It's possible that some of this content has been automatically translated.

Destek

Gizlilik Politikası

Web sitesinin Gizlilik Politikası www.bremboparts.com
Sayın Kullanıcı, bu sayfa, web sitemiz aracılığıyla kişisel verilerinizi nasıl yönettiğimiz hakkında bilgi sağlayacaktır.
Bu bilgileri yalnızca (AB) 2016/679 sayılı Yönetmelik veya "Yönetmelik" ile belirlenen yasal veri koruma yükümlülüklerine uymak için değil, aynı zamanda kişisel verilerin korunmasının şirket faaliyetlerimizin temel bir değeri olduğuna inandığımız için ve web sitemizde gezinirken gizliliğinizi korumak ve verilerinizin kullanımını kontrol etmek için ihtiyaç duyabileceğiniz tüm bilgileri size sağlamak istiyoruz.

Veri Sorumlusu ve Veri Koruma Görevlisi
Kişisel verilerin işlenmesinden sorumlu Veri Denetleyicisi, diğer bir deyişle işleme yöntemleri ve amaçlarına ilişkin kararların sorumluluğunu üstlenen taraf, yasal merkezi Amsterdam, Hollanda'da bulunan ve iş ve şirket adresi Bergamo'da bulunan, via Stezzano 87 – 24126 (BG), İtalya'da bulunan Brembo N.V.'dir (bundan böyle "Brembo" olarak anılacaktır). Veri Sorumlusu ile privacy@brembo.com e-posta adresine yazarak veya +39 035.6052111 numaralı telefonu arayarak iletişime geçilebilir.

Veri Koruma Görevlisi, yönetmeliğe uyumu izlemek için atanan kişidir ve privacy@brembo.com e-posta adresine veya Veri Sorumlusunun fiziksel adresine ('Veri Koruma Görevlisinin dikkatine' ibaresi ile) yazılarak iletişime geçilebilir.

Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin bilgiler
Bu web sitesini ziyaret ettiğinizde veya göz attığınızda veya burada sunulan hizmetleri kullandığınızda, yürürlükteki mevzuata ve aşağıda belirtilen şartlara uygun olarak kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilerle ilgili aşağıdaki verileri toplayabilir ve işleyebiliriz.

1. Form, bülten ve e-posta

1.1 Toplanan kişisel veriler
- Ad ve soyad, kullanıcı adı ve şifre, ülke ve ek veriler (adres, kasaba/şehir, posta kodu, il, işletme türü, özel bireysel/kurumsal profil türü, araç gibi);
- E-posta adresi;
- Kullanıcının kısıtlı erişim alanında Google veya Microsoft aracılığıyla oturum açması durumunda Google veya Microsoft hesapları aracılığıyla kimlik doğrulama için gerekli veriler. Google ve Microsoft'un bağımsız veri denetleyicileri olarak çalıştığını unutmayın, bu nedenle kullanıcıların oturum açmadan önce aşağıdaki bağlantılardan erişilebilen ilgili gizlilik politikalarını görüntülemeleri önerilir: 

1.2 İşlemenin amacı
A) Hesap kaydı (örneğin, ayrılmış alana kaydolduğunuzda ve eriştiğinizde) ve talep ettiğiniz hizmetleri kullanmanıza izin vermek (ürünlerimizle ilgili destek taleplerinize yanıt vermek veya çevrimiçi etkinliklere ve web seminerlerine katılmanıza izin vermek için);
B) Taleplerinize yanıt vermek (örneğin, Brembo Expert ve Brembo ürünleri hakkında bilgi talep etmek için web sitesinde belirtilen Brembo adreslerine kendiliğinden gönderdiğiniz e-posta mesajları, belirli web seminerlerine kaydolmak için doldurduğunuz formlar vb.), kullanılan e-posta adresinin daha sonra elde edilmesinin zımni olduğu durumlarda;
C) Size Brembo ürünleriyle ilgili haber bültenleri ve ticari/tanıtım bilgileri içeren e-posta mesajları göndermek ve pazar araştırmalarına ve müşteri memnuniyeti anketlerine katılımınıza yönelik talepler göndermek.

