Çerez politikası

Bu çerez politikası, www.bremboparts.com (bundan sonra "Web Sitesi" olarak anılacaktır) web sitesinde gezinme sırasında kullanıcının cihazına yüklenebilecek farklı çerez türleriyle ilgili önemli bilgiler içerir.

1.    Toplanan verilerin türleri, amaçlar, işlemeye yönelik hukuki temeller ve verileri saklama süresi
Çerezler nedir?
Çerezler, kullanıcıların ziyaret ettiği web sitelerinin terminale (genelde tarayıcıdır) gönderdiği kısa metin dizeleridir ve kullanıcılar, aynı web sitelerini ziyaret ettiğinde yeniden gönderilene kadar buralarda depolanır. Farklı türde bilgiler içerir ve farklı işlevlere (ör. bilgisayar kimliğini doğrulama, oturum izleme, reklam mesajları göndermek için tercihleri depolama vb.) sahiptir. Buna göre, her çerez farklı veriler (ör. geldiği sunucunun adı, sayısal tanımlayıcı vb.) içerir. Bu veriler, farklı süreler boyunca kullanıcının cihazında kalabilir: gezinme oturumu, birkaç saat, birkaç gün veya daha uzun süre.

Web Sitesi, aşağıdaki çerezleri indirir:
 
A) Sınırlı tanımlama olasılığına sahip teknik ve analitik çerezler.
Teknik Çerezler
Teknik çerezler, yalnızca elektronik iletişim ağı üzerinden iletişim iletme amacıyla veya bir bilgi toplumsal hizmeti sağlayıcısının açık bir şekilde o hizmeti sunduğu aboneden veya kullanıcıdan tam olarak istediği ölçüye kadar gerekli olan şekilde kullanılır. Teknik çerezler, web sitesinin doğru şekilde çalışması için gereklidir. Bazı işlemler, çerezlere başvurmadan gerçekleştirilmesi imkansız olur veya daha karmaşık ve/veya daha az güvenlidir. Bu nedenle teknik çerezler zorunludur. Teknik çerezler, web sitesinin doğru çalışması için gerekli olduğundan kullanıcı iznini gerektirmez:
 
Çerez adı Kapsam Çerezde bulunan veriler Çerez son tarihi
Çerez adıckp KapsamKullanıcının çerez yönetim tercihlerini kaydeder. Tech = Teknik çerezler, Stat = Üçüncü taraf istatistiksel çerezler, Profile = Profil oluşturma çerezleri Çerezde bulunan verilertech,stat,profile Çerez son tarihi1 yıl
Çerez adıaft KapsamForm verilerinin başka bir web sitesinde gönderilmesini önlemek için gereken çerez Çerezde bulunan verilerBenzersiz alfasayısal kod Çerez son tarihiOturum
Çerez adıcnt KapsamWeb sitesinde gezinilen ülke Çerezde bulunan verilerISO ülke tanımlayıcısı (ör. IT, US, FR) Çerez son tarihiKalıcı
Çerez adılng KapsamWeb sitesinde gezinme dili Çerezde bulunan verilerISO kültür tanımlayıcısı (ör. it, en, fr) Çerez son tarihiKalıcı
Çerez adıaut KapsamKullanıcıların web sitesine her eriştiklerinde hizmette oturum açması için kullanılan kimlik doğrulama çerezi Çerezde bulunan verilerBenzersiz alfasayısal kod Çerez son tarihiOturum
 
