Support

Gizlilik politikası

www.bremboparts.com web sitesinin Gizlilik Politikası
Değerli Kullanıcımız, bu sayfada, web sitemizde kişisel verilerinizi nasıl yönettiğimize dair bilgiler vereceğiz.
Bu bilgileri yalnızca Regülasyon (EU) 2016/679 veya “Regülasyon”da belirlenen yasal veri koruma yükümlülüklerine uygunluk sağlamak için değil, aynı zamanda kişisel verilerin korunması, şirketimizin faaliyetlerinin temel değerlerinden biri olduğu için ve web sitemizde gezindiğinizde gizliliğinizi korumak ve verilerinizin kullanım biçimini kontrol altında tutmak üzere ihtiyaç duyabileceğiniz tüm bilgileri sağlamak amacıyla sunuyoruz.
 
Veri Sorumlusu ve Veri Koruma Görevlisi
Kişisel verilerin işlenmesinden sorumlu olan, diğer bir deyişle veri işleme yöntemleri ve amaçlarıyla ilgili kararlara ilişkin sorumluluğu üstlenen taraf olan Veri Sorumlusu, yasal adresi Brembo 25, Curno, 24035 (BG) olan Brembo SpA’dır (bundan böyle “Brembo” olarak anılacaktır). Veri Sorumlusuna privacy.italy@brembo.it e-posta adresi veya +39 035.6052111 nolu telefondan ulaşılabilir.
 
Veri Koruma Görevlisi, regülasyona uygunluğu izlemek üzere görevlendirilen kişidir ve bu kişiye privacy.italy@brembo.it e-posta adresinden veya Veri Sorumlusunun posta adresinden ulaşılabilir (‘Veri Koruma Görevlisinin dikkatine’ ibaresiyle).
 
Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin bilgiler
Siz bu web sitesine göz atarken veya bu web sitesindeki hizmetleri kullanırken, yürürlükteki yasalar ve aşağıdaki bilgilere uygun olarak, kimliği belirlenmiş veya belirlenebilen gerçek kişilerle ilgili olan aşağıdaki verileri toplayabilir ve işleyebiliriz.
 
1. Form, bülten ve e-posta
 
1.1 Toplanan kişisel veriler
- Ad ve soyad, kullanıcı adları ve şifreler, ikamet ettiğiniz ülke ve diğer bilgiler (cadde adresi, ilçe/şehir, posta kodu, bölge, istihdam, özel şahıs veya işletme profili türü, cinsiyet, yaş, araç gibi);
- E-posta adresi;
 
1.2 Verilerin işlenme amaçları
A) Hesap kaydı (örneğin özel alanlara kaydolmak ve erişmek istediğinizde) ve talep ettiğiniz hizmetleri kullanmanız için (ürünlerimiz ile ilgili destek sağlamak üzere taleplerinize yanıt vermek için);
B) Taleplerinize yanıt vermek için (örneğin Brembo Expert ve Brembo ürünleri ile ilgili bilgi talep etmek üzere web sitesinde belirtilen Brembo adreslerine gönderdiğiniz anlık e-posta mesajları, belirli web seminerlerine kayıt olmak için doldurulan formlar vb.), burada kullanılan e-posta adresi gizli tutulur;
C) Size Brembo ürünleriyle ilgili bültenler ve ticari/promosyon içerikli bilgiler içeren e-posta mesajları ile pazar araştırması ve müşteri memnuniyeti anketlerine katılımınıza ilişkin talepler göndermek.
 
1.3 Verilerin sağlanmasının zorunlu veya isteğe bağlı olduğu durumlar
Talebinizi karşılamamız için, web sitesinde bulunan formlarda yıldız işareti ile gösterilen bilgilerin sağlanması gerekmektedir. Bu bilgilerin sağlanmaması veya eksik olması durumunda talep ettiğiniz hizmeti sağlamamız mümkün olmayacaktır. Özel alanlarda talep edilen diğer bilgilerin (profiliniz ile ilgili bilgiler) sağlanması isteğe bağlıdır ve ilgili bilgileri sağlamama tercihiniz hizmetlerin sunulmasını etkilemeyecektir.  
Belirtilen bilgilerin alınabilmesi için, web sitesindeki “bilgi talebi” formunda bulunan ikamet edilen ülke alanı doldurulmalıdır.
Bu bilgiler, A) ve B) durumlarında talebinizin karşılanması için gereklidir. Bu bilgilerin sağlanmaması veya eksik olması durumunda talep ettiğiniz hizmeti sağlamamız mümkün olmayacaktır.
C) durumunda size Brembo ürünleri ile ilgili promosyon içerikli mesajlar gönderebilmemiz için bu bilgiler isteğe bağlıdır. 
Bu bilgileri sağlamama tercihiniz yalnızca promosyon içerikli materyalleri alamamanıza neden olacak, web sitesinde gezinmenizi veya özel alanlara erişmenizi etkilemeyecektir.
 