1.3 Verilerin sağlanmasının zorunlu mu yoksa fakültatif mi olduğu
Web sitesinde bulunan formlarda yıldız işaretiyle belirtilen bilgilerin sağlanması, talebinizi yerine getirebilmemiz için gereklidir. Bu bilgilerin sağlanmaması veya eksik olması durumunda, talep edilen hizmeti size sunmamız mümkün olmayacaktır. Ayrılmış alanda (profilinizle ilgili) talep edilen diğer bilgilerin sağlanması isteğe bağlıdır ve söz konusu bilgileri vermeme seçiminizin herhangi bir hizmetin sunulması üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır.  
İkamet edilen ülke alanı, söz konusu bilgilerin alınabilmesi için web sitesindeki "bilgi talebi" formunda derlenmelidir.
A) ve B) durumlarında talebinizi yerine getirmek için gereklidir. Bu bilgilerin verilmemesi veya eksik olması durumunda talep edilen hizmetin sunulması mümkün olmayacaktır.
Size Brembo ürünleriyle ilgili promosyon mesajları gönderebilmemiz için C) durumunda isteğe bağlıdır. 
Bu bilgileri vermeme seçiminiz yalnızca promosyon materyali almanızı engelleyecek ve web sitesine göz atma veya ayrılmış alana erişme yeteneğiniz üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır.

1.4 İşleme yöntemi ve yeri
Bu web sitesinin web servisleri ile ilgili süreçler Avrupa'da bulunmaktadır.
Kişisel verileriniz ağırlıklı olarak veri sahibiyle ilgili olarak yasal (belirtilen yasal dayanağa uygun olarak), adil, orantılı ve şeffaf bir şekilde ve yalnızca belirtilen amaçlar için gerekli olduğu ölçüde işlenen otomatik sistemlerle işlenecektir. Veri kaybını ve verilerin yasa dışı, yanlış veya yetkisiz kullanımını önlemek için özel güvenlik önlemleri uygulanmaktadır.

1.5 Veri işlemenin yasal dayanağı
Taleplerinizin yönetimi ve hesap kaydı ile ilgili amaçlarla ilgili olarak, kişisel verilerinizin işlenmesi, talebinize yanıt olarak sözleşme öncesi faaliyetlerin uygulanması ve bir sözleşmenin şart koşulması için gereklidir.
Promosyon mesajlarının gönderilmesiyle ilgili amaçlarla ilgili olarak, kişisel verileriniz yalnızca, talep formunu derlerken özellikle promosyon mesajları almayı talep ederek sağlanan söz konusu işleme için açık rızanızı verdiyseniz (istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz) işlenecektir.

1.6 Verilerin alıcısı
Kişisel verileriniz, söz konusu işleme faaliyetlerini yürütmeye yetkili Brembo personeli ve veri işleyicileri olarak web sitesinin teknik yönetimi ve barındırma hizmetleri gibi hizmetleri sunan Brembo tedarikçileri tarafından işlenecektir. Yukarıda belirtilen taraflar, Brembo tarafından talimat verildiği şekilde veri işleme ile ilgili tüm faaliyetleri yürütecektir.  
Veri işleyenlerin tam ve güncel listesi, yukarıda verilen adreslerden herhangi birine yazılarak Brembo'dan talep edilebilir.

1.7 Veri saklama süresi
Belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için kesinlikle gerekli olan süre boyunca ve kişisel verilerin korunması için kanunla belirtilen sürelere/sınırlamalara uygun olarak. Pazarlama amacıyla veri işlenmesi durumunda, kişisel verileriniz, yasaların izin verdiği veya veri koruma denetleme makamlarının belirli direktifleri tarafından dayatılan maksimum sınırları aşmayan bir süre boyunca onayınız geri çekilene kadar saklanacaktır.

2. Navigasyon

2.1 Toplanan kişisel veriler
IP adresi ve gezinme verileri;

2.2 İşlemenin amacı
Web sitesinde gezinme. Bu web sitesinin işletilmesi ve bakımında kullanılan dijital sistemler ve yazılım rutinleri, normal işlevlerinin bir parçası olarak belirli türde kişisel veriler elde eder ve bu verilerin iletimi, internet iletişim protokollerinin kullanımında örtüktür. Bu bilgiler, tanımlanabilir veri sahipleriyle ilişkilendirilmek amacıyla toplanmamakla birlikte, bu bilgilerin niteliği ve türü nedeniyle, kullanıcıları tanımlamak için üçüncü tarafların mülkiyetinde bulunan verilerle işlenebilir ve ilişkilendirilebilir.
Bu veri kategorisi, web sitesine bağlanan kullanıcıların bilgisayarlarını tanımlayan IP adreslerini ve alan adlarını içerir. Tarama verileri, sitenin işlevselliğini izlemek için sitenin kullanımıyla ilgili anonimleştirilmiş istatistiksel bilgiler elde etmek için kullanılır;
Web sitesinin işlevselliğini geliştirmek için teknik/oturum çerezlerinin ve diğer çerezlerin, okumanızı tavsiye ettiğimiz ve aşağıdaki bağlantıdan erişebileceğiniz çerez politikasında açıklandığı şekilde yüklenmesi.