Analitik çerezler
Analitik çerezler ise web sitesinin kullanıcılar tarafından kullanımını analiz eder ve ölçer, temelde istatistiksel bir amaçla toplu bir şekilde bilgiler toplar (ör. web sayfasında ne kadar kaldığınız, siteye kaç kişinin ziyaret ettiği vb.).
a. Birinci taraf analitik çerezler: Teknik çerezlere benzer şekilde, kullanılabilirliğini iyileştirmek için doğrudan ziyaret ettiğiniz Brembo web sitesi tarafından yüklenir. Bu çerez için kullanıcı iznine gerek yoktur.
b. Üçüncü taraf analitik çerezler: Üçüncü taraflarca kullanıcı gezinmesini analiz etmek, ziyaretlerde istatistikler oluşturmak, sunulan içeriği iyileştirmek için oluşturulan ve yüklenen çerezler. Veri denetleyicisi tarafından kullanıcı tanınabilirliğini azaltmak için uygun önlemler alınırsa ve üçüncü taraf, bu çerezlerle toplanan verileri farklı bir kaynaktan toplanan verilerle kıyaslamazsa üçüncü taraf analiz çerezleri, teknik çerezlere benzerdir. 
Web Sitesi tarafından kullanılan analitik çerez, Google LLC ("Google") tarafından sağlanan bir web analiz hizmeti olan Google Analytics'tir. Web Sitesi, kullanıcıyı tanımlama becerisini azaltan araçlar (IP adresinin bir kısmını maskeleme) kullanarak Google Analytics'i kullanır. Bu nedenle, söz konusu çerezler, kullanıcıların Web Sitesinde nasıl gezindiğini analiz etmek ve izlemek için (yalnızca istatistiksel amaçlarla) toplu bir şekilde bilgi toplamayla sınırlıdır. IP adresi anonimleştirme işlevi etkin olduğundan ve veriler toplu bir şekilde kullanıldığından kullanıcı izni gerekli değildir.

Verilerinin Google tarafından kullanılmasını istemeyen kullanıcılar, aşağıdaki adreslerde Google tarafından belirtilen şekilde tarayıcı eklentisini yükleyebilir: 

Bu eklenti yüklendiğinde bir web sitesinde çalışan Google Analytics JavaScript kodunun (ga.js ve dc.js), kullanıcının Web Sitesindeki faaliyetleriyle ilgili Google ile bilgi paylaşması önlenir. 
Sınırlı tanımlama olasılığına sahip Google analitik çerezler:
 
 
Çerez adı Kapsam Çerezde bulunan veriler Çerez son tarihi Gizlilik politikası bağlantısı (üçüncü taraf çerezler için)
Çerez adı_gat KapsamTalep sıklığını sınırlar Çerezde bulunan verilerZiyaret edilen sayfalar, IP adresi, kullanıcı kökeni gibi gezinme verileri Çerez son tarihi1 dakika Gizlilik politikası bağlantısı
Çerez adı_ga KapsamGoogle Analytics çerezi, web sitesinin kullanımıyla ilgili anonim istatistik verileri oluşturmak için benzersiz kimlik Çerezde bulunan verilerZiyaret edilen sayfalar, IP adresi, kullanıcı kökeni gibi gezinme verileri Çerez son tarihi2 yıl Gizlilik politikası bağlantısı
Çerez adı_gid KapsamGoogle Analytics çerezi, web sitesinin kullanımıyla ilgili anonim istatistik verileri oluşturmak için benzersiz kimlik Çerezde bulunan verilerZiyaret edilen sayfalar, IP adresi, kullanıcı kökeni gibi gezinme verileri Çerez son tarihi1 gün Gizlilik politikası bağlantısı
Çerez adı_gali KapsamGoogle Analytics çerezi, web sitesinin kullanımıyla ilgili anonim istatistik verileri oluşturmak için benzersiz kimlik Çerezde bulunan verilerZiyaret edilen sayfalar, IP adresi, kullanıcı kökeni gibi gezinme verileri Çerez son tarihiOturum
 
