Google sau Microsoft în cazul în care utilizatorul se conectează la zona de acces restricționat prin Google sau Microsoft. Rețineți că Google și Microsoft funcționează ca operatori de date independenți, astfel încât utilizatorii sunt sfătuiți să vizualizeze politicile de confidențialitate respective înainte de a se conecta, care sunt disponibile la următoarele linkuri: 

1.2 Scopul prelucrării
A) Înregistrarea contului (de exemplu, atunci când vă înscrieți și accesați zona rezervată) și pentru a vă permite să utilizați serviciile pe care le solicitați (pentru a răspunde solicitărilor dvs. de asistență cu privire la produsele noastre sau pentru a vă permite să vă alăturați evenimentelor online și webinarului);
B) Pentru a răspunde solicitărilor dvs. (de exemplu, mesaje de e-mail trimise spontan de dvs. la adresele Brembo indicate pe site pentru a solicita informații despre produsele Brembo Expert și Brembo, formularele completate de dvs. pentru a vă înregistra la webinarii specifice etc.), prin care achiziționarea ulterioară a adresei de e-mail utilizate este implicită;
C) Pentru a vă trimite mesaje e-mail care conțin buletine informative și informații comerciale / promoționale referitoare la produsele Brembo și solicitări de participare la cercetări de piață și sondaje de satisfacție a clienților.

1.3 Dacă furnizarea datelor este obligatorie sau facultativă
Furnizarea informațiilor indicate cu un asterisc în formularele disponibile pe site este necesară pentru a ne permite să vă îndeplinim solicitarea. Dacă aceste informații nu sunt furnizate sau sunt incomplete, nu va fi posibil să vă furnizăm serviciul solicitat. Furnizarea altor informații solicitate în zona rezervată (referitoare la profilul dvs.) este facultativă, iar alegerea dvs. de a nu furniza informațiile respective nu va avea niciun efect asupra furnizării oricăror servicii.  
Câmpul țării de reședință trebuie să fie completat în formularul "cerere de informații" de pe site-ul web pentru a primi informațiile menționate.
Necesar în cazurile A) și B) pentru a vă îndeplini solicitarea. Dacă aceste informații nu sunt furnizate sau sunt incomplete, nu va fi posibilă livrarea serviciului solicitat.
Opțional în cazul C), pentru a ne permite să vă trimitem mesaje promoționale cu privire la produsele Brembo. 
Alegerea dvs. de a nu furniza aceste informații vă va împiedica doar să primiți materiale promoționale și nu va avea nicio influență asupra capacității dvs. de a naviga pe site sau de a accesa zona rezervată.

1.4 Metoda și locul procesării
Procesele legate de serviciile web ale acestui site web sunt situate în Europa.
Datele dvs. personale vor fi prelucrate predominant cu sisteme automate prelucrate într-un mod legal (în conformitate cu temeiul juridic indicat), echitabil, proporțional și transparent în raport cu persoana vizată și numai în măsura necesară pentru scopurile specificate. Sunt implementate măsuri specifice de securitate pentru a preveni pierderea datelor și utilizarea ilegală, incorectă sau neautorizată a datelor.

1.5 Temeiul juridic al prelucrării datelor
În ceea ce privește scopurile legate de gestionarea solicitărilor dvs. și înregistrarea contului, prelucrarea datelor dvs. personale este necesară pentru implementarea activităților precontractuale ca răspuns la solicitarea dvs. și pentru stipularea unui contract.
În ceea ce privește scopurile legate de trimiterea mesajelor promoționale, datele dvs. personale vor fi prelucrate numai dacă v-ați dat consimțământul expres pentru prelucrarea respectivă (pe care îl puteți retrage în orice moment), furnizat prin solicitarea expresă de a primi mesaje promoționale la compilarea formularului de solicitare.

1.6 Destinatarul datelor
Datele dvs. personale vor fi prelucrate de personalul Brembo autorizat să desfășoare activitățile de prelucrare menționate și de furnizorii Brembo care furnizează servicii, cum ar fi administrarea tehnică a site-ului și serviciile de găzduire, în calitate de procesatori de date care acționează. Părțile menționate mai sus vor desfășura toate activitățile privind prelucrarea datelor conform instrucțiunilor Brembo.  
Lista completă și actualizată a procesatorilor de date poate fi solicitată de la Brembo scriind la oricare dintre adresele menționate mai sus.

1.7 Perioada de stocare a datelor
Pentru perioada de timp strict necesară pentru urmărirea scopurilor indicate și în conformitate cu perioadele de timp / limitările specificate de lege pentru păstrarea datelor cu caracter personal. În cazul prelucrării datelor în scop de marketing, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate până la retragerea consimțământului dumneavoastră, pentru o perioadă de timp care să nu depășească limitele maxime permise de lege sau impuse de directivele specifice ale autorităților de supraveghere a protecției datelor.