2.3 Verilerin sağlanmasının zorunlu mu yoksa zorunlu mu olduğu
Web sitesinde gezinmek ve web sitesinin çeşitli işlevlerine erişmek için gereklidir.

2.4 İşleme yöntemi ve yeri
Bu web sitesinin web servisleri ile ilgili süreçler Avrupa'da bulunmaktadır.
Kişisel verileriniz ağırlıklı olarak veri sahibiyle ilgili olarak yasal (belirtilen yasal dayanağa uygun olarak), adil, orantılı ve şeffaf bir şekilde ve yalnızca belirtilen amaçlar için gerekli olduğu ölçüde işlenen otomatik sistemlerle işlenecektir. Veri kaybını ve verilerin hukuka aykırı, yanlış veya yetkisiz kullanımını önlemek için özel güvenlik önlemleri uygulanmaktadır.

2.5 Veri işlemenin yasal dayanağı
Verileriniz, web sitesini ziyaret etmeniz ve mevcut işlevlere erişmeniz için gereken araçları size sağlamak için işlenir.

2.6 Verilerin alıcısı
Kişisel verileriniz, söz konusu işleme faaliyetlerini yürütmeye yetkili Brembo personeli ve veri işleyicileri olarak web sitesinin teknik yönetimi ve barındırma hizmetleri gibi hizmetleri sunan Brembo tedarikçileri tarafından işlenecektir. Yukarıda belirtilen taraflar, Brembo tarafından talimat verildiği şekilde veri işleme ile ilgili tüm faaliyetleri yürütecektir.  
Veri işleyenlerin tam ve güncel listesi, yukarıda verilen adreslerden herhangi birine yazılarak Brembo'dan talep edilebilir.

2.7 Veri saklama süresi
Oturum süresi ve web sitesinin kullanıldığı süre boyunca

Brembo ayrıca, araçların (araca takılan fren balataları/pabuçları ve fren diskleri/kampanaları vb.) ve belirli bir araçta kullanılabilen ilgili Brembo ürünlerinin özelliklerinin ve teknik özelliklerinin tanımlanması için bir web sitesi hizmeti de içerir. Bu hizmeti kullanmak için aracın plaka numarası gereklidir. Bu bilgiler Brembo tarafından saklanmayacak veya daha fazla analize tabi tutulmayacak ve gerçek kişileri tanımlamak için araç tescil bilgileriyle ilişkilendirilmeyecektir.

Veri sahibinin hakları
Kişisel verilerinize erişim sağlama hakkına sahipsiniz (erişim hakkı); dijital kişisel verilerinizi yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir formatta elde etmek ve söz konusu verileri uygun olduğunda başka bir denetleyiciye iletmek (veri taşınabilirliği hakkı); kişisel verilerinizin düzeltilmesini, güncellenmesini veya değiştirilmesini talep etme (düzeltme hakkı); ve bu haklara ilişkin istisnaların geçerli olduğu durumlar dışında, kişisel verilerinizin iptalini (silme hakkı) elde etmek için. Veri silme taleplerinin, yasa ve yönetmeliklerle yürürlükte olan yasal ve belge koruma yasalarına tabi olduğunu size bildirmek isteriz. 
Kişisel verilerinizin işlenmesinin sizin onayınıza tabi olduğu durumlarda, söz konusu onayı, uygun olduğu durumlarda, istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz (onayın geri çekilmesi hakkı). Herhangi bir zamanda, artık daha fazla promosyon/ticari materyal almak istemediğinize karar verebilir ve kişisel verilerinizin pazarlama amacıyla işlenmesine itiraz edebilirsiniz (itiraz hakkı).  Ayrıca kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını da talep edebilirsiniz (işlemeyi kısıtlama hakkı).
Yukarıda belirtilen haklardan herhangi birini, Veri Koruma Görevlisinin e-posta adresine privacy@brembo.com yazarak veya yukarıda belirtilen iş ve kurumsal adresten Brembo N.V.'ye "Veri Koruma Görevlisinin dikkatine" yazarak kullanabilirsiniz. 
Kişisel verilerinizin işlenme yöntemleriyle ilgili her türlü şikayetinizi, mutat olarak ikamet ettiğiniz veya ihlalin meydana geldiğine inandığınız AB ülkesinin ulusal veri koruma denetleme kurumuna (İtalya'da www.garanteprivacy.it ) başvurarak iletme hakkına sahipsiniz.

Düzeltme
Bu bilgilendirme bildirimi gelecekte revizyona tabi olabilir. Bu tür değişikliklerin bildirimi web sitesinde yayınlanacaktır. 
Son revizyon – Mayıs 2022
Gizlilik Politikası">