B) Profil oluşturma çerezleri 
Profil oluşturma çerezleri, kullanıcı profilleri oluşturmak için tasarlanır ve gezinme sırasında kullanıcı tarafından belirtilen tercihlere göre reklam mesajları göndermek için kullanılır. Bu çerezler, reklam mesajlarının gezinme sırasında kullanıcı tarafından belirtilen tercihlere göre kullanıcının terminaline gönderilmesine izin verir. Profil oluşturma çerezleri, Web Sitesinin düzgün çalışması için gerekli değildir, bu nedenle bu çerezlerin yüklenip yüklenmeyeceğine kullanıcılar karar verebilir. Bu amaçla kişisel verilerin işlenmesi için hukuki dayanak, aşağıdaki bağlantılar yoluyla her çerez için kullanıcı tarafından verilebilen veya geri alınabilen profil oluşturma çerezlerinin yüklenmesi için kullanıcı iznidir:
 
 
İzin verilmemesi, web sitesinde gezinmeyi etkilemez. Bu çerezler, Web Sitesinde gezinmeye başladığınızda görünen bilgi başlığındaki "Tümünü kabul et"e tıklayarak veya bilgi başlığındaki "Özelleştir" bölümüyle etkinleştirilebilir:
Yüklenmelerine izin vermek için Etkinleştir (Devre Dışı) öğesine tıklayın. Tersi şekilde yükleme izninizi geri almak için Devre Dışı Bırak (Etkin) öğesine tıklayın.
 
Aşağıdaki üçüncü taraf profil oluşturma çerezleri, web sitesi tarafından kullanılır veya kullanılabilir:
 
