Asistență

Politică de confidențialitate

Politica de confidențialitate a site-ului www.bremboparts.com
Stimate utilizator, 
în această pagină vei găsi informații despre gestionarea datelor tale personale prin intermediul site-ului nostru.
Furnizăm aceste informații nu doar pentru a ne îndeplini obligațiile legale privind protecția datelor cu caracter personal prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 sau „Regulament”, ci și deoarece considerăm că protecția datelor cu caracter personal este o valoare fundamentală a companiei noastre, respectiv dorim să îți oferim orice informație care te poate ajuta să îți protejezi confidențialitatea și să controlezi utilizarea datelor tale legată de experiența de navigare pe site-ul nostru.
 
Operatorul datelor cu caracter personal și Responsabilul de protecția datelor 
Operatorul datelor cu caracter personal, adică cel care ia deciziile cu privire la metodele și scopurile prelucrării, este Brembo S.p.a. (În continuare „Brembo”) cu sediul în Curno, via Brembo 25, 24035 (BG). Pentru a contacta Operatorul, poți utiliza adresa de e-mail privacy.italy@brembo.it, telefon 035.6052111.
 
Responsabilul de protecția datelor, adică persoana responsabilă de supravegherea respectării Regulamentului poate fi contactată în scris la privacy.italy@brembo.it sau la adresa sediului Operatorului, în atenția Responsabilul de protecția datelor.
 
Informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal 
Atunci când vizitezi, consulți sau utilizezi serviciile disponibile pe acest site, putem prelucra următoarele date referitoare la persoane identificate sau identificabile, în conformitate cu legislația în vigoare și după cum este indicat mai jos.
 
1. Formular, buletin informativ și e-mail
 
1.1 Date personale colectate 
- Nume și prenume, nume de utilizator și parolă, naționalitatea și alte date (cum ar fi adresa, orașul, codul poștal, județul, tipul activității, tipul de profil - personal/companie), vehicul);
- Adresa de e-mail;
- Datele necesare pentru autentificare prin contul Google sau Microsoft dacă utilizatorul se autentifică în zona restricționată prin Google sau Microsoft. Se înțelege că Google și Microsoft funcționează ca operatori de date independenți, prin urmare, utilizatorul este invitat să vizualizeze, înainte de a se conecta, politicile de confidențialitate respective disponibile la următoarele linkuri: 
 
1.2 Scopul prelucrării 
A) Înregistrarea contului (de exemplu, atunci când te înregistrezi și accesezi zona rezervată) și utilizarea serviciilor solicitate (de exemplu, pentru a-ți oferi asistența solicitată pentru produsele noastre); 
B) Pentru a răspunde solicitărilor tale (de exemplu, prin trimiterea spontană de mesaje sau de e-mailuri la adresele Brembo indicate pe site, prin solicitarea de informații despre Brembo Expert și depre produsele Brembo, prin completarea formularelor de înregistrare la webinarii specifice etc.) care implică ulterioara primire a adresei de e-mail utilizate; 
C) Pentru a-ți trimite prin e-mail buletine informative și informații comerciale/promoționale despre produsele Brembo, solicitări de participare la studii de piață, precum și orice sondaje privind satisfacția clienților.
 
1.3 Obligația de a furniza date sau lipsa acestei obligații 
Furnizarea datelor marcate cu asterisc în modulele sau în formularele disponibile pe site este obligatorie pentru procesarea solicitării tale, iar furnizarea incompletă sau lipsa furnizării acestora va face imposibilă furnizarea serviciului solicitat. Furnizarea de date suplimentare în zona rezervată (profilul tău) este opțională; lipsa furnizării acestora nu are nicio consecință.  
Câmpul Țară este obligatoriu în formularul „cerere de informații” al site-ului. 
Obligatoriu în cazurile A) și B) pentru a da curs cererii tale, iar furnizarea incompletă sau lipsa furnizării datelor va face imposibilă furnizarea serviciului solicitat.
Opțional, în cazul C), pentru trimiterea de mesaje promoționale asupra produselor Brembo. 
Un eventual refuz nu va avea nicio consecință asupra navigării pe site sau a accesului în zona rezervată (dar va avea ca rezultat neprimirea comunicării promoționale).
 