1.4 Verileri işleme yöntemi ve verilerin işlendiği yer
Bu web sitesinin web hizmetleriyle ilgili işlemler Avrupa’da yapılmaktadır.
Veri sahiplerinin kişisel verileri ağırlıklı olarak, yasal (belirtilen yasal zemin uyarınca), adil, orantılı ve şeffaf bir şekilde, otomatik sistemlerle e yalnızca belirtilen amaçlar için gerekli düzeyde işlenecektir. Veri kaybını ve verilerin yasa dışı, yanlış veya yetkisiz kullanımını önlemek için özel güvenlik önlemleri uygulanmaktadır.
 
1.5 Verilerin işlenmesine ilişkin yasal zemin
Taleplerinizin ve hesap kayıtlarının yönetilmesiyle ilgili amaçlar açısından, talebinize yanıt olarak sözleşme öncesi faaliyetlerin uygulanması ve bir sözleşmenin şartlarının belirlenmesi için kişisel verilerinizin işlenmesi gerekmektedir.
Promosyon içerikli mesajların gönderilmesiyle ilgili amaçlar açısından, kişisel verileriniz yalnızca, talep formu işlenirken promosyon içerikli mesajlar almayı talep ettiğinizde sağlanan ilgili veri işleme işlemiyle ilgili açık bir izin vermeniz durumunda (bu izni dilediğiniz zaman iptal edebilirsiniz) işlenecektir.
 
1.6 Veri alıcısı
Kişisel verileriniz, bahsi geçen veri işleme faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin yetki sahibi olan Brembo personeli ve web sitesinin teknik yönetimi ve sunucu hizmetleri gibi hizmetler sunan, Brembo adına veri işleyici olarak görev yapan Brembo tedarikçileri tarafından işlenecektir. Yukarıda bahsi geçen taraflar, verilerin işlenmesine ilişkin tüm faaliyetleri Brembo’nun talimatları doğrultusunda yürütecektir.  
Tüm veri işleyicileri içeren güncel veri işleyici listesi, yukarıda verilen adresler kullanılmak suretiyle Brembo’dan yazılı olarak talep edilebilir.
 
1.7 Verilerin saklanma süresi
Belirtilen amaçların gözetilmesi için kati suretle gerekli olan süreler ve kişisel verilerin saklanmasına ilişkin yasalarla belirlenen süreler/sınırlamalar uyarınca. Verilerin pazarlama amacıyla işlendiği durumlarda kişisel verileriniz, onayınızı geri çekene kadar ve yasaların veya verilerin korunmasına ilişkin denetleyici kurumların özel direktiflerinin izin verdiği maksimum sınırları aşmayan süreler boyunca saklanacaktır.
 
2. Gezinme
 
2.1 Toplanan kişisel veriler
IP adresi ve gezinme verileri;
 
2.2 Verilerin işlenme amaçları
Web sitesinde gezinme. Bu web sitesinin işletilmesi ve bakımında kullanılan dijital sistemler ve yazılımlar, normal işlevlerinin bir parçası olarak belirli kişisel veri türlerini almaktadır ve bu verilerin iletilmesi, internet iletişim protokollerinin kullanımında gizlidir. Bu bilgiler, kimliği belirlenebilen veri sahipleriyle ilişkilendirme amacıyla toplanmıyor olsa da, bu bilgilerin doğası ve türü nedeniyle, üçüncü tarafların sahip olduğu verilerle, kişilerin kimliklerinin belirlenmesi amacıyla işlenebilir ve bu verilerle ilişkilendirilebilir.
Bu veri kategorisi, web sitesine bağlanan kullanıcıların bilgisayarlarının kimliklerini belirleyen IP adresleri ve alan adlarını içermektedir. Sitenin işlevselliğinin izlenmesi için, sitenin kullanımıyla ilgili anonim hale getirilmiş istatistiksel bilgiler elde etmek amacıyla göz atma verileri kullanılır;
Çerez politikasında açıklandığı şekilde, web sitesinin ve diğer çerezlerin işlevselliğini artırmak için kullanılan teknik çerezler/oturum çerezlerinin kullanımına ilişkin okumanızı önerdiğimiz bilgilere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
 
2.3 Verilerin sağlanmasının zorunlu veya isteğe bağlı olduğu durumlar
Web sitesinde gezinmeniz ve web sitesinin farklı işlevlerine erişebilmeniz için gereklidir.
 