Çerez adı Kapsam Çerezde bulunan veriler Çerez son tarihi Gizlilik politikası bağlantısı (üçüncü taraf çerezler için)
Çerez adı_fbp KapsamÜçüncü taraf reklamcılardan gerçek zamanlı teklifler de dahil olmak üzere bir dizi reklam ürünü sağlamak için Facebook tarafından kullanılan çerezler. Çerezde bulunan verilerWeb sitesi işlevleri ve hizmetleri Çerez son tarihi3 ay Gizlilik politikası bağlantısı
Çerez adıfr KapsamKullanıcının tercihleriyle eşleşen reklam, öneri ve organizasyonların gösterilmesine izin veren, Facebook tarafından kullanılan çerez. Çerezde bulunan verilerKullanıcı ve tarayıcı kimliği, zaman damgası, çeşitli diğer veriler (şifreli Facebook ve Tarayıcı Kimliği) Çerez son tarihi3 ay Gizlilik politikası bağlantısı
Çerez adısb KapsamHesap kurtarma ve güvenliği tehlikeye atılmış hesapların belirlenmesi dahil, tarayıcıda güvenlik ve site bütünlüğü konularını tanımlayan, Facebook tarafından kullanılan çerez Çerezde bulunan verilerTarayıcı tanımlayıcısı ve zaman damgası Çerez son tarihi2 yıl Gizlilik politikası bağlantısı
Çerez adıc_user KapsamHesabı doğrulamak ve erişim tarihini kaydetmek için Facebook tarafından kullanılan çerez. Çerezde bulunan verilerKullanıcı kimliği (Facebook kimliği) Çerez son tarihi1 yıl Gizlilik politikası bağlantısı
Çerez adıxs KapsamHesabı doğrulamak ve erişim tarihini kaydetmek için Facebook tarafından kullanılan çerez. Çerezde bulunan verilerOturum kimliği, oluşturma tarihi, kimlik doğrulama değeri, güvenli oturum durumu, önbellek grup kimliği Çerez son tarihi1 yıl Gizlilik politikası bağlantısı
Çerez adıdatr KapsamHesap kurtarma ve güvenliği tehlikeye atılmış hesapların belirlenmesi dahil, tarayıcıda güvenlik ve site bütünlüğü konularını tanımlayan, Facebook tarafından kullanılan çerez Çerezde bulunan verilerTarayıcı tanımlayıcısı ve zaman damgası (Tarayıcı Kimliği) Çerez son tarihi2 yıl Gizlilik politikası bağlantısı
Çerez adıpl KapsamFacebook platformu üzerinde bir cihaz veya tarayıcıyla erişimi kaydetmek için Facebook tarafından kullanılan çerez Çerezde bulunan verilerE veya H Çerez son tarihi1 yıl Gizlilik politikası bağlantısı
Çerez adıact KapsamAnaliz ve araştırma için Facebook tarafından kullanılan çerez Çerezde bulunan verilerWeb sitesi işlevleri ve hizmetleri Çerez son tarihi1 yıl Gizlilik politikası bağlantısı
Çerez adıwd KapsamFacebook tarafından kullanılan çerez: Kullanıcıya, cihaz ekranına göre ideal deneyimi sunmak için kullanıcı ekranının en-boy oranını izleyen bir performans çerezidir. Çerezde bulunan verilerWeb sitesi işlevleri ve hizmetleri Çerez son tarihi7 gün Gizlilik politikası bağlantısı
Çerez adıspin KapsamÜçüncü taraf reklamcılardan gerçek zamanlı teklifler de dahil olmak üzere bir dizi reklam ürünü sağlamak için Facebook tarafından kullanılan çerezler. Çerezde bulunan verilerWeb sitesi işlevleri ve hizmetleri Çerez son tarihi1 yıl Gizlilik politikası bağlantısı
Çerez adılocale KapsamÜçüncü taraf reklamcılardan gerçek zamanlı teklifler de dahil olmak üzere bir dizi reklam ürünü sağlamak için Facebook tarafından kullanılan çerezler. Çerezde bulunan verilerWeb sitesi işlevleri ve hizmetleri Çerez son tarihi1 yıl Gizlilik politikası bağlantısı
Çerez adıpresence KapsamÜçüncü taraf reklamcılardan gerçek zamanlı teklifler de dahil olmak üzere bir dizi reklam ürünü sağlamak için Facebook tarafından kullanılan çerezler. Çerezde bulunan verilerWeb sitesi işlevleri ve hizmetleri Çerez son tarihi1 yıl
Çerez adı_gcl_au KapsamReklam kampanyası dönüşüm verilerini izlemek ve depolamak için kullanılan çerez (Google Ads) Çerezde bulunan verilerAlfasayısal Kimlik Çerez son tarihi3 ay Gizlilik politikası bağlantısı
Çerez adıIDE KapsamGoogle hizmetleri tarafından, reklamın etkinliğini ölçmek ve kullanıcıya hedefe yönelik reklamlar sunmak amacıyla, kullanıcının web sitesinde bir reklamcının reklamlarını görüntüledikten veya bunlara tıkladıktan sonraki eylemlerini kaydetmek ve bildirmek için kullanılan çerez Çerezde bulunan verilerAlfasayısal Kimlik Çerez son tarihi13 ay Gizlilik politikası bağlantısı