1.4 Metoda și locul prelucrării 
Tratamentele legate de serviciile web ale acestui site au loc în Europa.
Datele cu caracter personal sunt prelucrate în principal cu instrumente automatizate, conform principiilor necesității, legalității, corectitudinii, proporționalității și transparenței, în scopurile și conform condițiilor de legalitate (temeiul legal) indicate. Sunt respectate măsuri specifice de securitate pentru a preveni pierderea datelor, utilizarea ilicită sau incorectă și accesul neautorizat.
 
1.5 Temei juridic pentru prelucrarea datelor 
În ceea ce privește scopurile legate de gestionarea cererii și contului tău, prelucrarea este necesară pentru executarea măsurilor precontractuale adoptate la cererea ta și pentru executarea unui contract.
În ceea ce privește scopul trimiterii mesajelor promoționale, datele sunt prelucrate numai dacă ți-ai dat consimțământul specific (care poate fi revocat în orice moment) sau dacă ai solicitat în mod expres trimiterea prin intermediul formularului de solicitare corespunzător.
 
1.6 Destinatarii datelor 
Datele sunt prelucrate de către personalul Brembo, autorizat să prelucreze datele, și de către furnizorii săi care prestează servicii precum managementul tehnic al site-ului și serviciul de găzduire, în calitate de responsabili de prelucrarea datelor. Aceste părți acționează pe baza instrucțiunilor Brembo.  
Lista completă și actualizată a responsabililor de prelucrarea datelor poate fi solicitată de la Brembo, la adresele indicate mai sus.
 
1.7 Perioada de păstrare a datelor 
Pe perioada strict necesară urmăririi scopurilor indicate sau urmăririi solicitării tale, cu respectarea obligațiilor statutare de păstrare. În cazul prelucrării în scopuri de marketing, datele sunt păstrate până la revocarea consimțământului și, în orice caz, în termenele maxime permise de lege sau de prevederile specifice ale autorității de supraveghere.
 
2. Navigare
 
2.1 Date personale colectate 
adresa IP și datele de navigare; 
 
2.2 Scopul prelucrării 
Navigare pe site. Sistemele informatice și procedurile software utilizate pentru operarea acestui site dobândesc, în timpul funcționării normale, unele date cu caracter personal, a căror transmitere este implicită în utilizarea protocoalelor de comunicare pe internet. Este vorba despre informații care nu sunt colectate pentru a fi asociate cu părțile interesate identificate, dar care prin însăși natura lor ar putea, prin prelucrare și asociere cu date deținute de terți, să permită identificarea utilizatorilor. 
Această categorie de date include adresele IP sau numele de domenii ale computerelor utilizatorilor care se conectează la site. Datele de navigare sunt apoi folosite pentru a obține informații statistice anonime privind utilizarea site-ului și pentru a verifica funcționarea acestuia; pentru instalarea de cookie-uri tehnice/de sesiune pentru a îmbunătăți funcționalitatea site-ului și de cookie-uri suplimentare, așa cum este descris în politica de cookie-uri, pe care te invităm să o citești, disponibilă la următorul link.
 
2.3 Obligația de a furniza date sau lipsa acestei obligații 
Obligatoriu pentru a vizita site-ul și a accesa diferitele caracteristici ale acestuia.
 
2.4 Metoda și locul prelucrării 
Tratamentele legate de serviciile web ale acestui site au loc în Europa.
Datele cu caracter personal sunt prelucrate în principal cu instrumente automatizate, conform principiilor necesității, legalității, corectitudinii, proporționalității și transparenței, în scopurile și conform condițiilor de legalitate (temeiul legal) indicate. Sunt respectate măsuri specifice de securitate pentru a preveni pierderea datelor, utilizarea ilicită sau incorectă și accesul neautorizat.
 