2.4 Verileri işleme yöntemi ve verilerin işlendiği yer
Bu web sitesinin web hizmetleriyle ilgili işlemler Avrupa’da yapılmaktadır.
Veri sahiplerinin kişisel verileri ağırlıklı olarak, yasal (belirtilen yasal zemin uyarınca), adil, orantılı ve şeffaf bir şekilde, otomatik sistemlerle e yalnızca belirtilen amaçlar için gerekli düzeyde işlenecektir. Veri kaybını ve verilerin yasa dışı, yanlış veya yetkisiz kullanımını önlemek için özel güvenlik önlemleri uygulanmaktadır.
 
2.5 Verilerin işlenmesine ilişkin yasal zemin 
Verileriniz, web sitesini ziyaret etmeniz ve mevcut işlevlere erişmeniz için gerekli olan araçların sağlanması amacıyla işlenmektedir.
 
2.6 Veri alıcısı
Kişisel verileriniz, bahsi geçen veri işleme faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin yetki sahibi olan Brembo personeli ve web sitesinin teknik yönetimi ve sunucu hizmetleri gibi hizmetler sunan, Brembo adına veri işleyici olarak görev yapan Brembo tedarikçileri tarafından işlenecektir. Yukarıda bahsi geçen taraflar, verilerin işlenmesine ilişkin tüm faaliyetleri Brembo’nun talimatları doğrultusunda yürütecektir.  
Tüm veri işleyicileri içeren güncel veri işleyici listesi, yukarıda verilen adresler kullanılmak suretiyle Brembo’dan yazılı olarak talep edilebilir.
 
2.7 Verilerin saklanma süresi
Oturum süresi ve web sitesinin kullanıldığı süre boyunca.
Brembo ayrıca web sitesinde, araçların özellikleri ve teknik özelliklerinin tanımlanmasında kullanılan bir hizmet (araçta bulunan fren pedalları/balataları ve fren diskleri/tamburları vb.) ve belirli araçlarda kullanılabilen ilgili Brembo ürünleri ile ilgili bir hizmet içerir. Bu hizmetin kullanılabilmesi için aracın plaka numarası gereklidir. Bu bilgiler Brembo tarafından saklanmayacak veya farklı bir analize tabi tutulmayacak ve gerçek kişilerin kimliklerinin tespit edilmesi için araç ruhsat bilgileriyle ilişkilendirilmeyecektir.
 
Veri sahibinin hakları
Bu haklara ilişkin istisnalar hariç olmak üzere, kişisel verilerinize erişme (erişim hakkı); uygun durumlarda dijital kişisel verilerinizi yapılandırılmış, yaygın biçimde kullanılan ve makine tarafından okunur formalarda alma (veri taşınırlığı hakkı); kişisel verilerinizin düzeltilmesini, güncellenmesini veya değiştirilmesini talep etme (düzeltme hakkı); ve kişisel verilerinizin silinmesini isteme (silme hakkı) haklarına sahipsiniz. Veri silme taleplerinin, yürürlükteki yasalar ve düzenlemeler uyarınca yasalara ve belge koruma kanunlarına bağlı olduğunu hatırlatmak isteriz. 
Kişisel verilerinizin işlenmesinin onayınıza bağlı olduğu durumlarda ilgili onayı dilediğiniz zaman iptal edebilirsiniz (onayı iptal etme hakkı). Dilediğiniz zaman promosyon/ticari içerikli materyalleri almamaya karar verebilir ve kişisel verilerinizin pazarlama amacıyla işlenmesine itiraz edebilirsiniz (itiraz hakkı).  Ayrıca kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin kısıtlamalar getirilmesini de talep edebilirsiniz (verilerin işlenmesini kısıtlama hakkı).
Yukarıda bahsi geçen hakları dilediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Haklarınızı kullanabilmek için, “Veri Koruma Görevlisi dikkatine” başlığı ile privacy.italy@brembo.it adresine e-posta gönderebilir veya Brembo S.p.A., Via Brembo 25, 24035 Curno (BG) posta adresine yazabilirsiniz. Bizimle iletişime geçerken, talebinizi doğru şekilde yönetebilmemiz için adınızı, e-posta adresinizi, posta adresinizi ve/veya telefon numaranızı belirtmeyi lütfen unutmayın. 
Yaşadığınız veya ihlalin gerçekleştiğini düşündüğünüz AB ülkesindeki ulusal veri koruma denetleme kuruluşu ile iletişime geçerek, kişisel verilerinizin işlenme yöntemlerine ilişkin şikayetlerinizi sunma hakkına sahipsiniz (İtalya için www.garanteprivacy.it).
 
Revizyonlar
Bu bilgilendirici bildirim üzerinde değişiklikler yapılabilir. Bu tür değişikliklere ilişkin bildirimler web sitesi üzerinden yayınlanacaktır. 
Son revizyon tarihi –  Mayıs 2022