Çerez adı__Secure-3PSIDCC KapsamÖzelleştirme için kullanılan çerez. Özelleştirilmiş özellikler ve içerik sağlayarak kullanıcı deneyimini iyileştirir
(Google)
Çerezde bulunan verilerAlfasayısal Kimlik Çerez son tarihi2 yıl Gizlilik politikası bağlantısı
Çerez adıSIDCC KapsamKullanıcı kimliklerini doğrulamak, dolandırıcılık faaliyetini önlemek ve bir hizmetle etkileşimleri sırasında kullanıcıları korumak için güvenlik amaçlı kullanılan çerez
(Google)
Çerezde bulunan verilerAlfasayısal Kimlik Çerez son tarihi1 yıl Gizlilik politikası bağlantısı
Çerez adı__Secure-3PAPISID KapsamÖzelleştirme için kullanılan çerez. Özelleştirilmiş özellikler ve içerik sağlayarak kullanıcı deneyimini iyileştirir
(Google)
Çerezde bulunan verilerAlfasayısal Kimlik Çerez son tarihi2 yıl Gizlilik politikası bağlantısı
Çerez adı__Secure-3PSID KapsamÖzelleştirme için kullanılan çerez. Özelleştirilmiş özellikler ve içerik sağlayarak kullanıcı deneyimini iyileştirir
(Google)
Çerezde bulunan verilerAlfasayısal Kimlik Çerez son tarihi2 yıl Gizlilik politikası bağlantısı
Çerez adı__Secure-1PAPISID KapsamÖzelleştirme için kullanılan çerez. Özelleştirilmiş özellikler ve içerik sağlayarak kullanıcı deneyimini iyileştirir
(Google)
Çerezde bulunan verilerAlfasayısal Kimlik Çerez son tarihi1 yıl Gizlilik politikası bağlantısı
Çerez adıSAPISID KapsamÖzelleştirme için kullanılan çerez. Özelleştirilmiş özellikler ve içerik sağlayarak kullanıcı deneyimini iyileştirir
(Google)
Çerezde bulunan verilerAlfasayısal Kimlik Çerez son tarihi2 yıl Gizlilik politikası bağlantısı
Çerez adıSSID KapsamÖzelleştirme için kullanılan çerez. Özelleştirilmiş özellikler ve içerik sağlayarak kullanıcı deneyimini iyileştirir
(Google)
Çerezde bulunan verilerAlfasayısal Kimlik Çerez son tarihi2 yıl Gizlilik politikası bağlantısı
Çerez adıHSID KapsamKullanıcı kimliklerini doğrulamak, dolandırıcılık faaliyetini önlemek ve bir hizmetle etkileşimleri sırasında kullanıcıları korumak için güvenlik amaçlı kullanılan çerez
(Google)
Çerezde bulunan verilerAlfasayısal Kimlik Çerez son tarihi2 yıl Gizlilik politikası bağlantısı
Çerez adıAPISID KapsamKullanıcı kimliklerini doğrulamak, dolandırıcılık faaliyetini önlemek ve bir hizmetle etkileşimleri sırasında kullanıcıları korumak için güvenlik amaçlı kullanılan çerez
(Google)
Çerezde bulunan verilerAlfasayısal Kimlik Çerez son tarihi2 yıl Gizlilik politikası bağlantısı
Çerez adıSID KapsamKullanıcı kimliklerini doğrulamak, dolandırıcılık faaliyetini önlemek ve bir hizmetle etkileşimleri sırasında kullanıcıları korumak için güvenlik amaçlı kullanılan çerez
(Google)
Çerezde bulunan verilerAlfasayısal Kimlik Çerez son tarihi2 yıl Gizlilik politikası bağlantısı
Çerez adı__Secure-1PSID Özelleştirme için kullanılan çerez. Özelleştirilmiş özellikler ve içerik sağlayarak kullanıcı deneyimini iyileştirir
(Google)
Çerezde bulunan verilerAlfasayısal Kimlik Çerez son tarihi1 yıl Gizlilik politikası bağlantısı
Çerez adıNID KapsamÖzelleştirme için kullanılan çerez. Özelleştirilmiş özellikler ve içerik sağlayarak kullanıcı deneyimini iyileştirir
(Google)
Çerezde bulunan verilerAlfasayısal Kimlik Çerez son tarihi6 ay Gizlilik politikası bağlantısı
Çerez adıDV KapsamGoogle hizmetlerinin kullanımı için izin durumunu kaydetmek amacıyla kullanılan çerez
(Google)
Çerezde bulunan verilerAlfasayısal Kimlik Çerez son tarihi1 yıl Gizlilik politikası bağlantısı
Çerez adı1P_JAR KapsamÖzelleştirme için kullanılan çerez. Özelleştirilmiş özellikler ve içerik sağlayarak kullanıcı deneyimini iyileştirir
(Google)
Çerezde bulunan verilerAlfasayısal Kimlik Çerez son tarihi1 yıl
Çerez adı_rdt_uuid KapsamCookie used for remarketing activities on Reddit
(Reddit.com)
Çerezde bulunan verilerAlfasayısal Kimlik Çerez son tarihi3 ay
Çerez adı__aypstp KapsamReddit'teki faaliyetleri yeniden pazarlamak için kullanılan çerez
(Reddit.com)
Çerezde bulunan verilerAlfasayısal Kimlik Çerez son tarihiOturum