2.5 Temei juridic pentru prelucrarea datelor 
Datele tale sunt prelucrate pe baza necesității de a-ți oferi instrumentele necesare pentru a vizita site-ul și a accesa funcțiile puse la dispoziție.
 
2.6 Destinatarii datelor 
Datele sunt prelucrate de către personalul Brembo, autorizat să prelucreze datele, și de către furnizorii săi care prestează servicii precum managementul tehnic al site-ului și serviciul de găzduire, în calitate de responsabili de prelucrarea datelor. Aceste părți acționează pe baza instrucțiunilor Brembo.  
Lista completă și actualizată a responsabililor de prelucrarea datelor poate fi solicitată de la Brembo, la adresele indicate mai sus.
 
2.7 Perioada de păstrare a datelor 
Pe durata sesiunii și pe întreaga durată de utilizare a site-ului.
De asemenea, Brembo oferă pe site un serviciu care vizează identificarea caracteristicilor și specificațiilor mașinii (cum ar fi plăcuțele și frânele, discurile și tamburii, saboții etc.) și a produselor Brembo aferente care ar putea fi utilizate. Pentru a utiliza acest serviciu, este necesar un număr de înmatriculare a vehiculului. Aceste date nu vor fi păstrate sau supuse analizei ulterioare de către Brembo, sau utilizate/asociate cu datele de înregistrare, pentru a identifica persoana fizică.
 
Drepturile părților interesate 
Poți accesa datele tale în orice moment, în mod gratuit, poți primi datele tale  personale electronice într-un format structurat și utilizat în mod obișnuit, care poate fi citit în mod mecanic (drept de acces) și ne poți cere să le transmitem altui operator de date (portabilitatea datelor), dacă este cazul, precum și să le corectăm, actualizăm, modificăm (dreptul de rectificare) sau să le eliminăm (dreptul de ștergere) (sub rezerva oricăror excepții aplicabile). Te informăm că solicitările de ștergere a datelor sunt supuse obligațiilor legale în vigoare și de conservare a documentelor care ne sunt impuse prin lege sau reglementări. 
În cazul în care prelucrarea datelor tale se bazează pe consimțământ, ai dreptul de a-ți retrage consimțământul, în orice moment, dacă este cazul (dreptul de retragere a consimțământului). Poți decide în orice moment să nu primești nicio comunicare promoțională/comercială și, prin urmare, să te opui în orice moment prelucrării datelor tale în scopuri de marketing (dreptul la opoziție).  De asemenea, poți limita prelucrarea datelor tale sau îți poți exercita drepturile menționate mai sus, adresând solicitarea ta către Responsabilul de protecția datelor, la adresa de e-mail privacy.italy@brembo.it sau printr-o scrisoare poștală adresată companiei Brembo S.p.A., Via Brembo 25, 24035 Curno (BG), în atenția Responsabilului de protecția datelor. Atunci când ne contactezi, va trebui să te asiguri că incluzi numele, adresa de e-mail, adresa poștală și/sau numărul/numerele de telefon, pentru a te asigura că putem trata solicitarea ta în mod corect. 
În cazul în care consideri că există o problemă legată de modul în care sunt gestionate datele tale cu caracter personal, vei avea dreptul de a depune o plângere la autoritatea națională de supraveghere (www.garanteprivacy.it) sau din orice altă țară din UE în care ai reședința obișnuită sau în care consideri că a avut loc încălcarea.
 
Actualizări 
Această declarație de confidențialitate poate fi actualizată în timp și, în acest caz, te vom informa prin declarații corespunzătoare pe site. 
Ultima actualizare – mai 2022
 
Politică de confidențialitate">