2. Navigarea

2.1 Date cu caracter personal colectate
adresa IP și datele de navigație;

2.2 Scopul prelucrării
Navigarea pe site. Sistemele digitale și rutinele software utilizate în operarea și întreținerea acestui site web dobândesc anumite tipuri de date cu caracter personal ca parte a funcțiilor lor normale, iar transmiterea acestor date este implicită în utilizarea protocoalelor de comunicare pe internet. Deși aceste informații nu sunt colectate cu intenția de a fi asociate cu persoane vizate identificabile, datorită naturii și tipului acestor informații, acestea pot fi prelucrate și corelate cu datele aflate în posesia unor terțe părți pentru a identifica utilizatorii.
Această categorie de date include adresele IP și numele de domenii care identifică computerele utilizatorilor care se conectează la site-ul web. Datele de navigare sunt utilizate pentru a obține informații statistice anonimizate referitoare la utilizarea site-ului pentru a monitoriza funcționalitatea site-ului în sine;
Instalarea cookie-urilor tehnice/de sesiune pentru îmbunătățirea funcționalității website-ului și a altor cookie-uri, așa cum este descris în politica privind cookie-urile, pe care vă recomandăm să o citiți și care poate fi accesată cu următorul link.

2.3 Dacă furnizarea datelor este obligatorie sau facultativă
Necesar pentru navigarea pe site și accesarea diferitelor funcții ale site-ului.

2.4 Metoda și locul procesării
Procesele legate de serviciile web ale acestui site web sunt situate în Europa.
Datele dvs. personale vor fi prelucrate predominant cu sisteme automate prelucrate într-un mod legal (în conformitate cu temeiul juridic indicat), echitabil, proporțional și transparent în raport cu persoana vizată și numai în măsura necesară pentru scopurile specificate. Sunt implementate măsuri specifice de securitate pentru a preveni pierderea datelor și utilizarea ilegală, incorectă sau neautorizată a datelor.

2.5 Temeiul juridic al prelucrării datelor
Datele dvs. sunt prelucrate pentru a vă oferi instrumentele necesare pentru a vizita site-ul web și pentru a accesa funcționalitățile disponibile.

2.6 Destinatarul datelor
Datele dvs. personale vor fi prelucrate de personalul Brembo autorizat să desfășoare activitățile de prelucrare menționate și de furnizorii Brembo care furnizează servicii, cum ar fi administrarea tehnică a site-ului și serviciile de găzduire, în calitate de procesatori de date care acționează. Părțile menționate mai sus vor desfășura toate activitățile privind prelucrarea datelor conform instrucțiunilor Brembo.  
Lista completă și actualizată a procesatorilor de date poate fi solicitată de la Brembo scriind la oricare dintre adresele menționate mai sus.

2.7 Perioada de stocare a datelor
Pentru durata sesiunii și pe întreaga durată a utilizării site-ului web

Brembo include, de asemenea, un serviciu site-ul web pentru identificarea caracteristicilor și specificațiilor vehiculelor (cum ar fi plăcuțele / saboții de frână și discurile / tamburii de frână instalați pe vehicul etc.) și a produselor Brembo relative utilizabile pe un anumit vehicul. Numărul de înmatriculare al vehiculului este necesar pentru a utiliza acest serviciu. Aceste informații nu vor fi păstrate sau supuse niciunei analize suplimentare de către Brembo și nu vor fi asociate cu informațiile de înmatriculare a vehiculelor pentru identificarea persoanelor fizice.

Drepturile persoanei vizate
Aveți dreptul de a obține acces la datele dumneavoastră cu caracter personal (dreptul de acces); pentru a obține datele dvs. personale digitale într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat și pentru a transmite aceste date unui alt operator, dacă este cazul (dreptul la portabilitatea datelor); să solicitați corectarea, actualizarea sau modificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal (dreptul la rectificare); și pentru a obține anularea datelor dvs. personale (dreptul la ștergere), cu excepția cazului în care se aplică excluderi de la aceste drepturi. Dorim să vă informăm că solicitările de ștergere a datelor sunt subordonate legilor legale și de conservare a documentelor în vigoare impuse de legi și reglementări. 
În cazul în care prelucrarea datelor dvs. personale este supusă consimțământului dvs., puteți retrage acest consimțământ în orice moment, dacă este cazul (dreptul la retragerea consimțământului). Puteți decide, în orice moment, că nu mai doriți să primiți alte materiale promoționale/comerciale și să vă opuneți prelucrării datelor dvs. personale în scopuri de marketing (dreptul la opoziție).  De asemenea, puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal (dreptul la restricționarea prelucrării).
Vă puteți exercita oricare dintre drepturile menționate mai sus scriind la adresa de e-mail a responsabilului cu protecția datelor, privacy@brembo.com, sau prin poștă la Brembo N.V., la adresa comercială și corporativă menționată mai sus, specificând "în atenția responsabilului cu protecția datelor". 
Aveți dreptul să depuneți orice plângeri cu privire la metodele prin care sunt prelucrate datele dvs. cu caracter personal, contactând organizația națională de supraveghere a protecției datelor din țara UE în care locuiți în mod obișnuit sau în care credeți că a avut loc încălcarea (www.garanteprivacy.it în Italia).

Revizuiri
Această notificare informativă poate face obiectul unei revizuiri viitoare. Notificarea oricăror astfel de modificări va fi publicată pe site. 
Ultima revizuire – mai 2022
Politică de confidențialitate">