Çerez adı__ayscnt KapsamYouKu tarafından kullanıcının ziyareti ve web sitesi kullanımı hakkında bilgiler toplamak, tanımlamak ve depolamak veya kullanıcının ilgisini çekebilecek ve reklam seçimlerini optimize edebilecek bilgileri veya özellikleri göstermek için kullanılan çerezler
(YouKu.com)
Çerezde bulunan verilerAlfasayısal Kimlik Çerez son tarihiOturum
Çerez adı__arpvid KapsamYouKu tarafından kullanıcının ziyareti ve web sitesi kullanımı hakkında bilgiler toplamak, tanımlamak ve depolamak veya kullanıcının ilgisini çekebilecek ve reklam seçimlerini optimize edebilecek bilgileri veya özellikleri göstermek için kullanılan çerezler
(YouKu.com)
Çerezde bulunan verilerAlfasayısal Kimlik Çerez son tarihiOturum Gizlilik politikası bağlantısı
Çerez adı__ayft YouKu tarafından kullanıcının ziyareti ve web sitesi kullanımı hakkında bilgiler toplamak, tanımlamak ve depolamak veya kullanıcının ilgisini çekebilecek ve reklam seçimlerini optimize edebilecek bilgileri veya özellikleri göstermek için kullanılan çerezler
(YouKu.com)
Çerezde bulunan verilerAlfasayısal Kimlik Oturum Gizlilik politikası bağlantısı
Çerez adıTfstk KapsamCookie used by YouKu to collect, identify and store information about the visit and website use by the user, or show information or features that may be of interest to the user and optimise their advertising choices
(YouKu.com)
Çerezde bulunan verilerAlfasayısal Kimlik Çerez son tarihi3 ay Gizlilik politikası bağlantısı
Çerez adıL KapsamYouKu tarafından kullanıcının ziyareti ve web sitesi kullanımı hakkında bilgiler toplamak, tanımlamak ve depolamak veya kullanıcının ilgisini çekebilecek ve reklam seçimlerini optimize edebilecek bilgileri veya özellikleri göstermek için kullanılan çerezler
(YouKu.com)
Çerezde bulunan verilerAlfasayısal Kimlik Çerez son tarihi3 ay Gizlilik politikası bağlantısı
Çerez adıIsg KapsamYouKu tarafından kullanıcının ziyareti ve web sitesi kullanımı hakkında bilgiler toplamak, tanımlamak ve depolamak veya kullanıcının ilgisini çekebilecek ve reklam seçimlerini optimize edebilecek bilgileri veya özellikleri göstermek için kullanılan çerezler
(YouKu.com)
Çerezde bulunan verilerAlfasayısal Kimlik Çerez son tarihi3 ay Gizlilik politikası bağlantısı
Çerez adı__ayspstp KapsamYouKu tarafından kullanıcının ziyareti ve web sitesi kullanımı hakkında bilgiler toplamak, tanımlamak ve depolamak veya kullanıcının ilgisini çekebilecek ve reklam seçimlerini optimize edebilecek bilgileri veya özellikleri göstermek için kullanılan çerezler
(YouKu.com)
Çerezde bulunan verilerAlfasayısal Kimlik Çerez son tarihi2 gün Gizlilik politikası bağlantısı
Çerez adı__aysid KapsamYouKu tarafından kullanıcının ziyareti ve web sitesi kullanımı hakkında bilgiler toplamak, tanımlamak ve depolamak veya kullanıcının ilgisini çekebilecek ve reklam seçimlerini optimize edebilecek bilgileri veya özellikleri göstermek için kullanılan çerezler
(YouKu.com)
Çerezde bulunan verilerAlfasayısal Kimlik Çerez son tarihi2 gün Gizlilik politikası bağlantısı
Çerez adıCna KapsamYouKu tarafından kullanıcının ziyareti ve web sitesi kullanımı hakkında bilgiler toplamak, tanımlamak ve depolamak veya kullanıcının ilgisini çekebilecek ve reklam seçimlerini optimize edebilecek bilgileri veya özellikleri göstermek için kullanılan çerezler
(YouKu.com)
Çerezde bulunan verilerAlfasayısal Kimlik Çerez son tarihi1 yıl Gizlilik politikası bağlantısı
Çerez adıxlly_s KapsamYouKu tarafından kullanıcının ziyareti ve web sitesi kullanımı hakkında bilgiler toplamak, tanımlamak ve depolamak veya kullanıcının ilgisini çekebilecek ve reklam seçimlerini optimize edebilecek bilgileri veya özellikleri göstermek için kullanılan çerezler
(YouKu.com)
Çerezde bulunan verilerAlfasayısal Kimlik Çerez son tarihi1 gün Gizlilik politikası bağlantısı
Çerez adı__ysuid KapsamYouKu tarafından kullanıcının ziyareti ve web sitesi kullanımı hakkında bilgiler toplamak, tanımlamak ve depolamak veya kullanıcının ilgisini çekebilecek ve reklam seçimlerini optimize edebilecek bilgileri veya özellikleri göstermek için kullanılan çerezler
(YouKu.com)
Çerezde bulunan verilerAlfasayısal Kimlik Çerez son tarihi1 yıl Gizlilik politikası bağlantısı
 
