Údržba brzdového třmenu: proč je tak důležitá?

Aby byla brzdná činnost efektivní, musí se komponenty brzdy vzájemně dotýkat, aby vyvolaly tření. Pokud však vozidlo nemá zpomalovat, je nezbytné, aby byly brzdové kotouče a destičky dostatečně zataženy, aby nedocházelo k dlouhodobému kontaktu a nebránily pohybu, nebo v horším případě, aby nedošlo k poškození komponentů v důsledku nadměrného tepla generovaného třením.

Tento neustálý jemný kontakt mezi brzdovým kotoučem a brzdovou destičkou může z dlouhodobého hlediska způsobit nepravidelné opotřebení komponentu, přehřátí brzdové soustavy a způsobit hluk a vibrace.

Aby brzdová soustava fungovala správně a bezpečně, její komponenty musí být schopné volného pohybu. Komponenty jsou vyrobeny z kovu, aby se využila mechanická pevnost a tepelná odolnost materiálu. Negativní stránkou však je, že většina kovů má tendenci časem korodovat a zhoršovat svůj stav.

Vodítka třmenu jsou jedním z komponentů, které jsou nejvíce citlivé na korozi v důsledku elektrochemické reakce, ke které dochází mezi kovem a jeho okolím.
Brzdová soustava vozidla je neustále vystavena namáhání, jakož i dalším faktorům, jako je znečištění, voda, sůl a nečistoty, které urychlují korozi. I agresivní vysokotlaké mytí může být škodlivé a způsobit nepříjemné následky: na odtlakování ochranných těsnění ze třmenů a umožnění prosakování vody mezi kluznými plochami stačí proud vody pod vysokým tlakem. Alkalické čisticí prostředky mohou navíc způsobit korozi a oxidaci, které mohou způsobit nežádoucí skřípání, při kterém je třeba demontovat, provést generální opravu a ošetřit kontaktní body třmenu speciálním mazivem.
 

Jaké mazivo by mělo být použito?

 
Pro správné fungování brzdové soustavy je výběr správného maziva mimořádně důležitý. Použití nevhodného maziva může mít opačný účinek, než jaký si přejete: jinými slovy může způsobit mastná vodítka, která se ve třmenu okyselí, následkem čehož držák ztratí pohyblivost a způsobí přehřátí brzd.
 
Existuje několik komerčně dostupných výrobků na mazání brzdové soustavy: velmi populární jsou maziva na bázi mědi, ale aby se zabránilo galvanické oxidaci, je vhodné místo nich použít maziva bez obsahu mědi.

Kromě toho závisí druh použitého maziva na kontaktní ploše, kterou je třeba ošetřit. Odkryté kontaktní body, jako jsou odkládací body na podpěrách a třmenech, vyžadují mazivo, které nejenže musí být schopné zvládnout vysoké teploty vzniklé při brzdění, ale musí být také schopny odolávat odplavení vodou, aby mohlo nadále poskytovat ochranu proti korozi.

Brembo B-QUIET je na to dokonalým řešením: použitá receptura je zcela bez obsahu kovů, proto nevzniká žádná možnost galvanické koroze. Mazivo Brembo je mimořádně odolné vůči smytí a má vysokou teplotu tání, která poskytuje nepřetržitou ochranu pro povrchy, na které se mazivo nanáší. Doporučujeme ho nanést na odkládací body mezi kovovými částmi brzdové destičky a třmenem; během aplikace dávejte pozor, abyste neznečistili třecí plochu brzdových destiček a kotoučů, protože by to mohlo zhoršit brzdný výkon.

Posuvná vodítka plovoucího třmenu a příslušné čepy vyžadují jiný typ maziva. Gumové části brzdového třmenu (ochranná těsnění, prachové krytky, kloboučky a gumové manžety kluzných čepů) jsou vyrobeny z materiálu EPDM, který je kompatibilní s brzdovými kapalinami DOT.

EPDM se může poškodit, pokud se používají nekompatibilní výrobky, jako například minerální olej, maziva a nevhodné čisticí prostředky. Gumové části tehdy mohou absorbovat mazivo a časem nabobtnat, čímž ztratí svoji těsnost. To může způsobit vážné poškození brzdového třmenu s následky i na brzdových kotoučích a destičkách, brzdném výkonu a pohodlí, jakož i na životnosti komponentů.

To je důvod, proč se při provádění údržby třmenu doporučuje pečlivě vybírat správné mazivo a opatrně ho nanášet na konkrétní oblasti. Dále je vhodné správně provádět všechny úkony spojené s mazáním a kontrolou komponentů.
 
Údržba brzdového třmenu provedená technikem za použití Brembo B-QUIET
 

Jak správně provádět údržbu brzdového třmenu?

 
Vhodná údržba třmenu, kterou provádí odborník, zahrnuje celou řadu úkonů, které zajišťují, že komponent bude nadále plně efektivní:
  • Zkontrolujte a vyčistěte pružiny a držák třmenu. Důkladně očistěte místa uložení destiček;
  • Namažte kontaktní body mezi brzdovou destičkou a třmenem speciálním mazivem;
  • Zkontrolujte písty, těsnění, kryty a posuvné komponenty třmenu, zda nejsou poškozeny a korozní a zda hladce klouzají. Doporučujeme také zkontrolovat, zda nedochází k únikům;
  • Vyčistěte a namažte posuvné čepy třmenu speciálním mazivem;
  • Pro každý komponent použijte speciální mazivo;
  • V případě poškozených, zkorodovaných nebo ohnutých komponentů je vyměňte za nové, kvalitní komponenty (více informací o sadě na opravu brzdového třmenu Brembo).

Je ještě něco, na co se chcete zeptat?

Kontaktujte tým technické podpory Brembo. Naši technici se vám ozvou co nejdříve!
Návrat na seznam
Údržba
Přečtěte si následující článek
Utahovací momenty
Zásady ochrany osobních údajů">