Hluk a vibrace

Jaké tipy má Brembo na správnou výměnu, která zabraňuje výskytu hluku a vibrací?

Stejně jako vibrace, i skřípání vycházející z brzdové soustavy často není způsobeno chybou nebo špatnou kvalitou nového komponentu. Mnohem častěji, než by si člověk uměl představit, lze nalézt jeho příčiny ve velkém opotřebení ostatních komponentů brzdové soustavy, které se časem znehodnotily, což má za následek špatnou činnost brzdových destiček a kotoučů.

Při výměně kotoučů a destiček vždy doporučujeme neomezovat je pouze na jednoduchou výměnu dvou hlavních opotřebovaných komponentů brzdové soustavy, ale provést úplnější kontrolu a údržbu celé soustavy.

Obecně se doporučuje pamatovat na provedení těchto operací:
 • Při výměně destiček zkontrolujte opotřebení kotouče;
 • Při výměně kotoučů vždy také vyměňte destičky;
 • Očistěte povrchy spoje kotouče / náboje (od rzi nebo nečistot);
 • Pokud se na povrchu nacházejí usazeniny nebo nečistoty (ne na novém kotouči), očistěte také brzdný povrch kotouče;
 • Zkontrolujte oscilaci brzdového kotouče namontovaného na náboji kola. Běžně by neměla přesáhnout hodnotu 0,10 mm. V případě problémů zkontrolujte i hodnotu oscilace pouze v náboji kola, která by neměla přesáhnout 0,050 mm;
 • Pokud používáte protihlukové vložky, při výměně destiček je nezapomeňte správně nasadit. Nepoužívejte opakovaně starou vložku;
 • Zkontrolujte písty, těsnění, prachové manžety a kluzné prvky na třmenu, zda nejsou poškozené nebo zkorodované a zda se mohou klouzat. Použijte speciální mazivo vhodné pro každý komponent, který nemá vliv na gumové části. Vyměňte poškozené komponenty;
 • Očistěte a naneste protihlukový tuk na kontaktní plochy mezi držákem třmenu a destičky;
 • Zkontrolujte, vyčistěte nebo vyměňte za nové pružiny třmenu, pokud jsou staré a opotřebované;
 • Zkontrolujte správné umístění pružin;
 • Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny, která by měla být mezi ukazateli min. a max. Brzdová kapalina by se měla vyměňovat každé dva roky nebo podle pokynů výrobce;
 • Utáhněte šrouby kola ve správném pořadí pomocí momentového klíče se správným utahovacím momentem;
 • Proveďte krátkou zkoušku na vozovce, abyste se ujistili, že soustava funguje správně a že nedochází k vibracím a hluku. Je nezbytné, abyste řidiči doporučili správné zaběhnutí na přibližně 300 km, během kterého je třeba se vyhnout prudkému brzdění a intenzivnímu používání brzd, aby se mohli kotouče a destičky správně zalícovat;
 
Provedení těchto jednoduchých, ale důležitých kontrolních a údržbářských zákroků na brzdové soustavě je základním krokem k zabránění výskytu nejběžnějších problémů s pohodlím už jen několik km po výměně.

Tyto operace jsou takové jednoduché a proto podceňovány, ale souvisí s prvky aktivní bezpečnosti vozidla. Z tohoto důvodu je kromě výběru komponentů nejvyšší kvality důležité, aby tyto operace probíhaly s maximální pozorností a profesionalitou.

Je ještě něco, na co se chcete zeptat?

Kontaktujte tým technické podpory Brembo. Naši technici se vám ozvou co nejdříve!
Návrat na seznam
Údržba
Přečtěte si následující článek
Montážní schémata
Zásady ochrany osobních údajů">