2.    Çerezleri devre dışı bırakma
Tüm modern tarayıcılar, kullanıcıların terminallerinde çerezlerine yüklenmesi engelleme ve yüklenmiş olanları silme kararı vermesine olanak tanır. Lütfen teknik veya gezinme çerezlerini kaldırmanın, web sitesinde gezinmenizi zor veya imkansız hale getirebileceğini unutmayın.

En modern tarayıcılarda çerezlerin yüklenmesini devre dışı bırakma ayrıntılarını aşağıda bulabilirsiniz:
 
Yukarıdakilere tabi olarak kullanıcılar Your Online Choices hizmetini de kullanılabilir. Bu hizmet, birçok reklam aracının yönetilmesi için izleme tercihlerine izin verir. 
Bu web sitesinde verilerinizin işlenmesi hakkında daha fazla bilgi ve Düzenlemeler kapsamındaki haklarınızı kullanmak için lütfen Web Sitesi Gizlilik Politikası'nı okuyun.
 
3.    Sosyal medya düğmeleri ve pencere öğeleri
https://www.bremboparts.com sitesinde gezinmenin sonucunda toplanan ve işlenen kişisel veriler, hizmetin sunulduğu tüm süre boyunca saklanır ve sonrasında derhal silinir. Web Sitesi aracılığıyla yüklenen teknik ve analitik çerezler geçicidir ve bu bilgilerde belirtilen son tarihe kadar otomatik olarak silinir.

Sosyal medya düğmeleri, sosyal medya platformlarıyla tek tıkla etkileşime girmenizi sağlayan sosyal medya sitelerinin (ör. Facebook, Twitter, Linkedin, YouTube vb.) simgelerini gösteren, sitedeki "düğmeler"dir. Bu sitedeki sosyal medya düğmeleri, gösterilen sosyal medya sitelerindeki Brembo hesaplarına yönlendiren bağlantılardır. Ancak bu düğmeler kullanıldığında web sitesine hiçbir üçüncü taraf çerez yüklenmez.

Aşağıdaki bağlantılar, düğmelerin yönlendirdiği sosyal medya platformları tarafından verilerin yönetimiyle ilgili gizlilik bilgilerini görüntülemek isteyen kullanıcılar için verilmiştir:
 
Daha fazla bilgi için okuyun gizlilik politikasını okuyun
 
Gizlilik Politikası">